Разное

Разное

До проблеми підготовки концертмейстерів в сфері естрадно-джазового виконавства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Т. Пістунова відзначає, що попри досить високий рівень української джазової освіти, існує ряд проблем, пов’язаних з відсутністю системності у підготовці фахівців. «Нема комплексної універсальної, затвердженої на рівні міністерства програми, що передбачала б поступове здобуття знань, починаючи від музичної школи і закінчуючи вищими навчальними закладами. Нагальним питанням є відсутність можливості навчатися за спеціальністю «Музичне мистецтво естради» у ряді музичних академій України. Оновлення потребує навчально-методична база, котра має передбачати можливість участі учнів та студентів у концертних та фестивальних проектах на рівні як слухачів, так і учасників» [4, с. 138].

Подробнее

Інтерпретація хорових творів доби бароко

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В статті аналізується проблема інтерпретації хорових творів доби бароко. Сучасна практика їх виконання потребує значного переосмислення. Формування інтерпретації, відповідної стилю бароко, обумовлюється рівнем підготовки хормейстера та артистів хору. Більшість музичних характеристик хорових творів означеної доби потребують творчого підходу щодо осмислення специфіки тембрального забарвлення, динамічного плану, мелізматики. Особливості вимови вербального тексту, сила подачі голосу та вібрато відрізняються від сучасних «стандартів» виконання. Неодмінною умовою виконання барокових хорових творів є застосування наукового підходу, спрямованого на глибоке осмислення кожного компоненту музичної тканини.

Подробнее

Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Так склалося, що творча робота автора публікації протягом багатьох років тісно пов’язана з кафедрою академічного хорового диригування. Після занять в консерваторії, де студентів фортепіанного факультету виховували як виконавців-солістів, робота концертмейстера здавалася невідомою, цікавою гранню творчості. Учбовий план у класі концертмейстерства обмежувався акомпанементами камерно-вокального репертуару, навичками читання з листа, вмінню транспортувати на півтона та тон. Хоровому супроводу зовсім не приділялась увага, а про читання хорових партитур навіть не йшлося. Ці нові потрібні навички роботи концертмейстера необхідно було опановувати самотужки. Працюючи концертмейстером у класах Народного артиста України Б.Б. Антківа, професора КДК ім. П.І. Чайковського М.А. Берденнікова, професора кафедри академічного диригування Н.М. Кречко, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського Д.В. Радика, професора, Народного артиста України В.П. Скоромного, канд. мистецтвознавства, професора М.С. Юрченко, канд. мистецтвознавства І.В. Тилика — видатних диригентів, справжніх майстрів своєї справи, надихнуло автора до написання цієї статті, в якій хотілось би звернути увагу на деякі аспекти роботи концертмейстера саме зі студентами кафедри хорового диригування.

Подробнее

До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, питання щодо формування виконавського апарату тромбоніста в аспекті розгляду всіх його компонентів недостатньо вивчені і потребують подальшого дослідження. Не визначена сутність найважливіших з компонентів виконавського апарату тромбоніста — «м’язово-руховий апарат». Не проаналізовано роль певних функціональних систем під час виконавського процесу.

Подробнее

Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Історія дослідження імпресіонізму як музичного явища докладно й глибоко розглядає А. Садуова, простежуючи всі етапи становлення наукової думки в цьому напрямі, всі протиріччя та складності цього процесу, на який закономірно впливав пануючий на той чи інший час ідеологічний контекст [13]. При цьому особливо наголошується, що на сьогодення (дисертаційна робота А. Садуової датована 2011 роком), не зважаючи на численні роботи про імпресіонізм, є відсутнім загальноприйняте визначення цього поняття, як нема й узагальнюючих досліджень, де конкретизувались би такі поняття, як «естетика імпресіонізму», «мова імпресіонізму», «стилістика імпресіонізму» тощо [13, с. 9].

Подробнее

Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті йде мова про збагачення борошняних кулінарних та кондитерських виробів (листкових) дієтичними добавками (нутрієнтами). Наведено результати досліджень впливу низькотемпературної обробки на життєдіяльність дріжджів у тісті, розробка технології прісного листкового напівфабрикату з використанням молочної сироватки, заміна введення житнього, гречаного борошна в рецептуру листкових виробів, використання маргарину для листкового тіста. Поліпшення органолептичних та фізико-хімічних показників, покращення і збереження реологічних характеристик, вдосконалення технології за рахунок харчових добавок антиоксидантної дії у вигляді порошків сухих ягід обліпихи, калини та глоду.

