Статьи по предмету социология

Статьи по предмету социология

Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Modern approaches to the definition of the concept of "downshifting" are analyzed. The refined definition of downshifting as a combination of social and professional phenomena is proposed. The reasons of downshifting are systematized. Types of downshifters, which can be potential social workers, are defined. The advantages and disadvantages of downshifting as a source of personnel involvement in social work and social welfare are substantiated. The scientific and theoretical approach to attracting downshifters to work in institutions and organizations in the sphere of social welfare and social services is proposed.

Подробнее

Мовна реалізація тактики уникнення конфлікту на матеріалі сімейного англомовного художнього дискурсу

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Соціальний контекст дискурсу означає включеність мови до різного роду соціальних факторів, одним із яких є група людей, яка використовує мову для міжособистісної комунікації та здійснення контактів із тими чи іншими соціальними інститутами [10, с. 22]. Серед цілого різноманіття таких людських спільнот особливе місце займає сім’я, як одна із найважливішихланок суспільства та соціального життя. Особливості комунікацій між членами родини презентує такий тип дискурсу як сімейний дискурс. сімейний уникнення конфлікт англомовний

Подробнее

Інноваційна діяльність фахівців з соціальної роботи як чинник розвитку суспільства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Інноваційна діяльність фахівців з соціальної роботи у сформованих на сьогоднішній день умовах має бути результатом більш складного, ніж це прийнято вважати, і суспільно орієнтованого вибору. Відповідно, виникає задача обґрунтування та пошуку можливостей поліпшення суспільно орієнтованого вибору, в основу якого має бути покладено розгляд обов’язків фахівця з соціальної роботи, які знаходяться на перетині його призначення як людини і як члена суспільства з функціями суспільно-інноваційної діяльності [5]. Ефективним засобом пошуку можливостей поліпшення суспільно орієнтованого вибору фахівців з соціальної роботи виступає моделювання соціальних процесів, яке полягає у відображенні суб’єктивного бачення суспільно орієнтованої моделі інноваційної діяльності.

Подробнее

Визначення проблем та потреб клієнтів у соціально-виховній роботі служби пробацій

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Стаття присвячена аналізу можливих проблем та потреб клієнтів пробації як основи соціально-виховної роботи. Наведено фактори ризику можливого вчинення повторного правопорушення засудженими до покарань, не пов’язаними з позбавленням волі. Охарактеризовано основні чинники проблем та потреб клієнтів пробації. Визначено суб’єкт та об’єкт пробації як основні складові соціально-виховної роботи. Проаналізовано основні напрями соціально-виховної роботи із засудженими.

Подробнее

Визнання одностатевих шлюбів в Україні: бути чи не бути

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Але чи співзвучно це з менталітетом, світоглядом, свідомістю, релігією українського народу? Чи не стане прийняття відповідного закону початком пропаганди гомосексуалізму? Оскільки спрацює психологічна властивість людини: якщо це вже не заборонено, то слід спробувати. Чи не призведе це до звуження значення держави як організації суспільства; втрати моральних особливостей слов’янської цивілізації як окремого своєрідного світового явища; законодавчого закріплення розриву між релігійною, моральною і правовою нормами, що може спричинити правовий нігілізм?

Подробнее

Соціальна адаптація дітей із вадами слуху засобами спортивного орієнтування

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

У зв’язку з цим триває пошук форм фізкультурно-спортивної діяльності, адаптованих до фізичного рівня осіб із розладами слуху, підбираються такі фізичні вправи та види спорту, які найбільш придатні й ефективні для тих чи інших груп осіб з обмеженими можливостями. Вирішення означеної проблеми передбачає, в першу чергу, модернізацію та реформи засобів адаптивного фізичного виховання, впровадження сучасних та нетрадиційних форм фізкультурно- спортивної активності для осіб з особливими потребами [1, с. 13].

