Сочинение, эссе по предмету культура и искусство

Сочинение, эссе по предмету культура и искусство

Богоизбранность в иудаизме

Сочинение пополнение в коллекции 19.06.2012

Я подытожу. История отношений Бога и еврейского народа действительно напоминает скорее не какой-то метафизический контакт, а отношения равно реально существующих объектов. Этот диалог - абсолютно прямой, в нём нет как таковых посредников (может быть, я заблуждаюсь, но по-моему назвать институт раввината посредническим по аналогии с христианской церковью будет некоторым заблуждением), и есть довольно значимая культура толкования Библии, подразумевающая, что каждый имеет равное право объяснять для себя тексты Торы так, как он может и хочет их для себя объяснить. Говоря откровенно, сам акт мидраша и феномен Танаха - это первое, что поразило меня в иудаизме. Мне кажется, идея того, что каждый может комментировать и интерпретировать священные тексты по-своему, очень важна: она даёт ощущение удивительной душевной свободы в рамках неизбежно ограничивающей во многом религии. Иногда я думаю о том, что, может быть, эта свобода, которую евреи дают себе, и есть наилучшая иллюстрация ощущения богоизбранности, по сути своей, вовсе не такого претенциозного, каким оно может показаться.

Подробнее

Продюсер як суб’єкт мистецької сфери

Сочинение пополнение в коллекции 18.05.2011

Тобто, виробництво «зірок» відбувається трьома шляхами. Буває, що талановиті артисти самі підвищують свою майстерність, заробляючи гроші клубними концертами, на свої гроші записують успішний альбом і лише потім підписують контракт з якою-небудь відомою фірмою. Інший варіант - це пошук продюсерами потенційно хітових виконавців навмання (в приватних клубах, в записах, які надходять «самопливом» в звукозаписні компанії). Основним варіантом, однак, є конкурс виконавців під конкретний продюсерський проект, коли не виконавець шукає підходящого продюсера, а, навпаки, продюсер вибирає відповідного претендента на роль «зірки».Тобто люди вважають, що вони прийшли до якогось фінансиста, котрий вкладе свої гроші і щось зробить, або повинен дуже хотіти зробити, щоб хтось став знаменитим. Насправді продюсер часто не володіє цими засобами, але він має знання і мізками з приводу того, як зробити людину або проект відомим. Інша справа, що продюсер повинен знайти джерела, звідки повинен фінансуватися проект. Наприклад, знайти компанію, якій буде цікаво участь даного проекту в рекламної компанії. Простий, вдалий приклад такої компанії - це Бутч і або ж, Відій. Для того щоб продюсер спромігся на те, щоб знайти джерело фінансування, проект повинен бути настільки захоплюючим, настільки захопити його уяву, що він скаже: «Так, я буду цим займатися». Тоді він бере під свою відповідальність музиканта і бере другий відповідальність - за пошук грошей, і відповідає за ці гроші і результати їх витрат. Лише найбільш популярні «зірки» можуть розраховувати замість фіксованого гонорару на відсоток від чистого прибутку при гарантованому мінімумі. У результаті їх доходи досягають піднебесних висот.

