Другое по предмету авиация, астрономия, космонавтика

Другое по предмету авиация, астрономия, космонавтика

Космічна погода

Информация пополнение в коллекции 05.12.2009

Мабуть, одним з найбільш яскравих проявів ворожості космічного простору до людини і його творінь, окрім, звичайно, майже повного за земними мірками вакууму, є радіація електрони, протони і важчі ядра, розігнані до величезних швидкостей і здатні руйнувати органічні і неорганічні молекули. Про шкоду, яку радіація наносить живим істотам, добре відомо, але чимала доза опромінювання (тобто кількість енергії, поглиненої речовиною і що пішла на його фізичне і хімічне руйнування) може виводити з ладу і радіоелектронні системи. Електроніка страждає також і від „единичных збоїв“, коли частинки особливо високої енергії, проникаючи глибоко всередину електронної мікросхеми, змінюють електричний стан її елементів, збиваючи елементи пам'яті і викликаючи фальшиві спрацьовування. Чим складніше і современнєє мікросхема, тим менше розміри кожного елементу і тим більше вірогідність збоїв, які можуть привести до її неправильної роботи і навіть до зупинки процесора. Ця ситуація по своїх наслідках схожа з раптовим зависанням комп'ютера в розпал набору тексту, з тією лише різницею, що апаратура супутників, взагалі кажучи, призначена для автоматичної роботи. Для виправлення помилки доводиться чекати наступного сеансу зв'язку із Землею за умови, що супутник буде здатний вийти на зв'язок. Найглибше в магнітосферу енергійні частинки проникають в приполярних районах, оскільки частинки тут можуть велику частину шляху вільно рухатися уздовж силових ліній, майже перпендикулярних до поверхні Землі. Пріекваторіальниє райони захищеніші: там геомагнітне поле, майже паралельне земній поверхні, змінює траєкторію руху частинок на спіральну і відводить їх убік. Тому траси польотів, що проходять у високих широтах, значно небезпечніші з погляду радіаційного ураження, чим нізкоширотниє. Ця загроза відноситься не тільки до космічних апаратів, але і до авіації. На висотах 911 кілометрів, де проходять більшість авіаційних маршрутів, загальний фон космічної радіації вже настільки великий, що річна доза, що отримується екіпажами, устаткуванням і пасажирами, що часто літають, повинна контролюватися за правилами, встановленими для радіаційно небезпечних видів діяльності. Надзвукові пасажирські літаки „Конкорд“, що піднімаються на ще більші висоти, мають на борту лічильники радіації і зобов'язані летіти, відхиляючись на південь від найкоротшої північної траси перельоту між Європою і Америкою, якщо поточний рівень радіації перевищує безпечну величину. Проте після найбільш могутніх сонячних спалахів доза, отримана навіть протягом одного польоту на звичайному літаку може бути більше, ніж доза ста флюорографічеськіх обстежень, що примушує серйозно розглядати питання про повне припинення польотів в такий час. На щастя, сплески сонячної активності подібного рівня реєструються рідше, ніж один раз за сонячний цикл 11 років.

Подробнее

Кастусь Эдуардавіч Цыялкоўскі — вынаходнік у галіне касманаўтыкі і ракетнай тэхнікі

