Транспорт, логистика

Транспорт, логистика

Расчетная работа по ОБЖ

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ожидаемая доза излучения за 10 суток и за 1 год будет меньше итоговых значений табл. 3. Так как человек в течение суток соблюдает обычный режим и находиться не только на открытой местности, но, главным образом, в производственных и жилых зданиях. Поэтому ожидаемая доза излучения при обычном режиме жизни определяется как частное от деления накапливаемой дозы на открытой местности на коэффициент защищенности обычного режима ( С ). Величина этого коэффициента во многом зависит от технологии работы рассматриваемого предприятия. При прочих разных условиях С будет тем меньше, чем больше времени люди работают на открытой местности. Для производственного персонала, работающего, большую часть времени в товарной конторе С=5.

Подробнее

Тяговые расчёты

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

При построении зависимости необходимо обязательно учитывать:

 1. режим движения поезда (тяга, холостой ход или торможение);
 2. характер изменения скорости движения поезда в зависимости от профиля пути, то есть крутизны уклонов;
 3. положения точки-полюса на оси удельных ускоряющих и замедляющих сил.
 4. Режим движения выбираем в зависимости от необходимости увеличения или уменьшения скорости и возможных её ограничений. Например, при отправления поезда со станции, то есть для увеличения скорости или для преодоления элементов профиля пути, имеющих большую крутизну подъёма, применяется режим тяги.
 5. Режим холостого хода используется обычно в случаях, когда дальнейшее использование режима тяги сопровождается увеличением скорости движения поезда выше допустимой, а также перед включением и после выключения тормозов, то есть до и после включения режима тяги.
 6. Режим торможения используется при снижении скорости или при необходимости остановки поезда. В любом случае интервал изменения скорости при построении зависимости не должен превышать 10 км/ч.
 7. Допустимая скорость движения ограничивается состоянием пути, тормозными средствами поезда, конструкцией локомотива и вагонов. В курсовой работе за максимально допустимую скорость движения по состоянию пути принимается скорость, равная 80 км/ч. Величина допустимой скорости на спусках определяется при выполнении раздела 7.
 8. Положение точки-полюса на оси удельных ускоряющих и замедляющих сил определяется величиной уклона рассматриваемого элемента профиля пути. Например, если элемент профиля пути расположен на подъёме
Подробнее