Подробнее

"Quo vadis": проекція на сучасність

Сочинение пополнение в коллекции 18.05.2011

Звичайно, що провладні ж сили говорять, що нашій державі ніяк не можна поривати зі своїм північним сусідом, адже Україну із Росією об'єднує дуже багато де чого: мова бізнесу, спільні кордони (більш 1000 км), близькість менталітетів, спільне радянське минуле, наявність значної російської діаспори в Україні, схожість інфраструктур, приблизно однаковий технічний потенціал підприємств і т.д. А, більшість опозиційних політичних сил навпаки, розяснюють своєму електорату доцільність на євроінтеграції України на розірвання усіх договорів з Російською Федерацією, як спадкоємиці тоталітарного свавілля, у котрій свобода волі людини, навіть на сьогодення нівелюється у угоду владі, і це пояснюється тим, що вона є прямою наступницею імперської ідеології - спочатку Російської імперії, а вже потім СРСР. Справді, у дечому можна погодитися із ультраправими силами на Україні, адже імперська Росія, як і СРСР, були замкнутими системами. Контакти з рештою світу, в тому числі з Заходом, були для простих громадян досить обмежені, і це сформувало особливий менталітет значної частини громадян, особливістю якого є повне неприйняття всього західного. Власне, російська громадкість протягом всієї своєї історії чинила опір своїй еліті, котра намагалась впровадити будь-які західні інновації, а саме: книгодрукуванню, будівництву залізниць, відкриття університетів, картоплярства, генетиці, лібералізації і впровадження ринкової економіки. Однак згодом всі ці інновації все ж впроваджувалися у Росії, але за них була завжди заплачена висока ціна - крові власного народу, і як наслідок знищення Російської імперії, повалення царизму та прихід до влади більшовиків, утворення СРСР, а згодом масові терори 1930-х рр. Звичайно, що було втрачено багато часу і країні доводилося весь час наздоганяти. Справді, усі замкнуті системи ніколи не можуть бути ефективними, згадаємо хоча б для прикладу Японію ХІХ ст. З цього приводу гарно сказав У. Черчілль: "Сталін довів, що така величезна країна, як Радянський Союз, може існувати незалежно, але розвиватися ефективно в таких умовах вона не може".

Подробнее

Что такое добро для меня?

Сочинение пополнение в коллекции 07.05.2011

Что такое доброта? Доброта - это самое прекрасное на земле. Люди забыли о своем земном назначении - творить добро, любить ближнего своего, как самого себя. Забыли о существовании универсального морального правила: Не делай другому того, чего не желаешь себе. Слишком медленно возвращаемся к утраченной духовности. Часто чувствуешь желание отомстить за оскорбление или же потребность отблагодарить добрым поступком за проявленное к тебе внимание. В первом случае сдерживает рассудительность, во втором - леность. А вкус настоящей доброты так и остается непознанным. Сейчас не каждый сможет помочь человеку, попавшему в беду. Помощь близким когда-то была неотъемлемой частью традиции.

Подробнее

Ролан Барт "Писатели и пишущие"

Сочинение пополнение в коллекции 31.03.2011

Изучив 60 языков мира, в совершенстве владел 18 языками, искал корень всех языков мира. Пришел к выводу, что все изучаемые им языки пошли от одного «истотного» языка и показал, как они развивались и перемешивались. Этот «истотный» язык, как оказалось очень близок к русскому церковно-славянскому языку. То есть носители литературного русского языка являются историческими потомками и неким феноменом в смысле уникальности в культуре языков, сами того не осознавая, анализируя коммуникации текущего момента времени. Под влиянием смежных культур, происходит взаимовложенность словами - интернационализмами, некоторые из которых получают изолированную внутри языковой культуры обработку и развитие, а так же вешние условия изменения политического режима и прочих иногда способствует изменению слов, не изменяя их, а только лишь смысловое содержание. Например: «крамола», в современном осмыслении то, что запрещено, противозаконно; в переводе с древнерусского молитва к солнечному богу Ра; с древнесаксонского сетование, жалоба; с англосаксонского крик.