Информация пополнение в коллекции 01.12.2009

Прынцыпы самаарганізацыі і эвалюцыі таксама з'яўляюцца ключавымі для метафізікі касмічнай філасофіі і выцякаючай з яе навуковай карціны свету. "Усё жывое", т.е. здольна да бясконцай самаарганізацыі і эвалюцыі. Цыялкоўскі быў не згодзен з тлумачэннем касмічнай эвалюцыі як няўхільнай дэградацыі і яго нязгода знайшло свой выраз у прынцыпах самаарганізацыі і эвалюцыі. Рытмічныя змены Сусвету ў метафізіцы касмічнай філасофіі вельмі блізкія бясконцым цыклам эвалюцыі. Гэтыя прынцыпы набываюць у кантэксце касмічнай філасофіі наступныя значэнні: эвалюцыя як перыядычныя трансфармацыі, падчас якіх узнікаюць і руйнуюцца незлічоныя саюзы "атамаў-духі", утваральных касмічныя структуры розных узроўняў; самаарганізацыя як узнікненне складаных (у тым ліку, жывых) структур з прасцейшых; эвалюцыя і самаарганізацыя як "глабальны эвалюцыянізм" (гэтыя працэсы могуць быць спантанымі або накіроўвацца розумам). Асноўныя ідэі касмізму знаходзяць таксама сваё адлюстраванне ў развагах Цыялкоўскага аб "волі Сусвету". Калі ўсё вакол "спароджана Сусвету. Ён - пачатак усіх рэчаў", то "ад яе ўсё і залежыць. Чалавек або іншая вышэйшая істота і яго воля ёсць толькі праява волі Сусвету". У кантэксце "жывога Сусвету" метафізіка чалавечага лёсу складаецца ў тым, што смерці няма. У працэсе ўзнікнення і распаду саюзаў "атамаў-духаў" смерць "зліваецца з нараджэннем". Новае жыццё "хоць і разбуральна, але новае разбурэнне зліецца з новым дасканалым нараджэннем... Разбурэнні або смерці будуць паўтарацца, незлічонае мноства раз, але ўсе гэтыя разбурэнні ёсць не знікненні, а ўзнікненні". Паводле касмічнай філасофіі "душы хоць і няма", жыццё ў рытмах эвалюцыі Сусвету "бесперапынная, шчаслівая, магутная, ніколі не спынялася і ніколі не спыніцца", т.к. у часова мёртвым рэчыве няма суб'ектыўнага адчування часу. Такі падыход да лёсу чалавека ў касмізме характэрны толькі для Цыялкоўскага і з'яўляецца відавочнай альтэрнатывай "актыўна-эвалюцыйнага падыходу". У адпаведнасці з ідэямі касмізма Цыялкоўскі лічыў, што чалавек зусім не вяршыня эвалюцыі. Чалавецтву маецца быць "ісці наперад і прагрэсаваць - у дачыненні цела, розуму, маральнасці, спазнанні і тэхнічнай магутнасці. Наперадзе яго чакае штосьці бліскучае, няўяўнае". Па заканчэнні тысячы мільёнаў гадоў "нічога недасканалага ... на Зямлі ўжо не будзе. Застанецца адно дабрэй, да чаму непазбежна прывядзе наш розум і яго сіла". Касмічнае быццё чалавецтва па Цыялкоўскім "можа быць вылучана на чатыры асноўных эры: 1. Эра нараджэння, у якую ўступіць чалавецтва праз некалькі дзесяткаў гадоў і якая падоўжыцца некалькі мільярдаў гадоў. 2. Эра станаўлення. Гэтая эра будзе адзначаная рассяленнем чалавецтва па ўсім космасе. Працягласць гэтай эры - сотні мільярдаў гадоў. 3. Эра росквіту чалавецтва. Зараз цяжка прадказаць яе працягласць - відавочна, сотні мільярдаў гадоў. 4. Эра тэрмінальная зойме дзесяткі мільярдаў гадоў. Падчас гэтай эры «чалавецтва ... злічыць за балазе ўключыць другі закон тэрмадынамікі ў атаме, т.е. з карпускулярнага рэчыва ператварыцца ў прамянёвае. Што такое прамянёвая эра космасу - мы нічога не ведаем і нічога меркаваць не можам». Сучасны касмізм уяўляе сабою праграму станаўлення чалавецтва і касмічная філасофія Цыялкоўскага]] можа разглядацца як перспектыўны варыянт ажыццяўлення такой праграмы.

