Статьи по предмету компьютеры, программирование

Статьи по предмету компьютеры, программирование

Електронний підручник з англійської мови - вимога нової української школи

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

11 січня 2018 року Міністерство освіти і науки видало рекомендації авторам підручників для перших класів НУШ, у яких зазначено: «З огляду на те, що Нова українська школа має ґрунтуватися на принципі дитиноцентризму і спрямована на нові підходи до навчання, конструктивних змін набуває і сама методика освітнього процесу, в основі якої передбачено принцип діяльнісного та проблемно-пошукового навчання» [6]. Відтак у 2018 році МОН планує почати розробляти мультимедійні електронні підручники.

Подробнее

Методи забезпечення надійного доступу до систем дистанційного навчання

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошуком надійнішого методу захисту або ж просто аутентифікації в мережі Інтернет займається чимало ІТ-компаній, особливо слід відмітити компанії GOOGLE та Microsoft як одних з лідерів по впровадженню надсучасних систем захисту інформації не тільки в мережі, а й на різноманітних носіях, будь то чіпи чи flash-карти.

Подробнее

Особенности потребления информации в цифровом пространстве

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

В статье рассматриваются основные тенденции потребления информации в цифровом пространстве. Рассматриваются факторы влияния технологического уклада цифровой медиасреды на модель информационного потребления. Констатируется изменение ее классической схемы. Обращаясь к данным исследований автор анализирует позитивные и негативные последствия данного феномена. Делается вывод о нарастающих противоречиях между процессами развития цифрового пространства и медиапотребления.

Подробнее

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес підготовки майбутніх фахових психологів

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Зроблено спробу з’ясувати можливості впровадження ІКТ у процес підготовки майбутніх фахових психологів у ВНЗ, потреби освітнього процесу і стан справ щодо вирішення даної проблеми. Розглянуті можливості застосування комп’ютерних технологій у процесі підготовки фахових психологів; вивчені потреби у забезпеченні навчального процесу ІКТ відповідно з чинними вимогами до вищої освіти. З’ясований наявний стан з впровадженням ІКТ у навчальний процес підготовки майбутніх психологів; встановлені чинники, що обумовлюють впровадження ІКТ у процес підготовки фахових психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічено перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Подробнее

Застосування технології WiMAX в місті Черкаси

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Однією з причин такої ситуації є відсутність 4G. Для його впровадження необхідно пройти конкурс з видачі ліцензій. Після операторам знадобиться час на закупівлю технологій і поширення 4G — це може зайняти до двох років. Але вихід є — технологія WiMAX простіша в застосуванні та дешевша в ліцензуванні.

Подробнее

Бази даних

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Хмарні технології та хмарні бази даних стали справжньою сенсацією в світі інформаційних технологій. Як вважає Томас С. хмарні БД це технологія, що матиме великий успіх у майбутньому: технологія БВааБ (база даних як сервіс), що лежить в основі більшості хмарних БД, витіснить класичні реляційні бази даних з ринку мобільних та багатоплатформенних розробок [3]. Важливість хмарних баз даних у майбутньому також підкреслюють Ш. Раманатхан, С. Гоель та С. Алагумалай [4].

Подробнее

Билл Гейтс как личность

Статья пополнение в коллекции 22.08.2012

Здесь кончилось терпение антимонопольных органов американской власти, которые в 1998 году вчинили Microsoft серьезный иск, обвинив корпорацию в нечестном обращении с конкурентам и потребителями. Гейтса, который покинул пост гендиректора Microsoft и стал главой совета директоров и «главным программным архитектором» (название должности он придумал сам), тогда вызвали на допрос к судье Томасу Пенфилду Джексону, который в общей сложности расспрашивал его около 17 часов. Присутствовавшие на допросе люди характеризуют поведение Гейтса как уклончивое и недоброжелательное, он все время хитрил и занудствовал, придираясь к несущественным мелочам (в частности, требуя уточнения таких терминов, как «соревноваться», «спрашивать» и «мы») и отпираясь от разговоров по существу важных тем. В ответ на наиболее щекотливые вопросы Гейтс так часто говорил «я не помню», что ухмыляться начал даже сам судья. Хотя прокурорские работники отмечают - всё, что Гейтс «не помнил» (главным образом, угрозы в адрес конкурентов и нечестные бизнес-ходы), с легкостью подтверждается множеством электронных писем, которые Гейтс отсылал или получал.