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Газовий комплекс формує приблизно 8% ВВП країни, забезпечує майже 20% валютних надходжень у державний бюджет і до 30% доходів від оподатковування. Основним газодобувним регіоном є Надим-Пуртазовський район Ямало-Нінецького автономного округу - на нього припадає 92,5% видобутку Газпрому і 81% загальноросійського видобутку газу. Діючі трубопровідні маршрути дозволяють експортувати російський природний газ у західному напрямку - у країни Центральної і Східної Європи, а також у Туреччину. Ситуація складається таким чином, що до 2010 р. на європейському ринку прогнозується зріст споживання російського газу понад діючі контрактів приблизно на 100 млрд куб. м у рік. Таким чином, Росія одержує реальну можливість стати основним постачальником "блакитного палива" для таких країн, як Німеччина, Великобританія, Швеція й ін. Майже в два рази збільшити транзит російського газу в Європу дозволяє система трубопроводів "Ямал-Європа". Проект загальною вартістю $35-40 млрд припускає будівництво магістралі довжиною понад 4000 км по території Росії (2900 км), Білорусії (580 км), Польщі (665 км). Власне експортна частина буде складатися з двох ниток, здатних передавати до 67 млрд куб. м у рік. Вихід магістралі на проектну потужність передбачається на 2007-2008рр. На сьогоднішній день будівельні роботи на першій нитці частково довершені і трубопровід уже вступив у дію - у напрямку Німеччини щодоби транспортується близько 26 млн куб. м російського газу. Наприкінці 2002 р. керівництвом "Газпрому" був даний старт ще одному масштабному проекту. Північно-Європейський газопровід (СЕГ) покликаний зв'язати Росію з газовим ринком Європи, минаючи транзитні країни - по дну Балтійського моря. Сухопутна ділянка магістралі довжиною 897 км пройде до Виборга по вже діючому газотранспортному коридорі в напрямку Фінляндії. Підводна ділянка (1189 км.) буде прокладений до Грейфсвальда (Німеччина). У перспективі СЕГ може бути доповнений відводами для подачі газу в Калінінградську область, Фінляндію, Швецію, Данію й ін. країни. Не виключається також варіант продовження труби до Великобританії, у цьому випадку маршрут стане довше ще на 1000 км. При проектній потужності 19,7-30 млрд куб. м газу в рік загальна вартість будівництва оцінюється в $5,7 млрд. Окремого висвітлення заслуговує орієнтоване на ринки країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) східний напрямок російського газового експорту. Власні можливості видобутку в регіоні незначні, при цьому він характеризується зростаючою потребою в енергоносіях, як за рахунок збільшення чисельності населення, так і за рахунок росту споживання в електроенергетиці і важкій промисловості. Перспективи виходу Росії на газові ринки країн АТР пов'язані з освоєнням родовищ Східного Сибіру Існує також ідея з'єднання Ковиктинського родовища з Єдиною системою газопостачання, що передбачає прокладку газопроводу довжиною 2010 км від Іркутська на захід вздовж залізниці на Томськ. Однак при діючих внутрішніх цінах на газ залучити приватні інвестиції для реалізації цього проекту практично неможливо. На сьогоднішній день розроблено порядку десятка маршрутів транспортування природного газу з різних родовищ Східного Сибіру і Далекого Сходу на азіатські ринки. Цікаво, що деякі з них вступають у пряму конкуренцію між собою, тобто про погоджену програму освоєння вуглеводні ресурсів російського сходу мови поки не йде. Один з найважливіших інвестиційних проектів Транснафти - будівництво Балтійської трубопровідної системи, орієнтованої на транспортування нафти Тимано-Печоры, Західного Сибіру й Урало-Поволззя з залученням нафти країн СНД, насамперед, з Казахстану. Її перша черга пропускною здатністю до 12 млн т сировини в рік уже діє. Планується розширення до 30 млн т, а надалі і до 50 млн т у рік. Проект БТС-2 містить у собі другу нитку трубопроводу Ярославль - Кириши - Приморськ, кілька нафтоперегонних станцій і додатковий парк резервуарів для збереження нафти в Приморске (8 ємностей по 50 тис. куб. м кожна). За словами віце-президента Транснафти Сергія Григор'єва, вартість проекту перевищить $1,2 млрд. Компанія планує залучити до $1 млрд. кредиту Ощадбанку і випустити облігації на 12 млрд. руб. Будівництво системи почалося у вересні 2002 р., введення в експлуатацію запланований на грудень 2003 р.

