Разное

Разное

Класична музика в сучасному побутуванні

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Одна з головних функцій фонової музики в повсякденному середовищі побутування полягає в «пожвавленні», в «одухотворенні» предметів і наповненості різних просторів образами життєвого процесу. Сучасна «фономанія», що виражається в прагненні неодмінно озвучити музикою звичайні дії і ситуації, є своєрідною реакцією людини на постійне розростання простору цивілізації, яке він не в силах в достатній мірі обжити і «одухотворити» своїм особистим душевним станом безпосередньо. Таким способом дефіцит спілкування людини з людиною компенсується реально чуттєвим діалогом людини з штучним цивілізаційним середовищем. Оточена звуковідтворюючими пристроями людина підсвідомо починає відчувати що в «озвучуваному» місці є своє життя, навіть якщо не зустрічає тут жодної живої душі, або не вступає в контакт з соціальним оточенням. Класична музика своєю присутністю в звуковому ландшафті сучасності примиряє технічний прогрес з закономірностями розвитку культури, забезпечуючи її просторовий синтез. Технічний прогрес таким чином не тільки колосально збільшує аудиторію слухачів класичної музики, а й дозволяє долучатись до неї з максимальним комфортом. Інша причина такої широкої затребуваності фонової музики пов’язана з розростанням простору споживання і необхідністю вуалювання комерційних інтересів в естетично привабливій формі. Класична музика своєю присутністю облагороджує процеси споживання як би створює авторитет високого мистецтва, нерозривно пов’язаного з духовним началом і особистісним розвитком. Процес споживання, супроводжуваний класичною музикою набуває антуражу світського спілкування, нівелюючи наявність утилітарних аспектів.

Подробнее

До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, питання щодо формування виконавського апарату тромбоніста в аспекті розгляду всіх його компонентів недостатньо вивчені і потребують подальшого дослідження. Не визначена сутність найважливіших з компонентів виконавського апарату тромбоніста — «м’язово-руховий апарат». Не проаналізовано роль певних функціональних систем під час виконавського процесу.

Подробнее

Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Історія дослідження імпресіонізму як музичного явища докладно й глибоко розглядає А. Садуова, простежуючи всі етапи становлення наукової думки в цьому напрямі, всі протиріччя та складності цього процесу, на який закономірно впливав пануючий на той чи інший час ідеологічний контекст [13]. При цьому особливо наголошується, що на сьогодення (дисертаційна робота А. Садуової датована 2011 роком), не зважаючи на численні роботи про імпресіонізм, є відсутнім загальноприйняте визначення цього поняття, як нема й узагальнюючих досліджень, де конкретизувались би такі поняття, як «естетика імпресіонізму», «мова імпресіонізму», «стилістика імпресіонізму» тощо [13, с. 9].

Подробнее

Вплив хорової творчості М. Леонтовича на стильові риси композиторського письма А. Коломійця

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Жанр музичної присвяти був поширений в композитоській творчості різних часів, а особливо у XX сторіччі. Музична присвята передбачає не тільки втілення окремих рис стилю (наприклад, тематизму) адресата, але й усвідомлення певної дистанції між автором та особою, якій присвячено твір. Ця дистанція обумовлена величезною пошаною до адресата, усвідомленням непересічності його таланту.

Подробнее

Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Варто зазначити, що під час виступу відбувається не лише процес трансляції змісту художнього твору реципієнтові, але йде внутрішнє змагання співака зі стресовим станом, що супроводжує публічну презентацію. "Концертний виступ можна вважати як цілісну систему поведінки, ступінь відповідності попереднього процесу підготовки, знаходження оптимальних засобів нейтралізації й трансформації негативного впливу стресу з метою використання унікальних можливостей, які дає виступ музиканта" [4, с. 216].

Подробнее

Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Із збільшенням глибини буріння значна кількість свердловин містять криволінійні ділянки. Також на таких свердловинах збільшується час проведення спуско-підйомних операцій. Колона бурильних та обважнених труб за таких умов сприймають значні поперечні деформації, циклічні навантаження. Виникнення високих напружень у найбільш небезпечних місцях колони бурильних труб стають причиною втомних руйнувань її елементів, особливо різьбових з’єднань.