Подробнее

Сецесія, місто і текст

Сочинение пополнение в коллекции 24.03.2011

В архітектурі львівської сецесії відбувається своєрідний розподіл праці між архітектором, інженером і художником, який малював архітектурні деталі та фасадні композиції, тому львівський модерн назвали «стилем митця», адже у архітектурі львівського модерну органічно поєднувалося декоративне, примхливе з елементами раціонального та народного, традиційного. Основою архітектурних композицій завжди була ліпнина, яку ознаменовувала солодкава краса іронічно-відстороненого ставлення до неї. Архітектори знівелювали канони ордеру, пишного розквіту набули стилізаторські і функціональні тенденції, на вікнах - характерні сецесійні елементи - у наступ пішли кручені колони, квіткові орнаменти, керамічна плитка. Віконні отвори змінили форму, сандрики відправилися на звалище. Тільки задумливі маскарони, як скромний спадок класицизму, як і раніше, дивилися на перехожих з фасадів. Але й вони змінилися, стали більшими. А ковані решітки та двері - це справжня поема металу. Прикладом сецесійних громадських будівель з використанням вітражів у декоруванні інтер'єрів міг слугувати пасаж Міколяша, зведений за проектом і. Левинського. Бірюльов Ю. звертає увагу на те, що велися пошуки фірмою І. Левинського українського національного стилю в напрямі модерністичного переосмислення візантійського та романського зодчества (проект театру “Руська Бесіда” у Львові, 1904-1909, “Народний Дім” у Клепарові під Львовом, 1911). Цей будинок, на жаль, не зберігся. Митці того часу намагалися поєднати нові європейські тенденції з певним національним стилем, народними традиціями. Вони прагнули мати своє власне індивідуальне обличчя. Тому і багато вітражів, як і самих будівель, було створено на основі гуцульської тематики - писанок, вишивок, килимів. Деякі львівські вітражисти цього часу почали експерементувати з різнофактурним прозорим безколірним склом. Приклад такого типу вітража можна побачити у Львові в приміщенні Управління Внутрішніх Справ, виконаному в 1910 році. Вітражні полотна, зібрані з кусків прозорого різно-фактурного скла, гранчастого та шліфованого, своєю сухою графічністю відповідають архітектурній стриманості будівлі - ліпному декору стін, рисунку кованих балюстрад. Незважаючи на сукупність виражальних засобів, вітраж не має аналогів серед зразків львівського вітражного мистецтва. Декоративну площину вітражів заповнювали характерними для регіону стилізованими рослинами.

Подробнее

Социологический анализ телесериала "Доктор Хаус"

Сочинение пополнение в коллекции 14.02.2011

Если начать из далека, действия телесериала происходят в США, признаки которого (согласно с Э. Шилзом) говорят о том, что речь идет об американском обществе. Если смотреть более локально, основные действия происходят в больнице неосновном институте здравоохранения, функционирующем в социальной сфере вышеупомянутого общества. Нигде в литературе подтверждение этому я не нашел, но пришел к такому умозаключению таким путем: основная функция всех существующих институтов польза обществу, а работники больницы общество дипломированных докторов. Безусловно, при нормальном функционировании, здравоохранительные заведения приносят пользу обществу, но под какой основной институт приписать их? Предположим, что это институт семьи и брака, т.к. главный и единственный объект деятельности больницы люди, т.е. члены семей. И государство, финансируя подобные организации, обеспечивает благополучие, а значит и функцию института семьи и брака.

Подробнее

Художественный образ и символ. Условность в искусстве

Сочинение пополнение в коллекции 13.01.2011

Искусство постоянно пользуется художественными образами. Изображая или используя какой-то предмет, автор зачастую наделяет его символическим смыслом. В некотором смысле, изображение одного предмета может отсылать зрителя к огромному количеству изображений этого предмета во всей истории искусства. Есть некоторые базовые знаки, которые для людей, рожденных в определенных традициях, имеют один и тот же символический смысл, а для людей вне этой традиции совершенно иной. Например, для людей, воспитанных в христианской, западной культуре такой образ как яблоко всегда отсылает как минимум к двум символам - «яблоку раздора» из греческой мифологии и «запретному плоду» из библии. И подобных примеров множество. Хочу, однако, заметить, что не любое изображение чего-либо в книге, на картине или в кино будет являться символом, но в этом и есть отличие произведения искусства от ремесленнической работы. В одном случае автор изображает просто предмет, а в другом сознательно наделяет его функциями художественного образа. Интересна, так же, любовь искусствоведов искать символы там, где их нет и в помине. Эта традиция восходит к мысли о том, что все, чтобы ни было произведено человеком глубоко символично. Например, широко известный случай с фильмом Клода Лелуша «Мужчина и женщина». В этом фильме используется попеременно, то съемка на черно-белую пленку, то на цветную. На эту тему после выхода фильма было написано много искусствоведческих работ. Сам же автор позже признавался, что это не был какой-то художественный прием у него просто не было денег на цветную пленку и эпизоды снятые черно-белыми были выбраны случайно. У авторов, которые все делают осмысленно, символическим значением может обладать не только сам предмет но и цвет, освещение, композиция, а в кино и монтаж. Все эти средства и приемы находятся в арсенале у автора работы и если он достаточно искусен, призваны помочь ему правильно воздействовать на чувства и мысли зрителя, передавая идеи, состояния и эмоции. Наиболее глубокие символы, читаются зрителем не логически, а на интуитивном уровне. Например, проливающееся молоко в фильме «Зеркало» А. Тарковского. Мне кажется, что после него изображение проливающегося молока приобрело, помимо имеющихся, еще один символический смысл «как у Тарковского».

