Разное

Разное

Аналіз статистики надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Постановка проблеми. Територія України щорічно зазнає впливу великої кількості надзвичайних ситуацій, які забирають людські життя та завдають дуже відчутних матеріальних втрат. Протягом 2007-2016 років в Україні сталося 2162 НС різних за походженням та рівнем, внаслідок яких загинуло 3288 людей (з них 436 дітей) та постраждало 10520 людей (з них 3575 дітей).

Подробнее

Загально-історичні аспекти розвитку ансамблевого тромбонового виконавства

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

З’явившись в період первісно-общинного ладу, духові інструменти згодом посіли важливе місце в культурному житті Стародавнього Єгипту, Греції та Риму. Саме у стародавньому світі були створені всі прототипи сучасного духового інструментарію, зародилися початкові форми сольного й ансамблевого виконавства. Музика була присутня у всіх сферах державного і побутового життя Вавілону, Індії, Китаю Вона звучала в культових обрядах, різних церемоніях та святах.

Подробнее

Нетрадиційні та сучасні прийоми виконання у практиці гри на тромбоні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Сьогодні відродження забутих концертних традицій спонукає духовиків шукати нові виражальні засоби гри. До речі, це й стало однією з причин повторного «відкриття» прийому багатоголосся, яке все частіше стає популярним як в композиторській творчості, та й у музикантів-духовиків. Існують різні види і способи отримати багатозвуччя на духових інструментах. Так, В. Апатський визначає, що «в найбільш простому своєму вигляді воно (багатозвуччя) представлено у так званому «ефекті волинки», який можна отримати на гобої та фаготі. Поряд з тростиною інструмента виконавець розміщує на губах ще одну тростину. Посилюючи повітря він змушує одночасно звучати і інструмент і тростину, яка грає роль «волинкового бурдюка». Найкращі результати досягаються при тісному розташуванні двох голосів» [2, с. 241]. На техніку багатоголосся з різними тонами розраховані акорди у згаданому епізоді Г. Берліоза щодо виконавців-віртуозів. Як зазначає В. Буяновський: «видобувши один звук на валторні, виконавець співає голосом другий і, якщо йому вдається отримати точний інтервал між цими двома тонами, що дорівнює терції, квінті або іншому інтервалу, що обов’язково входить до натурального звукоряду, то відтворюється звучання цілого акорду» [3, с. 34].

Подробнее

Етичні дилеми в соціальній роботі

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу. Сучасні науковці та практики схиляються до думки про те, що роль етики в соціальній роботі можна звести до трьох груп проблем: 1) значення базових цінностей для загальної мети, цілей та пріоритетів соціальної роботи; 2) місця і значення етичних стандартів, які визначають рамки професії соціального працівника; 3) прийняття соціальними працівниками рішень, необхідних для розв’язання етичних дилем, що виникли в практичній діяльності. Власне третій групі проблем, а саме етичним дилемам, присвячене дане дослідження.

Подробнее

Класифікація штрихів та технічних прийомів виконання при грі на тромбоні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Постановка проблеми. Питання теорії і практики виконавства на духових інструментах залишаються в українському духовому музикознавстві досить актуальними. Одним з найважливіших компонентів виконавської майстерності є штрихова культура, яка дозволяє виконавцеві значно розширити арсенал виражальних можливостей. Сучасна школа навчання гри на духових інструментах розглядає штрихи і технічні прийоми виконання як один з найважливіших засобів формування виконавської майстерності музиканта. Дана стаття присвячена вивченню цієї проблеми у контексті загального українського духового мистецтва. Робота виконана за планом НДР Київського Національного університету культури і мистецтв.

Подробнее

Повышение эффективности управления процессом сепарации жидкостей и твердых веществ при помощи современных тарельчатых сепараторов фирмы Альфа Лаваль

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Постановка проблемы. Альфа Лаваль — крупнейший в мире разработчик, производитель, поставщик оборудования для проведения специфических процессов, основанных на использовании технологий теплопередачи, сепарации. Значительные средства компания тратит на исследования возможности качественного разделения разнородных сред. Перед производителями стоит проблема организации этого технически сложного процесса. Эффективность управления этим процессом зависит от выбора оборудования для сепарации.

Подробнее

Электроустановка месторождения

Дипломная работа пополнение в коллекции 17.02.2018

На подстилающих сланцах стойленской свиты залегают железистые кварциты нижней железорудной подсвиты коробковской свиты ( ), слагающие веретенинскую залежь, которая в настоящее время является объектом отработки железистых кварцитов. Мощность нижней подсвиты 780-850 м. В ее разрезе выделяются четыре пачки.

