Культура и искусство

Культура и искусство

Библиотечный проект развития семейного чтения "Читаша": проблемы разработки и реализации

Курсовой проект пополнение в коллекции 22.03.2018

Ни для кого не секрет, что самая читающая страна, коей еще в недавнем прошлом по праву называли Россию, сегодня значительно сдала свои позиции в данном направлении. В последние годы исследователи бьют тревогу: современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации, без него немыслима интеграция личности в многонациональную и многослойную российскую культуру, понимаемую как весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных черт; образа жизни; основных прав человека; систем мировоззрения, т. е. ценностей, норм, традиций, образования, характеризующих общество. В то же время от уровня культурной компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны» [1].

Подробнее

Золотой век русской культуры

Реферат пополнение в коллекции 23.02.2018

Культура — одна из важнейших областей общественной жизни. На сегодняшний день существует множество разноречивых ее толкований. Но как бы мы ни определяли понятие «культура», это понятие всегда включает в себя образование — умственное и нравственное.

Подробнее

Механізми активації сценічної дії актора школи удавання як моделі закритої системи енергії

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Мета статті полягає в дослідженні технологічних прийомів «школи удавання» на основі досвідів провідних діячів світового театру, біомеханіки В. Мейєрхольда та їх синтезу із сучасними науковими системами. Це дозволить визначити продуктивні механізми активації сценічної дії актора шляхом її вольової затримки та інших прийомів психотехніки.

Подробнее

Дмитро Гнатюк - професор НМАУ імені П.І. Чайковського

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Педагог наполягає на залучення до постановок Оперної студії студентів Академії з інших спеціальностей вокального факультету. Студія, у розумінні Д. Гнатюка — це широкий мистецький спектр де знаходять своє життєве і творче кредо не тільки оперні співаки, а й музичні режисери, диригенти-хормейстери та диригенти оперного жанру, артисти хору та балету, конструюючи модель творчої особистості, її неповторності та самобутності. Працюючи з молоддю, студентами-початківцями, режисер формує модель сучасного, пріоритетного і потенційного актора. Педагог наголошує, що оперний митець повинен мати не тільки гарний голос, хорошу школу, акторські здібності, а й широкий світогляд, обізнаність, ерудицію [1]. «Служити мистецтву, знаючи тільки свій предмет, сьогодні неможливо. Це все одно, що дивитися на світ через шпаринку у дверях. Вузький це буде світ — без повітря й простору» — систематично наголошує Д. Гнатюк [3] Дмитро Михайлович звертає концентрує увагу на усесторонньому розвитку студента, формуванні його здібностей в контексті міждисциплінарних зв’язків, в аспекті консолідованої мистецької комунікацією атмосфері. Працюючи зі студентами, він зазначав: «Музика, драма і образотворче мистецтво, об’єднавшись в опері, потужно ввели її до нашого побуту, зробили невід’ємною частиною духовної культури народу. Опера залишається масовим вихователем та пропагандистом ідеї, яка відповідає вимогам епохи» [7]. Про вдосконалення системи освіти в контексті жанрових координат оперного мистецтва зауважував і Л. Венедиктов, він говорив: «Навчальний процес, як планове господарство, недосконале. Навчання у творчому вузі не повинно будуватися по принципу газонності: всі отримують знання порівно, виключенням є лише теоретики. Диригенти і вокалісти виховуються неправильно. Перші, в основному класі, їм бракує практики. Вокалістам педагоги дають, більшою мірою, тільки той репертуар, який самі співали, чи слухали. Найвища майстерність педагога полягає в тому, щоб допомогти студенту, майбутньому диригенту, оперному співаку розкрити себе» [6].