Подробнее

"Философические письма" П.Я. Чаадаева. История публикации и реакция общества и власти

Сочинение пополнение в коллекции 03.01.2011

«Однако «преждевременная старость души» (слова Пушкина о герое «Кавказского пленника») и разочарованность могли в первую половину 1820-х годов восприниматься не только в ироническом ключе. Когда эти свойства проявлялись в характере и поведении таких людей, как П.Я. Чаадаев, они приобретали трагический смысл. Чаадаев, например, находил героя пушкинского «Кавказского пленника» недостаточно разочарованным, видимо считая, что ни неразделенная любовь, ни даже плен не являются достойными причинами для разочарования. Лишь ситуация полной невозможности действия, а именно так воспринимал Чаадаев русскую действительность после неудачи своей попытки оказать влияние на Александра I, может породить самоощущение бесполезности жизни. Именно здесь проходила черта, отделявшая Чаадаева от его друзей из «Союза благоденствия». Чаадаев был максималист, и, вероятно, в этом, а не только в личном обаянии, рыцарском стиле поведения и одежде утонченного денди заключался секрет его влияния на Пушкина, пережившего со свойственной ему страстностью настоящую влюбленность в своего старшего друга. Чаадаева не могли удовлетворить благоразумные планы «Союза благоденствия»: просвещение общества, влияние на государственных руководителей, постепенное овладение ключевыми узлами власти. Все это было рассчитано на годы и десятилетия.

Подробнее

The Creation of Adam by Michelangelo Buonarotti

Сочинение пополнение в коллекции 28.12.2010

I n order to achieve these various goals, such as communicating a message, and dazzling the spectators with the marvelous appeal to reality, Michelangelo Buonarotti had to use the basic rules of art: the principles and elements of design. Using the basic principles of design: balance, contrast, proportion, rhythm, emphasis, unity, contrast, harmony, repetition, and combining them with the elements: line, shape, direction, size, texture color and value, an artist can create any kind of work he wants to. The first element that strikes the eye is the composition of this piece. God is pictured in the top right corner, while Adam is in the bottom left. Their linking hand form a diagonal that adds more action to the painting itself, and complements the rather casual poses of the characters. The flaring green ribbon serves a similar function, creating movement and drawing us into the painting, as well as the feet of god and the angels, which are almost touching the right edge of the painting, therefore serving a role of a pathway. The ratio between the negative and the positive space is well balanced: the simplicity of Adams surroundings is evened out by the dynamics created by the angels and the voluminous red cape in the top left corner. Another diagonal that lies within this piece is the green hill which Adam is resting upon. The color of the hill serves a role of unification, as it pairs up with the flaring green scarf and unifies the work by connecting the two sides. Even though God and Adam share a similar position, God is elevated over him. This symbolizes the superiority of the deity over the ordinary man. Another curious thing to notice is the similarity between the red cape filled with angels with a human organ, particularly the brain. This allusion to the human organs explains the choice of the color for the cape and the complex weaving done by the bodies of the angels. Modern scientists have now proved that Michelangelos representation of the brain is anatomically accurate. Each angel under the cape stands for a certain part of the brain. It is fascinating how Michelangelo figured out which part of this complex organ stands for what part of our personality: he placed the sad angel under Gods right arm, at the area which is activated when people are thinking sad thoughts and God in the frontal lobe- the part that is responsible for our personality. If the whole structure with the cape is perceived as the brain, then the feet of the god and angels, along with the scarf now transform into the brainstem and arteries.