Подробнее

Виртуальное моделирование автомобилей в программе 3ds max, их анимация и визуализация

Статья пополнение в коллекции 15.04.2012

В лаборатории дооборудования и тюнинга НГПУ факультета технологии и предпринимательства находится на рестайлинге автомобиль москвич 400/401. Но прежде чем начать работу с металлом необходимо было разработать эскизы, а еще лучше виртуальную модель автомобиля. Изменить цвет, затемнить стекла, добавить любую другую деталь от другого автомобиля, убрать не нужные детали, удлинить подвеску, изменить салон и т.д., все это лишь малый список того что можно сделать, все завит на сколько велика ваша фантазия и насколько умело вы пользуетесь программой. В готовых студиях по виртуальному тюнингу вы можете вносить лишь заранее заготовленные части автомобиля, а здесь можно проявлять свои творческие изменения.

Подробнее

Исследование систем диспетчерской централизации

Статья пополнение в коллекции 14.02.2012

Работа ДНЦ - это процесс решения следующих задач:

 • оценка и прогноз положения на участке (узле). Решается при приеме дежурства, а затем - по мере поступления информации о различных ситуациях на участке, о состоянии технических средств, о поездах и их фактическом положении, о работоспособности локомотивов и локомотивных бригад, о проведении местной работы и др. ДНЦ выбирает способы решения конфликтных ситуаций, определяет размеры движения и планирует подходы поездов;
 • планирование пропуска поездов по участку (узлу). Решается ДНЦ по информации полученной от ДНЦ соседних участков, ДСП своего участка, локомотивного диспетчера и ДНЦО. ДНЦ выделяет поезда, следующие с отклонением от графика, составляет план пропуска поездов по участку, фиксирует их на графике исполненного движения, корректирует работу ДСП;
 • организация пропуска поездов по участку (узлу). ДНЦ реализует ранее составленный план. Информация о фактическом времени отправления, прибытия, проследования и подхода поездов к станциям сравнивается с плановыми данными и при отклонении ДНЦ выявляет причины, рассчитывает новый план и реализует его;
Подробнее

Архитектура потоковой супер ЭВМ, построенной на принципах схемной эмуляции

Статья пополнение в коллекции 31.10.2011

Со времен появления первых компьютеров стало очевидным, что для каждого уровня технологического развития практически единственным путем увеличения мощности вычислительной системы является соединение энного числа процессоров в единую "упряжку", то есть создание мультипроцессорной системы. Казалось бы, что может быть проще: превратить однопроцессорную машину в многопроцессорную путем добавления на платформу некоторого числа точно таких же процессоров. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее и добавление в систему даже одного процессора может уменьшить производительность системы. Ведь в этом случае разработчик сталкивается с принципиально новым явлением - информационным и алгоритмическим взаимодействием процессоров. И здесь важнейшим аспектом, связанным с эффективностью работы вычислителя, начинает выступать организация межпроцессорного обмена служебными потоками, а также проблемы распараллеливания и синхронизации информационных потоков самой задачи. В свою очередь, поддержание всего этого требует немалых аппаратных усилий. Все это привело к тому, что современные процессора превратились в сложнейшие устройства, в которых вспомогательные узлы - т.н. опережающей выборки команд, условных ветвлений, блоков синхронизации и т.д. - занимают на кристалле значительно больше места, чем непосредственно само арифметико-логическое устройство.