Подробнее

Кометы и их свойства

Информация пополнение в коллекции 21.11.2009

Кометы относятся к группе малых тел, куда входят также астероиды, метеориты, метеорные рои и облака межпланетной пыли. Солнечная система состоит из одной звезды, девяти планет, три из которых имеют системы колец (Сатурн, Уран, Юпитер), почти сорока спутников малых планет с размерами от сотен метров до сотен километров. Астероиды, кометы и метеорные тела объединяют под одним названием «малые тела Солнечной системы». В отличии от других малых тел, кометы обладают удивительной способностью из сравнительно небольших по размерам ядер развивать атмосферы, превосходящие по своей протяженности все известные объекты Солнечной системы, включая и само Солнце. При этом протяженные атмосферы наблюдаются у комет в течении довольно длительного периода иногда в течении нескольких лет. Это главное свойство кометного ядра непрерывно возобновлять и поддерживать в огромном объеме газово-пылевую атмосферу. Название «комета» происходит от греческого слова «кометис», что в переводе на русский язык означает «волосатый». Кометы появились неожиданно в разных частях неба, и эти появления не имели каких-либо закономерностей, как, например, движение планет и Луны. Поэтому вслед за величайшим философом древности Аристотелем их стали считать атмосферными испарениями, поднимающимся в зону огня и там воспламеняющимся в виде огненных факелов. Однако не все ученые разделяли мысль Аристотеля о кометах. Одним из наиболее здравомыслящих в вопросе о природе комет был римский философ Сенека. Еще в I в.н.э. он высказывал удивительные мысли о кометах, которые полностью подтвердились через 15-16 веков. Как объектом научного исследования и начал тщательно и регулярно наблюдать все появлявшиеся и видимые невооруженным глазом светила. Он первым описал траекторию, по которой двигалась комета в 1472 г. отмечая каждый день ее положение относительно звезд и направление хвоста. К сожалению, Ремамонтан прожил только 40 лет и не довел свои исследования до конца. В XVI веке астроном Апиан, наблюдая за кометой 1531г. пришел к выводу, что хвост ее всегда направлен в противоположную от Солнца сторону. Однако он не понял, что причиной такой ориентации хвоста кометы является само Солнце. И вот, наконец, решил изучать движение комет самый искусный наблюдатель средневековья Тихо Браге. Чтобы определить расстояние до кометы 1577 г. он предложил проводить одновременные наблюдения из двух удаленных друг от друга обсерватории. Он сам наблюдал в Гельсинбурге, а его ученики следили за той же самой кометой в Уранибурге. Сопоставив эти наблюдения Тихо Браге определил, что комета находиться значительно дальше Луны, так как и параллакс, т.е. смещение относительно звезд при наблюдении из двух различных точек на земной поверхности, оказался значительно дальше Луны, т.к. ее меньше лунного. Наблюдения Тихо Браге и его учеников доказывали, что кометы не могут быть испарениями Земли и других планет, а являются самостоятельными телами, которые нужно изучать, чтобы понять их природу и происхождение.

Подробнее

Западноевропейские ракеты-носители серии Ариан

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

 

 1. Изменена форма (с конуса) на двойной конус) носка головного обтекателя, что позволило увеличить объем для размещения полезной нагрузки без увеличения длины и максимальной длины обтекателя.
 2. Увеличена на 0.5 м длина конструкции «Сильда», размещаемой под головным обтекателем, что позволяет выводить на орбиту два спутника PAM-D.
 3. Удлинен баковый отсек третьей ступени, что позволило увеличить запас топлива (жидкий водород и жидкий кислород) на ступени с 8 до 10.5 т.
 4. Давление в камере сгорания ЖРД НМ-7 на третьей ступени повышено с 30 до 35 атм.
 5. Длина сопла ЖРД третьей ступени увеличена на 0.2 м, что позволило повысить удельный импульс примерно на 4 кг*с/кг.
 6. Давление в камере сгорания ЖРД «Викинг-4» на второй ступени увеличено с 53.5 до 58.5 атм. В этом ЖРД, а также в ЖРД, «Викинг-5» на первой ступени, в качестве горючего используется не чистый несимметричный диметилгидрозин (НДМГ), а смесь НДМГ (75%) с гидразингидратом (25%), что уменьшило вероятность возникновения неустойчивого горения.
 7. Модифицирован межбаковый отсек первой ступени в расчете на крепление подвесных твердотопливных ускорителей.
 8. Предусмотрено использование двух твердотопливных ускорителей.
 9. Модифицирована подмоторная рама ЖРД первой ступени в расчете на крепление подвесных ускорителей.
 10. Давление в камере сгорания ЖРД «Викинг-5» на первой ступени увеличено с 53.5 до 58.5 атм.
Подробнее

Пилотируемые орбитальные комплексы серии Салют

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

26 декабря 1974 г., еще до завершения полета станции «Салют-3» в автоматическом режиме, очередная долговременная орбитальная станция «Салют-4» была выведена в космос. «Салют-4» является усовершенствованным образцом станции. Ее масса после выведения на орбиту составила 18900 кг, а с пристыкованным транспортным кораблем «Союз» - 25600 кг. Длина станции 16 м, а вместе с кораблем 23 м. Снаружи рабочего отсека диаметром 2,9 м установлены три поворотные панели солнечных батарей. В рабочем отсеке расположен центральный пост управления и ряд служб. Общая площадь панелей солнечных батарей 60 кв. м. Каждая из них автоматически автономно ориентируется на Солнце. Наибольший поперечный размер станции с раскрытыми панелями солнечных батарей 17 м, объем герметичных помещений 100 куб. м. В конической части, соединяющей рабочие отсеки диаметрами 2,9 и 4,15 м, расположены средства физической тренировки космонавтов и другое оборудование. В отсеке научной аппаратуры конической нише в корпусе рабочего отсека большого диаметра, открытой в космическое пространство, установлены научные приборы. На станции 14 иллюминаторов с несъемным оптическим оборудованием и 8 свободных или со съемным оптическим оборудованием. Корпус снабжен шлюзовыми камерами для выброса за борт контейнеров с отходами жизнедеятельности. На станции установлена система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.