Подробнее

Терминологические аспекты определения объекта социальной политики и формирования "Национальной системы социальной защиты населения"

Статья пополнение в коллекции 08.06.2012

Государство предоставляет гражданам, домохозяйствам и фирмам свои услуги, в том числе и через социальную сферу - образования и медицинского обслуживания и т.д. Для обеспечения производства этих услуг государство с граждан, домохозяйств и фирм собирает денежные средства в виде налогов. У них же государство покупает необходимые для своей деловой активности ресурсы, товары и услуги. Граждане стараются максимально удовлетворить свои желания и потребности; фирмы - получить максимальную прибыль, государство - достигнуть максимального благосостояния общества. Кроме предоставления услуг, государство осуществляет различные денежные выплаты фирмам и домохозяйствам. Главным образом речь идет о трансфертных платежах. Важная часть трансфертных платежей - это государственные денежные выплаты на социальные нужды - пенсии, пособия и другие виды помощи нетрудоспособным, безработным и другим малообеспеченным слоям населения. Второе направление трансфертных платежей - это дотации и субсидии (денежные выплаты, предоставляемые государством фирмам для поощрения производства некоторых товаров и услуг). Субсидии и дотации могут предоставляться как производителям товаров и услуг, так и их потребителям, включая домохозяйства [2, c. 57-59, 101-103]. Этот распределительный механизм обладает специфическими экономическими характеристиками. Специфика проявляется в сильно выраженных изъянах отношений производства, распределения, потребления, обмена, в высокой роли государства в организации предоставления социальных услуг, в формах государственного регулирования и финансирования и их сочетания с рыночными механизмами. Все это заслуживает специального изучения вопросов разработки экономической политики социального государства, являющейся конкретным выражением его практической функции. В целом эта функция состоит в экономическом обосновании социальной политики государств, выявлении принципов и методов рационального управления национальной системой социальной защиты населения.

Подробнее

Нужны ли России мигранты?

Статья пополнение в коллекции 28.05.2012

Из документального фильма посвященного проблеме миграции я узнала, что в Росси сегодня нормальному гражданину со всеми документами, справками и разрешениями устроиться на работу дворником практически невозможно, а вот представителю Средней Азии без единого документа - труда не составит. С интересом для себя я обнаружила, что оказывается даже эту сферу предприимчивые люди умудряются превратить в бизнес и взять на работу нелегала гораздо выгоднее: ему не обязательно платить столько, сколько пообещаешь, плюс не нужно платить налоги государству, не нужно делать ему официальное разрешение на работу. Кстати, о разрешениях. На мой взгляд это абсолютно бессмысленно. Сегодня официальное разрешение на работу в Москве на год стоит порядка 20 тысяч рублей. Отдавать за него всю свою годовую зарплату конечно гастарбайтеру нет никакого смысла. Гораздо проще сделать «липовое» за 1-1,5 тысячи рублей, и при этом не обязательно на свой паспорт. Чаще всего имена - вымышленные. Выдача таких разрешений - это один из масштабных источников коррупции в нашей стране. Тогда проблемы на рынке труда создают скорее не мигранты, а наши чиновники, склонные к коррупции. Что можно сделать для того, чтобы нормализовать рынок труда? Скорее всего, принять такую норму в законе, чтобы первичное право на замещение вакансий имели граждане Российской Федерации. Нет желающих? Пожалуйста, кто угодно, откуда угодно. Ведь на сегодняшний день получается, что треть трудоспособного населения страны не может устроиться на работу и считают при этом, что их трудовые места занимают нелегалы. Тогда вопрос нужно ставить несколько по-другому: «Нужно ли России СТОЛЬКО трудовых мигрантов?» или так «А захочет ли трудоспособный гражданин занять место мигранта и выполнять ту грязную, тяжелую черновую работу, пусть даже за официальную зарплату, которая вряд ли намного превысить МРОТ?» Я думаю, скорее нет, чем да.

Подробнее

Индикаторы уровня жизни

Статья пополнение в коллекции 19.04.2012

-значительно большей по сравнению с межстрановыми оценками детализацией характеристик (см. пример, приводимый ниже);

