Статьи по предмету туризм

Статьи по предмету туризм

Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розглядається проблема формування у студентської молоді мотиваційних пріоритетів до занять руховою активністю засобами фітнесу. Проаналізовано питання ціннісного відношення молоді до власного здоров’я, охарактеризовано сучасні фітнес-технології як інноваційні види оздоровчої фізичної культури, дослідженого особливості впровадження фітнес-програм у практику фізичного виховання під час занять зі студентами.

Подробнее

Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Основними завданнями навчання студентів, що займаються боксом в групах фізичного виховання, є: всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоров'я студентів; розвиток швидкості, спритності, витривалості, швидкісно-силових і морально-вольових якостей; навчання основам техніки і тактики; навчання захисним і атакуючим елементам, тактичних дій; формування у студентів культури до здорового способу життя.

Подробнее

Фізична культура античного світу: філософський погляд

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Жизнеустройство античного индивида (антропоцентризм, полисная система, космологичнисть, состязательность, зрелищность и т.п.) Определял особенности и способ поведения гражданина, был направлен на удовлетворение его жизненных потребностей, среди которых постепенно выделялась необходимость в физических упражнениях. Физическая культура (агонистики), как форма проведения досуга и элемент развития античного общества, способствовала формированию качеств, приносила людям славу, публичное признание и стала атрибутом культуротворчих основ античного человека. Мыслители этого периода неоднократно выражали свое мнение о важности физических упражнений в гармоничном развитии личности.

Подробнее

Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Протягом останніх років пропонувалися різні проекти реформування освітньої сфери. Здебільшого вони спрямовані на економію коштів, їхнє начебто раціональне використання. Завдяки цьому вдається реалізовувати заходи з «оптимізації», закриття чи об’єднання, що неодмінно призводить до скорочення робочих місць в освіті, але зовсім не обов’язково до підвищення якості освіти.

Подробнее

Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article summarizes the experience of introducing Olympic education among children in educational institutions; characterizes the organization of specialties and elements of the Olympic education; analyses data of the role and significance of the Olympic education in process of physical training and sports; determines the level of knowledge of the Olympic theme of children aged 10-12, who are engaged in physical culture and sports; determines the attitude and readiness of Olympic education introduction among future specialists in physical education and sport.

Подробнее

Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Досліджено стан туристичного потенціалу міста Бровари. Охарактеризована туристична, соціальна та транспортна інфраструктура міста. Виділені напрямки туризму, які мають найбільший потенціал для розвитку у місті Бровари. Розглянуті проблеми, що перешкоджають розвитку туризму в місті. Запропоновані шляхи ефективного використання туристичного потенціалу міста Бровари для розвитку перспективних видів туризму.

Подробнее

Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Аналіз історичних та новітніх підручників з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців виданих Міжнародною асоціацією вчителів танцю (ГОТА), Імперською спілкою вчителів танцю (ІБТБ) та Всесвітньою федерацією танцювального спорту ^ББЕ). Вплив олімпійського руху на розвиток конкурсного бального танцю. Конкурсний бальний танець як танцювальний спорт. Глибина розуміння деталізації технічних компонентів, точність координації їх використання, володіння простором танцювальної зали - основа якості бального танцю.

Подробнее

Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Потребу в систематичному підвищенні кваліфікації персоналу обумовлює також глобалізація ринків, що зумовлює необхідність відповідати рівню якості згідно міжнародних стандартів [1]. Саме тому сьогодні першочерговим завданням сучасних готелів є перебудова методів організації та управління підприємством, формування ефективної кадрової політики, що спрямована на підготовку компетентного персоналу.

Подробнее

Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є розгляд та аналіз актуальних питань інвестиційної політики підприємств туристичної сфери, механізмів інвестування в туристичну діяльність в Україні та форми управління інвестиційною діяльністю туристичного підприємства.