Подробнее

Программа "Электронный гражданин" как основа формирования информационной культуры граждан ХМАО-Югры

Статья пополнение в коллекции 22.03.2011

Для дальнейшего продвижения проекта «Электронный гражданин» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре рекомендуем:

 1. Постоянно информировать население округа о социально значимых проектах Комитета по информационным ресурсам Администрации Губернатора автономного округа, направленных на становление электронного государства.
 2. Привлекать ресурсы точек общественного доступа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре к продвижению проекта, посредством оказания информационной и консультационной помощи населению.
 3. Разработать методические рекомендации для тьютеров автономного округа, адаптированные под информационные, правовые и образовательные ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
 4. Разработать открытый и общедоступный сетевой ресурс на образовательном портале Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, позволяющий гражданам автономного округа повышать уровень ИКТ компетенций в виртуальном режиме.
 5. Провести ретроспективный анализ потребностей различных целевых групп, проживающих на территории Мансийского автономного округа-Югры на повышение компетенций в области информационно коммуникационных технологий.
 6. Провести акции, направленные на бесплатное сертификационное тестирование в сфере ИКТ, которые позволят с достаточной достоверностью выявить пробелы в компьютерных знаниях различных категорий граждан автономного округа: школьников, студентов, учителей, преподавателей, библиотекарей.
 7. Расширить целевую аудиторию, за счет привлечения к обучению других категорий граждан работников бюджетных организаций, госслужащих, работников муниципалитетов, силовых структур, милиции прокуратуры и т др.
 8. Внедрять в практику индивидуальные образовательные траектории обучения для граждан автономного округа с ограниченными возможностями, посредством обучения на дому.
 9. Продолжить практику организации массового обучения граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направленную на построение информационного общества, неотъемлемой частью которого являются граждане, компетентные в области информационно коммуникационных технологий.
Подробнее

Визуальное программирование

Статья пополнение в коллекции 18.03.2011

Данная кнопка имитирует поведение обычной кнопки на пульте управления любого прибора. Ее можно "нажимать" как настоящую. Возможно, именно наличие визуальных средств построения интерфейсов в Visual Basic и Delphi, а также создаваемое ими визуальное программное обеспечение закрепили за ними термин "визуальное программирование". Безусловно, существует много других аналогичных продуктов (Visual C++, Borland C++ начиная с версии 4, Symantec Visual Cafe, "сишный" вариант Delphi - C++ Builder и др.), но они не смогли завоевать такой популярности, как Visual Basic и Delphi.

Подробнее

Переход от С к С++

Статья пополнение в коллекции 25.02.2011

Как ни обидно это признавать, в ряде случаев имеет смысл вернуться к старому и проверенному способу. Во-первых, некоторые реализации операций потоков ввода/вывода менее эффективны, чем соответствующие операции С, и возможно (хотя маловероятно), что в отдельных приложениях это может оказаться существенным. Помните, однако: это относится не к потокам ввода/вывода вообще, а только к той или иной реализации. Во-вторых, библиотека потоков ввода/вывода, в ходе своей стандартизации претерпела ряд кардинальных изменений. Следовательно, приложения, требующие максимальной переносимости, могут столкнуться с тем фактом, что различные поставщики поддерживают различные приближения стандарта.

Подробнее

Элементы класса, о которых всегда необходимо помнить

Статья пополнение в коллекции 23.02.2011

Деструкторы выполняют работу, обратную той, что проделывают конструкторы. Хотя класс может иметь несколько конструкторов, но деструктор может быть только один. Синтаксис деструктора очень похож на синтаксис конструктора по умолчанию. Точно также деструктор не имеет аргументов, все различие заключается в том, что деструктор, будучи по своей сути функцией, парной конструктору, имеет то же имя, что и класс, но с приставкой в виде операции дополнения (~).

Подробнее

Моделирование голограммы, получаемой с помощью подповерхностного сканирующего радиолокатора