Подробнее

Ремонт головки блока цилиндров

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Внешне конструкция клапана довольно проста. Основные части:
стебель, перемещающийся в направляющей втулке, и головка, которая «садится» на седло, герметизируя камеру сгорания. Формой головка напоминает перевернутую вверх дном тарелку, поэтому головку называют еще "тарелкой клапана". Она имеет рабочую фаску с углом 30° или 45° относительно плоскости тарелки и цилиндрический поясок. Он необходим для увеличения жесткости тарелки и защиты ее кромок от обгорания и коробления. Кроме того, поясок позволяет сохранить основные геометрические размеры тарелки клапана в случае перешлифовки его рабочей фаски. Ширина пояска в различных конструкциях двигателях бывает до 2 мм.
На форсированных двигателях клапаны делают составными. Если обычный клапан изготавливается из однородного материала, то составной - из двух частей: стебля из износостойкого металла и тарелки из жаропрочного. Соединение производится сваркой трением.
Нередко полый выпускной клапан заполняется легкосплавным металом (натрием), что снижает теплонапряженность клапана.
Стремясь повысить износостойкость, некоторые фирмы, например MERCEDES, хромируют поверхность стебля клапана. BMW применяет «ремонтные» клапаны с увеличенным диаметром стебля: 8.0; 8.1; 8.2 мм. Для чего понятно: чтобы не перепрессовывать направляющую втулку клапана, у которой со временем увеличивается внутренний диаметр по причине естественного износа. Торец стебля, испытывающий, как и тарелка, большие нагрузки, в разных типах двигателей упрочняют различными методами на глубину до 1 мм.
На стебле клапана есть специальные проточки для «сухарей», фиксирующих клапанные пружины. Если дело дошло до ремонта или проверки клапана, не мешает на всякий случай проверить состояние этих проточек не нарушена ли геометрия их поверхностей вследствие выработки. Это может привести, как говорят механики, к «рассухариванию» клапана.
Впускные и выпускные клапаны составляющие одного целого. Выполняют они общую задачу, но в разных условиях.
Большой диаметр тарелки впускного клапана обеспечивает лучшее наполнение цилиндра топливной смесью. Той же цели служит тюльпанообразная форма тарелки, встречающаяся в некоторых конструкциях.
При работе двигателя клапаны одновременно совершают возвратно-поступательное и хаотичное вращательное движения, что обеспечивает более равномерный износ седел, направляющих втулок и самих клапанов. Эксплуатация двигателя с увеличенными тепловыми зазорами из-за возрастания ударных нагрузок приводит к повышенному износу торца стебля и росту боковых нагрузок на втулку.
Обычно уже предварительный осмотр торца стебля клапана позволяет сделать вывод: если глубина выработки торцевой части не более 0,2 - 0,3 мм, то ее, выработку, еще можно вывести на шлифовальном станке. Не забывайте, что глубина упрочняющего слоя торца стебля клапана 0,5-0,7мм. Обязательно промерьте износ стебля клапана с помощью микрометра. Наличие «осязаемой ступеньки» в районе маслосъемного колпачка и без измерений говорит о необходимости замены клапана.
Незначительные износы фаски клапана, типа точечной эррозии, можно устранить притиркой. Допустимая зернистость притирочного порошка 10-14 мкм. Притирая клапаны более грубым порошком, Вы наверняка повредите рабочие кромки пары «клапан-седло». При этом образуются глубокие риски, от которых уже никак не избавишься. Они ускоряют образование нагара на рабочей фаске, что приводит к увеличению теплового сопротивления в месте контакта клапана и седла. Это ухудшает теплоотвод от тарелки клапана, увеличивая опасность ее перегрева, коробления и разрушения. Если же на рабочей фаске Вы обнаружили значительную выработку, раковины, небольшие участки прогара и т. п., нарушающие плотность посадки клапана в седло, то здесь без механической обработки не обойтись. При восстановлении фаски клапана не забывайте, что в случае применения механизма с гидрокомпенсаторами зазора, расстояние от торца клапана до верхней плоскости головки цилиндра строго регламентировано. Незначительное изменение этого расстояния на 0,1 0,15 мм в некоторых случаях улучшает работу гидрокомпенсатора, так как его рабочая зона смещается.