Подробнее

Диференціація предмету "фізичне виховання" як один із шляхів реформування програмно-методичного забезпечення системи фізичного виховання і спорту школярів Румунії

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Авторами статті проаналізовано диференціацію навчального предмету «фізичне виховання» на два окремих предмети «Фізичне виховання» та «Спортивна підготовка» в сучасних румунських школах. Відмічено, що за наказом міністра освіти, досліджень та інновацій країни 2009 року адресатом впровадження другого з них - «Спортивної підготовки» стали школи з інтегрованою спортивною програмою (5-12 класи) та навчальні установи із додатковою спортивною програмою. З’ясовано, що така спеціалізація відбувається у 5 класі: учні мають можливість вибрати предмет для поглибленого вивчення. Даний предмет забезпечений навчальною шкільною програмою по 51 видам спорту, зокрема: альпінізм, легка атлетика, бадмінтон, спортивні ігри, різні види единоборств тощо. Кожна така програма розділена на дві частини: компетенції та їх зміст для груп початківців, підвищення спортивної майстерності і спортсменів вищих досягнень. В статті розглянуто зміст програми початкового рівня спортивної дисципліни «Легка атлетика».

Подробнее

Попередження травматизму в фізкультурній діяльності студентів ВНЗ

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Травми — це для спортсмена важке випробування психологічного і фізичного плану. Навіть при сприятливому результаті важка травма у багатьох спортсменів відбиває бажання займатися фізичною культурою і спортом. Крім того, 8-10% важких травм закінчуються втратою загальної і спортивної працездатності, тобто призводять до інвалідності.

Подробнее

Визначення і врахування інтересів молодших школярів до рухової активності в процесі фізичного виховання

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Навчання та виховання молодших школярів є актуальністю сьогодення, оскільки саме в цей період формуються підвалини фізичного, духовного, інтелектуального та творчого розвитку дитини. Дослідники різних галузей науки [6; 7] відзначають, що одним із найефективніших засобів оптимізації навчальної діяльності учнів початкової школи є фізична активність. Передусім це зумовлено біологічною потребою організму, зумовлена генетично та у певний період виступає провідною в розвитку різних систем організму, особливо дошкільнят. У наступному періоді вона продовжує відігравати важливу роль в розвитку організму, становленні й удосконаленні його систем [1; 5; 9].

Подробнее

Вплив фізичної культури на формування особистісних морально-вольових якостей студентів

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Розглянуто напрямки формування особистих якостей студентів під впливом занять фізичною культурою та спортом. У статті обґрунтовано позитивний вплив занять з фізичного виховання та спорту на підвищення моральних цінностей студентів. Розглянуто, які моральні риси виховуються на цих заняттях. Ключові слова: фізичне виховання, спорт, моральне виховання, моральні риси, цінності.

Подробнее

Особливості харчування як засобу відновлення у панкратіоні

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Під час тренувальних занять повинен здійснюватися контроль за процесом адаптації спортсменів до фізичних навантажень та їх пе- реносимість. На підставі отриманих даних плануються відновлювальні заходи. Стійкість до навантажень залежить від процесів відновлення. При швидкому їх протіканні можна збільшити навантаження, так і частоту тренувальних занять. Якщо відновлення неповне, то при повторюваному навантаженні відбувається перевтома, порушуються процеси адаптації [2, 5].

Подробнее

Теоретичні засади використання засобів активного туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

В статі представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів активного туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення даних науково-методичної літератури виявлено, що потреба молоді у активному відпочинку, є невід’ємною складовою гармонійної, всебічно розвиненої сучасної людини. Активний туризм розглядається як один із видів відновлення студентської молоді після навчання, а його основні компоненти задовольняють потребу у руховій активності. Доведено, що відтворююча функція активного туризму спрямована на відновлення сил, витрачених студентами під час навчання у вищому навчальному закладі.

Подробнее

Фізична підготовка як важливий фактор підвищення рівня арбітражу у футзалі

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх наукових дослідженнях у футболі розглядаються особливості відбору суддів [9], початкової підготовки футбольних арбітрів [8], психофізіологічних якостей арбітрів [1], дослідження окремих аспектів діяльності футбольних арбітрів високої кваліфікації [3].