Подробнее

Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. Баха як приклад впливу італійської клавірної ніколи на творчість німецького композитора

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Musica pathetica являє собою антитезу до musica poetica. Її ще називають «другою практикою». Засновником цього напрямку в бароковій музики італійці (зокрема, Цакконі у своєму трактаті «Practica di musica») називають Чіпріано де Pope. В «Листі до Вернера» (1648 р.) Марко Скаккі називає представників «другої практики»: Я. Пері, Л. Маренціо, Л. Лудзаскі, К. Монтеверді. Основними постулатами цієї школи стали емансипація дисонансу, дозвіл паралельних квінт та октав, сусідство далекий гармоній. Революційним кроком «другої практики» також являється переміщення музичного мистецтва із області ratio в область anima та кардинальне його переосмислення ролі: втрачаючи свої дидактичні якості, музика цілком віддається служінню людським пристрастям. Так народжується теорія ефектів — одне з найвизначніших досягнень епохи бароко. «Аналіз душі» здійснює Монтеверді, афект стає предметом детальних досліджень Кірхера, Прінтца, Маттезона, та інших теоретиків.

Подробнее

Баян та акордеон в радянській естрадно-джазовій музиці першої половини XX століття

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Наприклад, в останній великій музичній танцювально-пісенній сцені з кінострічки «Веселі хлоп’ята», що завершує її, створюється велике попурі, яке включає дуетне ліричне виконання пісні «Серце», що згодом змінюється на частівку. Досить цікавим є поєднання частівок та степу, характерного для американського мюзиклу. В оркестровці, яка є надзвичайно майстерною, відбувається наслідування біг-бенда (свінгу великих оркестрів), використовується не лише фортепіано, але й акордеон. Це дозволяє додати нові фарби, відтворити національний колорит та «фірмове» американське «мюзиклівське» звучання. Оркестрові партії дуже віртуозні, аранжування високопрофесійне, виконання — блискуче. Це дає змогу ознайомитись радянським слухачам з різними стильовими напрямками та жанрами естрадно-джазової музики у доступній формі. Замість мюзиклу в радянському просторі був музичний фільм, на кшталт «Серенада Сонячної долини», де було багато музики, яскравих вокальних, інструментальних, танцювальних номерів, поєднаних з майстерною грою акторів. Сюжет був достатньо невибагливим, а персонажі — прості люди, в кожному з них глядачі могли впізнати себе, своїх знайомих, друзів та сусідів.

Подробнее

Виконавська діяльність в практичній підготовці студентів-інструменталістів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Науково — творче об’єднання пройшло шлях від відомих форм концертної діяльності до впровадження новаторських експериментальних форм проведення мистецьких заходів. При цьому забезпечується взаємозв’язок аудиторних і поза аудиторних форм навчально-виховної діяльності студентів та їх музичного дозвілля.

Подробнее

Академічний вокал та рок-музика: шляхи перетину

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виклад основного матеріалу. Історія академічного вокалу триває вже чималий час. Становлення виконавських традицій та специфіки виокремлення тих компонентів, що асоціюються з оперним, академічним співом відбувалась з доби Відродження. Попри те, що існує ряд настанов, пов’язаних з виконанням творів окремих композиторів, чиє творче обдарування призвело до розширення вимог до вокалістів, як-от у випадку практичної реалізації теорії драми Р. Вагнера. Загалом існує комплекс ознак, якими ми визначаємо специфіку академічного вокалу. Насамперед мова йде про те, що у разі академічного вокалу головний акцент робиться на вокальних даних самого співака, адже ніякі підсилювачі голосу не використовуються. Необхідною умовою є розвиток вокальної позиції, в якій голос набуває яскраво вираженої сили і обсягу. Фактично неможливо сплутати спів у академічній манері зі співом у естрадній чи народній. Важливою частиною постановки академічного вокалу виступає постановка дихання, адже вірна робота діафрагми визначає правильне вокальне дихання і подачу звуку. Згодом вокаліст повинен працювати у вокальній позиції, опрацьовувати резонатори, досягти того, щоб звук був повним, чистим і легким.

Подробнее

Гармоніка: зародження та шляхи еволюції

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виклад основного матеріалу. Гармоніка (від грецької йагтопіа — зв’язок, стрункість, розміреність) — музичний інструмент, в якому джерелом звука є коливання металевого язичка від струменю повітря. Історія цього інструмента дивовижна: в короткочассі він глибоко проник у музичну культуру багатьох народів і став невід’ємною її складовою. Отож в цілому ряді країн гармоніку справедливо називають народним інструментом.

Подробнее

Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Складність розв’язання проблеми поглиблюється вкоріненою в системі професійної підготовки музиканта-виконавця суперечністю між усвідомленням творчого професіоналізму як інтегративної основи фахової підготовки музиканта-виконавця і недостатньою розробленістю педагогічних технологій, спрямованих на створення умов для їхньої реалізації. Наявність суперечностей між актуальністю, соціальною та професійною значущістю проблеми сприяння формування музично-професійних умінь музиканта-виконавця в системі мистецької професійної освіти і відсутністю теоретично та методично обґрунтованих умов і педагогічних засобів її вирішення і зумовила вибір теми дослідження.

