Дипломная работа по предмету Геодезия и Геология

 • 221. Учет природной среды в экономической географии
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 12.01.2009

  Географический фатализм, ведущий свое начало с глубокой древности, теоретически неправилен тем, что совершенно игнорирует человеческое общество с его особой закономерностью, отрицая тем самым и все общественно-исторические науки. Практически он вреден тем, что создает такое умонастроение, что судьба каждого народа раз навсегда предопределена природными условиями его страны.

 • 222. Фильтрация подземных вод
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 15.08.2011

  На укрепляемую поверхность с предварительным временным водоотливом отсыпаем горизонтальный участок дренажа толщиной 0,25-0,5 м, длина участка равна 6 м (разряжения потока через днище карьера не происходит, зона увлажнения принимается условно), из песчано-гравийного грунта, гравия или щебня. Зерновой состав первого дренажного слоя и его материал подбирается таким образом, чтобы на контакте с укреплённым грунтом выполнялось условие устойчивого обратного фильтра, т.е. выносимые потоком частицы не должны проникать в поры между зёрнами фильтра. При необходимости может быть устроен двух-, трёхслойный фильтр. На первичную подготовку вдоль всего укрепляемого слоя укладываем дренажный коллектор, диаметр которого подбираем по специальному графику, диаметр равен 0,4 м.

 • 223. Формування гідрологічного і гідрохімічного режимів малих річок
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 21.01.2011

  Підсумовуючи сказане і розглядаючи процеси з боку екології, доводиться констатувати таке. Широкомасштабні меліоративні роботи порушили сталу рівновагу в екологічній системі. Фактори, що сприяли інтенсивним самоочисним процесам або їх значення нівельоване новими процесами, що посилили забруднення вод. Інтенсивна меліорація з глибоким дренажем, спрямленням річкових русел і тому подібним призвела до швидкого осушення заплавних лук, боліт і негативно вплинула на навколишні угіддя. Відбулося різке порушення природних шляхів розвитку заплави її антропогенне руйнування. Тепер на заплавах створені великі поля монокультур; дренажування та оранка ліквідували в багатьох місцях високоцінні та перезволожені луки, повисихали численні заплавні водойми, різко понизився рівень ґрунтових вод. Зміни виявилися згубними як для екосистеми в цілому, так і для її складових, у тому числі й риб та всіх видів тварин водно-болотного мисливського комплексу. В подальшому меліоратори ні в якому разі не повинні порушувати екологічну рівновагу, зобов'язані проводити свої роботи з урахуванням її вимог. Для цього потрібно:

  • здійснювати меліорацію мозаїчно, не допускаючи створення великих суцільних осушених площ. В тому випадку, коли чергуються осушені та збережені болотні масиви, цілком можливо буде підтримувати рівень ґрунтових вод на характерному для даного пункту горизонті і стабілізувати біоценози в цих місцях;
  • заплави річок бажано не меліорувати, а використовувати під сінокоси та місця випасу худоби. В тих випадках, коли заплава осушується, необхідно зберігати вздовж русел річок незаймані лучно-болотні смуги;
  • спрямлення і каналізація річок мають бути заборонені;
  • уникати надмірної меліоративної діяльності, яка не знаходить на даний момент виходу в сільськогосподарське виробництво;
  • обов'язково уздовж русел річок і по периферії боліт встановлювати водоохоронні зони, де оранку і меліорацію слід категорично заборонити;
  • припинити оранку схилів річкових долин і боліт, щоб не допустити розвитку ерозії і виносу теригенного матеріалу в річку;
  • зберігати заповідні території та ділянки річок з непорушеним природним режимом, керуючись комплексом фізико-географічних і гідробіологічних показників при їх виборі;
  • в боротьбі з евтрофуванням водойм, що відбувається під впливом як меліоративних робіт, так і побутових забруднень, необхідно також вживати заходів і проти останніх: побудувати водоочисні споруди в містах і сільських населених пунктах, щоб запобігти надходженню господарсько-побутових стоків у річки;
  • уникати зарегулювання малих річок водоймищами.
 • 224. Характеристика Приобского месторождения, методы его разработки
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 23.07.2011