Подробнее

Аналіз технічних помилок в роботі стопи під час виконання свінгових європейських бальних танців

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Професійні виконавці демонструють прекрасний енергетично наповнений танець з об’ємними рухами верхньої частини тіла. Бажаючи копіювати кращі зразки бального танцю, танцюристи-початківці більшість тренувального часу приділяють розвитку нахилів, розширень, розтягнень верхньої частини тулубу. європейський хореографічний бальний танець

Подробнее

Постепіка в творчості П. Вайса

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

В статті досліджено особливості творчого спадку німецького драматурга та прозаїка Петера Вайса. Дослідження проведено в контексті висвітлення постепічних рис в роботах його «документального театру». За основу взято п’єси «Переслідування і вбивство Жана-Поля Марата, представлене акторською трупою госпіталю в Шарантоні під керівництвом пана де Сада» та «Дізнання». У роботі проаналізовано сюжет та структуру п’єс, завдяки чому демонструється нове бачення автором принципів епічного театру Брехта та «документального театру» Ервіна Піскатора. Висвітлено погляди театральних критиків стосовно «документального» доробку Петера Вайса.

Подробнее

Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В роботі [2] розглянуто скляні вироби візантійського походження, знайдені під час археологічних досліджень на території Старокиївської гори, а саме: посуд, браслети, зроблені з темного синього прозорого чи напівпрозорого скла, орнаментовані золотом чи емаллю у вигляді геометричних фігур чи птахів, а також намистини й мозаїчні кубики, цитата з даної роботи: «Скляні вироби візантійського походження, що були знайдені під час археологічних досліджень садиби Десятинної церкви та Старокиївської гори, поділяються на предмети масового використання та предмети розкоші. Перші виготовлялися в майстернях Візантії або ж грецькими майстрами (передусім це стосується виробництва смальти) безпосередньо на території Давньої Русі на місцях будівництва храмів. Поряд організовували склоробні майстерні, де варили смальту для мозаїки, яку використовували для оздоблення стін або підлоги. Залишки скляної маси використовували для виготовлення посуду та/або прикрас. їх виробництво було масовим і вони стали предметом широкої торгівлі».

Подробнее

Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В статті аналізується взаємозв’язок між розвитком технологічного процесу та мистецтвом естрадного співу. Поява пристроїв для посилення звуку сприяли відкриттю більш широких можливостей для самореалізації вокалістів. Етап формування звукозапису як окремої галузі музичної діяльності, яка розпочинається з імітації живого виконання, змінюється її трансформацією в творчу діяльність, метою якої є створення неповторного саунду, що впливає на естрадне виконавство. Своєрідною альтернативою до діяльності студій звукозапису постає технологія live looping, яка сприяє зростанню рівня вокальної майстерності співаків. Використання live looping розвиває творчі здібності виконавців, надає можливість створювати музичний матеріал самостійно та удосконалювати голосовий апарат.

Подробнее

Гаївки в системі весняної обрядової пісенності села Підлісся

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті проаналізовано тематику гаївок та основні мотиви. Досліджено образи та символіку текстів. Охарактеризовано особливості жестикуляції при виконанні пісень. Доведено, що гаївки виконуються з практично-магічною метою. З’ясовано, що символічними є сакральні і тотемно-анімістичні образи. У статті досліджено гаївки, зафіксовані з уст жителів села Підлісся, які належать до різних тематичних груп: господарсько-вегетаційної (рослинної), інтимно-ліричної (любовної), розважально-жартівливої.

Подробнее

Культуротворчий фактор гри в ігровій концепції Й. Хейзинга

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Тема гри надихнула також іспанського культуролога та філософа Хосе Ортега-і-Гассет, який був стурбований долею сучасної культури, кризовим буттям особистості в умовах «масового суспільства». Шлях порятунку культури він бачить у збереженні духовних цінностей аристократичної еліти. Ортегу-і-Гассет називають теоретиком еліти. Свої культурологічні ідеї він досить виразно висловив в невеликій за обсягом, відомій книзі «Дегуманізація мистецтва». Іспанська мислитель вважає, що існують два різновиди роду людського: «народ» або маса, що є «відсталою матерією історичного процесу», і еліта — особливо обдарована меншість, творці справжньої культури [5, с. 67]. На його переконання, наближається час, коли суспільство від політики і до мистецтва знову починає складатися, як повинно, в два ордена: орден людей видатних і орден людей пересічних. Життя людей видатних зосереджено в сфері ігрової діяльності. Гра протиставляється буденності, утилітаризму і людському буттю. Іспанський теоретик намагається знайти орієнтири в хаосі культури, позбавленої внутрішнього ладу, його багата уява створює ігрову утопію спортивно-святкового ставлення до життя. Образ нового світовідчуття він розкриває на прикладі нового мистецтва. Нове мистецтво, «модернізм» завжди комічне за своїм характером. Не те, щоб зміст твору був комічним, це означало б знову повернутися до форм і категорій «людського стилю», незалежно від змісту саме мистецтво стає грою. Прагнення ж до функції як такої можливо тільки в веселому настрої. культурогенез гра хейзинг