Подробнее

Влияние магнитного поля

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Для исключения влияния механических напряжения сердечники собирались без стягивающих усилий. При этом также контролировался согласованный способ шихтовки отдельных колец. Чтобы при локальных измерениях результаты гарантировали достоверность, какие-то ни было сверления пакета исключались. Для доступа к боковой поверхности пакет собирался из двух полупакетов с воздушным промежутком, где можно было бы разместить датчик-зонд напряженности МП. В угловых положениях сердечника j = 0 и j = 90о, совпадающих с осями магнитной анизотропии материала, были предусмотрены радиальные каналы, позволяющие передвигать датчик напряженности вдоль радиальной координаты и осуществлять измерения касательной составляющей напряженности Нjм при различных значениях амплитуды средней по сечению магнитной индукции (рис. 1). Поскольку из результатов математического моделирования МП анизотропного ШС известно, что на осях магнитной анизотропии радиальные составляющие векторов и отсутствуют, по измеренным значениям Нjм и кривой намагничивания можно определить соответствующие значения Bjм. Таким образом, устанавливался характер распределения Bм по радиусу при различных насыщениях сердечника. Все измерения производились при синусоидальном магнитном потоке на частоте f = 50 Гц.

Подробнее

Переменные звезды

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Существуют звезды, блеск которых заметно меняется, иногда с правильной периодичностью. Такие звезды называются переменными. Переменных звезд на небе довольно много. В настоящее время их известно более чем 30'000 и многие вполне доступны наблюдению в малые и среднего размера оптические приборы - бинокль, зрительную трубу или телескоп с апертурой 60-350 mm.. Изменение блеска многих переменных звезд происходит строго периодически, повторяясь через некоторые промежутки времени. И если построить график, на котором по оси абсцисс отсчитывать время, а по оси ординат - звездные величины, то полученная кривая даст представление о характере изменения блеска. По такой кривой можно проследить, как происходят колебания блеска от его минимального значения к максимальному. Разность звездных величин в максимуме и минимуме называется амплитудой, а время от одного максимума до следующего называют периодом переменной звезды. У некоторых звезд переменность вызвана оптическими причинами. Так ведут себя двойные звезды, обращаясь вокруг общего центра масс, периодически затмевая друг друга. Такие звезды называют затменно-переменными. У других звезд причины изменения блеска заключаются в происходящих внутри или на поверхности физических процессах. Такие звезды уже могут и не иметь постоянную кривую блеска. Для определения характеристик переменной путем наблюдений разработаны несложные способы измерения блеска звезд.

Подробнее

Кунсткамера вселенной

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Воссоздавая картину жизни звезд, астроном испытывает многочисленные возможные модели теоретически определяет характерные особенности поведения звезд при различных допустимых предположениях об их внутреннем строении, массе, возрасте, окружающей космической среде. Однако теоретическая картина жизни звезд, какой бы заманчивой она ни была, не будете представлять ценности, если в ней, хотя бы в скрытой форме, нарушаются установленные законы природы. В своих моделях астроном обязан постоянно опираться на всю совокупность наблюдаемых фактов и известных физических законов. Только в этом случае модель, наиболее полно объясняющая наблюдаемые явления, приобретает права научной гипотезы. После подтверждения дальнейшими теоретическими исследованиями и новыми наблюдениями детально разработанная гипотеза становится научной теорией.

Подробнее

Откуда берется энергия Солнца?

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Оказывается, примерно через 5 млрд. лет содержание водорода в ядре Солнца настолько уменьшится, что его «горение» начнётся в слое вокруг ядра. Это приведёт к «раздуванию» солнечной атмосферы, увеличению размеров Солнца, падению температуры на поверхности и повышению её в ядре. Постепенно Солнце превратится в красный гигант сравнительно холодную звезду огромного размера с атмосферой, превосходящей границы орбиты Земли. Жизнь Солнца на этом не закончится, и оно будет претерпевать ещё много изменений, пока в конце концов не станет холодным и плотным газовым шаром, внутри которого уже не происходит никаких термоядерных реакций.