Статья пополнение в коллекции 17.01.2011

Современные радиолокаторы можно условно разделить условно на два класса: радиолокаторы в которых используются видеоимпульсные сигналы и радиолокаторы с использованием гармонических модулированных или немодулированных сигналов. Характерной особенностью радиолокаторов второго типа является возможность получать изображения малозаглубленных предметов непосредственно, без какой либо последующей обработки [1]. Изображения получаются методом сканирования приемо-передающим антенным блоком по поверхности раздела двух сред. Получаемые таким образом изображения формируются в соответствии с принципом формирования голограммы [1,2] поскольку в формировании получаемого изображения участвуют два сигнала опорный и предметный. Опорный сигнал получается в результате неизбежной электродинамической связи между передающей и приемной антенной, расположенных в одном антенном блоке, как это имеет место в радиолокаторе типа «Раскан» [1], либо подмешиванием опорного сигнала из задающего генератора в приемник на основной или промежуточной частотах. Предметный сигнал получается в результате отражения от объектов, находящихся под поверхностью. Опорный сигнал является аналогом опорной волны при записи оптических голограмм, а сигнал, отраженный от заглубленных предметов, является аналогом предметной волны, отраженной от голографируемого объекта.

Подробнее

Вибір методів та засобів технічного діагностування складних систем озброєння

Статья пополнение в коллекции 17.12.2010

Множина Ов має показники, що визначають можливість застосування кожного методу для заданих конструктивних, функціональних та інших характеристик обєкту діагностування. Наприклад:

 1. тип обєкту діагностування (аналоговий, цифровий, гібридний, механічний та ін.);
 2. число (кількість) виходів обєкту діагностування, що контролюються;
 3. ступінь резервування обєкту діагностування (повне, часткове та його кратність, відсутність резервування);
 4. пристосованість обєкту діагностування до діагностування (не пристосований, частково пристосований, пристосований);
 5. наявність апріорних даних про елементну базу, показниках надійності, трудомісткості та інформативності операцій пошуку та локалізації місця дефекту).
Подробнее

Выбор и использование программных технологий JSP и ASP.Net при разработке WEB-базированных информационных систем

Статья пополнение в коллекции 03.12.2010

В настоящее время предприятия стремятся автоматизировать происходящие на них производственные и вспомогательные процессы с целью повышения эффективности работы. Для этого создаются различного рода информационные системы (ИС). Под ИС понимают совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. ИС делятся на настольные, или локальные ИС, в которых все компоненты работают на одном компьютере, и распределённые ИС, в которых компоненты распределены по нескольким компьютерам. Благодаря развитию информационных технологий и компьютерных сетей наибольшее распространение получили распределенные ИС. Они, в свою очередь делятся на файл-серверные и клиент-серверные ИС. В последних и база данных, и СУБД находятся на сервере, а на клиентских станциях размещаются клиентские приложения. В связи с развитием Internet из клиент-серверных ИС в последнее время выделяют особый класс информационных систем Web-базированные ИС. В таких системах используются технологии динамической генерации ответа в виде HTML-страниц на запрос клиента и отправки ему таких страниц с помощью Internet. Такие системы являются наиболее популярными в последнее время из-за своей удобности, надежности и простоты. Web-базированные системы не ограничены масштабами локальной сети предприятия, поэтому они все чаще используются и являются наиболее перспективными. Для построения Web-базированных систем существует много различных технологий, но лидерами среди них, безусловно, являются JSP (Java Server Pages) от Java и ASP (Active Server Pages) от .Net.