Подробнее

Образ Девы Марии в искусстве

Сочинение пополнение в коллекции 23.12.2010

Одним из лучших произведений на эту тему стала «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи - жемчужина коллекции Эрмитажа. На картине изображена юная Мария, бережно держащая на руках младенца. Её склонённый профиль полон исключительной красоты и благородства. Опущенные глаза и едва заметная улыбка придают облику Мадонны необыкновенную выразительность и теплоту, озаряют её светлым материнским чувством. В этой замечательной картине художнику удалось передать своё представление о счастье, чисто земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств.

Подробнее

Великий Українець

Сочинение пополнение в коллекции 23.12.2010

Взимку 1881 р. в Луцьку на річці Стир у сильний мороз Леся промочила ноги в крижаній воді. Спочатку родина думала, що це звичайна простуда і як наслідок ревматизм швидко мине, але коли показали хвору київському хірургу, він поставив невтішний діагноз: туберкульоз кісток. Отже, з цього часу й розпочалася боротьба поетеси з хворобою, сильними болями. Боротьба, яка загартувала дух Лесі Українки. Через хворобу до школи дівчина не ходила, та завдяки самоосвіті, феноменальним здібностям до мов, літератур, історії стала високо ерудованою у цих галузях знань. Леся, попри страшні болі в кістках, продовжувала грати на фортепіано, малювала, знала майже всі основні європейські мови, за допомогою книжок, я дізналася,що Леся знала також і слов'янські мови (російську, польську, болгарську та ін.), а також давньогрецьку, латинську всього понад десять мов, у 19 років написала для своєї молодшої сестри книжку «Стародавня історія східних народів», видану в 1918 році як підручник для національної школи. Як мені стало відомо,письменниця перекладала М. Гоголя, А. Міцкевича, Г. Гейне, В. Гюго, Гомера та ін.

Подробнее

Тосты с юбилеем и именинами

Сочинение пополнение в коллекции 09.12.2010

Как отличить оптимиста от пессимиста? Давайте проведем эксперимент. Вот перед вами бутылка с вином, наполовину уже распитая. Я начну одну фразу, а вы должны ее досказать. Я начинаю: бутылка наполовину… Осталось прибавить одно слово. Полна? Правильно. Пуста? Тоже правильно. Но слово «полна» сказал оптимист, а слово «пуста» пессимист. Вот так же и в определении возраста. Нашему юбиляру N. сегодня исполнилось 50 лет. В этой фразе можно поставить короткое слово «уже» или два коротких слова «только еще». Давайте спросим самого N., что он предпочтет? Итак, мне сегодня исполнилось «только еще»? Значит, вы оптимист. Выпьем за оптимизм N.! Если ему еще только 50, значит, будут и все 100! За здоровый отечественный оптимизм!

Подробнее

Традиції та розвиток народного розпису

Сочинение пополнение в коллекции 01.12.2010

Розпис на папері, як і писанка, символізує зародок життя, циклічність розвитку живого, цвітіння. У розписах цієї форми, як і у настінному розписі, постійно розробляються певні теми уславлення життя. Це букет, кущ чи вазон, які теж символізують «древо життя». Особливістю петриківського розпису є те, що, змальовуючи центральну квітку, плід чи ягоду, розташовують їх так, щоб зобразити найпривабливіше, показати багато дрібних деталей, підкресливши найвиразніші. Квітка, як правило, повернута голівкою до глядача або малюється напівпрофільно (нахилена до переднього краю), можливе й цілком профільне зображення. Характерними для петриківки є розгорнені до глядача листочки і профільне зображення квітки, чітке окреслення контурів різнобарвними лініями, що вирізняє на білому тлі найнезначніші деталі. Розпис виконується густими фарбами, і кожний мазок відтіняється від сусіднього, у ньому все гранично виражене через форму, лінію, колір. Жоден елемент не накладається на інший, скажімо, листок не затуляє квітку, стебло або сусідній листок. Така впорядкованість йде від особливостей народного побуту, де ні в чому не допускається зайвого нагромадження.