Основанием для отбраковки клапана являются:

 • Явные повреждения клапана: гнутость, прогары, трещины, забоины.
 • Изменение диаметра стебля по его длине более 0,02 мм.
 • Ступенчатый или боковой износ стебля клапана.
 • Поврежденные проточки под сухари.
 • Уменьшение высоты цилиндрического пояска ниже допустимой производителем.
 • Расклеп торцевой части стебля и глубина выработки торцевой части более 0,2 - 0,3 мм.

Подробнее

Инвестиционные потребности транспортной структуры Украины

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ê îñîáîé êàòåãîðèè ïðèíàäëåæàò èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû è ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå èìåþò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå óêðàèíñêàÿ ãàçîòðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà (ÃÒÑ). Ïðåäïðèÿòèÿ ýòîé îáëàñòè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûìè ìîíîïîëèñòàìè è «ñòðàòåãè÷åñêèì ðåçåðâîì âëàñòè». Íî òåì íå ìåíåå ñòåïåíü äåãðàäàöèè èíôðàñòðóêòóðû è ñâÿçàííûõ ñ íåþ îáëàñòåé, ïî ìíåíèþ ðÿäà ýêñïåðòîâ, ïðèáëèæàåòñÿ ê êðèòè÷åñêîìó ïîðîãó, ïîñëå êîòîðîãî â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò íàñòàòü ñèñòåìíûé êîëëàïñ âñåé ýêîíîìèêè. Ïðåäîòâðàòèòü âîçðàñòàþùóþ äåãðàäàöèþ èíôðàñòðóêòóðû ìîæíî ëèøü ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ìîäåëè óïðàâëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ãåîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Óêðàèíû ïðè òðàíñíàöèîíàëèçàöèè îòå÷åñòâåííîé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû [3]. È êðîìå òîãî óâåëè÷åíèå ïîòðåáíîñòåé Óêðàèíû â ýíåðãîðåñóðñàõ ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå÷èâàòü çà ñ÷åò ðîñòà ñîáñòâåííîé äîáû÷è. Òàê, äî 2020 ã. ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîáû÷è ãàçà äî 23,5 ìëðä ì3 çà ãîä; Äî 2030 ã. äîáû÷à íåôòè ïðåäïîëàãàåòñÿ äî 5,0 ìëí ò, ãàçà äî 26 ìëðä ì3 çà ãîä. Ñåé÷àñ äîáû÷à íåôòè ñîñòàâëÿåò 3,7 ìëí ò, ãàçà 18 ìëðä. ì3. Óêðàèíà, ñòàðàÿñü ïîääåðæèâàòü òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñâîåé ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íà ñîâðåìåííîì óðîâíå, êàæäûé ãîä èíâåñòèðîâàëà â íåå äî 250 ìëí äîëë. ÑØÀ. Ñ 1996 ã. âåäåòñÿ âíóòðèòðóáíàÿ äèàãíîñòèêà òðàíçèòíûõ ãàçîïðîâîäîâ ñ ïðèìåíåíèåì òàê íàçûâàåìîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîðøíÿ íåìåöêîé ôèðìû "Ðîçåí Èíæèíèðèíã". Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïðîÿâëÿòü äåôåêòû, êîòîðûå òðåáóþò ðåìîíòà è ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü. Âûïîëíÿåòñÿ ïðîãðàììà ðåêîíñòðóêöèè ìàãèñòðàëåé è êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé, ãäå ñîñðåäîòî÷åííî ñâûøå 800 ðàçíûõ ãàçîïåðåêà÷èâàþùèõ àãðåãàòîâ îáùåé ìîùíîñòüþ 5,6 ìëí êâò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ äî 2005 ã. çàìåíèòü äî 200 óñòàðåâøèõ ãàçîïåðåêà÷èâàþùèõ àãðåãàòîâ íà íîâûå, óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà. ( íà òðàíçèòíûõ ìàãèñòðàëÿõ "Ñîþç", "Åëåö-Êðåìåí÷óã-Êðèâîé Ðîã" è "Êèåâ Çàïàäíàÿ ãðàíèöà Óêðàèíû"). Ýòî íå òîëüêî ïîâûñèò íàäåæíîñòü ñèñòåìû, íî è äàñò âîçìîæíîñòü Óêðàèíå åæåãîäíî ýêîíîìèòü äî 1 ìëðä ì3 ãàçà áëàãîäàðÿ óìåíüøåíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü. Êðîìå òîãî, îæèâèòñÿ ðàáîòà óêðàèíñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà.

Подробнее

Исследование аккумуляторной батареи

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Корпус батареи имеет шесть секций, в которых размещены шесть последовательно соединенных элементов, напряжением по 2 В. Каждый элемент состоит из положительных и отрицательных пластин, разделенных тонкими и пористыми пластмассовыми пластинами (сепараторами). Малая толщина и большая пористость сепараторов обеспечивает низкое внутренне сопротивление батареи и, тем самым, позволяют получить низкое внутреннее сопротивление батареи и, тем самым, позволяют получить большую силу разрядного тока при низких температурах. В элементы залит электролит, которым служит раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Электролит заливается до уровня, на 10-15 мм выше верхнего края сепараторов, или предохранительного щитка. Пластины элементов представляют собой решетки, отлитые из сплава свинца и сурьмы. Ячейки решеток заполнены пористой активной массой. У заряженной батареи активная масса положительных пластин состоит из перекиси свинца (коричневого цвета), а отрицательных из губчатого свинца (серого цвета). При разряде батареи активная масса положительных и отрицательных пластин превращается в мелкокристаллический сернокислый свинец (белого цвета).

Подробнее

Паровые турбины и судовые дизеля

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Весной 1803 года Фултон приступил в Париже к строительству своего первого парохода. Он был плоскодонным, без выступающего киля, с обшивкой вгладь. Паровая машина Уатта была взята напрокат у одного знакомого, но схему передаточного механизма придумал сам Фултон. Построенный корабль оказался недостаточно прочным - корпус не выдержал тяжести машины. Однажды во время сильного волнения на Сене днище проломилось и взятая в долг машина вместе со всем оборудованием пошла ко дну. С большим трудом все это удалось достать на поверхность, причем Фултон жестоко простудился во время спасательных работ. Вскоре был построен новый, гораздо более прочный корпус судна, имевший 23 м в длину и 2,5 м в ширину. В августе 1803 года на реке Сена (Seine) было проведено пробное испытание. В течение полутора часов пароход двигался со скоростью 5 км/ч и показал хорошую маневренность. Первым делом Фултон предложил свой пароход Наполеону, но тот не заинтересовался этим изобретением.