Подробнее

Другие звездные системы - галактики

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Галактики это большие звёздные системы, в которых звёзды связаны друг с другом силами гравитации. Существуют галактики, включающие триллионы звёзд. Наша Галактика Млечный Путь также достаточно велика: в ней более 200 млрд. звёзд. Самые маленькие галактики содержат звёзд в миллион раз меньше и скорее напоминают находящиеся в Млечном Пути шаровые скопления, только значительно больше по размерам. Помимо обычных звёзд галактики включают в себя межзвёздный газ, пыль, а также различные «экзотические» объекты: белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Газ в галактиках не только рассеян между звёздами, но и образует громадные облака (массой до миллиона масс Солнца), яркие туманности вокруг горячих звёзд, плотные и холодные газопылевые туманности. Большие звёздные системы имеют массы в сотни миллиардов масс Солнца. Наименьшие из карликовых галактик «весят» всего лишь в 100 тыс. раз больше Солнца. Таким образом, интервал масс у галактик значительно шире, чем у звёзд: самые «тяжёлые» и самые «лёгкие» звёзды различаются по массе менее чем в 1000 раз. Внешний вид и структура звёздных систем также весьма различны, и в соответствии с этим галактики делятся на морфологические типы.

Подробнее

Космизм

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Подробнее

Древние обсерватории

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Теперь посмотрим, что говорят археологи, те, кто исследует конкретные данные. Согласно их утверждению, предки современного человека обитали в Англии уже 500 тысяч лет назад, а сам Homo Sapiens около 50 тысяч лет назад, то есть очень скоро после того, как вообще появился. И перед этим первобытным существом стоял враг более непобедимый, чем все прочие враги, которые ему угрожали, лед. По меньшей мере четырежды за последние два миллиона лет назад с севера на юг ползла гигантская ледяная стена, сметая все на своем пути, погребая под собой все пригодные для обитания равнины, долины и предгорья, вынуждая мигрировать все живое, что встречалось у нее на пути. Поскольку оледенения уничтожили почти все следы существования первых людей, подавляющее большинство орудий и других остатков, связанных с древними людьми в Англии, восходит к относительно «современной» культуре, которая была названа ориньякской. Физически ориньякцы принадлежали преимущественно к плосколицым кроманьонцам. Примерно за 30 тысяч лет до н.э. они небольшими группами переходили на Британские острова по перешейку, тогда еще соединявшему Англию с континентом. Ориньякцы были жителями пещер и кочевниками, они выделывали маленькие кремневые орудия и украшения из кости (несколько таких предметов было обнаружено на юге Англии и в Уэльсе). Возможно, их погнало на континент последнее наступление льда. После ориньякцев на Британские острова с континента явились другие бродяги граветиане. Они принадлежали культуре, распространявшейся от южной России до Испании. Это также были охотники, шедшие за стадами животных; с ними, возможно, на острова пришли первые солютрейцы. Когда холод последнего оледенения смягчился, некоторые охотники остались там навсегда и начали создавать новую культуру. На континенте это была эпоха мадленской культуры около 10000 лет назад. Однако, к тому времени, как обитатели континента уже создали изумительные рисунки в пещерах Ласко и Дордони, их британские современники сумели лишь создать кое-какое оружие и орудия мадленского типа, это произошло, наверное, потому, что в Англии было еще слишком холодно, или, что наиболее вероятно, Северное море затопило перешеек и отрезало древних британцев от континента. Уже после отделения островов на них прибыла новая группа иммигрантов, вероятно, на лодках. Это были тарденуазцы. Они пользовались кремневыми орудиями небольших размеров, и, вероятно, с ними на остров прибыли первые собаки. Пришельцы либо смешались с прежними обитателями острова, либо изгнали их. По-видимому, летом они бродили по холмам, а зимой жили в пещерах; там, где не было естественных пещер, они выкапывали себе искусственное жильё. Затем явились азильцы. Они охотились с собаками, ловили рыбу, и редко отходили в глубь страны. Некоторые из них дожили до бронзового века. Последними из тех, кто прибыл на острова в мезолите, были «лесные люди», или маглемозеяне. Они впервые начали изготовлять каменные и костяные орудия для обработки дерева и для охоты. Они все еще занимались этим, когда климат потеплел, и началась неолитическая революция. Далее, начиная с 3000 года до н.э. земледельцы волна за волной перебирались на острова через все расширявшийся пролив. Это был уиндмиллхиллский народ. Они все еще вели полукочевой образ жизни, но основной пищей им служил их собственный скот: они держали коз, овец, свиней и собак, кроме того они выращивали пшеницу. Наряду с другими занятиями эти люди находили время для того, чтобы добывать кремни и изготовляли из них топоры. Они были энергичными предпринимателями и торговцами, а не только земледельцами и охотниками. Эти люди были последними, кто населял равнину в неолите. Затем, вскоре после 2000 года до н.э., там появились бикеры, а с ними и бронзовый век. Свое название они получили из-за обычая класть в могилы усопших «бикеры» глиняные чаши для питья. Они, по-видимому, были хорошо организованным, сильным и энергичным народом, и менее миролюбивые, чем уиндмиллхиллские люди. Последним народом бронзового века, который нас интересует, были уэссекцы. Они появились вскоре после бикеров около 1700 года до н.э. Подоюно бикерам, они были высокоорганизованным и деятельным народом, но, пожалуй, менее воинственным. Есть данные, свидетельствующие о том, что уэссекцев интересовала не война, а искусства и радости жизни (это касается, конечно, только вождей этого народа). Они были искусными ремесленниками и располагали прекрасно сделанными орудиями, украшениями, оружием не только из бронзы, но и из золота. Правители уэссекцев были могучими владыками и вели широкие, международные торговые операции.