Подробнее

История создания eBay

Статья пополнение в коллекции 23.11.2010

Необычные предметы

 • В июне 2005, жительница штата Юта (США), Кэролайн Смит (Karolyne Smith), продала право навсегда вытатуировать чью-либо рекламу на своём лбу за $10,000. Этим предложением воспользовалось популярное виртуальное казино Golden Palace.
 • В мае 2005, Volkswagen Golf, ранее принадлежавший кардиналу Йозефу Ратцингеру (за месяц до этого избранного папой римским Бенедиктом XVI) был продан за €188,938.88. Покупателем стало казино GoldenPalace.com
 • В 2004, мужчина из Сиэттла продал собственную фотографию, на которой он был одет в свадебное платье своей бывшей жены. К своему немалому удивлению, он получил за этот снимок значительно больше, чем рассчитывал. Сначала он хотел просто продать платье, чтобы выручить за него немного денег на покупку билетов Seattle Mariners, однако ставки превысили несколько тысяч долларов, а сам продавец получил немало предложений руки и сердца от покупателей.
 • В сентябре 2004, владелец MagicGoat.com продал содержимое своей мусорной корзины учителю искусств средней школы, ученики которой написали эссе об этом мусоре. [1]
 • 50,000-летний мамонт. Гигант был выставлен на продажу в 2004 году своим немецким владельцем из-за недостатка места для его хранения, и был продан за £61,000. Эксперты подтверждают, что это один из наиболее сохранившихся скелетов мамонта в мире, содержащий 90% оригинальных костей.
 • Хозяин Cockeyed.com продал рекламное место на своём сайте, равное одному пикселю, на 21 день за $100 [2].
 • Вода, которая, как утверждалось, осталась в чашке Элвиса Пресли, которую он взял с собой на концерт в Северной Каролине в 1977, была продана за $455.[3]
 • Картина американского художника Билла Стоунхема «The Hands Resist Him», выставленная на продажу с мистической предысторией, рассказывающей о необычных явлениях, связанных с ней.
 • Калифорнийский город Бриджвилль трижды выставлялся на аукцион. В 2002 году он был продан за $1,77 миллиона, но после осмотра «приобретаемого товара» покупатель отказался от сделки. В 2006 году другой владелец выставил его на аукцион за $1,75 миллиона. В 2007 очередной владелец в течение нескольких месяцев пытался продать его за $1,3 миллиона.
Подробнее

Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Статья пополнение в коллекции 19.11.2010

Що до розробки програмного забезпечення, то було проаналізовано багато продуктів, які дозволяють створювати БД і реалізувати програмне забезпечення клієнта. Серед них були: Delphi 7, Microsoft Visual Basic 6, Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Visual Fox Pro 9.0, Microsoft Office Access 2003. Delphi 7, Microsoft Visual Basic 6 - були відкинуті по причині моральної застарілості і закінчення ліцензії на дані продукти. Visual Fox Pro 9.0 дозволяє створити і клієнт і БД але він дає мало можливостей для захисту інформації. Тому було обрано три продукти, а саме: Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft Office Access 2003. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition - має достатній рівень захисту і вбудовані утиліти для копіювання і відновлення даних, крім того дана версія безкоштовна. Після вичерпання його можливостей можна перейти на необмежену версію закупивши ліцензію. Microsoft Office Access 2003 - дана програма обрана як конструктор для прототипів. Головною перевагою такого клієнта є те, що він дозволяє досить швидко вносити зміни до продукту, а значить таку систему можна швидко підганяти під потреби. Це дає можливість до кінця визначити вимоги до продукту і реалізувати всі потрібні функції. Але дана програма має один суттєвий недолік, вона платна. Хоча для роботи програмного забезпечення створеного на ній досить Access Runtime, але коли діло доходе до створення інсталяційного пакету з цим виникає проблема. Тому було прийнято рішення проводити розробку в два етапи. Спочатку виготовити прототип, а потім створити реальний продукт на Microsoft Visual Basic 2005. Головною перевагою такого підходу я те, що Visual Basic дозволить більш гнучко використовувати базу даних, подбати про систему захисту, створювати інсталяційні пакети тощо[2, c. 36].

Подробнее

Что такое электронный словарь

Статья пополнение в коллекции 12.11.2010

Электронные словари обладают рядом очевидных и существенных преимуществ по сравнению со словарями традиционными. Современные электронные словари не только значительно превосходят по объему книжные, но и находят искомое слово или словосочетание значительно быстрее. Причем искать можно в любой форме. Некоторые, например abby lingvo, встраиваются во все основные офисные приложения и выделенное слово можно переводить нажатием нескольких клавиш. Электронные словари не только содержат транскрипцию, но и могут произносить слова. Здесь тоже существует два подхода. В мультилекс встроен синтезатор звука и произносятся все слова. Однако полностью доверять такому подходу, не контролируя его по транскрипции, опасно. Синтезатор может неправильно поставить ударение или вообще исказить произношение слова. В abby lingvo основную лексику озвучивает диктор с оксфордским произношением. Но, конечно, самое главное преимущество хороших электронных словарей - одновременный поиск не только по названию словарной статьи, но и по всему огромному объему словарей, что просто нереально в бумажном варианте.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>