  В результате промысловых испытаний технологии (около 120 обработок), в основном, на месторождениях Канады, был определен наиболее оптимальный компонентный состав продавочной жидкости и порядок выполнения операций. В качестве головной порции жидкости (около 250 м НКТ над перфораторами) может заливаться кислотный состав, нефть, метанол или солевые растворы. Выше располагается носитель - цилиндрическая установка с расклинивающим агентом (боксит и др.) в оболочке, раскрывающейся с помощью специальных зарядов. срабатывающих одновременно с основными перфораторами при создании на устье колонны НКТ давления 30-50 МПа. При срабатывании перфораторов устьевое давление в течение 15-30 секунд снижается в 2-2,5 раза. Над носителем располагается азот или другой сжимаемый газ, который обеспечивает рост общей энергии системы. За счет расширения азота достигаются высокие скорости поступления жидкости и расклинивающего агента в отверстия перфорации. Для сжатия газа сверху используются вязкие буферные жидкости.

 • 225. Характеристика Речицкого месторождения
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 01.06.2012

  Нижнюю (среднюю) часть обсадной колонны спускают в скважину и цементируют. После закачки тампонажного раствора в бурильные трубы сбрасывают верхнюю часть секционной разъединительной пробки и поверх нее закачивают продавочную жидкость. Когда верхняя часть сядет на седло втулки, давление в трубах возрастет, штифты будут срезаны и секционная пробка начнет продвигаться вниз по обсадной колонне до посадки на клапан ЦКОД (или на специальное стоп кольцо близ нижнего конца колонны, если клапан ЦКОД отсутствует). В конце закачки продавочной жидкости в бурильные трубы сбрасывают дюралевый и пластмассовый шар. После посадки шара на седло втулки повышают давление в бурильных трубах, штифты при этом срезаются, втулка опускается до упора в торец переводника, а промывочная жидкость через отверстия выходит в кольцевое пространство. Скважину промывают через эти отверстия, пока в пространстве за нижней (средней) частью колонны не образуется цементный камень, способный удерживать эту часть на весу. Затем бурильные трубы поднимают из скважины, предварительно вращением вправо отсоединив в левой резьбе их от переводника. Основной недостаток разъединителя состоит в том, что во время цементирования и промывки бурильную колонну нельзя вращать.

 • 226. Шахтные вагонетки. Аппаратура частотного управления стрелками. Диспетчерское управление
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 19.08.2012

  ТипТНЖ-300ТНЖШ-350ТНЖШ-500Разрядное напряжение при пятичасовом разряде,В: Номинальное Среднее Минимально допустимое Разрядный ток, А: Трехчасовой Пятичасовой Номинальная разрядная емкость пятичасового режима,МКл Номинальный разрядный ток, А Время зарядки, ч Энергоемкость, Вт ч Масса, кг: Одного элемента Электролита Полная масса элемента, кг Габариты, мм: Длина Ширина Высота 1,25 1,20 1,0 100 60 1,08 75 6 360 11,7 5,7 17,4 142 175 461 1,25 1,20 1,0 116 70 1,26 90 6 420 13,3 5,8 19,1 132 169 460 1,25 1,20 1,0 167 100 1,8 125 6 600 16,5 8,3 24,8 155 169 520ТНЖШ-550ТНКШ550Разрядное напряжение при пятичасовом разряде,В: Номинальное Среднее Минимально допустимое Разрядный ток, А: Трехчасовой Пятичасовой Номинальная разрядная емкость пятичасового режима, МКл Номинальный разрядный ток, А Время зарядки, ч Энергоемкость, Вт ч Масса, кг: Одного элемента Электролита Полная масса элемента, кг Габариты, мм: Длина Ширина Высота 1,25 1,20 1,0 183 110 1,98 140 6 660 16,5 5,5 22,0 133 171 586 1,25 1,20 1,0 183 110 1,98 140 6 660 - - 33 132 169 660