Подробнее

Разработка технологического процесса ремонта детали № 200-1701048 Вал промежуточный КПП

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.02.2018

Необходимость и целесообразность ремонта автомобилей обусловлены прежде всего неравнопрочностью их составных частей. Известно, что создать равнопрочный автомобиль, все детали которого изнашивались бы равномерно и имели бы одинаковый срок службы, невозможно. Поэтому в процессе эксплуатации автомобили проходят на автотранспортных предприятиях переодическое техническое обслуживание и при необходимости текущий ремонт, который осуществылется путем замены отдельных деталей и агрегатов. Это позволяет поддерживать автомобили в технически исправном состоянии.

Подробнее

Разработка технологического процесса ремонта детали 66-1002060-Б крышка распределительных шестерен

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.02.2018

В процессе эксплуатации автомобиля, его рабочие свойства постепенно ухудшаются из-за изнашивания деталей, а так же коррозии и усталости материала, из которого они изготовлены. В автомобиле появляются отказы и неисправности, которые устраняются при техническом обслуживании и ремонте.

Подробнее

Інструментальна музика в Україні: характерні риси та особливості

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Джазові, рок-фестивалі, що є у великих містах України: Київ (Jazz in Kyiv, Додж, Єдність, Джаз Коло), Львів (ДжазБез), Харків (ZaJazz), та інші — мають як позитивні так і негативні характерні риси: здебільшого бюджети фестивалів дуже малі, тому склад учасників обмежується друзями — музикантами, які можуть приїхати безкоштовно, або недостатньо професійними колективами, що приїдуть за свій рахунок, щоб тільки «засвітитись» на фестивалі. Фестивалівідбуваються у великій мірі на власному ентузіазмі організаторів і їх любові до цієї музики. Така реальність.

Подробнее

Інтерпретаційно-творчі аспекти концертмейстерської діяльності у диригентсько-хоровому класі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Так склалося, що творча робота автора публікації протягом багатьох років тісно пов’язана з кафедрою академічного хорового диригування. Після занять в консерваторії, де студентів фортепіанного факультету виховували як виконавців-солістів, робота концертмейстера здавалася невідомою, цікавою гранню творчості. Учбовий план у класі концертмейстерства обмежувався акомпанементами камерно-вокального репертуару, навичками читання з листа, вмінню транспортувати на півтона та тон. Хоровому супроводу зовсім не приділялась увага, а про читання хорових партитур навіть не йшлося. Ці нові потрібні навички роботи концертмейстера необхідно було опановувати самотужки. Працюючи концертмейстером у класах Народного артиста України Б.Б. Антківа, професора КДК ім. П.І. Чайковського М.А. Берденнікова, професора кафедри академічного диригування Н.М. Кречко, професора НМАУ ім. П.І. Чайковського Д.В. Радика, професора, Народного артиста України В.П. Скоромного, канд. мистецтвознавства, професора М.С. Юрченко, канд. мистецтвознавства І.В. Тилика — видатних диригентів, справжніх майстрів своєї справи, надихнуло автора до написання цієї статті, в якій хотілось би звернути увагу на деякі аспекти роботи концертмейстера саме зі студентами кафедри хорового диригування.

Подробнее

До проблеми формування виконавського апарату тромбоніста: методичні аспекти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, питання щодо формування виконавського апарату тромбоніста в аспекті розгляду всіх його компонентів недостатньо вивчені і потребують подальшого дослідження. Не визначена сутність найважливіших з компонентів виконавського апарату тромбоніста — «м’язово-руховий апарат». Не проаналізовано роль певних функціональних систем під час виконавського процесу.

Подробнее

Арія з варіаціями ля-мінор (в італійському стилі) Й. Баха як приклад впливу італійської клавірної ніколи на творчість німецького композитора

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Musica pathetica являє собою антитезу до musica poetica. Її ще називають «другою практикою». Засновником цього напрямку в бароковій музики італійці (зокрема, Цакконі у своєму трактаті «Practica di musica») називають Чіпріано де Pope. В «Листі до Вернера» (1648 р.) Марко Скаккі називає представників «другої практики»: Я. Пері, Л. Маренціо, Л. Лудзаскі, К. Монтеверді. Основними постулатами цієї школи стали емансипація дисонансу, дозвіл паралельних квінт та октав, сусідство далекий гармоній. Революційним кроком «другої практики» також являється переміщення музичного мистецтва із області ratio в область anima та кардинальне його переосмислення ролі: втрачаючи свої дидактичні якості, музика цілком віддається служінню людським пристрастям. Так народжується теорія ефектів — одне з найвизначніших досягнень епохи бароко. «Аналіз душі» здійснює Монтеверді, афект стає предметом детальних досліджень Кірхера, Прінтца, Маттезона, та інших теоретиків.