Подробнее

Краеведение начинается с краелюбия

Статья пополнение в коллекции 19.02.2011

Знаменитые на весь мир Павловские шали, конечно, являются главным народно-промысловым "брэндом" города, но он известен и как родина космонавта №5 Валерия Федоровича Быковского, Народного артиста СССР Вячеслава Васильевича Тихонова, выдающегося современного поэта Олега Григорьевича Чухонцева, а также как место, где 1 октября 1812 года отряды французского корпуса маршала Нея потерпели поражение от местного народного ополчения под предводительством крестьянина Герасима Матвеевича Курина (1777-1850). Реконструкция этого сражения ныне ежегодно проводится в пригороде Павловского Посада при огромном стечении зрителей. Павловский Посад (до 1845 года село Вохна Богородского уезда Московской губернии) возник и вырос в живописнейшем месте Восточного Подмосковья при слиянии речек Вохны и Клязьмы любимой вотчины великих московских князей, начиная с Ивана Калиты. По преданию, в конце 14 века на левобережном вохонском холме по воле Дмитрия Донского был поставлен храм во имя его небесного покровителя, воина Христова св. Димитрия Солунского как первый памятник победе русского войска в битве с золотоордынцами на Куликовом поле. Нынче это место отмечено памятным знаком в виде часовни. Издревле богатое пушным зверем и рыбой вохонское поречье не один век оставалось местом великокняжеских "прохлад", пока Иван Грозный в 1571 году (?) не пожаловал волость Троице-Сергиеву монастырю. Вохонские крестьяне стали монастырскими, а после секуляризации церковных земель (1764 г.) поступили в распоряжение ведомства государственной коллегии экономии, таким образом, не ощутив на себе в полной мере тягот крепостного права, что, в свою очередь, надолго определило вольнолюбивый, предприимчивый характер и степенный, не лишенный чувства достоинства, нрав будущего посадского населения. Понятно, что в 1812 году местным жителям было что защищать… Ну, а о более, чем двухсотлетнем, платочном промысле Павловских умельцев написано и издано немало книг и художественных альбомов. Это тема для отдельного повествования…

Подробнее

Молдавский национальный костюм

Статья пополнение в коллекции 17.02.2011

Молдавский национальный костюм это разнообразие красок. При нашей роскошной и яркой погоде, просто невозможно создать что-то блёклое и незапоминающееся. Самыми любимыми цветами всегда считались: красный, зеленый, синий, белый и немного коричневый. Ткань могла быть также разнообразной. Это могла быть шерсть в холодное время года, а могло быть льняное или конопляное полотно. Бедные семьи использовали полотно из конопли (оно грубее). Лён и хлопок семьи богатые. Из шелка делали полотенца с бахромой, женщины ими повязывали голову на праздники. Вся одежда была вышита национальным узором. В прошлом в Молдавии не было ни одного села, в котором бы женщины не украшали вышивкой домотканую одежду, скатерти, полотенца, занавеси, наволочки. Особенно украшали вышивкой одежду (обычно праздничную). Национальная женская одежда более красочна, чем мужская. В Молдавии много деревень, городов и у каждой местности свои обычаи и свои костюмы. Различаются цветовая гамма, покрой, отделка и многое другое. Основной частью молдавского женского костюма была рубаха, которая была двух видов покроя: туникообразная с цельнокроеным рукавом и с плечевыми вставками на кокетке. Рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть “stan”, была похожа на кофточку. Всегда была открытой, шилась всегда из легкого полотна и украшалась вышивкой. Нижняя часть рубахи “poale”, всегда покрывалась юбкой и для неё использовали ткань, по проще. Но могли надевать “fată”, из-под которой видна нижняя часть рубахи. Тогда рубаху шили из самого лучшего полотна и украшали вышивкой или узором мережки.уникообразная рубаха самый распространенный вид одежды в деревнях. Она дожила и до наших дней. В основном она распространена на севере Молдовы и в селах Буковины. Такие рубахи шили из льняного, конопляного или хлопчатобумажного полотна. Для праздничной рубахи использовали полотно из шелка-сырца “boranjic”. Вырезной ворот мог быть круглой или квадратной формы, позднее появился невысокий стоячий или отложной. Туникообразную рубаху украшали вышивкой, на груди три-четыре вертикальные полосы. Орнамент всегда яркий, красочный для праздничных рубах. Для повседневных более сдержанных тонов. Характер орнамента зависел от расположения районов и от местных традиций. К примеру, в праздничных рубахах на севере республики (Бричанский, Единецкий районы) вышивка распологалась по всей части рубахи до пояса, включая рукава. Орнамент рубах модернизировался и появился растительный мотив изображение листьев, винограда и цветов. Он располагался в основном в виде квадрата или прямоугольника на плечах поперёк рукава. Эта вставка называется- “altiă”, а рубаха с таким рукавом- cămeă cu altiă”.