 • отказом от ряда характеристик, используемых для межстрановых сопоставлений;
 • акцентом на межвременных сопоставлениях.
 • При рассмотрении проблем внутристрановой индикации качества жизни населения необходимо в первую очередь остановиться на предложениях С.А. Айвазяна, в частности на публикации [15], где автор выделяет следующие основные факторы качества жизни: качество населения, благосостояние населения, качество социальной сферы, качество экологической ниши и природно-климатические условия. Эти факторы далее детализируются в виде ряда более конкретных характеристик.
 • Качество населения. Свойства воспроизводства и физического здоровья. Способность образовывать и сохранять семьи. Уровень образования и культуры. Уровень квалификации.
 • Уровень благосостояния населения. Реальные доходы и расходы. Обеспеченность жильем и собственностью. Обеспеченность мощностями инфраструктуры общества. Характеристики самодостаточности развития (в промышленном и сельскохозяйственном производстве).
 • Качество социальной сферы. Условия труда. Физическая и имущественная безопасность. Характеристики социальной патологии. Характеристики социальной и территориальной подвижности населения. Социально-политическое здоровье общества.
 • Качество экологической ниши и природно-климатических условий. Состояние воздушного бассейна. Состояние водного бассейна. Состояние почв. Биологическое разнообразие. Состояние природных экосистем.
 • Авторы отечественного доклада «Развитие человеческого потенциала как стратегия позиционирования в социальной политике России» [16] считают, что «развитие человеческого потенциала есть расширение возможностей населения, а конкретно сегодня - повышение территориальной мобильности, интенсификация профессиональных переходов и формирование продуктивной ментальное™». Соответственно программа развития человеческого потенциала должна быть связана, с одной стороны, с созданием объективных возможностей и условий для населения, а с другой - должны появиться социальные и территориально-образовательные программы, формирующие современные концепции, прежде всего такие, как коммуникация, идентификация, самоорганизация (в пределе - самоопределение).
 • Концептуальная схема человеческого развития, заимствованная у «Программы развития ООН», строится на следующих основных принципах:
 • Производительность труда (люди должны иметь возможность повышать продуктивность своей деятельности и участвовать в процессе формирования дохода, поэтому экономический рост, динамика занятости и оплаты труда являются составляющими моделей человеческого развития);
 • Равенство возможностей (ликвидация барьеров, связанных с расой, полом, местом проживания, уровнем благосостояния, которые препятствуют участию в политической, социальной и экономической жизни);
 • Устойчивость развития (отсутствие финансовых, социальных, демографических, экологических долгов, по которым придется платить будущим поколениям, обеспечение справедливого распределения возможностей развития между поколениями);
 • Расширение возможностей (содействие самостоятельности, повышение ответственности людей за свою судьбу, активное участие населения в процессах принятия решений и повышение роли гражданского общества);
 • Общественное благополучие (необходимость в социально ответственных формах развития свободных рыночных отношений, наличие чувства социальной сплоченности).
 • Что же касается непосредственно России, то «задача развития человеческого потенциала должна сегодня формулироваться как ключевая государственная задача модернизации целого ряда современных социальных секторов - образования, культуры, здравоохранения, науки, которые рассматриваются в первую очередь как секторы капитализации человеческого потенциала территорий. Что такое человеческий потенциал сегодня, в век глобализации и резкого расширения человеческих возможностей? Это умение ставить сложные, рекордные цели и задачи, готовность к современным формам мобильности, мышление в геокультурных, геоэкономических, геополитических координатах, способность искусственного, проектного отношения к собственным перспективам».
 • Совокупность расчетных индексов и реквизитов выглядит следующим образом:
 • 1. Регион; 2. ВРП, долларов; 3. Индекс дохода; 4. Ожидаемая продолжительность жизни, лет; 5. Индекс долголетия; 6. Грамотность, в %; 7. Доля учащихся в возрасте 7-24 лет, в %; 8. Индекс образования; 9. ИРЧП; 10. Место в рейтинге (см. таблицу 3).
 • Таблица 3
Подробнее

Социальное развитие России на карте мира

Статья пополнение в коллекции 25.03.2012

Подробнее

Спортивный экстремизм: подходы к определению и пути преодоления

Статья пополнение в коллекции 21.02.2012

Вышеизложенное, обусловливает необходимость принятия законодательных положений и разработки системных требований по регулированию правоотношений, возникающих при проведении таких мероприятий между организаторами, администрацией спортсооружений, спортивных клубов, с одной стороны, и зрителями либо участниками - с другой. К сожалению, до настоящего времени продолжается разработка МВД РФ проекта Федерального закона «Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий в РФ». Анализ федеральных нормативных актов позволяет сделать вывод, что адресные федеральные правовые установления по регулированию вопросов, возникающих при обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения спортивных и иных массовых мероприятий, отсутствуют. Действующие нормативные акты не соответствуют современным реалиям.