 • 227. Шелкановское месторождение и разработка нефтяных скважин
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 13.10.2011

  Шифр Виды работ по капитальному ремонту скважин12 КР1 Ремонтно-изоляционные работыКР1-1Отключение отдельных обводненных интервалов пластаКР1-2Отключение отдельных пластовКР1-3Исправление негерметичности цементного кольцаКР1-4Наращивание цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами, кондукторомКР2Устранение негерметичности эксплуатационной колонныКР2-1Устранение негерметичности тампонированиемКР2-2Устранение негерметичности установкой пластыряКР2-3Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметраКРЗ Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонтаКРЗ-1Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатацииКРЗ-2Ликвидация аварий с эксплуатационной колоннойКРЗ-ЗОчистка забоя и ствола скважины от металлических предметовКРЗ-4Прочие работы по ликвидации аварий, допущенных при эксплуатации скважинКРЗ-5Ликвидация аварий, допущенных в процессе ремонта скважинКР4Переход на другие горизонты и приобщение пластовКР4-1Переход на другие горизонтыКР4-2Приобщение пластовKP5Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателейКР6Комплекс подземных работ, связанных с бурениемКР6-1Зарезка новых стволов скважинКР6-2Бурение цементного стаканаКР6-3Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породеКР6-4Бурение и оборудование шурфов и артезианских скважин.КР7Обработка призабойной зоныКР7-1Проведение кислотной обработкиКР7-2Проведение ГРПКР7-3Проведение ГППКР7-4Виброобработка призабойной зоныКР7-5Термообработка призабойной зоныКР7-6Промывка призабойной зоны растворителямиКР7-7Промывка призабойной зоны растворами ПАВКР7-8Обработка термогазохимическими методами (ТГХВ, ПГД и т.д.)КР7-9Прочие виды обработки призабойной зоныКР7-10Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважинКР7-11 Дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интерваловКР8Исследование скважинКР8-1Исследование характера насыщенности и выработки продуктивных пластов, уточнение геологического разреза в скважинахКР8-2Оценка технического состояния скважины (обследо-Перевод скважин на использоКР9-1Освоение скважин под нагнетательныеКР9-2Перевод скважин под отбор технической водыКР9-3Перевод скважин в наблюдательные, пьезометрическиеКР9-4Перевод скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха.КР10Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважинКР10-1Оснащение паро- и воздухонагнетательных скважин противопесочным оборудованиемКР10-2Промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробокКР11Консервация и расконсервация скважинКР12Прочие виды работ

 • 228. Экзогенные геологические процессы на юге Ивановской области
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 13.03.2011

   

