Менеджмент

 • 161. Амортизация средств производства
  Курсовой проект пополнение в коллекции 08.03.2010

  Исходные данные предприятия Кироватаблица №1показателиформа
  годового
  отчета2004 г.
  2005 г.отчетный
  2006 г.1ОПФ осн.д. (ср. год) тыс. р.6133605119503190203,52ЭМ. Лс.62274723264237473СВП с/х (соп.ц. 94) тыс.руб63802547355804ЧРс/х, чел.63683684015ФОТ с/х тыс. руб.51241017935201656
  В тыс. руб.
  всего (по хозяйству)
  по растеневодству
  по животноводству7
  49824
  12042
  366350325
  12050
  436653424
  12500
  45507
  СС рп (полная СС) тыс.руб
  всего (по хозяйству)
  по растеневодству
  по животноводству7
  39202
  7187
  2994039663
  7488
  3033041270
  7892
  306508

  ВС.ц:
  зерновые
  сахарная свекла
  картофель
  подсолнечник9

  104739
  -
  -
  -87844
  -
  -
  -109455
  -
  -
  -9


  урожайность,ц 1га:
  зерно
  сахарная свекла
  картофель
  подсолнечник9


  28,3
  -
  -
  -23,9
  -
  -
  -21,4
  -
  -
  -10
  площадь, га:
  сельхозугодий
  пашни
  посева всего9
  9373
  6887
  123269373
  6887
  123269885
  7399
  1283211  затраты труда, тыс.чел-час
  зерновые
  сахарная свекла
  подсолнечник
  картофель
  молоко
  прирост ЖМ КРС9,13  20
  -
  -
  -
  223
  1620
  -
  -
  -
  214
  -20
  -
  -
  -
  225
  1712поголовье, гол.
  Коров
  молодняк КРС131100
  25581100
  35001110
  360013валовая продукция, ц
  молоко
  прирост КРС1346393
  349759103
  397459951
  372214прибыль(отчетного периода),тыс.руб7106221112312133Оценка работы предприятия по основным экономическим показателямтаблица №2ср. 3-х лет2004 г.2005г.отчетный
  2006 г.абс.
  пок.бал-
  лыабс.
  пок.бал-
  лыабс.
  пок.бал-
  лыабс.
  пок.бал-
  лы123456789101оснащенность и
  использлвание фондов1 1
  стоимость основных
  средств осн.
  Деятельности
  (среднегодовая)
  на 1 работника с/х
  тыс.руб.
  на 100га с/х угодий,
  тыс. руб.388,04


  1541,52100


  100363,06


  1425,4293,6


  92,5324,74


  1274,9783,7


  82,7474,32


  1924,16122,2


  124,81 2
  энергетические
  мощности
  на работника с/х, л.с.
  на 100 га с/х угодий л.с.61
  244100
  10062
  243101,6
  99,663
  248103,3
  101,659
  24096,7
  98,4Итого баллов
  Средний баллХ400
  100Х387,3
  96,8Х371,3
  92,8Х442,1
  110,51 3
  стоимость валовой про-
  дукции(соп.ц. 94)
  на 1тыс.руб.
  осн.средств,тыс.руб.34,5310028,4682,445,8132,629,34851 4сумма выучки на 1 тыс.
  ОПФ358,31100372,92104,1421,12117,5280,8878,4Итого баллов
  Средний баллХ200
  100Х186,5
  93,3Х250
  125,1Х163,4
  81,72уровень производства2 1  на 100га площади с/х
  угодий:
  а)стоимость валовой
  продукции с/х (соп.ц.94),
  тыс.руб.
  б)выручка, тыс.руб.
  в) молоко, ц.
  г)прирост КРС в
  жив.массе,ц.51,86


  536,31
  577,34

  39,04100


  100
  100

  10040,56


  531,57
  494,96

  37,3178,2


  99,1
  85,7

  95,658,39


  536,91
  630,57

  42,40112,6


  100,1
  109,2

  108,656,62


  540,46
  606,48

  37,65109,2


  100,8
  105

  96,42 2
  на 100га площади пашни
  ц.:
  а)зерна
  б)сахарной свеклы
  в)картофеля
  г)подсолнечника
  д)приростаКРСжив.массе1425,21
  -
  -
  -
  52,26100
  -
  -
  -
  1001520,82
  -
  -
  -
  50,78106,7
  -
  -
  -
  97,21275,50
  -
  -
  -
  55,7089,5
  -
  -
  -
  106,61479,32
  -
  -
  -
  50,30103,8
  -
  -
  -
  96,2