Подробнее

Cовершенствование организации перевозок контейнеров

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Перевозка опасных грузов в контейнерах осуществляется в соответствии с правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными в установленном порядке. Жидкие грузы допускаются к перевозке в контейнерах только в первичной небьющейся таре (бочках, бидонах, канистрах, пластиковых емкостях), а также расфасованные в мелкую тару, упакованную в картонные коробки, обрешетку и другую облегченную упаковку. При этом мелкая тара должна быть предназначена под перевозку предъявленного жидкого груза. Масса одного места груза, загружаемого в крупнотоннажный контейнер, не должна превышать 1500 кг. Под погрузку должны подаваться исправные контейнеры, годные для перевозки данного груза, очищенные от остатков груза и мусора. Предъявляемые к перевозке в первичной упаковке без тары или в облегченной таре грузы, а также предназначенный для их перевозки контейнер предварительно подготавливаются грузоотправителями таким образом, чтобы исключить при погрузке, перевозке, выгрузке различного рода трения, деформацию, примерзание или перегрев груза отрицательное воздействие груза на контейнер (например, обкладка стен контейнера бумагой, пленкой, установка защитных планок и резиновых прокладок, упаковка груза в мягкий изоляционный материал). Грузы в промасленном состоянии без упаковки (например, запасные части, метизы) допускаются к перевозке в контейнерах только в плотной бумаге, а также при условии обеспечения застилки предохраняющим материалом пола контейнера и пространства между стенами контейнера и грузом, других мер предохранения внутренней поверхности контейнера от загрязнения и механического повреждения. Грузы в контейнерах должны размещаться грузоотправителем таким образом, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри контейнера при воздействии естественных в процессе перевозки усилий. Давление груза на двери контейнера исключается. Поэтому при укладке груза необходимо оставлять свободное пространство от 3 до 5 см между грузом и дверью контейнера. Прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, прокладки и др.) гвоздями или скобами к полу контейнера запрещается. Масса груза в контейнере не должна превышать грузоподъемности массы нетто, определяемой как разность между указанными на трафарете массой брутто контейнера и массой тары контейнера. После загрузки контейнера грузом производится закрытие, запирание дверей контейнера и его опломбирование в порядке, установленном правилами пломбирования вагонов и контейнеров. Погрузка контейнеров в вагоны и автомобили и выгрузка их из вагонов и автомобилей в местах общего пользования железнодорожных станций осуществляется железной дорогой. В местах необщего пользования эти операции выполняются грузоотправителями и грузополучателями. Для перевозки груженые контейнеры размещают в вагоне дверями вовнутрь. Перевозка грузов в контейнерах производится между станциями, открытыми для операций с контейнерами, установленной массы брутто. Перевозка грузов в контейнерах между станциями, не открытыми для операций с контейнерами, может производиться установленным МПС России порядком. На каждый груженый или порожний контейнер, предъявляемый к перевозке по железной дороге, оформляется транспортная железнодорожная накладная. Порядок совместного контейнеров определяется соглашениями между собственниками контейнеров. Грузоотправители в соответствии со статьей 33 Транспортного устава несут имущественную ответственность за достоверность сведений, внесенных в накладную, а также за последствия, возникшие вследствие недостоверных, неточных или неполных сведений, указанных грузоотправителем в накладной. Грузы, принятые к перевозке мелкими отправками в контейнерах в местах общего и необщего пользования, допускается перевозить в одном контейнере назначением на одну станцию выгрузки без промежуточной сортировки груза. На каждый прямой сборный контейнер, загружаемый мелкими отправками средствами экспедиторской организацией, экспедитором заполняется накладная формы ГУ-29к. При этом в верхней части лицевой стороны накладной в графе «Тип отправки» проставляется большими буквами: «ПСК» - что сокращенно означает: «Прямой сборный контейнер». В этом случае документы на грузы, погруженные в прямой сборный контейнер, помещаются экспедитором внутрь контейнера, о чем делается отметка в графе 3 накладной. При формировании прямого сборного контейнера железной дорогой работником станции заполняется сопроводительный контейнерный лист, к которому прикладываются накладные, заполненные грузоотправителями на все грузы, принятые к перевозке мелкими отправками, размещенными в контейнере. Очистка контейнеров после выгрузки во всех случаях производится грузополучателем. При невыполнении грузополучателем требований по очистке контейнера собственник контейнера в соответствии со статьей 48 Транспортного устава имеет право после выгрузки не принимать от грузоотправителя контейнер до выполнения им указанных требований и начислять плату за пользование контейнером за все время его задержки. В соответствии со статьей 27 Транспортного устава пригодность в коммерческом отношении контейнеров для перевозки конкретных грузов определяется грузоотправителями. Грузоотправители вправе отказаться от контейнеров, непригодных для перевозки конкретных грузов, и железная дорога обязана подать взамен указанных контейнеров исправные, пригодные для перевозки таких грузов контейнеры.