Подробнее

Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. Баха як приклад впливу італійської клавірної ніколи на творчість німецького композитора

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Musica pathetica являє собою антитезу до musica poetica. Її ще називають «другою практикою». Засновником цього напрямку в бароковій музики італійці (зокрема, Цакконі у своєму трактаті «Practica di musica») називають Чіпріано де Pope. В «Листі до Вернера» (1648 р.) Марко Скаккі називає представників «другої практики»: Я. Пері, Л. Маренціо, Л. Лудзаскі, К. Монтеверді. Основними постулатами цієї школи стали емансипація дисонансу, дозвіл паралельних квінт та октав, сусідство далекий гармоній. Революційним кроком «другої практики» також являється переміщення музичного мистецтва із області ratio в область anima та кардинальне його переосмислення ролі: втрачаючи свої дидактичні якості, музика цілком віддається служінню людським пристрастям. Так народжується теорія ефектів — одне з найвизначніших досягнень епохи бароко. «Аналіз душі» здійснює Монтеверді, афект стає предметом детальних досліджень Кірхера, Прінтца, Маттезона, та інших теоретиків.

Подробнее

Зміна кольоропараметричних характеристик пастили зі зменшеною часткою цукру білого та збагачених йодом

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Дослідження присвячені проблемам профілактики цукрового діабету та йододефіциту. Запропоновано використання підсолоджувана натурального походження - стевії та йодовмісної добавки - еламіну, у рецептурах пастильних виробів для розширення асортименту продукції зі зниженою часткою цукру білого та збагачених йодом. Враховуючи походження нетрадиційної сировини, визначено її вплив на органолептичні показники пастильних виробів, зокрема, колір. Встановлено, що нетрадиційна сировина змінює колір пастили - спад регресивної лінії переноситься з біло-жовтого на жовто-зелений діапазон, та підвищує інтенсивність забарвлення залежно від концентрації еламіну. На кінець терміну зберігання колір виробів не відповідав вимогам нормативної документації.

Подробнее

Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Джазове мистецтво є невід’ємною частиною сучасної музичної культури України. Якщо в 1970—90-ті роки українські музиканти були учасниками різних радянських ансамблів та оркестрів, відео та зву- козаписуюча музична індустрія не була розвинена, існує не так багато аудіо та відео матеріалу тих років. З 2000-х років все активно змінюється. З’являються сольні програми та перші СБ-диски українських музикантів. Тенденції в українській інструментальній музиці розвиваються так само, як це відбувається у всьому музичному світі, правда дещо з запізненням. Але на це є об’єктивні причини і розуміння позитивних та негативних тенденцій розвитку джазового мистецтва в Україні допоможе швидше інтегруватись українським джазменам в Європейський джазовий простір та отримати своє лице в ньому.

Подробнее

Дитячий фольклорний колектив: методика організації, принципи роботи, репертуарна політика

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Погоджуючись із сучасними фольклористами — практиками і враховуючи усе вище зазначене, зауважимо, що фольклорний ансамбль не може існувати як окрема і єдина форма роботи з дітьми: паралельно мають проводитися заняття із суміжних дисциплін (постановка голосу/спів, побутова хореографія, фольклорні інструменти, народна музична творчість та ін.). Тільки у такому випадку можна добитися необхідного результату, інакше — навчання у фольклорному колективі, а отже — і формування музичних здібностей (а врешті решт — особистості дитини) буде однобоким. «Можливо, колектив буде виглядати привабливо, але при більш детальному аналізуванні наглядно вимальовуються прогалини як у постановці голосу, так і у хореографії, і в регіональній приналежності того чи іншого твору. Робота повинна бути систематичною і правильно спланованою» (тут і далі переклад з російської мови авторський) [3].

Подробнее

Гастрольно-виконавська діяльність В. Бесфамільнова

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Чайкіна, легко і блискуче. Потім було виконано фа-дієз-мажорний ноктюрн Шопена, танець феї Драже з балету «Лускунчик» П. Чайковського, «Пассакалію» Ген де ля — Томсона. Особливою майстерністю виконання відзначилися «Експромт» Лисенка, вальс «Радість кохання» Крей- слера — Паницького, танець зі смолоскипами з балету «Гаяне» А. Хачатуряна і віртуозні варіації на тему української народної пісні «Дощик» М.І. Різоля. Слухачів вразила віртуозна техніка, вміння глибоко розкрити можливості баяна як концертного інструмента, серйозність артиста щодо вибору програми та її підготовки [3, с. 33]. Це була генеральна репетиція перед участю у конкурсі в рамках VI Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Москві. Його, як переможця республіканського конкурсу (квітень 1957 року), було рекомендовано для виступу у всесоюзному відбірочному турі у Москві. І хоча там він отримав диплом другого ступеню, його було рекомендовано для участі в конкурсі на фестивалі молоді і студентів у Москві. Авторитетне журі Міжнародного конкурсу одностайно відзначило високий виконавський рівень Володимира Бесфамільнова і присудило йому першу премію і золоту медаль лауреата Міжнародного конкурсу на VI Всесвітньому фестивалі молоді і студентів [3, с. 33].