Подробнее

"Джаз-коло" в українському культурному просторі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Джаз - форма музичного мистецтва, що виникла в кінці XIX - на початку XX століття в результаті синтезу африканської та європейської культури. Характерними рисами джазу стали імпровізація, поліритмія, основана на синкопованих ритмах та унікальному комплексі прийомів виконання ритмічної фактури - свінг.

Подробнее

Тонино Гуэрра: "Тетради жизни" как рефлексия эпохи интеллигенции

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.01.2018

Данная дипломная работа посвящена, с одной стороны итальянскому сценаристу, поэту, писателю, художнику Тонино Гуэрре, а с другой стороны истории формирования русской интеллигенции и класса интеллектуалов в Италии. Временные рамки исследования охватывают XVII-XIX, но основной фокус внимания направлен на вторую половину XX века.

Подробнее

Злаки в экспозиции "Высокотравная прерия" учебно-опытного участка кафедры ботаники МГУ

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.01.2018

Злаки – многолетние или однолетние травы, иногда с одревесневающими надземными побегами, обычно с полыми междоузлиями, интеркалярной меристемой, очерёдно расположенными линейными листьями, как правило с незамкнутыми влагалищами и язычками в месте перехода влагалища в листовую пластинку. Корневая система мочковатая, помимо полового размножения могут размножаться вегетативно корневищем. Цветки обоеполые, в колосках, окружены цветковыми чешуями. Как правило три тычинки, пыльники расположены на длинных тычиночных нитях. Завязь верхняя, 1 – гнёздная с 1 семязачатком, с 1 интегументом. Два перистых рыльца, сидячих на столбике. Колоски

Подробнее

Муниципальное управление сферой культуры и досуга населения

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что формирование досуга населения является одним из важнейших вопросов современного общества, так как именно использование свободного времени населением является своеобразным показателем его культуры, круга духовных потребностей и интересов. Таким образом, сфера культуры и досуга населения выступает в качестве особого индикатора уровня развития муниципального образования и духовного состояния его населения.

Подробнее

Николай Костомаров - историк и патриот украинского народа

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Постановка проблемы. В середине ХІХ века возникает Кирилло-Мефодиевское товарищество, одним из идейных вдохновителей которого был Н.И. Костомаров, написавший «Книгу буття українського народу» (1847), ставшей как бы программой товарищества. Культурно-просветительское товарищество впервые провозгласило самобытность украинского народа среди славянских народов. Каждый народ накапливает в истории определенный опыт и превращает его в неповторимую систему культурных ценностей. Культура выступает одновременно и как мерило цивилизованности этноса, и как форма и содержание внутренней связи поколений. Без литературы нет народности, нет нации. Не случайно одним из деятелей Кирилло-Мефодиевское товарищества был Тарас Григорьевич Шевченко — создатель украинского литературного языка. Важнейшая общая проблема заключается в том, чтобы сделать всё то ценное, что накопила украинская нация, постоянно действующей основой нашей жизни.

Подробнее

Истоки возникновения и развития алтайского танца

Курсовой проект пополнение в коллекции 13.01.2018

Специалист по народному танцу М.Я. Жорницкая, посетив нашу область в 1986 году с группой Северной экспедиции Института Этнографии Академии наук СССР, утверждает: «У алтайцев были танцы. В этом мы убеждены бесповоротно. Нет народа, у которого не было бы танца – подтверждением этому служит материал экспедиций разных лет. Пластический рисунок есть у всех людей, его даже не надо искать – все лежит на поверхности. Другое дело, насколько это в народе развито. Есть народности, у которых танец скрыт в том или ином обряде, ритуале и неспециалисту трудно вычленить танцевальные элементы из этого обряда. Сочетание песни и пляски, которые алтайцы называют «куреелей турала кожондоор (стоя петь в кругу), – позволяют сегодня сказать, что это и есть истоки кругового танца, входившего прежде в обрядовое свадебное действо».