  1. Абрамов Г.В., Воронина Р.Ф. Геологическая карта СССР масштаба 1:200000. Серия Московская. Лист 0 37 ХХХ . М.: Недра, 1978. 126 с.
  2. Абрамов Г.В., Воронина Р.Ф. Геологическая карта СССР масштаба 1:200000. Серия Московская. Лист 0 38 XXXVI. М.: Недра, 1969. 122с.
  3. Алистон А., Пальмер Д. Геология. М.: Мир, 1989. 427 с.
  4. Архангельский А.Д., Меннер В.В., Шатский Н.С. и др. Краткий очерк геологической структуры и геологической истории СССР. М.- Л.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1937. 300 с.
  5. Барская Х.И., Кряковский И.В. География Ивановской области. Учеб. пособие для 8 класса. 2-е изд. Яр.: Верхне Волжское книжное изд-во, 1966. 138 с.
  6. Борунова Ф.П., Сафронова С.Б., Ленская А.Н. Объяснительная записка к обзорной карте месторождений строительных материалов Ивановской области. М.: Центргеология, геол. Фонд РСФСР, 1986. 130 с.
  7. Варданянц И.В.Геологическая карта кристаллического фундамента Русской платформы масштаба 1:2500000. Объяснительная записка. М.: Недра, 1966. 78 с.
  8. Гвоздецкий Н.А. Карст. М.: Мысль, 1987. 386 с.
  9. Геология в школе и ВУЗе (Материалы Международной Конференции) 28-29 июня 1999 года. Ред. коллегия: Соломин В.П., Нестеров Е.М. и др. С. П.: МК ГШВ, 1999. 248 с.
  10. Геология в школе и ВУЗе (Материалы II Международной Конференции) 26-28 июня 2001 года. Отв. ред. Соломин В.П. С.-П.: МК ГШВ, 2001. 396 с.
  11. Геология и полезные ископаемые центральных районов Восточно-Европейской платформы. Ред. Коллегия: Гаврюшова Е. А., Дмитриев В. П., и др. М.: Наука, 1986. 314 с.
  12. Геология СССР. Том 4. Гл. редактор Сидоренко А.В. М.: Недра, 1971. 742 с.
  13. Гордеев Д.И. Геологическая история и недра области. Ив.: Госуд. изд-во, 1931. 76 с.
  14. Гордеев Д. И. и Касаткин В. Г. Поверхность и почвы области Государ. Изд. Иванов. обл. отделение, 1931. 32 с.
  15. Государственная геологическая карта СССР м-ба 1:200000. Серия Средневолжская. Лист О 38 XXV. Объяснительная записка. М., 1978.
  16. Государственная геологическая карта СССР м-ба 1:200000. Серия Средневолжская. Лист О 38 XXXI. Объяснительная записка. М., 1978.
  17. Гуревич Е.М. Исследовательская деятельность учащихся в области геолого-географических наук // География в школе, 2000. № 4, с. 49-55.
  18. Дикенштейн Г.Х. Палеозойские отложения Русской платформы. М.: Гостоптехиздат, 1957. 154 с.
  19. Добровольский В.В. Геология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 320 с.
  20. Карстовые процессы Европейской части СССР. М.: Наука, 1974. 352 с.
  21. Колбовский Е. Ю. История и экология ландшафтов Ярославского Поволжья: Монография. Ярославль: ЯГПИ им К. Д. Ушинского, 1993. 113 с.
  22. Костенко Н.П. Геоморфология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд. М.: изд-во МГУ, 1999. 286 с.
  23. Короновский Н.В,, Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
  24. Крапивин Г.В. Стратиграфический словарь СССР. Палеоген. Неоген. Четвертичная система. Л.: Недра, 1982. 218 с.
  25. Красноперова Е.Ф. Программа по геологии для проведения полевых работ в профильном лагере // География в школе, 2000. № 4. с. 70 71.
  26. Лавров М.Ю. Отчет о комплексной гидрологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50000. Лист 0 37 ХХХ. М.: Недра, 1978. 126 с.
  27. Лисицина Г.Н. Вопросы палеогеографии позднеледникового времени на территории Северо-запада Европейской части СССР и Сибири. М.: Изд-во Московского университета, 1969. 244 с.
  28. Материалы по научным исследованиям естественно-географического факультета ШГПУ: Сборник научных статей. Шуя: Издательство «Весть» ШГПУ, 2003. 112 с.
  29. Миледин А.К. Отчет о проведении геологического доизучения масштаба 1:200000. Лист 0 37 ХХХ за 1999 2001. М.: Недра, 2001. 56 с.
  30. Министерство геологии РСФСР. Производственное геологическое объединение Центральных районов Ивановской геологоразведочной экспедиции Отчет о комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке м-ба 1:50000 для целей мелиорации в районе пос. Нерли, листы О 37 128 Б, О 37 129 АБ. Гаврилово-Посадский район, Ив. обл. Том I. Текст отчета. Книга 1. г Иваново, 1986.
  31. Министерство геологии РСФСР. Производственное геологическое объединение Центральных районов Ивановской геологоразведочной экспедиции Отчет о комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке м-ба 1:50000 для целей мелиорации в бассейне Верхнего течения р. Уводи в Комсомольском р-не Ив. обл. (листы О 37 105 БГ и О 37 106 АВ). Том I. Текст отчета. Книга 1 г Иваново, 1984.
  32. Министерство геологии РСФСР. Производственное геологическое объединение Центральных районов Ивановской геологоразведочной экспедиции Отчет о комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке м-ба 1:50000 для целей мелиорации в бассейне Верхнего течения р. Уводи в Комсомольском р-не Ив. обл. (листы О 37 105 БГ и О 37 106 АВ). Том III. Графическое приложение. Отдешифрированные аэрофотоснимки г. Иваново, 1984.
  33. Методика обучения географии в средней школе. Под ред. Панчешниковой Л.М. М.: Просвещение, 1983. 320 с.
  34. Москвитин А. И. Стратиграфия плейстоцена Европейской части СССР. Тр. ГИН АН СССР, вып. 156. М.: «Наука», 1976.
  35. Муга О.В. Геолого-геоморфологические изменения в школьном курсе физической географии // География в школе, 2001. № 7, с. 83 85.
  36. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера, Географическая оболочка. Учеб. пособие для студентов геогр. специальностей пед. ин-тов. Изд-е 2-е, доп. М.: «Просвещение», 1975. 224 с. С ил., карт.
  37. Неклюкова Н. П, Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера. Учеб. пособие для студентов геогр. спец-тей пед. ин-тов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: «Просвещение», 1976. 336 с. с ил.
  38. Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение: Учеб. пособие для студ. высш. педагогических заведений. М.: Академия, 2000. 188 с.
  39. Новичков Д.В. Физическая география Ивановской области. Шуя: Изд-во «Весть» ШГПУ, 2003. 156 с.
  40. Платонова Г.К. Отчет по изучению экзогенных геологических процессов на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей за 1982 1992 . Книга 1. Ив.: АООТ Ивановогеология, 1992. 78 с.
  41. Примачек В.В. Стратиграфия листа 0 37 ХХХ (по материалам картировочного и разведочно-эксплуатационного бурения скважин 2000 года). Ив.: АООТ Ивановогеология, 2001. 12 с.
  42. Природа Ивановской области. [Сборник статей] Под ред. Лобанова А.М. Яр.: Верхнее-Волжское книжное изд-во, 1984. 98 с.
  43. Природа Ивановской области. [Сборник статей] Под ред. Хелевина Н.В. Яр.: Верхнее-Волжское книжное изд-во, 1976. 86 с.
  44. Раковская Э.М. География: природа России: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, 3-е изд. М.: Просвещение, 1999. 164 с.
  45. Смурнов Г.В. Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии. Выпуск 6. М.: Недра, 1967. 98 с.
  46. Сухов В.П. Физическая география СССР. Учеб. для 8 класса сред. Школы. М.: Просвещение, 1991. 218 с.
  47. Суходонов А.К. Геоморфологическая география: Учебное пособие. М.: Недра, 1985. 112 с.
  48. Филоненко Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. Полевая практика по природоведению: Экскурсии в природу: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 384 с.
  49. Щукин И.С. Общая геоморфология. М.: Изд-во МГУ. Том 1., 1960. 342 с.; Том 3., 1973. 286 с.
 • 229. Экзогенные процессы на Камчатке
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 12.01.2012