Подробнее

Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Складність розв’язання проблеми поглиблюється вкоріненою в системі професійної підготовки музиканта-виконавця суперечністю між усвідомленням творчого професіоналізму як інтегративної основи фахової підготовки музиканта-виконавця і недостатньою розробленістю педагогічних технологій, спрямованих на створення умов для їхньої реалізації. Наявність суперечностей між актуальністю, соціальною та професійною значущістю проблеми сприяння формування музично-професійних умінь музиканта-виконавця в системі мистецької професійної освіти і відсутністю теоретично та методично обґрунтованих умов і педагогічних засобів її вирішення і зумовила вибір теми дослідження.

Подробнее

Модернизация автомата сборки подшипника серии 6008 2RS

Дипломная работа пополнение в коллекции 05.02.2018

Автомат контроля радиального зазора производит фактический замер величины радиального зазора. Подшипники сортируются по фактическим величинам зазора на три группы: годные (выдержан требуемый радиальный зазор), условно-годные (радиальный зазор увеличен, но попадает в допускаемый диапазон) и брак. Условно-годные и бракованные подшипники накапливаются в кассетах, которые расположены на подставке. Годные подшипники по гибкому лотку поступают межоперационную тару и далее в машину для промывки подшипников.

Подробнее

Разработка механической обработки детали "Днище"

Курсовой проект пополнение в коллекции 05.02.2018

Проектируемая деталь «Днище» относится к классу «не тела вращения» под массу «корпусные детали». Деталь «Днище» – это элемент корпусных, ёмкостных несущих устройств – нижняя часть корпусов с элементами для установки (например, на фундаменте) и элементами для закрепления (или без них) различных форм и размеров.

Подробнее

Основы профессиональной этики и этикета государственного служащего

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Актуальность темы определена тем, что в настоящее время Российская государственность находится на сложном переходном этапе формирования. С одной стороны, расширяются гарантии соблюдения прав и свобод человека, реализовываются демократические преобразования, с другой – идет слабый процесс выработки новых нравственных идеалов, которые отвечали бы требованиям и духу времени. Уровень демократичности устанавливает морально-этическая составляющая государственной службы, его неделимость и авторитет. Именно институт государственной службы играет значимую роль в жизни социума и от того, насколько сформирована его работа, зависит результативность государственного управления.

Подробнее

Монтаж и техническая эксплуатация основного оборудования для аэрации очистных сооружений города

Курсовой проект пополнение в коллекции 24.01.2018

Тема курсового проекта « монтаж и техническая эксплуатация основного оборудования для аэрации очистных сооружений города» выполнено 31 страница, 3 машиностроительных чертежа формата А4. Актуальность тема обусловлено тем что на станции очистки стоков насосы является основным оборудованием, нагрузка на которые достаточно высока поэтому эксплуатационная эффективность работы насосного оборудования станции очистки стоков должна работать круглосуточно надежно и без перебоев. центробежный насос ремонт неисправность

Подробнее

Нормы точности деталей технологических машин

Информация пополнение в коллекции 24.01.2018

При разработке и конструировании машин есть необходимость в установлении взаимосвязи размеров и их допустимых отклонений, которые показывают расположение поверхностей и осей деталей в сборочной единице и определяют качество и надежности функционирования агрегатов. При выявлении данных взаимосвязей устанавливаются тех. требования к отдельным элементам (размер, зазор), а так же к сборочной единице в целом. Обоснование данных требований выполняются на основе теории размерных цепей. посадка зубчатый механический передача

Подробнее

Технологическое развитие мотоциклетного строения

Реферат пополнение в коллекции 24.01.2018

На этапе современного развития технологий огромное значение имеет отрасль машиностроения. Одной из ее под отраслей является мотоциклетное строение, которому уделяется достаточно небольшое значение в силу «экстремальности» использования данного вида транспорта.

Подробнее

Расчет и анализ параметров горения семикарбазона

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.01.2018

Со вступлением человечества в эпоху промышленности, и с начавшемся бурным ее развитием, число взрывов и пожаров различных веществ и материалов стало увеличиваться. Появлялись новые вещества, обладающие разными пожароопасными свойствами.Вследствие этого встала необходимость изучения опасных веществ. Стали проводиться опыты на различных веществах, изучалось их поведение при определенных условиях, определялась степень опасности, которую может вызвать то или иное вещество. На основе проводимых опытов с веществаминачали разрабатываться правилаи нормы безопасности при работе с взрывопожароопасными веществами.

Подробнее

Общественное питание в системе социально-экономического развития общества

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.01.2018

Общественное питание – один из видов экономической деятельности Республики Беларусь, который имеет важное социальное значение: он способствует удовлетворению потребности населения в продуктах питания, повышению производительности труда, экономному использованию производственных ресурсов, сокращению времени на приготовление пищи в домашних условиях, созданию условий для более полного удовлетворения духовных потребностей. Поэтому исследование состояния общественного питания, выполнение социальных стандартов по обслуживанию населения Республики Беларусь, совершенствование работы объектов общественного питания, расширение услуг общественного питания на сегодняшний день являются важнейшими задачами, стоящими перед руководством республики.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>