Подробнее

Great Britain: the Land of Traditions

Сочинение пополнение в коллекции 30.11.2010

Healthy lifestyle obsession which seized thousands of British people in recent years has made many of them vegetarians or even vegans. Their diet does not include such typically British foods as beef, mutton, bacon or eggs. James ODriscoll write, “There are quite a large number of vegetarians in Britain and an even larger number who are aware of the implications for their health of what they eat.” Health food shops are as abundant in the countrys high streets as delicatessens. In spite of their reputation British people are more tolerant and more open to new experiences including the cuisines of other countries. In the 1960ies the first British tourists in Spain not only insisted on eating (traditionally British) fish and chips but also on having them, as was traditional, wrapped up in specially imported British newspaper. By now, however, the countrys supermarket shelves are full of the spices and souces needed for cooking dishes from all over the world. There is no town in the country which does not have at least one Indian restaurant and probably a Chinese one too. Larger towns and cities have restaurants representing cuisine from all over the world. It can easily be explained by the increasingly multicultural nature of the population and the cosmopolitan character of such cities as London.

Подробнее

Как подготовится к свадьбе

Сочинение пополнение в коллекции 11.09.2010

Не столь вызывающим в сравнении с красным, но так, же выгодно выделяющимся из толпы, может быть платье розового цвета. Богатство розовой палитры всегда вызывало жгучий интерес и юных девушек, и взрослых дам. В XIX веке розовый имел не менее экзотические названия, чем красный: «цвет бедра испуганной нимфы», « цвет семги», « цвет иудина дерева», «Гаити», «кашу» или даже «цвет детей Эдуарда». В одной из книг о значении цветов розовый был определен словом «любовь». Безусловно, розовое свадебное платье говорит о мечтательности и романтичности его владелицы, о том, что она ищет нежности и любви, что она сентиментальна и способна разволноваться от любого пустяка. Розовый наряд вызовет восхищение и выделит невесту из толпы, не придавая облику ни агрессивности, ни излишней сексуальности. Розовый изумительно оттенит лицо, придавая ему дополнительную прелесть не «съедая» цвета кожи. Еще одно преимущество розового платья: отдельные его детали могут на тон-полтора отличаться друг от друга и не выбиваться при этом из основной цветовой гаммы. Затруднения вызовут только украшения: идеально к розовому идет только жемчуг. Золото, серебро и цветные камни обычно смотрятся дисгармонично.

Подробнее

Пьер Була. Ретроспектива" в рамках Московского международного фестиваля "Фотобиеннале-2010"

Сочинение пополнение в коллекции 09.06.2010

Одной из наиболее запоминающихся была работа "Египтяне пробуют Пепси-Колу, Каир, Египет". Фотография как будто приходит в движение, слышен смех, крики египетских ребятишек, в нетерпении ожидающих своего глотка Пепси-Колы. Смотря на этот снимок, ты как будто погружаешься в атмосферу момента. Кажется, что ты уже среди них, толкаешься, смеешься вместе с ними. Несомненно, это очень интересная фотография.