Подробнее

Экзегетический разор (Ветхий Завет в Новом Завете. Книга Второзаконие 6.25, Послание к Римлянам 6.22)

Информация пополнение в коллекции 19.09.2012

«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1.21). Мы можем сказать, что Моисей был пророком, он возвестил волю Божью не только израильскому народу, но через него Десятисловие стало доступным всем народам. Закон нужен был для того, чтобы Израиль, исполняя его, был праведен перед Богом. «Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им» (Рим.10.5). Таких людей Писание называет святыми, они угождали Богу, исполняя Его закон. С приходом Иисуса, с Его смертью и воскрешением, пришла благодать, пришло понимание плода святости, плодом праведника исполняющего закон Божий. В контексте рассматриваемых нами стихов ветхозаветная праведность от закона, перешла в новозаветный плод праведности, который есть совместная работа человека и Духа Святого на протяжении всей жизни человека с момента покаяния. «Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (Еф.5:8,9). Я думаю, что уместно назвать этот плод праведника, святость (Рим.6:22), плодом Духа Святого, а это не то, что дается нам при нашем покаянии, но это процесс каждодневного хождения пред Богом (Втор.6.25). Мы видим, что Бог как и во дни Моисея, не оставил Свой народ, но Духом Святым постоянно прибывает с ним, участвует в его жизни, совершая преобразовательную созидающую работу: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор.6.16). Заповедь Божья неизменна, это Его слово, пребывающее вовек, данное нам для нашего духовного роста, чтобы мы были плодовитыми на добрые дела, прославляющие Бога.

Подробнее

Экзегетический разор (по книге "Пророка Исаии" гл. 3 ст. 10)

Курсовой проект пополнение в коллекции 19.09.2012

Рассматриваемый стих (Ис.3.10) находится в отрывке с 3.1 по 4.1, который включает в себя пророчество Исаии о наказании Иудеи и Иерусалима. Начиная с первого стиха 3-ей главы, мы видим то, что ждет Иудею: Бог отнимет посох и трость - «столпы общества», и воду и хлеб. Далее в стихах 2-3 перечисляются эти «столпы» - вожди, вельможи, воины, прозорливцы и т.д. Отсутствие воды и хлеба, другими словами голод, характерны для осадного положения, во время войны. Исаия этими словами говорит, что в Иудеи будет анархия и голод. В стихах 6-7 упоминается одежда, это слово «лучше было бы перевести «плащ», - тогда значит богатство и влияние в обществе, где лишь у немногих вообще есть какое-то имущество». Интересующий нас стих 10 объединен с 11, показывают, что праведные будут вознаграждены, а беззаконники наказаны. Но и те и другие страдают из-за грехов начальников, но мы видим утешение для праведников. Следующий стих ободряет словами - «народ Мой», Бог не отвернулся от Своего народа, но лишь желает помочь ему обратиться к правде. Далее открывается страшная картина суда - смертные и грешные люди, старейшины и князья, стоят перед Святым и Вечным Богом. Виноградник в ст. 14 это Иудея - избранный Богом народ, за которым Он особенно заботится. В 3.16-4.1 речь идет о женщинах. Но зачем пророку уделять этому так много места и внимания? Ведь ношение украшений и кокетство не являются преступление перед Богом. По мнению Дж.Сойэра, женщины символизируют богатство и созданные удобства общества. Чем богаче город, тем длиннее список украшений и нарядов, предметов роскоши у женщин. Во-вторых, женщины - символ уязвимости, особенно во время войны. Они более других подвержены болезням, их насилуют, они становятся вдовами и теряют любимых сыновей. Другое толкование нам говорит: «Эта часть речи пророка направлена против иудеянок, гордых своей красотой и той роскошью, которая ныне им вполне доступна. Нут у них других забот как обольщать мужчин. В облике этих женщин, в их житейских ценностях и духовном состоянии, как в зеркале отражается состояние общества в целом». По-моему, имеют место быть оба мнения. Действительно, именно женщинам нравятся роскошные наряды и украшения, именно они особенно нежны и ранимы, и, конечно же, только женщина способны обольстить мужчину. Все это было во времена Исаии, но остается актуальным сегодня, и будет актуальным в будущем. Что еще раз подтверждает пророческую перспективу охватывающую все времена.