Подробнее

Проблема наркотизации населения

Статья пополнение в коллекции 28.02.2011

А теперь зададимся вопросом о физиологии процесса опьянения. Самым любопытным в этом вопросе обстоятельством является, пожалуй, полное отсутствие в общественном сознании представлений на эту тему. Случайно ли это? Нет, далеко не случайно. Если эту информацию выплеснуть наружу, то общество может заметно протрезветь, как следствие пострадает наркобизнес, да и о пастухах могут мысли появиться. Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами (красными кровяными клетками), которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ в обратном направлении. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и очистки поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта липидным слоем, который при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несет на себе однополярный отрицательный заряд, а потому они имеют изначальное свойство отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и снимает электростатическое напряжение. При этом красные кровяные клетки приобретают новое свойство, они начинают слипаться друг с другом, образуя более крупные по размерам шарики. Процесс идет в режиме снежных комков размер которых определяется количеством выпитого. Наша кровеносная система в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) являет собой тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с размером эритроцитов. Появившиеся в крови шарики образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Происходит “онемение”, а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, которое и воспринимается человеком, как, якобы безобидное, состояние опьянения. В этом состоянии часть нейронов головного мозга погибает. По данным специалистов 100 гр. водки необратимо уничтожают около 1 млн. нейронов, а восстановление обратимых последствий наступает при благоприятных обстоятельствах в течение 2-х - 3-х лет. Синдром похмелья - не что иное как процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние головные боли. Для удаления погибших клеток в коре головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока жидкости и фактически прямого физиологического промывания головного мозга. Именно с этим связана мучащая потреблявшего алкоголь жажда. Принимавший алкоголь по утрам в буквальном смысле слова мочится своими собственными мозгами. Специалисты - медики подчеркивают медицинскую точность этой классической терминологии посвященных. Таким образом любое, даже однократное потребление алкоголя меняет возможности головного мозга и прежде всего его тонких структур, отвечающих за психику разума и интуитивных прозрений, формируемых на уровне подсознания. Разного рода экстрасенсорные возможности по факту от Бога дарованы практически каждому рождающемуся, но не всем дано активно развить их, а потребление алкоголя полностью блокирует эти нормальные человеческие возможности. Не случайно, Всемирная Организация здравоохранения однозначно классифицирует алкоголь, как одну из разновидностей наркотика. Не все знают, что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патологоанатомов, напоминает войлочную поверхность начисто иссеченную молью. Теория умеренного пития является не чем иным, как способом спаивания народа, ибо меру каждый понимает по своему. Потребление алкоголя в небольших количествах опасно тем, что человек и его окружение не фиксируют происходящих с ним изменений на уровне обыденной человеческой психики, но при этом поражаются ее наиболее ценные тонкие структуры. На следующей стадии атрофируется человеческая психика и человек уподобляется животному. В настоящее время всем очевидно, что пьянство и курение, особенно среди молодежи, приняло характер наркотического геноцида и безусловно влияет на генетику и здоровье будущих поколений. Спаивание народа всегда велось тонкими изощренными приемами. В обществе висит некая информационная матрица, и ребенок, прокатываемый через эту матрицу к окончанию школы не мыслит себя без бокала вина. Он что,от рождения этого хотел? Нет, это ему умышленно, целенаправленно навязано с помощью фильмов, реклам, газет, радио. На это нацелены многочисленные подброшенные народу пословицы и поговорки, подозрения по поводу не пьющих. Любой фильм, как прошлого так и настоящего, в обязательном порядке содержит сцены курения и винопития, закладывая в наши традиции враждебную чуждую нам программу поведения. Как известно, Коран запрещает употребление алкоголя. “Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть . . . “ (Сура 5 : 91). При выборе веры князь Владимир, принимая извращенное к тому времени никейское христианство, отверг кораническое учение, назвав запрет на алкоголь “уставом безрассудным”. Этот факт свидетельствует о безрассудстве и замкнутости на внешнюю периферию самого Владимира, ибо нет ни одного исследования, подтвердившего благотворность влияния алкоголя, или иного наркотика на высшую