  На склонах Авачинского вулкана лавовые потоки, раскаленные лавины и пирокластические потоки растапливали снег и лед и вызывали разрушительные лахары. Лахары сопровождали многие извержения и неоднократно сходили по долинам сухих рек на расстояние до 30 км. Они всегда распространялись в пределах четко оконтуренных участков, границами которых служили борта долин сухих рек в верхнем и среднем течении и контуры пролювиальных конусов выноса в их нижнем течении. Наиболее мощные лахары были связаны с катастрофическими извержениями начала формирования Молодого конуса 3800 и 3500 лет назад. Лахары, сошедшие по долинам рек Сухая Елизовская и Желтуха, пересекали территорию современного Елизовского аэропорта и доходили до г.Елизово и р.Авача. В левом борту р. Мутная 1-ая (левый приток р.Пиначевская) в 5 км к северо-востоку от аэропорта видимая мощность уже сильно уплотненных отложений грязевого потока составляет сейчас около 2,0 м. Протяженность лахаров была 30-35 км. Однако и в дальнейшем они представляли собой существенную угрозу во время извержений почти всех типов. По долинам рек Сухая Халактырская, Желтуха и Сухая Елизовская за последние 2000 лет прошли, соответственно, не менее 16, 17 и 13 лахаров, отложения которых хорошо запечатлены в разрезах. Мощность грубообломочных отложений лахаров - от первых метров до 8-10 м. Мощные лахары наблюдались и во время исторических извержений. В 1938 г. такой лахар прошел по долине р. Сухая Халактырская (рис. <http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1164977&uri=fig10.htm>8). В верховьях долины он двигался единым потоком, а на абсолютной высоте 400 м разделился на две ветви (рис.9). В месте разветвления скорость лахара юго-западного рукава была так велика, что он смог преодолеть здесь уступ высотой более 15 м, уничтожив росший на холмистом моренном рельефе вековой березовый лес на протяжении 7 км. Грязевые потоки прошли тогда дальше 30 км по долинам руч. Первый и р.Половинка (продолжение сухой реки) и достигли берега океана. Видимая мощность отложений лахара в долине р. Сухая Халактырская составляет сейчас 5-6 м. В 1926 г. водный поток, насыщенный черной грязью, дошел по р. Сухая Елизовская до р. Авача и вызвал гибель рыбы. Мощность его отложений составляет сейчас не менее 1 м в 25 км от кратера.