Подробнее

Запорожская область в годы Великой отечественной войны

Доклад пополнение в коллекции 09.12.2008

Фашистское командование прилагало все усилия к тому, чтобы любой ценой задержать наши армии на Днепре. На этот естественный водный рубеж. представляющий серьезную преграду для наших войск. враг возлагал большие надежды. Спешно строились оборонительные сооружения, подводились свежие войска. Днепр был избран как непреодолимый рубеж для длительной обороны, как рубеж для создания длительной оперативной паузы, во время которой гитлеровское командование рассчитывало перемолоть наступающие советские войска в обороне, а затем при благоприятной для них обстановке на западе вновь захватить стратегическую инициативу. Оборонительную линию по Днепру враг назвал "Восточным валом". Эта линия начиналась возле Утлюпского лимана, шла по линии реки Молочной, среднего течения Днепра, через реку Сож и далее на север до р. Нарвы. Гитлер лично побывал в штабе группы армии "Юг" и предъявил командующему фельдмаршалу Манштейну категорическое требование удержать Днепр во что бы то ни стало, драться до последнего солдата. Ставка Верховного Главнокомандующего поставила перед советскими войсками задачу форсировать Днепр с ходу, на плечах отступающего противника, и захватить плацдармы на правом берегу трамплины для дальнейшего наступления. Борьба за Днепр расценивалась как борьба за Правобережную Украину, за окончательное освобождение родной Отчизны и выход на Государственную границу. Воины четырех фронтов Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного стремительно рвались к Днепру. Подойдя к реке, они с ходу, без оперативной паузы, пересекали ее и закреплялись на правом берегу, отбивая ожесточенные атаки врага. К концу сентября наши войска вышли к среднему течению Днепра на огромном пространстве от Лоева до Запорожья и захватили множество важных плацдармов. Юго-Западный фронт вышел к Днепропетровску и нацелился на Запорожье. Отступая на правый берег Днепра, отводя свои войска за "Восточный вал", противник оставил на некоторых участках сильно укрепленные плацдармы, как опорные пункты для возможного контрнаступления, а также как оборонительные рубежи. Одним из таких плацдармов, причем наиболее мощным, был город Запорожье. Отведя свои войска за Днепр, гитлеровское командование сильно сократило фронт, получив возможность на меньшем участке фронтов сосредоточить силы для обороны. Перед советскими войсками стояла очень важная задача не дать возможности противнику спокойно отойти за Днепр, помешать ему закрепиться на новой линии фронта. 23 сентября штаб 8-й гв. армии, которой мне пришлось тогда командовать, получил директиву командующего Юго-Западным фронтом Р. Я. Малиновского сосредоточить армию в 2040 км от Запорожья, в стыке 12-й и 3-й гв. армий, подготовленных к наступлению на Запорожский плацдарм. Отдав соответствующее распоряжение войскам на марш, Военный совет армии вместе с генералами и офицерами управления армии, командирами корпусов и дивизий выехали вперед на рекогносцировку участка наступления. Стоял конец сентября. Шли дожди. Перед нами лежала черная, будто обуглившаяся и давно остывшая равнина. Мы весь день провели на передовой, пытаясь с высоток разглядеть прямым наблюдением позиции противника, изучить подходы к ним, районы развертывания артиллерии и других боевых средств, выбирали места для наблюдательных пунктов, намечали систему связи и управления войсками. Рекогносцировка, опрос командиров и штабов передовых частей 3-й гв. и 12-й армий, и особенно артиллеристов, дали возможность более полно выяснить силы и средства противника, обороняющего Запорожье. В штабе 17-й воздушной армии мы получили данные о резервах противника и фотосхемы укреплений на плацдарме. Штаб фронта и штаб армии получили в свое распоряжение довольно обширные разведданные, которые собирались при активнейшем участии украинских подпольщиков и партизан. Нам противостояла сложнейшая система инженерных сооружений. Гитлеровское командование создало внешний и внутренний обводы, состоящие из ряда опорных пунктов, прикрытых непрерывной линией противотанковых и противопехотных препятствий, а между обводами промежуточные опорные пункты. Передний край внешнего обвода на всем протяжении был прикрыт противотанковым рвом от трех с половиной до 56 м глубины и ширины, причем некоторые участки рва были примерно на метр заполнены водой, эти глубокие рвы являлись не только противотанковыми, но и серьезными противопехотными препятствиями. На большом протяжении рвы располагались в складках местности. На открытых участках брустверы рва в целях маскировки засевались просом, ячменем. На танкоопасных направлениях рвы были усилены минными полями. Мины располагались в шахматном порядке в четыре ряда. С различных участков фронта противник срочно стягивал на Запорожский плацдарм подкрепления. Так, наша разведка установила, что 27 сентября лишь в первую линию обороны Круглик колхоз Дмитриевка гитлеровское командование перебросило на усиление обороны три пехотные дивизии. Сопротивление в глубине обороны, а именно: 40-й танковый корпус в составе двух танковых, одной моторизованной и одной кавалерийской дивизии СС. Штаб армии разработал план операции, который обсуждали на Военном совете. 