Подробнее

Імпресіонізм в музичному просторі культури: дискурс поняття

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Історія дослідження імпресіонізму як музичного явища докладно й глибоко розглядає А. Садуова, простежуючи всі етапи становлення наукової думки в цьому напрямі, всі протиріччя та складності цього процесу, на який закономірно впливав пануючий на той чи інший час ідеологічний контекст [13]. При цьому особливо наголошується, що на сьогодення (дисертаційна робота А. Садуової датована 2011 роком), не зважаючи на численні роботи про імпресіонізм, є відсутнім загальноприйняте визначення цього поняття, як нема й узагальнюючих досліджень, де конкретизувались би такі поняття, як «естетика імпресіонізму», «мова імпресіонізму», «стилістика імпресіонізму» тощо [13, с. 9].

Подробнее

Вплив хорової творчості М. Леонтовича на стильові риси композиторського письма А. Коломійця

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Жанр музичної присвяти був поширений в композитоській творчості різних часів, а особливо у XX сторіччі. Музична присвята передбачає не тільки втілення окремих рис стилю (наприклад, тематизму) адресата, але й усвідомлення певної дистанції між автором та особою, якій присвячено твір. Ця дистанція обумовлена величезною пошаною до адресата, усвідомленням непересічності його таланту.

Подробнее

Аспекти набуття музично-професійних умінь у майбутніх оркестрових музикантів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Складність розв’язання проблеми поглиблюється вкоріненою в системі професійної підготовки музиканта-виконавця суперечністю між усвідомленням творчого професіоналізму як інтегративної основи фахової підготовки музиканта-виконавця і недостатньою розробленістю педагогічних технологій, спрямованих на створення умов для їхньої реалізації. Наявність суперечностей між актуальністю, соціальною та професійною значущістю проблеми сприяння формування музично-професійних умінь музиканта-виконавця в системі мистецької професійної освіти і відсутністю теоретично та методично обґрунтованих умов і педагогічних засобів її вирішення і зумовила вибір теми дослідження.

Подробнее

Досвід сертифікації органічних ненаркотичних конопель агропромисловою групою "Арніка"

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Основними складовими сертифікації є інспекція та сам сертифікаційний процес. Інспекція — це виїзна планова перевірка господарюючого суб’єкта на відповідність його діяльності (всіх ланок виробництва, переробки, транспортування та продажу) до вимог стандартів органічного виробництва. Вона включає в себе огляд самого виробництва, перевірку документів, обговорення, відбір зразків, перевірку невідповідностей попередньої інспекції та заповнення інспекційних документів.

Подробнее

Інтерпретація хорових творів доби бароко

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В статті аналізується проблема інтерпретації хорових творів доби бароко. Сучасна практика їх виконання потребує значного переосмислення. Формування інтерпретації, відповідної стилю бароко, обумовлюється рівнем підготовки хормейстера та артистів хору. Більшість музичних характеристик хорових творів означеної доби потребують творчого підходу щодо осмислення специфіки тембрального забарвлення, динамічного плану, мелізматики. Особливості вимови вербального тексту, сила подачі голосу та вібрато відрізняються від сучасних «стандартів» виконання. Неодмінною умовою виконання барокових хорових творів є застосування наукового підходу, спрямованого на глибоке осмислення кожного компоненту музичної тканини.

Подробнее

Концертний виступ в контексті виконавської діяльності вокаліста

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Варто зазначити, що під час виступу відбувається не лише процес трансляції змісту художнього твору реципієнтові, але йде внутрішнє змагання співака зі стресовим станом, що супроводжує публічну презентацію. "Концертний виступ можна вважати як цілісну систему поведінки, ступінь відповідності попереднього процесу підготовки, знаходження оптимальних засобів нейтралізації й трансформації негативного впливу стресу з метою використання унікальних можливостей, які дає виступ музиканта" [4, с. 216].

Подробнее

Застосування народного вокалу в творах Вероніки Тормахової

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Після кожного куплету інструменти мають програш, побудований на матеріалі теми, аналогічний тому, який виконувався, коли розроблявся основний інтонаційний матеріал. Основний рух уявляється як рух від мінору до мажору, що можна інтерпретувати як традиційну для народного музикування зміну протяжної пісні танцем, коли після смутку є просвітлення. Драматургія твору епічна, що реалізується у куплетній формі з кодою. В середині композиції використовувались імпровізації для різних інструментів, в тому числі й місце для імпровізування голосом. Вона мала колористичний характер, акцент робився на вигуках. Головним є тембр голосу. Перед кульмінацією пройшло соло вокалу. Згодом була колективна імпровізація та кода. Формою другого плану є тричастинна форма. На думку Ю. Насирової, композитор неодмінно взаємодіє з фольклором у процесі творчої діяльності. «Аналізуючи шляхи введення музичного фольклору в тканину, вірніше організм твору того чи іншого композитора ми, по суті лише спостерігаємо можливі шляхи зближення постійно діючого і незмінного типу національного музичного мислення і активно-мобільного типу композиторського мислення, а також прийоми техніки, що з нього витікають» [5, с. 48].

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>