 • 230. Эксплуатационные скважины для освоения месторождений Западной Сибири
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 15.07.2010

  Исходя из опыта бурения в Западной Сибири, с лучшей стороны показывает себя полимерглинистый раствор. Параметры, необходимые для качественного бурения и вскрытия продуктивных горизонтов, этим раствором выдерживаются. Соотношение цены и качества приемлемо. Для приготовления бурового раствора используются: глина бентонитовая марки ПБМА, техническая вода и необходимый комплексный набор химических реагентов. В качестве химреагентов используют:; КМЦ марки Габроил HV - высоковязкая полианионная целлюлоза, применяется для снижения фильтрации и увеличения вязкости бурового раствора; сайпан - относится к классу полиакриламидных реагентов, предназначен для снижения фильтрации пресных растворов с низким содержанием твердой фазы, эффективно стабилизирует вязкость буровых растворов, образует по всей поверхности ствола прочную корку, эффективно уменьшающую фильтрацию раствора; нитрилтриметилфосфоновую кислоту (НТФ) - фосфоновый комплексон, применяется как разжижитель пресных неингибированных растворов; кальцинированная сода (карбонат натрия), применяется для связывание агрессивных ионов кальция и магния при загрязнении бурового раствора минерализованными хлоркальциевыми и хлормагниевыми водами и цементом, также применяется также как химический диспергатор глин и для регулирования рН бурового раствора; ФК - 2000 состоит из анионных, неионогенных поверхностно-активных веществ и полезных добавок, применяется как профилактическая антиприхватная смазочная добавка; ПКД - 515 - гармоничная сочетающуюся композиция неионогенного ПАВ, азотосодержащей добавки и растворителя, предназначен для снижения негативного влияния буровых растворов и других технологических жидкостей на проницаемость продуктивных горизонтов.