29 сентября этот план утвердил Военный совет фронта. На рассвете 1 октября воздух содрогнулся от громовых раскатов: ударила наша артиллерия. Мы избрали участок прорыва шириной в 25 км. Первый артиллерийский налет был спланирован мощно и концентрированно. Подключились реактивные минометы. Затем прокатилась по всей линии прорыва, как эхо, канонада всех видов орудий. Первые залпы были обрушены на первую линию траншей и на зафиксированные огневые точки. Затем огонь был сразу перенесен на вторую линию траншей. Еще не стихло эхо разрывов, как наша пехота произвела обманный маневр: после короткого броска вперед от исходных позиций до противотанкового рва залегла и окопалась. Противник, полагая, что пехота поднялась под защитой огневого вала в атаку, вышел из глубоких блиндажей в траншеи и открыл огонь. Артиллерийский шквал немедленно опять на первые линии траншеи. И снова огонь перенесен по позициям в глубине обороны. Наша пехота совершает еще короткий бросок через противотанковый ров. Противник снова переходит в траншеи, открывает огонь. Наша артиллерия тут же возвращается к обработке первого ряда траншей. И так несколько раз на протяжении почти часовой артподготовки. В первой половине дня наши части имели некоторый успех. Прежде всего удалось переправиться через противотанковый ров. Перебравшись через ров, пехота успешно штурмовала первые траншеи. Минутами дело доходило до рукопашного боя. Под прикрытием танков пехотные части ворвались в населенные пункты Вишневский, Новоукраинка, с ходу овладели станцией Янцево, селами Дружелюбивкой, Новостепнянским, Новомокрянским. Затем стал сказываться недостаток в боеприпасах. Противник из глубины плацдарма ввел в действие резервы: к двум часам дня он начал переходить в контратаки при поддержке "Тигров", 88-мм пушки которых превосходили вооружение наших средних танков. Мы несли потери. Несколько раз пришлось отходить чуть ли не до исходных позиций, цепляясь за противотанковый ров, дальше которого врагу проникнуть ни разу не удалось. К концу дня мы опять отбили Васильевский и Дружелюбивку и там закрепились. Опустились сумерки. Бой затих. Итоги дня были малоутешительны. Командующий фронтом генерал армии Р. Я. Малиновский приказал повторить атаку и 2 октября. Наступление началось в 8 часов утра после короткого огневого налета на вражеские позиции. Противник опять встретил нас огнем с места. Удалось потеснить его, отбить некоторые его опорные позиции (пункты). Во второй половине дня противник бросил против нас 40-й танковый корпус. Танки, прикрывая пехоту, двигались полосой в 6 км по фронту, в две линии. Продолжать наступление для нас было бессмыслицей. 2 октября в 8-й гв. армии побывали представители ставки маршал Л. М. Василевский и командующий фронтом Р. Я. Малиновский. Зная о сильной обороне противника и о том, что у нас мало боеприпасов, они пришли к выводу, что дальнейшее наступление невозможно. С 4 октября и вплоть до наступления велась усиленная разведка огневых позиций противника, отрабатывались приемы штурмового боя. Задачи на наступление доводились не только до командиров корпусов и дивизий, но и до полка, батальона, до роты и отделения. Формировались по примеру сталинградских штурмовых групп для боя на улицах города. Командующий фронтом генерал армии Р. Я. Малиновский провел совещание в штабе 8-й гв. армии, на которое были приглашены командующий 12-й армией генерал А. И. Данилов, командующий 3-й гв. армией генерал Д. Д. Лелюшенко, командующий 17-й воздушной армией генерал В. А. Судец. Мы отработали взаимодействие между армиями, между родами войск, участвующими в наступлении. Все было учтено, к утренней атаке все было готово. Наступила ночь с 9 на 10 октября. В траншеях мало кто спал. Не до этого было и на командно-наблюдательном пункте 8-й гв. армии, фактически превращенном в командный пункт фронта. В 7 часов 10 минут ударили гвардейские минометы. Затем ударила артиллерия. Первый рывок пехоты. Главное сейчас опорные пункты и высотки. Местность трудная для атаки и штурма. Равнину испятнали старинные могильные курганы. Каждый такой курган позиция для обороны, каждый курган оборудован для обороны как НП или как дзот. В дело вступают наши танки. Они почти в упор расстреливают зарывшегося в землю врага. На другой день в 8.00 открыла огонь артиллерия всего фронта. Дивизии подготовились к атаке. Пехота поднимается в атаку. 