 • 162. Амортизация. Виды амортизируемого имущества
  Контрольная работа пополнение в коллекции 26.01.2011

   

  1. январь - 20 000 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб.) х 20%);
  2. февраль - 16 000 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб.) х 20%);
  3. март - 12 800 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб.) х 20%);
  4. апрель - 10 240 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб. - 12 800 руб.) х х 20%);
  5. май - 8192 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб. - 12 800 руб. -
  6. 10 240 руб.) х 20%);
  7. июнь - 6553,6 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб. - 12 800 руб. -
  8. 10 240 руб. - 8192 руб.) х 20%);
  9. июль - 5242,88 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб. - 12 800 руб -
  10. 10 240 руб. - 8192 руб. - 6553,6 руб.) х 20%);
  11. август - 4194,3 руб. ( (300 000 руб. - 200 000 руб. - 20 000 руб. - 16 000 руб. - 12 800 руб. -
  12. 10 240 руб. - 8192 руб. - 6553,6 руб. - 5242,88 руб.) х 20%).
 • 163. Амортизація основних засобів
  Курсовой проект пополнение в коллекции 16.07.2010

  За галузями народного господарства основні засоби розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Більша частина основних засобів належить до галузі "Промисловість". Вона безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності (ведення підсобного сільського господарства, будівельно-монтажні роботи, утримання дитячих установ тощо) зумовлює необхідність обліку основних засобів, що належать до інших галузей господарства (екскаватори, підйомні крани, бульдозери тощо), які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі "Будівництво", підсобного сільського господарства до галузі "Сільське господарство" тощо. У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку основні засоби промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі основні засоби інших галузей народного господарства і невиробничі. До виробничих основних засобів належать, будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі; машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі, продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель, інші основні засоби.

 • 164. Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування
  Контрольная работа пополнение в коллекции 24.04.2010

  У спеціальній літературі описання прямолінійного методу нарахування амортизації подекуди зустрічається під іншими назвами: лінійний метод, метод рівномірного списання, рівномірний метод що, як можна здогадатись, не дає підстав вважати, що йдеться про різні речі. Називати можна як завгодно суті методу це не змінює. Прямолінійний метод не є методом, з яким ми стикаємося вперше. Метод нарахування амортизації, що діяв до 01.07.97р., був, по суті, прямолінійним. З тією лише різницею, що вартістю, яка амортизується, вважалася вся первісна вартість об'єкта без вирахування ліквідаційної. Дещо іншим був і сам підхід, бо підприємства не мали права самостійно провадити амортизаційну політику. У цьому був свій сенс, оскільки до кінця 80-х років приватного підприємництва просто не було, а держава, як власник усього майна, цілком правомірно могла диктувати свої правила. Сьогодні вже можна про це забути, бо ринкові умови потребують ринкових механізмів регулювання інвестиційної політики підприємств. Але прямолінійний метод залишається прямолінійним: річна норма амортизації залежить тільки від терміну служби об'єкта, а сума амортизації з року в рік не змінюється.

 • 165. Анализ актива баланса предприятия
  Информация пополнение в коллекции 15.08.2010

  Чем быстрее осуществляется расчет за готовую продукцию и, следовательно, чем меньше величина дебиторской задолженности, тем меньше при прочих равных условиях потребность предприятия в оборотных средствах. Размер дебиторской задолженности, сроки ее погашения впрямую влияют на расходы, обусловленные формированием и изменением величины оборотных средств. Вместе с тем на расходы предприятия влияют и сроки расчетов за поставленные материалы, сырье, топливо и другие товарно-материальные ценности. Их оплата может быть предварительной (до их реального получения), что отвлекает дополнительные денежные средства, а может осуществляться и после их поступления - тогда предприятие получает практически коммерческий кредит от поставщиков, что отражается в балансе как кредиторская задолженность. Чем позднее предприятие осуществляет уплату за поставленные ему товарно-материальные ценности, тем больше кредиторская задолженность, тем меньше расходы предприятия. Следовательно, между расходами предприятия и динамикой кредиторской задолженность существует обратно пропорциональная зависимость.