нервную деятельность и генетику потомства. Это средство прямого подавления разума. После отмены крепостного права на Руси начался подъем трезвенического движения. Сельские сходы стихийно принимали один за другим решения о закрытии кабаков. Царское правительство не посчитало возможным перестроить государственный бюджет, в котором “пьяные” деньги играли не последнюю роль в доходных статьях, и подавило трезвенническое. движение, используя силовые полицейские методы. Церковная иерархия сохранила верноподданность царской власти. В начале ХХ века начался новый подъем трезвеннического движения. Но когда Иоанн Чуриков именем Христовым начал проповедовать абсолютную трезвость по отношению к алкоголю и курению, синод запретил ему проповедовать. М.С. Горбачев, следуя традициям, также “начал” поход за трезвый образ жизни. Хотя не многие понимают, что с запрета начинается спаивание, и естественно мы получили противоположный результат, разжигаемый в то время спиртом «Рояль».Сегодняшние заявления власти не менее скабрезны: в конце 2009 г объявлена программа по переводу населения с крепких на слабоалкогольные напитки, для «плавной борьбы с пьянством». Подобные заявления совершенно абсурдны, т.к. на пиво или шампанское нет рвотной реакции даже у грудных детей и эти напитки можно назвать главными инструментами спаивания молодежи. Истинная природа подобных действий ясна и не имеет никакого отношения к благосостоянию нации. Библия, как известно, допускает употребление вина. Лука (7 : 34) передает мнение толпы об Иисусе: “Любит есть и пить вино”. Непонятно правда как это сочетается с наименованием Иисуса назареем, которые, как известно, не пили. По таким деталям и угадывается отсебятина, извращающая истинное учение Христа. В Библии осуждается только “пьянство” (Лука 21 : 34). Но при каких условиях “культурное” питие для “здоровья и бодрости” переходит в пьянство и алкогольный геноцид в Библии умалчивается. Далеко не безобидным является и сам ритуал причастия, с которым связан даже новый термин “церковное вино”. Но где граница? Если ребенок может выпить ложечку вина, то почему взрослый дядя не может выпить стакан водки? Самыми общественно-опасными разновидностями алкогольных ядов являются пиво и шампанское. Именно с них начинается, как правило, движение по наклонной плоскости, без них было бы практически невозможно втягивание в пьянство женщин и детей. Самыми общественно-опасными типами пьющих являются “культурно пьющие”. Именно они несут в общество установку на позитивное отношение к алкоголю, программу наркотизации следующего за ними поколения. Алкоголики, спившиеся люди своими погубленными жизнями формируют негативные установки на употребление алкоголя. Табак по физиологии воздействия на организм человека подобен алкоголю, т.к. приводит к тем же нарушениям кровоснабжения головного мозга, хотя и с помощью иных механизмов. С дымом табака через легкие курящего в кровь попадает широчайшая гамма ядовитых веществ. Их 196-никотин,аммиак,сероводород,угарный газ, смолы и т.д. Приводятся в действие защитные силы организма, кровеносные сосуды начинают спазмировать, сжиматься, препятствуя проникновению ядосодержащей крови в тонкие структуры мозга. Со временем спазмирование сосудов привод к их истощению и изнашиванию,они становятся хрупкими. При очередном спазме стенки сосудов сжимаются настолько, что назад уже не восстанавливаются. В этом месте происходит прекращение кровотока. Этот процесс в медицине именуют как облитирация сосудов. По этой причине развиваются болезни, из-за которых курильщикам ампутируют ноги. Все мы видели фильм «Белое солнце пустыни». Там свою последнюю роль сыграл замечательный актер Павел Успекаев (Верищягин). Он был заядлым курильщиком. И уже на съемках фильма снимался с протезом левой ноги. В конце съемок гангрена развилась и на правой ноге и он умер. При соединении алкоголя и табака в организме происходят еще более серьезные процессы: алкоголь попадает в кровь, электроциты слипаются, закупоривают сосуды. Далее никотиносодержащая кровь вызывает их спазм и стенка сосуда прорывается и происходит в этом месте микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, эта болезнь называется микроинсульт, если этот сосуд питает участок сердечной мышцы, то называться это будет микроинфаркт. Табак резко усиливает разрушительное действие алкоголя, а он в свою очередь во много раз усиливает ядовитое действие табака. При затяжке сигаретой часть дыма сразу растворяется в слюне, она становится ядовитой. Появляется рефлекс ее выплюнуть. Но большая часть все равно попадает в желудочно-кишечный тракт. Однако часть яда не растворяется в воде и выводится из организма. Но если человек смешивает табачный дым, допустим с пивом или другим алкоголем происходит процесс растворения спиртами ядов дыма и всасывания их в кровь. В нашей стране 60 % трудоспособного мужского населения умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее

Про зміст поняття геокультурної системи в українському соціумі

Статья пополнение в коллекции 05.02.2011

 

 1. Афанасьєва Л.В., Елькін М.В. Геокультурний ландшафт як середовище життєдіяльності народів: до постановки проблеми. Етносоціальне буття народів Запорізького Приазовя в геокультурному контексті. .Монографія /за загал. ред.. Аносова І.П., Афанасьєвої Л.В., Крилова М.В., Пригаро М.В. Запоріжжя: Обласна державна адміністрація; Мелітополь: МДПУ;Сімферополь: Таврія, 2005 296 с.
 2. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т.1 Таллин: Александра, 1992.- 479с. С.444.
 3. Кастинский Г.Д. Идея прстранственности в географии. //Известия АН Серия Географическая.-1992. - № 6. С.31-39.
 4. Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство. (Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування). К.: Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1998. 145 с.
 5. Хайдеггер М. Искусство и пространство.// Время и бытие: Статьи и выступления: Пер.с нем. М.: Республика, 1993. С.312 -316.
Подробнее

Обстоятельства, способствующие преступному поведению женщин в семье

Статья пополнение в коллекции 30.01.2011

С точки зрения неоклассического экономического подхода гендерное разделение ролей в семье может быть объяснено различиями в накоплении женщинами и мужчинами «рыночного человеческого капитала» (вложения, которые ложатся на плечи самого работника при выходе на рынок труда). Мужчины практически не имеют препятствий в его накоплении, а для женщин эти различия имеют как биологическую (связанную с рождением и воспитанием детей), так и социальную (дискриминация на рынке труда) природу. Экономический анализ показывает, что на протяжении брака формируется также специфический «семейный капитал», который включает в себя кроме рыночного капитала супругов также и социальный капитал. Социальный капитал измеряется такими благами как дети, социальный статус семьи, совокупная ценность родственных отношений и др. Основная масса этого капитала не может быть перенесена в другой брачный союз и безвозвратно утрачивается при разводах. Опасно накапливать семейный капитал в одномерном виде, поскольку это может привести к неравновесному положению, например, женщина, отдающая всю жизнь карьере мужа, может остаться без своего рыночного капитала. При этом недостаточный «рыночный человеческий капитал» женщины-домохозяйки, как мы видим на реальных примерах, выступает причиной, увеличивающей издержки, связанные с разводом. Поэтому, по мнению Г.Г. Мошака, часто «единообразное осуществление развода и уравнительного раздела имущества…дополняет вклад в криминальную развязку конфликтности в семье. Равные права супругов на общую совместную собственность при неравном вкладе в ее приращение, отсутствие у супругов возможности выбора взаимосогласованного правового режима наживаемой ими собственности… создают и множат случаи имущественных предпосылок семейных конфликтов». В этой связи, известный американский ученый-экономист Р.А. Познер считает, что в настоящее время для женщин важно укреплять свои позиции в браке путем достижения определенного положения на рынке труда. Понимание этого фактора привело к росту женской экономической активности на Западе.

Подробнее

Заходи по підвищенню ефективності роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Херсонської області

Статья пополнение в коллекции 24.01.2011

Основними завданнями терцентрів є виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоровя, житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг; встановлення звязків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам; розширення можливостей одержувачів соціальних послуг; розвиток ринку соціальних послуг з метою забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним [закон]. Для надання соціальних послуг, в залежності від потреб громади, у територіальному центрі утворюються спеціалізовані структурні підрозділи (стаціонарні відділення, реабілітаційні центри, відділення організації гарячого харчування, надання транспортних послуг, сільські центри соціальних послуг тощо). Структура територіальних центрів складається з відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової реабілітації, медико-соціальної реабілітації, по наданню грошової та натуральної допомоги, реабілітації дітей-інвалідів [6]. Територіальні центри через свої підрозділи повинні забезпечувати якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування на платній та безоплатній основі. Громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування, можуть обслуговуватися в терцентрі безоплатно лише у випадку, якщо вони не мають рідних, які повинні забезпечувати їх догляд. Але є випадки, коли громадяни, маючи рідних можуть звільнятися від оплати. Такі ситуації вирішуються комісією. Оскільки все ж таки випадки звільнення від плати є винятковими основна маса осіб повинні обслуговуватися за плату. Починаючи з квітня 2010року змінився підхід до розрахунку плати за соціальні послуги: раніше ця сума була на рівні 5% від пенсії громадянина, який обслуговується на платній основі, а з прийняттям постанови №1417 плата за послуги є розрахунковою, залежно від витрат, які терцентр несе у звязку з наданням послуг. Плата за надані послуги здійснюється на підставі встановлених тарифів, які розраховуються згідно проекту Методики визначення граничної вартості соціальних послуг, гарантованих державою на безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі проект Методики) розроблений на виконання Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України на 2009-2010 роки та на вимогу Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІV з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 року № 1417. Негативним фактором є те, що тарифи збільшують пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати [7]. Тому значна частка населення, особливо люди пенсійного віку, змушені відмовитись від обслуговування.