Подробнее

«Вифания, приют родимый…». Исследовательский проект

Статья пополнение в коллекции 04.02.2011

Преображенская церковь, по словам современников, была "замечательная по своей затейливости". И, действительно, очень немногие провинциальные храмы имели интерьеры, подобные главному собору Ви-фанского монастыря. Вместо традиционного иконостаса перед вошедшим в храм представала искусственная гора Фавор (показ фотографии 9), украшенная мхом, цветами, кустарниками и зверьками, гнездящимися в ее уступах, выполненная скульптором Кононом Песковым. Она должна была напоминать богомольцам ту природную гору Фавор, покрытую растительностью с подошвы до вершины, на которой, по церковному преданию, произошло Преображение Господне. У подножия горы "в дополнение к величественной картине природы" размещались рог единорога весом 2 пуда 17 фунтов, олений рог и огромные китовые позвонки. На вершине горы находился круглый резной позолоченный иконостас, симметрично украшенный цветными стеклами и увенчанный легким куполом, внутри посеребренным, а сверху позолоченным. К иконостасу можно было подняться по двум лестницам, располагавшимся по обеим сторонам горы. Одна из них, ведущая к северным дверям алтаря, фигурная, искусно высеченная в скале, представляла собой некое подобие природной и не предназначалась для повседневного использования. Вторая каменная приводила к южным дверям иконостаса. У этих дверей находился образ Воскресения Христова, выполненный из мелких камней и различных горных пород мастерами Сибири. Свет, проходивший через четырнадцать больших окон с разноцветными стеклами, придавал храму подобие евангельской горы Фавор, осененной светом Преображения.

Подробнее

Города в деталях

Статья пополнение в коллекции 13.10.2010

Хочу остановиться на истинной, по всем геральдическим традициям, истории нового подмосковного г.Дзержинский, которого железная дорога лишила рельсового пути в 1995 г., закрыв движение пригородных электричек по дороге, что строил знаменитый малолетка-бандит Мустафа из старого к/ф «Путевка в жизнь». Помните, родители современных руководителей города и железной дороги, эту историческую ветку от платформы Панки до колонии малолетних преступников им.Дзержинского?.. Как мне, железнодорожному краеведу, кажется, хотя бы из-за музейного предназначения эту «убыточную» дорогу следовало оставить в эксплуатации, а не отрезать от города, отдав деньги водителям маршрутных такси. Здесь, в целях поддержания экономического смысла, можно было и организовать более жесткий «кондукторский» контроль, выпустить укороченные составы, электроавтобусы, в конце концов, а может быть, и ретропаровые экскурсионные поезда... Ведь на Московском узле нет более древней исторической жемчужины, чем Николо-Угрешский монастырь, где и размещалась колония малолетних преступников. Интересна и история электрификации ветки в далеком 1939 г. Здесь и оригинальные фундаменты «раздельного» типа - сейчас такие «вновь созданные» авторские запатентованные конструкции устанавливают на скоростном октябрьском ходу, и древние мачты-семафоры на ст.Яничкино, чугунные анкерные груза и медные несущие провода «в руку», что уже нигде не встретишь по сети дорог. Удивительное место для ретробизнес-проектов!

Подробнее
1 2 >