 • 231. Эксплуатация скважин различными методами
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 26.10.2011

  Фонтанные ёлки по конструкции делятся на крестовые и тройниковые. Характерным узлом крестовой арматуры является крестовина 6 с двумя боковыми отводами, каждый из которых может быть рабочим, а второй запасным. Для тройниковой фонтанной ёлки характерным узлом являются тройники 7, к которым присоединяются выкидные линии - верхняя и нижняя. Это продиктовано безопасностью работы и возможностью предотвращения открытого фонтанирования. Тройниковые арматуры, как правило, применяются в скважинах, дающих вместе с нефтью абразивный материал - песок, ил. При разъедании песком верхнего тройника скважина может быть переведена на работу через нижний отвод. При этом промежуточная (между отводами) задвижка или кран закрывается; и верхний тройник, и отвод могут быть отремонтированы. При применении в этих условиях крестовой арматуры разъедание крестовины приводит к необходимости перекрытия скважины центральной задвижкой для замены крестовины. Однако крестовые арматуры более компактны, высота их меньше, обслуживание, которое заключается в снятии показаний манометров, смене штуцеров и осуществляется с мостков без лестниц. Тройниковые арматуры имеют большую высоту и требуют для обслуживания специальных вспомогательных сооружений.

 • 232. Эффективность вытеснения нефти раствором поверхностно-активного вещества
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 05.07.2012

  Первые промысловые исследования адсорбции и десорбции ПАВ в промысловых условиях были проведены на Нагаевском Куполе Арланского месторождения в 1964 г. Здесь был создан очаг из пяти скважин, в центре - нагнетательная, добывающие находились от нее на расстоянии 100 м. Перед началом закачки 0,05%-ного водного раствора ПАВ ОП-10 скважины давали практически чистую нефть [76]. В первых же пробах воды было зафиксировано наличие ПАВ концентрацией до 5% от исходной, т. е. 0,0025%. После прокачки раствора ПАВ в количестве 2,4 объема пор заводняемого пласта концентрация достигла 10-30% от исходной. По этим данным расчетное значение адсорбции на породе не превышало 0,07 мг/г. Проведенные в 1968-1972 гг. промысловые эксперименты на Николо-Березовской площади в условиях более редкой сетки скважин показали содержание ПАВ в продукции добывающих скважин опытных участков до 2% от исходной концентрации. В отдельных случаях выходная концентрация ПАВ в продукции добывающих скважин составляет 30% от исходной. Расчетное значение адсорбции изменялось в пределах 0,01-0,02 мг/г породы [76, 88]. Приведенные сведения о раннем появлении ПАВ в добываемой продукции эксплуатационных скважин некоторые исследователи связывали с незначительным значением адсорбции ПАВ в пластовых условиях, не принимая во внимание многочисленные экспериментальные исследования, свидетельствующие о значительных потерях ПАВ за счет адсорбционных процессов, происходящих на керновой породе в моделированных условиях пласта [65, 73, 87 и др.]. Хотя вышеизложенное явление может иметь и другое объяснение, связанное со структурой и неоднородностью коллекторов, диффузией ПАВ в нефть и др.

 • 233. Эффективность методов борьбы с асфальтосмолистыми парафиновыми отложениями в условиях НГДУ Нурлатнефть
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 26.06.2010

  - Организует и осуществляет контроль за соблюдением в управлении законодательства об охране окружающей среды, инструкций и других документов по охране природы, за выполнением постановлений и решений государственных органов, приказов и указаний выше стоящих органов, руководства объединения и управления, предписаний органов Госгортехнадзора, с учетом конкретной экологической обстановки в районах деятельности НГДУ;

