Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

  Білоус В.С. Звязки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 275 с. Викентьев И.Л.,

Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Поняття Public Relations (PR)

1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі

1.2 Основні принципи Public Relations

1.3 Реклама в системі Public Relations

1.4 PR-кампанія як форма діяльності в PR

2. PR-кампанія на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства

2.1 Характеристика Камянець-Подільського районного споживчого товариства

2.2 PR-кампанія Камянець-Подільського районного споживчого товариства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

 

У сучасному світі перед будь-якою організацією виникає складне завдання - виробити свій стратегічний курс на майбутнє на швидко - змінному світі. Компанія повинна уміти прогнозувати сценарії розвитку ситуації в суспільстві, вибирати адекватні ним стратегії розвитку, гнучко і ефективно реагувати на зміни довкілля, підвищуючи шанси реалізації своїх планів.

Для досягнення стратегічних цілей, що стоять перед організацією, найбільш дієвим методом є ефективне використання технологій зв'язків з громадськістю - public relations.

Діяльність public relations (скорочено PR) у сучасному світі надзвичайно багатогранна. Комунікаційний менеджмент сьогодні в моді, тому що довів свою ефективність з силовими, чисто адміністративними способами вирішення протиріч і досягнення цілей.

Заходи public relations необхідні для формування керованого іміджу організації, його послуг, осіб, що представляють його, і тому подібне. Завдяки продуманим і спланованим заходам PR в свідомості громадськості закріплюється позитивний імідж установи, підвищуються продажі.

Форми і методи PR, традиційно використовувані компанією, можуть бути інтегровані в єдину систему організації взаємодії з суспільством, тобто повинні утворювати цілісну структуру, здатну вирішувати завдання і досягати соціальні цілі, поставлені перед організацією, що і визначає актуальність даної роботи.

Вивченням феномену “паблік рилейшнз” займаються П. Харлоу, Ф. Буарі, М. Матр, М. Кольєр, а також Г. Почепцов, В. Королько, В. Бебик, В. Іванов, Р. Мендісабаль, Є. Ромат, В. Моісеєв, І. Синяєва, Т. Лебедєва.

Курсова робота має окреслену структуру: вступ, основна частина, яка складається з двох розділів, висновки та список використаної літератури.

Об'єктом даного дослідження є організація звязків з громадськістю на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку PR - кампанії на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства.

Метою написання даної курсової роботи полягає у вивченні головних аспектів організації PR - кампанії на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства.

На основі поставленої мети передбачається розвязання наступних завдань:

ознайомитися з поняттям "звязки з громадськістю";

визначити роль PR - кампанії на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства;

зясувати перспективи розвитку та шляхи вдосконалення PR - кампанії на прикладі Камянець-Подільського районного споживчого товариства.

Для вирішення конкретних питань були використані досягненні в галузі:

маркетингу;

економіки;

журналістики;

Інтернет технологій.

Специфіка даного дослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження:

аналітичний;

порівняння;

дедуктивний.

1. Поняття Public Relations (PR)

 

1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі

 

Є свідоцтва того, що термін Public Relations запропонував на початку ХХ століття третій президент США Томас Джефферсон, який створив Декларацію незалежності. Цими словами він характеризував дії людей, компетентних в управлінні суспільною думкою.

Якоїсь Китайської стіни між вже звичною для нас прямою рекламою та заходами PR не існує. Більш того, вони використовують схожі засоби. Різниця скоріше в акцентах, ніж в суті. Нижче в таблиці 1 можна побачити схожість та відмінність реклами і Public Relations [6, c.18].

 

Табл.1 "Схожість та відмінність реклами і Public Relations"

Параметри, що порівнюютьсяТрадиційна рекламаPublic RelationsМетаЗбут товарів та/чи послугКерований іміджНайбільш типові засобиЗМІЗМІ+ нібір з не менш як 300 акцій PRПостановник задачіПідрозділи фірмиКерівництво організації, партії, регіону тощоОбєктТовар та/чи послугаІдеологія, світогляд, мода, стиль тощо

Але слід зауважити, що реклама рідко є самоціллю. Як правило, реклама товару чи послуги - це лише частина загальної кампанії. Образно кажучи Public Relations - це стратегія, а реклама - це тактика успіху.

Так, маючи достатньо цікавий бізнес або, скажімо, природній талант, без знання системи Public Relations майже неможливо досягти бажаного успіху.