Подробнее

Психология русского народа

Статья пополнение в коллекции 04.01.2011

Русская нелюбовь к идеям и равнодушие к идеям нередко переходят в равнодушие к истине. Да и не ищет вовсе русский человек истины. Он ищет спасения с разных сторон, в этом есть настоящая русская правда. Мысль, жизнь идей подчинялась душевности, но сама душевность не была подчинена духовности. Русская стихийно-народная душевность принимает разнообразные, самые противоположные формы - охранительные и бунтарские, национально-религиозные и интернационально-социалистические. Русский народ, быть может, самый духовный народ в мире. Но духовность его плавает в какой-то стихийной душевности, даже в телесности. В этой безграничности дух не овладел душевным. Отсюда - недоверие, равнодушие и враждебное отношение к мысли, к идеям. Отсюда же - известная слабость русской воли, русского характера. Народники и славянофилы против "отвлеченной мысли". В этом есть правда, которая тонула, потому, как не смогла она пройти через раздвоение и расчленение, как должна пройти любая мысль. Своеобразие и оригинальность русской души не может быть увита мыслью. Боязнь эта есть неверие в Россию и русского человека.

Подробнее

Инновационная технология терапии воспоминаниями в практике социокультурной реабилитации

Статья пополнение в коллекции 03.01.2011

 

 1. Активные методы работы с пожилыми людьми.//Работник социальной службы, №3, 2007 г. с.63
 2. И.В.Бурмыкина Концептуальные основы современных социальных технологий.\ И.В.Бурмыкина \\ Ученые записки РГСУ. -2007.-№3.- с. 60
 3. Краснова О.В. Воспоминания старых людей: рассказ историй, биография и терапия «лайф ревю».//Психология зрелости и старения, №1, 2002 г. с. 111
 4. М.А. Лобода Старость должна быть активной.//Работник социальной службы, №5, 2008 г. с.13
 5. Матяш Н.В Методы активного социально-психологического обучения: учебное пособие/ Матяш Н.В. Павлова Т.А. М.: ИЦ «Академия», 200.//Работник социальной службы, №3, 2006 г., с.52
 6. О социальной работе в Англии: Учебн. пособие для студентов фак-та СР./Автор-сост. С.В. Грецова-Екатеринбург, УИСО, 2005.-119 с.
 7. Осадчая Г.И.Социальное знание и социальная практика:\ Осадчая Г.И. Монография.- М.: Академический Проект, 2003.-160 с.
 8. Павленок П.Д Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное пособие/Под ред. Проф. Павленка П.Д.-М.: ИТК «Дашков и К», 2006.-236 с.
 9. Развитие духовных и культурных традиций народа-основа сохранения государства. Материалы региональной НПК.20.01.07-Тюмень-Урай-Югорск, 2007.- 186 с.
 10. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. /Розум С.И. СПб.: - Речь, 2007.-365 с.
 11. А.В.Рубцов Концептуальная модель управления адаптацией в аспекте социальной геронтологии.\ А.В.Рубцов \\ Социальная политика и социология, №1 2004. - 122 с.
 12. Сигида Е.А., Лукьянова И.Е., Суханов В.Г. Проблемы реабилитации: социальный и медицинский аспект.//Социальная политика и социология, №4, 2006 г. с.54
 13. Турдубаева Э.К. Социальная работа с жертвами насилия пожилого возраста (на примере Кыргызстана).//Социальная политика и социология.№2, 2008 г. с.224
 14. Е.А.Федорова Методологические аспекты определения воспоминаний как ресурса пожилого человека\ Е.А.Федорова \\Отечественный журнал социальной работы, 2003, № 1 с57
Подробнее