82-я дивизия вышла на рубеж Васильевки. Третий день наступления. Задачи прежние: попытаться развить успех на ранее определившихся направлениях, вести истребительную борьбу с танками. 12 октября с 8.00 началась артподготовка по зафиксированным за ночь целям. После получасовой артподготовки пехота с поредевшими танками поддержки опять пошла в атаку, прорывая вражескую оборону. Противник отбивался мощным артиллерийским огнем, потом начал контратаки. Наши войска уничтожили контратакующих. Еще одно усилие и противник будет сломлен.... После недолгих размышлений мы на Военном совете армии приняли решение вести ночной бой. Около полуночи вся артиллерия произвела массированный налет по точно разведанным целям, который длился всего 10 минут. В атаку пошли танки, прикрывая следовавшую за ними пехоту. За ходом боя, естественно, наблюдать было невозможно. Управлять боем можно было только с помощью телефонов и радиосвязи. Войска, преодолевая сопротивление врага, продвинулись на несколько километров в глубь его плацдарма. К утру определились новые рубежи, на которых закрепились наши части. Исходные позиции для дневного наступления были на этот раз более благоприятные. Настал перелом, которого мы добивались в упорных боях, начиная с 1 октября. В землянке командующего фронтом начали составлять план ночного штурма Запорожья. Штабы всех соединений были полностью переключены на разработку ночного штурма. Ночной бой нес с собой свою специфику. Каждой наступающей части надо было придать проводника из штабов, который хорошо знал местность и должен был уметь ориентироваться на ней в ночное время. Не везде и не всегда нашлись такие офицеры. Нужно было выкроить время и на их подготовку. Это было, пожалуй, самым главным, что предстояло сделать. Перед нами лежал город, а за ним Днепр задач для действий на оперативном просторе для танковых соединений мы поставить не могли. Координировать действия танковых соединений и стрелковых частей армии должен был я как командующий армией, в полосе которой вводились в прорыв эти соединения. Командующий фронтом поставил также задачи на ночной штурм 3-й гвардейской и 12-й армиям. Что нас привлекало в плане ночного наступления, кроме обычных преимуществ, которые давал ночной бой? Это прежде всего внезапность, ночное наступление силами целого фронта явление в военном искусстве необычное. В ходе Великой Отечественной войны ночные сражения велись довольно часто, но таких силами трех армий и двух танковых корпусов не было. План ночного наступления требовал быстрых и энергичных действий от командиров всех степеней и их штабов. К 20 часам в основных чертах все было подготовлено. Близился установленный час для короткого ночного артналета на оборону противника. В 21 час 50 мин. вся артиллерия фронта открыла огонь. Артналет всего десять минут. Танки на полной скорости, большинство с зажженными фарами, неся на себе десантников, устремились на ослепленного врага. На этот раз получилось. Коротким ударом наши войска выбили противника с позиций второго оборонительного обвода. Рассвет застал советские войска у черты города. Местами наши танки и пехота ворвались на городские улицы и вели там бой. Подтянув артиллерию и боеприпасы, сменив наблюдательные пункты, войска фронта после короткой передышки в 8.00 одновременным ударом со всех сторон начали завершать штурм города. Бросая артиллерию и тяжелую технику, противник отходил к переправам. Но там, на переправах, господствовала в воздухе наша авиация. Немногим довелось уйти с Запорожского плацдарма. 14 октября к 13.00 советские войска полностью освободили город и овладели им. Вечером мы с волнением слушали по радио приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Малиновскому.... Тысячи воинов, освободивших Запорожье, были удостоены боевых наград. Несколько человек, наиболее отличившихся, стали Героями Советского Союза. Среди них санинструктор комсомолка Валерия Гнаровская, которая с гранатами в руках бросилась под вражеский танк; мл. л-т Д. М. Стефанов, повторивший подвиг Александра Матросова, и другие храбрецы.

Подробнее
<< < 95 96 97 98 99