  1. Совместно со службами НГДУ (службой главного геолога, главного технолога, главного специалиста по добыче нефти и газа или начальником ПТО, главного маркшейдера, отделом капитального строительства и др.) разрабатывает перспективные и годовые планы по охране окружающей среды;
  2. Разработанные для НГДУ планы согласовывает с межрайонными комитетами по охране природы санитарно эпидемическими станциями, утверждает их у начальника НГДУ или главного инженера НГДУ и направляет их для дальнейшего рассмотрения и согласования в объединение. Рассмотренные и согласованные мероприятия (планы) по охране окружающей среды в районах деятельности НГДУ доводит до исполнителей;
  3. Своевременно обеспечивает представление отчетности о природоохранительных мероприятиях во все контролирующие организации: межрайонные комитеты природы, санитарно эпидемиологические станции, объединение;
  4. Участвует или обеспечивает участие специалистов управления при расследовании причин загрязнения окружающей среды, а также в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению;
  5. Доводит до сведения начальников цехов, отделов и служб управления информацией о случаях загрязнения окружающей среды, происшедших на других предприятиях (по получению соответствующей информации от вышестоящей организации);
  6. Организует заключение договоров с научными и другими организациями по вопросам охраны окружающей среды;
  7. Совместно с главными специалистами НГДУ, специалистами цехов и служб при необходимости с учетом конкретной экологической обстановки, разрабатывает методики по предупреждению и устранению загрязнений, возникающих в районе деятельности НГДУ;
  8. Рассматривает проекты обустройства месторождений НГДУ с точки зрения охраны окружающей среды и вносит по этим вопросам своих предложения и замечания;
  9. Осуществляет периодические проверки состояния охраны окружающей среды в подразделениях и на объектах управления с привлечением к этой работе всех главных специалистов, ИТР отделов, служб;
  10. Подготавливает проекты приказов, распоряжений, служебных записок по вопросам охраны окружающей среды и представляет руководству управления предложения по дальнейшему улучшению и оздоровлению экологической обстановки в районах деятельности НГДУ.
 • 234. Земельно-кадастровые и геодезические работы для целей строительства автомобильной дороги общего пользования в г. Самара (ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической)
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 22.03.2018

  Законодательство Российской Федерации, регулирующее земельно-имущественные отношения, в настоящее время находится в стадии реформирования. Осуществляется как юридическое закрепление прав гражданина объекты недвижимости, так и создание эффективных правовых норм, обеспечивающих реализацию функций государственного управления. Для выполнения данных целей необходимо использование точной, достоверной, актуальной информации об объектах недвижимости, содержащейся в ЕГРН. На эффективность использования данной информации влияет оперативность ее получения при проведении кадастровых работ.

 • 235. Кадастровый учет и оценка индивидуального жилого дома с земельным участком в городском округе Люберцы Московской области
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 14.01.2018

  С 1 января 2017 года произошли кардинальные изменения в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В важнейшем для кадастровой деятельности Федеральном законе от 24 июля 2007 года No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [6] утратило силу более 30 статей из 48. Например, такие:

 • 236. Методы определения пористости по данным геофизических исследований скважин в терригенных отложениях
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 12.05.2018

  В результате исследования пористости, при помощи геофизических исследований скважин и сравнения пористости по керну, выяснили, что корректность определения пористости зависит от качества исходных геофизических кривых. Необходимо оценивать качество кривых путем построения гистограмм распределения кривых двойных разностных кривых гамма-каротажа, нейтронный гамма-каротаж, относительного параметра собственной поляризации, а также интервального времени по акустическому каротажу и плотности, регистрируемой по данным гамма-гамма плотностного каротажа.

 • 237. Проведение кадастровых работ в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения - мостового перехода "Кировский" в г.о. Самара"
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 22.03.2018

  В процессе работы использовались следующие источники информации: нормативно-правовые документы, регламентирующие земельные отношения, проектная и исполнительно-техническая документация. Кроме того, были использованы учебные пособия, периодические издания, средства Интернет для изучения теории вопроса кадастровых систем.

 • 238. Проведение кадастровых работ при реконструкции линейных сооружений на примере автомобильной дороги Волжский - Аэропорт "Курумоч"
  Дипломы Геодезия и Геология добавлен 22.03.2018

  Законодательство Российской Федерации, регулирующее земельно-имущественные отношения, в настоящее время находится в стадии реформирования. В течение года ведется Единый государственный реестр недвижимости, объединивший в себе регистрацию прав и кадастровый учет. Однозначно, в ближайшее время система претерпит еще не одно изменения, результатом которого будет является получение наиболее точных и характеристик об объектах недвижимости: его площади, положении и т.п. На эффективность использования данной информации влияет оперативность ее получения при проведении кадастровых работ.