Подробнее

Модернизация автомата сборки подшипника серии 6008 2RS

Дипломная работа пополнение в коллекции 05.02.2018

Автомат контроля радиального зазора производит фактический замер величины радиального зазора. Подшипники сортируются по фактическим величинам зазора на три группы: годные (выдержан требуемый радиальный зазор), условно-годные (радиальный зазор увеличен, но попадает в допускаемый диапазон) и брак. Условно-годные и бракованные подшипники накапливаются в кассетах, которые расположены на подставке. Годные подшипники по гибкому лотку поступают межоперационную тару и далее в машину для промывки подшипников.

Подробнее

Разработка механической обработки детали "Днище"

Курсовой проект пополнение в коллекции 05.02.2018

Проектируемая деталь «Днище» относится к классу «не тела вращения» под массу «корпусные детали». Деталь «Днище» – это элемент корпусных, ёмкостных несущих устройств – нижняя часть корпусов с элементами для установки (например, на фундаменте) и элементами для закрепления (или без них) различных форм и размеров.

Подробнее

Основы профессиональной этики и этикета государственного служащего

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Актуальность темы определена тем, что в настоящее время Российская государственность находится на сложном переходном этапе формирования. С одной стороны, расширяются гарантии соблюдения прав и свобод человека, реализовываются демократические преобразования, с другой – идет слабый процесс выработки новых нравственных идеалов, которые отвечали бы требованиям и духу времени. Уровень демократичности устанавливает морально-этическая составляющая государственной службы, его неделимость и авторитет. Именно институт государственной службы играет значимую роль в жизни социума и от того, насколько сформирована его работа, зависит результативность государственного управления.

Подробнее

Нормы точности деталей технологических машин

Информация пополнение в коллекции 24.01.2018

При разработке и конструировании машин есть необходимость в установлении взаимосвязи размеров и их допустимых отклонений, которые показывают расположение поверхностей и осей деталей в сборочной единице и определяют качество и надежности функционирования агрегатов. При выявлении данных взаимосвязей устанавливаются тех. требования к отдельным элементам (размер, зазор), а так же к сборочной единице в целом. Обоснование данных требований выполняются на основе теории размерных цепей. посадка зубчатый механический передача

Подробнее

Технологическое развитие мотоциклетного строения

Реферат пополнение в коллекции 24.01.2018

На этапе современного развития технологий огромное значение имеет отрасль машиностроения. Одной из ее под отраслей является мотоциклетное строение, которому уделяется достаточно небольшое значение в силу «экстремальности» использования данного вида транспорта.

Подробнее

Монтаж и техническая эксплуатация основного оборудования для аэрации очистных сооружений города

Курсовой проект пополнение в коллекции 24.01.2018

Тема курсового проекта « монтаж и техническая эксплуатация основного оборудования для аэрации очистных сооружений города» выполнено 31 страница, 3 машиностроительных чертежа формата А4. Актуальность тема обусловлено тем что на станции очистки стоков насосы является основным оборудованием, нагрузка на которые достаточно высока поэтому эксплуатационная эффективность работы насосного оборудования станции очистки стоков должна работать круглосуточно надежно и без перебоев. центробежный насос ремонт неисправность

Подробнее

Общественное питание в системе социально-экономического развития общества

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.01.2018

Общественное питание – один из видов экономической деятельности Республики Беларусь, который имеет важное социальное значение: он способствует удовлетворению потребности населения в продуктах питания, повышению производительности труда, экономному использованию производственных ресурсов, сокращению времени на приготовление пищи в домашних условиях, созданию условий для более полного удовлетворения духовных потребностей. Поэтому исследование состояния общественного питания, выполнение социальных стандартов по обслуживанию населения Республики Беларусь, совершенствование работы объектов общественного питания, расширение услуг общественного питания на сегодняшний день являются важнейшими задачами, стоящими перед руководством республики.

Подробнее

Расчет и анализ параметров горения семикарбазона

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.01.2018

Со вступлением человечества в эпоху промышленности, и с начавшемся бурным ее развитием, число взрывов и пожаров различных веществ и материалов стало увеличиваться. Появлялись новые вещества, обладающие разными пожароопасными свойствами.Вследствие этого встала необходимость изучения опасных веществ. Стали проводиться опыты на различных веществах, изучалось их поведение при определенных условиях, определялась степень опасности, которую может вызвать то или иное вещество. На основе проводимых опытов с веществаминачали разрабатываться правилаи нормы безопасности при работе с взрывопожароопасными веществами.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>