Реализация программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Статья пополнение в коллекции 22.12.2010

В отчетном периоде в Курскую область прибыло 117 человек трудоспособного возраста, в том числе 72 участника программы и 45 членов семей участников. В службу занятости региона по вопросу трудоустройства обратились 21 человек: 17 участников программы и 4 члена семьи участника. Было трудоустроено на предварительно подобранные места 11 и на иные рабочие места 2 человека, в том числе 11 человек по направлению службы занятости. Трудоустроено 2 члена семьи участника, в том числе по направлению службы занятости трудоустроен 1 член семьи участника программы. Необходимо отметить, что за отчетный период в регион поступило 284 анкеты от соотечественников, желающих переселится в данный регион. Изъявили желание участвовать в реализации программы переселения 284 участника программы и 332 члена их семей, в том числе 147 человек трудоспособных.

Подробнее

Курортный район Санкт-Петербурга

Статья пополнение в коллекции 09.12.2008

площадь зеленых насаждений, га179957общая протяженность улиц, проездов, км403,1Количество единицУлиц550Парков5Скверов73Бульваров6Садов1Состоят на очереди по улучшению жилищных условий:человек13227семей5496Учреждения культурыкинотеатр1дома, дворцы культуры, ед.2музеи, выставочные залы, ед.1Детские школы:музыкальные, ед.2подростковые клубы, ед.6Памятники монументальной скульптуры, ед.2Церкви, часовни, ед.4Спортивные сооруженияспортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные центры, ед.136стадионы, ед.2спортивные залы, ед.14плавательные бассейны, ед.4спортивные площадки, ед.50теннисные корты, ед.26число ДЮСШ и школ олимпийского резерва, ед.3общее количество образовательных школ, ед.17в них обучается, чел.7487Учреждения образования43число окончивших школу с медалями, чел.42общее количество детских дошкольных образовательных учреждений, ед.11в них детей, чел.1560детские дома, ед.2Курортный район является пригородным районом Санкт-Петербурга и административно ему подчинен. На территории района находятся города Сестрорецк и Зеленогорск, а также поселки Горская, Александровская, Разлив, Белоостров, Песочный, Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Серове, Молодежное и Смолячково.
Курортный район расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга, вдоль побережья Финского залива полосой средней ширины 6-8 км и длиной 45 км. Площадь территории района составляет 28,2 тыс. га или 19,1 % территории Санкт-Петербурга.
В соответствии с балансом земель по функциональному назначению 73 % всей площади района составляют земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурногоназначения, из них земли лесного фонда составляют 68 %. Площадь газонов и скверов 150,1 га; 2062 га-лесопарковая зона. Земли общего пользования, т.е. магистральные дороги, улицы, парки, сады, скверы составляют 11 %.
Земли жилой и общественной застройки составляют 5 %; водные пространства 4%, земли промышленной застройки - 1 %, земли сельскохозяйственного назначения - 2 %.

Подробнее

Государственная и негосударственная формы социального страхования в России

Статья пополнение в коллекции 09.12.2008

Принципиально важно видеть различия между социальной помощью и различными видами страхования. При этом социальное страхование (в отличие от просто страхования) страхует только от одного вида рисков - потери заработка и охватывает в первую очередь социально-трудовую сферу, где главное - взаимоотношения работодателя и застрахованного лица. Государство лишь определяет правила игры. В отношениях работодателя (страхователя) и застрахованного лица посредником является страховщик. У нас же сложилась ситуация, когда между страховщиком, страхователем и застрахованным лицом есть некий посредник в лице налоговых органов. Иными словами, нарушается вся конструкция нормальных взаимоотношений застрахованного лица, страхователя и страховщика. Отсюда и все коллизии, связанные с определением тарифной политики. Ею никто всерьез не занимался и не занимается. Между тем в любой западной системе обязательно присутствуют правительственные или независимые актуарии, которые, прежде чем обсуждать и принимать бюджет того или иного фонда, докладывают свои соображения о тарифной политике. И у нас тарифную политику нужно обязательно восстанавливать.

Подробнее
1 2 >