Подробнее

Взаимосвязь культур и языков на примере России и Германии

Сочинение пополнение в коллекции 07.03.2010

В творчестве Пушкина содержатся множество отсылок в Гёте в виде образов, мотивов или скрытых ассоциаций, так, в стихотворении «Русалка» легко угадывается сюжет баллады Гёте «Рыбак», известный Пушкину по переводу Жуковского. Но, пожалуй, самым значительным результатом творческого взаимодействия Пушкина с Гёте стал драматический набросок «Сцена из Фауста». Небольшой по объему, этот отрывок представляет собой квинтэссенцию гётевской драмы: здесь действует Фауст и Мефистофель, здесь коротко излагаются история их отношений, также упоминается и Гретхен. В наши дни ученые высказали основательное предположение, что одна их последних сцен пятого акта второй части «Фауста» была написана под непосредственным впечатлением пушкинского отрывка: между Фаустом и Мефистофелем, наблюдающими на берегу моря за большим парусником, который приближается к берегу, происходит спор о роли колониализма в развитии европейской цивилизации. Этот же парусник видят и пушкинские герои. Интересная, почти детективная история произошла с произведением Пушкина - «Сказкой о рыбаке и рыбке». Исследуя природу пушкинского фольклоризма, причины и способы его обращения к народной культуре, ученые неизбежно задавались вопросом об источниках этой сказки. Такой сюжет нашелся в сборнике «Народные русские сказки», изданном Афанасьевым. Беда лишь в том, что сборник сказок Афанасьева был издан уже после смерти Пушкина. Эту интригу подробно рассмотрел известный фольклорист Д.Н.Медриш в книге, посвященной сказкам Пушкина и их взаимодействию с народной культурой. Тогда направление поисков изменилось, и искомый сюжет был обнаружен в сборнике немецких сказок братьев Гримм, французский перевод которых был известен Пушкину. Там она называется «Сказка о рыбаке и его жене». Вероятно, толчком для сказки Пушкина послужила немецкая сказка, но поэт создал оригинальное произведение, которое позже переместилось в народную среду.

Подробнее

Похвала зеркалу

Сочинение пополнение в коллекции 04.03.2010

 

  • Греческое "зеркало" этимологически связано со словом, указывающим на прозорливость, способность видеть насквозь, вообще хорошо видеть, различать. Этой способностью должны быть наделены как пророк, так и шпион. И тот, и другой для исполнения своей миссии переходят через границу, на границе находятся и границей являются; и тот, и другой должны быть двуязычны. Прозорливость -не единственная и не главная особенность их взгляда. Если лазутчик должен смотреть на мир так, как на него смотрит и друг, и враг, то у пророка "дополнительный" взгляд - взгляд бога (тоже ведь взгляд друга-врага).
  • Страстными коллекционерами зарекомендовали себя английский король - Генрих VIII и французский - Франциск I. Не такое уж большое зеркало размером 100х65 см стоило больше 8000 ливров, а картина Рафаэля того же размера - около 3000 ливров.
  • Во Франции некая графиня де Фиеск рассталась с имением, чтобы купить понравившееся ей зеркало, а герцогиня де Люд продала серебряную мебель на переплавку, чтобы приобрести зеркальную.
  • В конце XVI века, поддавшись моде, французская королева Мария Медичи решила обзавестись зеркальным кабинетом, для чего в Венеции было приобретено 119 зеркал. Видимо, в благодарность за большой заказ венецианские мастера подарили королеве уникальное зеркало, отделанное агатами, ониксами, смарагдами и инкрустированное драгоценными камнями. Сегодня оно хранится в Лувре.
  • В современной Японии, в антикварном магазине, можно увидеть все что угодно, но вот зеркало - никогда. Никто не продаст, никто и не купит. Как и тысячелетия назад, в этом мире новейших технологий полагают, что в зеркале остается душа хозяина, поэтому зеркала не продают - новый владелец может навредить душе. Не покупают по той же самой причине - старый хозяин тоже может навести порчу. Не дадут сегодня в Японии и больному посмотреть в зеркало - из-за опасения, что тот умрет.
Подробнее

Посвящение в кружковцы детского танцевального ансамбля

Сочинение пополнение в коллекции 03.02.2010

Терпсихора: Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Я Терпсихора. Я так торопилась, так боялась опоздать. Я летела к вам через леса, через моря, через высокие горы. Я каждый год прихожу в ансамбль танца «Радость» на этот праздник. И сейчас, ребята, я представляю, как через 10 лет приду в вашу группу и увижу, как вы научились красиво танцевать, красиво двигаться, какие вы стройные, гибкие. Ребята, вы ведь любите танцевать?

Подробнее
1 2 3 > >>