Історія "зірок" показує, що якщо навіть у найталановитішого митця не знаходиться в потрібний час грамотного консультанта чи продюсера, то навряд чи до нього прийде популярність.

Важливе спостереження Public Relations: перше враження про людину чи організацію - найбільш точне. Дотримуючись виключно цього постулату, далекобачні керівники багато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду та вигляду співробітників (від годинників до краватки), інтерєру офісу, впритул до шрифту табличок на дверях кабінетів. Якщо Вам вахтер нагрубіянив ще біля входу, а секретар-референт грубо вказала на стілець, не встигнувши привітатись, - все в порядку! У Вашій свідомості вже сформувався образ цієї організації, змінити який буде коштувати для неї тепер набагато дорожче, ніж навчитися ввічливо зустрічати клієнтів.

В цілому, значення Public Relations для субєктів ринку величезне. За допомогою ретельно продуманих і добре виконаних PR-акцій можливо як успішне позиціонування, а потім піднесення обєкту, так і його повне знищення в очах громадськості [8, c.17].

 

1.2 Основні принципи Public Relations

 

Теорія і соціальна практика PR вибудовуються на теоретико-методологічній основі принципів демократичності, альтернативності, громадянського консенсусу, технологічності.

Принцип демократичності PR. Діяльність із PR можлива лише в умовах демократії, реальних громадянських прав людини і вільного функціонування економічних інститутів, реальної можливості суб´єктів суспільних відносин реалізовувати свої права, у т. ч. і шляхом громадянської ініціативи, на основі економічної, політичної і духовної свободи. Володіючи рівними правами й обов´язками, вони налагоджують взаємозв´язки з партнерами у політиці, бізнесі, культурі як "суспільний договір" про узгодження інтересів.

За таких умов управління органічно поєднується із самоврядуванням, а управлінська структура створює довкола себе систему суспільних зв´язків, залучає до орбіти своїх інтересів безліч осіб і установ, стимулює усвідомлення єдності завдань. Тому PR покликані служити суспільству.

Принцип альтернативності PR. Цей принцип постає на основі демократичного функціонування PR, адже багатосуб´єктність суспільних відносин породжує невичерпність управлінських альтернатив у формуванні мети, виборі партнерів спільної діяльності, використанні управлінських технологій тощо. І навпаки, за жорсткої регламентації суспільних відносин, підпорядкування їх партійним, корпоративним, клановим інтересам PR не функціонуватимуть.

Дотримання принципу альтернативності особливо важливе для забезпечення інтересів суб´єктів соціально-економічних відносин, формування відкритого суспільства, здатного знаходити ресурси і стимули для модернізації своєї системи, її окремих елементів відповідно до викликів часу, глобалізації і мінливих умов життя [4, c.17].

Принцип громадянського консенсусу PR. Осмислюючи суперечності, навіть вступаючи в зону конфліктів і прогнозуючи їх, PR-фахівці, PR-структури спираються на пошук обопільної згоди, взаємоприйнятних умов заради досягнення консенсусу в суспільстві, спільноті. Це спрямовує PR на врахування інтересів усіх сторін.

Принцип технологічності PR. Як фахова діяльність PR сформувалися у процесі становлення і систематизації різних форм, методів, способів і процедур налагодження соціальних контактів. Інструментарій PR може бути використаний у різних ситуаціях і гарантувати запланований результат. Він постійно вдосконалюється, бо чим різноманітніші технологічні прийоми, тим ширшим стає освоєне ними проблемне поле, тим масштабнішою і досяжнішою може бути мета PR-діяльності.

Теоретико-методологічна основа PR має багато спільного з діяльністю в соціогуманітарній сфері, оскільки вона спрямована на свідомість, психічне буття індивідів, груп, масових спільнот. Найхарактернішою її ознакою є пошук того, що об´єднує, відкриває дорогу до відвертого діалогу, взаєморозуміння на основі узгодження корінних інтересів, соціального компромісу, творення блага для всіх. Ефективна і послідовна діяльність фахівців PR слугує розвитку, облагородженню суспільства, обєднанню людей навколо важливих суспільних цінностей, спонукає їх до соціальної творчості. Сприяє вона і досягненню вмотивованих особистих, групових, корпоративних цілей.

 

1.3 Реклама в системі Public Relations

 

Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти по

Похожие работы

1 2 3 4 > >>