Подробнее

Разработка и выполнение образов в стиле Древняя Греция

Курсовой проект пополнение в коллекции 16.09.2012

Технологический процесс выполнения окрашивания. У модели волосы окрашенные, но имеют не очень насыщенный цвет. Уровень глубины тона 8/0, отросшие корни 6/0 , концы волос светлее, чем основная масса. Волосы средней жёсткости, прямые, длина - 25-30см. Для того чтобы придать выразительность цвету решено выполнить окрашивание в два этапа: - мелирование классической техникой «штопка». Модель укрывается пеньюаром. Волосы расчесываются и волосяной покров головы делится на зоны. Затем готовится все необходимое для выполнения работы. Проборами от уха до уха через наивысшую точку головы, от середины лба до середины нижне -затылочной зоны (Приложение 1, схема1). Наносится краситель начиная с верхнее - затылочной зоны, попрядно, постепенно переходя на следующие зоны (Приложение 1, схема2). Обращается особое внимание на краевую линию. В силу того что у выбранной модели не очень густые волосы, для придания большей объёмности комбинировалось выделение более широких и тонких прядей. Для данной процедуры применялся осветляющий порошок фирмы Londa Professional, в сочетании 6% окислителем на концах и 9 % на корнях. Пропорция смешивания 1:2, время выдержки 40мин. По истечению данного времени волосы тщательно промывались водой, затем с глубоко очищающим шампунем.

Подробнее

Современные направления искусства

Курсовой проект пополнение в коллекции 15.09.2012

Русский авангард 1910-х годов представляет довольно сложную картину. Он характерен стремительной сменой стилей и направлений, изобилием групп и объединений художников, каждое из которых провозглашало свою концепцию творчества. Нечто аналогичное происходило и в европейской живописи в начале века. Однако, смешение стилей, "неразбериха" течений и направлений были неведомы Западу, где движение к новым формам было более последовательным. Многие мастера молодого поколения с необычайной стремительностью переходили от стиля к стилю, от этапа к этапу, от импрессионизма к модерну, затем к примитивизму, кубизму или экспрессионизму, проходя множество ступеней, что было совершенно нетипично для мастеров французской или немецкой живописи. Ситуация, которая сложилась в русской живописи во многом была обусловлена предреволюционной атмосферой в стране. Она усугубила многие из тех противоречий, которые были присущи всему европейскому искусству в целом, т.к. русские художники учились на европейских образцах, были хорошо знакомы с различными школами и живописными течениями. Своеобразный русский "взрыв" в художественной жизни сыграл таким образом историческую роль. К 1913 году именно русское искусство вышло к новым рубежам и горизонтам. Появилось совершенно новое явление беспредметности - черта, за которую не решились перейти французские кубисты. Один за другим переходят эту черту: Кандинский В.В. Ларионов М.Ф. Малевич К.С. Филонов П.Н. Татлин В.Е. Свои силы испытали: Альтман Н.И. Глебова Т. Гончарова Н.С. Кончаловский П.П. Куприн А. Лентулов А.В. Машков И.И. Пуни И.А. Родченко А.М. Розанова О.В. Фальк Р.Р. Шагал М.З. Экстер А.А. Через несколько лет в творчестве Татлина сомкнутся воедино техника и искусство, искусство и наука. Он скажет:"...Наиболее эстетические формы и есть наиболее экономические. Работа над оформлением материала в этом направлении и есть наиболее искусство" Это будет в 1932 году, когда новые эстетические принципы сформируются на основании творчества многих художников авангардного направления. Прежде всего, это объединение "Бубновый валет", на примере которого можно проследить, как соединялись кубистические принципы европейского искусства с русскими национальными тенденциями в искусстве.

Подробнее
< 1 2 3 4 5 6 > >>