Подробнее

Астрономическая картина мира и ее творцы

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

На основании первых наблюдений преобладания красных смещений в спектрах далеких галактик, еще до установления линейного закона «красного смещения» бельгийский астроном Ж. Леметр (1894-1966), независимо от А.А. Фридмана, выдвинул в 1927 году свою знаменитую идею возникновения Вселенной из одного «атома-отца» и ее расширения. В такой форме гипотеза была весьма удобной для религиозного истолкования природы и встретила поэтому резко критическое отношение со стороны философов-материалистов. Вместе с тем она соответствовала непосредственным наблюдениям и гармонировала с новой релятивистской физической картиной мира и поэтому привлекала внимание крупных физиков и астрономов, развивающих астрономические следствия релятивизма - А.С. Эддингтона и Э.А. Милна, хотя и по-разному понимавших сам релятивизм. В 30-е годы концепция Леметра была развита Эддингтоном как модель расширения Вселенной из первоначального плотного сгустка обычного вещества. Тогда же Милн, опираясь на собственную «кинематическую теорию относительности», дал свою интерпретацию разбегания галактик как результата взрывы сверхплотного сгустка некой особой «первичной» материи, из которой «на ходу» формировались затем звезды, галактики, планеты.

Подробнее

Первый индийский космонавт

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Родился 13 января 1949 в городе Патиала (Patiala), Индия. Национальность - индус. Служил в Военно-воздушных силах Индии. 20 сентября 1982 года был отобран в международную космическую группу. Совершил 1 космический полет, который состоялся 11 апреля 1984 года (запуск в 3ч. 04мин.), продолжительностью 7 дней 21 час 40 мин.

Подробнее

Королев С.П.

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Королев как губка впитывал в себя все новое, что появлялось в авиастроении, не теряя надежды, что приобретенный опыт ему пригодится. Вскоре Королева назначили заместителем начальника сборочного цеха по Ту-2. Это было большое доверие. Но мысль о создании реактивного самолета не покидала его. Тогда он еще не знал, что, несмотря на все трудности, в феврале 1940 года в нашей стране прошли летные испытания первого ракетного планера с жидкостным ракетным двигателем. Правда, он был ведом самолетом-буксировщиком. Но это был очень важный факт и первый шаг в развитии реактивной авиации. До этого полета подобного опыта мировая практика еще не знала. Он оказал положительное влияние на полеты с реактивными двигателями. В 1942 году был поднят первый самолет с реактивным двигателем. Пилотировал его летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи. Сейчас во всех направлениях земного шара летают широко известные самолеты конструкции Андрея Николаевича Туполева, Сергея Владимировича Ильюшина, Олега Константиновича Антонова. Многоместные пассажирские лайнеры покоряют воздушное пространство со скоростью до тысячи километров в час. Эта скорость достигнута благодаря применению тепловых двигателей, работающих на принципе использования реактивной тяги.

Подробнее

Важнейшие достижения в освоении космоса 20 век

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

За одиннадцать лет полета ДОС «Мир» находилась без экипажа только 13,5 месяцев, а с 8 сентября 1989 г. постоянно обитаема. Конфигурация ДОС «Мир» за десять лет претерпела значительные изменения и сейчас она выглядит следующим образом. Основу станции составляет базовый блок «Мир», к агрегатному отсеку которого пристыкован астрофизический модуль «Квант», имеющий стыковочный узел по схеме «конус-штырь» для взаимодействия с ТКА «Союз» или «Прогресс». К четырем боковым стыковочным узлам переходного отсека пристыкованы: модуль дооснащения «Квант-2», технологический модуль «Кристалл», исследовательский модуль «Спектр» и научный модуль «Природа». На осевом стыковочном узле (по схеме «конус-штырь») оставлено место для причаливания ТКА «Союз» или «Прогресс». На модуле «Кристалл» установлен андрогинный стыковочный узел, предназначавшийся для стыковки с многоразовым орбитальным кораблем «Буран». В 1993 г. к нему пристыковывался корабль «Союз ТМ-16». Сейчас этот узел применяется для стыковок с американской многоразовой орбитальной ступенью «Атлантис». При этом используется присоединенный к модулю «Кристалл» специальный стыковочный отсек, доставленный в полете STS-74. В перечисленной комплектации масса станции из шести модулей составляет около 122 т, суммарный объем герметичных помещений более 400 м3. Кроме шести модулей ДОС в данный сложный орбитальный научно-исследовательский комплекс могут входить один (или два) пилотируемый корабль «Союз», автоматический корабль «Прогресс» (или второй «Союз») и «Атлантис». Тогда общая масса орбитального комплекса составляет около 250 т. Габаритные размеры комплекса весьма внушительны: 33 м по главной продольной оси, которая проходит через блок «Мир», модуль «Квант» и два транспортных корабля; 27,5 м по корпусам модулей «Квант-2» и «Спектр»; около 31 м по корпусам модулей «Природа» и «Кристалл» со стыковочным отсеком.

Подробнее

Концепция эволюционно-космического христианства П. Тейяра де Шардена

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

1 Биологическая эволюция играет большую роль в становлении Космоса. Однако не она определяет закономерности его развития. Решающее значение Тейяр придает третьему этапу эволюции, связанному со становлением и развитием человечества. Человек, согласно его ученью, есть звено в биологической эволюции, связанное с предшествующими этапами. Однако он занимает совершенно исключительное место в мироздании, потому что на этом уровне возникает высшая форма в развитии мира мысль, сознание, духовность. «Изменение биологического состояния, приведшее пробуждению мысли, не просто соответствующая критическая точка, пройденная индивидом или даже видом. Будучи более обширным, это изменение затрагивает саму жизнь в ее органической целостности и, следовательно) оно знаменует собой трансформацию, затрагивающую состояние всей планеты). До появленния человека с его уникальной способностью к мышлению все в мире было разобщено и это разобщение постоянно усиливалось. Человек же через свою деятельность постоянно осуществляет высший синтез всего существующего, создает явную сферу сферу духа. Эту сферу Тейяр по аналогии со стадиями геохимического развития земли барисферой, литосферой, биосферой называет Ноосферой мыслящим пластом Земли.

Подробнее

Концепция бесконечности и современная космология

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Возникновение и развитие современной релятивистской космологии имеет большое мировоззренческое значение. Оно во многом изменило наши прежние представления о научной картине мира. Особенно радикальным было открытие так называемого красного смещения, свидетельствующего о расширении Вселенной. Этот факт нельзя было не учитывать при построении космологических моделей. Считать ли Вселенную бесконечной или конечной зависит от конкретных эмпирических исследований и, прежде всего от определения плотности материи во Вселенной, что имеет решающее значение для оценки кривизны пространства времени. Очевидно, что при нулевой или отрицательной кривизне модель должна быть открытой, при положительной замкнутой. Однако оценка плотности распределения материи во Вселенной наталкивается на серьезные трудности, связанные с наличием так называемого скрытого (невидимого) вещества в виде темных облаков космической материи. Хотя никакого окончательного вывода о том, является ли Вселенная открытой или замкнутой, сделать пока еще нельзя, но многие свидетельства говорят, по-видимому, в пользу открытой бесконечной ее модели. Во всяком случае, такая модель лучше согласуется с неограниченно расширяющейся Вселенной. Замкнутая же модель предполагает конец такого расширения и допущение ее последующего сжатия. Как мы уже отмечали выше, коренной недостаток такой модели состоит в том, что пока современная наука не располагает какими-либо фактами, подтверждающими подобное сжатие. К тому же сторонники замкнутой Вселенной признают, что эволюция Вселенной началась с "большого взрыва". Наконец, остается нерешенной и проблема оценки плотности распределения материи и связанной с ней величины кривизны пространства времени.

Подробнее

Динамика

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Литература

 1. R.T.V.Kung, L.Cianciolo и J.A.Myer, Solar Scattering from Condensation in Apollo Translunar Injection Plume// AIAA Journal. 1975. v.13. №4. P. 432-437
 2. Платов Ю.В., Фешин Б.А., Черноус С.А. Аномальные явления факты и вымысел// Наука в СССР. 1989. №. 5. С. 14-22.
 3. Chemouss S. A., Platov Y. V. Optical Effects of Exhaust Products of a Rocket Launches," Proceedings of the 19th European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, edited by A. Steen, IRF Scientific Rept. 209, Swedish Inst. of Space Physics, Kiruna, Sweden. 1992. P. 501-505.
 4. Ветчинкин Н.В., Границкий Л.В., Платов Ю.В., Шейхет А.И. Оптические явления в околоземной среде при работе двигательных установок ракет и спутников. I. Наземные и спутниковые наблюдения искусственных образований при запусках ракет// Космические исследования. 1993. Т.31. Вып. 1. С. 93-100.
 5. Tagirov, V. R., Arinin, V. A., Brändström U., Pajunpää A., Klimenko V.V. Atmospheric Optical Phenomena Caused by Powerful Rocket Launches// Journal of Spacecraft and Rockets. 2000. V. 37. No. 6. P. 812-821/
 6. Mendillo, M., Hawkins, G. S., and Klobuchar, J. A. A Sudden Vanishing of the Ionospheric F Region due to the Launch of Skylab// Journal of Geophysical Research. 1975. V. 80. No. 16. P. 2217-2228.
 7. Карлов В.Д., Козлов С.И., Ткачев Г.Н. Крупномасштабные возмущения в ионосфере, возникающие при пролете ракеты с работающим двигателем (обзор)// Космические исследования. 1980. Т. 18, Вып. 2., С. 266-277.
 8. Красовский В.И., Рапопорт З.Ц., Семенов А.И. Новые эмиссии в верхней атмосфере как результат искусственного воздействия на ионосферу // Космические исследования. 1982. Т. 20. Вып. 2. С. 237-243.
 9. Платов Ю.В., Семенов А.И., Шефов Н.Н. Увеличение интенсивности эмиссии гидроксила в мезопаузе, связанное с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей // Геомагнетизм и аэрономия. 2001. В печати.
 10. Аллен К.У.Астрофизические величины. 1977. М. Мир.
 11. Экологические проблемы и риски воздействий ракетно-космической техники на окружающую природную среду. Справочное пособие. М.: Издательство «Анкил». 2000. 640 с.
 12. Oberg J.E. The Great Soviet UFO Coverup// Ufo Journal (USPS 002-970) 103 Oldtowne Rd., Seguin, Texas 78155. 1982. October. P. 1-10.
 13. Платов Ю.В., Рубцов В.В. НЛО и современная наука. 1991. М. Наука.
 14. Смирнова Н.В., Козлов С.И. Козик Е.А. Влияние запусков твердотопливных ракет на ионосферу Земли. 2. Области Е, E-F// Космические исследования. 1995. Т. 33. Вып. 2. С 115.
 15. Wu J.C. Possible Water Vapor Condensation in Rocket Exhaust Plumes// AIAA Journa., 1975. V. 13. № 6. P. 797-802
 16. Pike C.P., Knecht R.A., Viereck R.A., Murad E., Kofsky I.L., Maris M.A., Tran N.H., Ashley G., Twist L., Gersh M.E., Elgin J.B., Berk A., Stair A.T., Bagian J.P. and Buchli J.F. Release of Liquid Water from the Space Shuttle// GRL. V. 1. N. 2. P. 139-142.
Подробнее

Конституционо-правовые основы государственной службы

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Нормативным основанием для определения системы исполнительной власти в структурном плане является Конституция РФ. Статья 5 ее говорит о «единстве системы государственной власти»; гл. 12 о «системе органов государственной власти»; в п. «г» ст. 71 Конституции РФ в числе других ветвей власти сказано о «системе федеральных органов исполнительной власти». В итоге получается, что достаточно полного системно-структурного определения исполнительной власти в Конституции нет. В ст. 77 говорится о единой системе исполнительной власти, образуемой федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации в рамках предметов исключительного ведения федерации и совместного ведения. В таком же контексте эти подсистемы органов упомянуты и в ст. 78, а в ст. 112 косвенно сказано о структуре органов исполнительной власти». Кроме того, Конституция использует термин «государственный орган». Это ставит проблему соотнесения этих понятий и терминов между собой в целях выработки единого представления об органе исполнительной власти, а также о системе исполнительной власти в целом, об отличии правового статуса органа исполнительной власти от правового статуса органа управления государственного и негосударственного.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>