 • 166. Анализ активов предприятия
  Курсовой проект пополнение в коллекции 28.01.2011

  К активам относятся только те экономические ресурсы, которые полностью контролируются предприятием. Под таким контролем понимается право собственности на используемые экономические ресурсы или в отдельных, предусмотренных законодательством случаях, - право владения соответствующими их видами (например, имущественными ценностями, привлеченными к их использованию на условиях финансового лизинга). Экономические ресурсы, используемые предприятием, но не контролируемые им, активами не являются. Это относится, в первую очередь, к используемым трудовым ресурсам, а также к имущественным ценностям, арендуемым предприятием или предоставленных ему во временное пользование на безвозмездной основе. Следовательно, как контролируемые экономические ресурсы, активы предприятия являются носителем прав собственности. В этой роли они могут выступать носителем всех форм этой собственности - индивидуальной частной, коллективной частной, муниципальной, общегосударственной и т.п. При этом, объектом собственности предприятия является совокупность его активов вне зависимости от источников финансовых средств (собственного или заемного привлеченного капитала), за счет которых они сформированы.

 • 167. Анализ альтернатив управленческих решений
  Информация пополнение в коллекции 26.02.2010

  В процессе подготовки и выбора решения необходимо учитывать две стороны: формализованную и поведенческую. Первая - нормативная, обусловлена математизацией процесса выработки решения, вторая - особенностями поведения лиц, принимающих управленческое решение в конкретной обстановке. Это обстоятельство объясняется тем, что последнее слово в выборе окончательного решения принадлежит не «математике» и не машине, а человеку, зависит от его индивидуальных особенностей: профессионализма, склонности к риску и др. Кроме того, по соображениям конъюнктуры рынка и другим может приниматься решение и не лучшее с точки зрения проведенных расчетов. В связи с этим в рамках математической теории принятия решений выделяются нормативные модели (о чем уже упоминалось), ориентированные на расчет альтернатив и выбор оптимального варианта в условиях установленных критериев и ограничений. Исходя из данного подхода, нормативные модели «расписывают», как ЛПР должно принимать решение. В этом случае абстрагируются от личностных особенностей, поведение ЛПР с «позиции здравого смысла» принимается как аксиома.

 • 168. Анализ ассортимента и оценка качества колбасных изделий реализуемых предприятием розничной торговли
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.08.2010

  Наименования изделий2005 г.2006 г.2007 г.Т.р.%т.р.%т.р.%1. Колбаса варёная: 1. «Докторская» в/с 2. «Любительская» в/с 3. «Молочная» в/с 4. «Чайная» в/с 5. «Отдельная» 1/с 6. «Диетическая» в/с 7. «Краковская» в/с115 57,50 59,80 49,45 51,75 23,0 - 23,025 5 5,2 4,3 4,5 2 - 2125 37,50 51,25 48,75 43,75 31,25 28,75 17,5025 3 4,1 3,9 3,5 2,5 2,3 1,4155,25 62,10 62,10 31,10 62,10 31,10 23,30 23,3025 4 4 2 4 2 1,5 1,58. «Казачья»1/с 9. «Деликатесная» в/с 10. «Деревенская» 1/с 11. «Сормовская»1/с 12. «Кровяная» 1/с- 23,0 - - -- 2 - - - - 18,75 - 35,0- - 1,5 - 2,8-20,20 10,90 29,40 17,12 15,521,3 0,7 1,9 1,1 1,02. Колбаса полукопчёная: 13. «Армавирская» в/с 14. «Краковская» в/с 15. «Охотничьи колбаски»в/с 16. «Свиная» 1/с 17. «Украинская» 1/с 18. «Пикантная» 1/с 19. «Чесночная» в/с 20. «Сервелат»в/с 21. «Особая»1/с 22. «Купеческая»2/с 23. «Говяжья»1/с115 34,5 - 44,85 35,65 29,90 50,60 43,70 36,80 - - 11,5025 3 - 3,9 3,1 2,6 4,4 3,8 3,2 - - 1,0125 25,00 25,00 43,75 31,25 - 43,75 31,25 35,00 - 40,00 37,5025 2,0 2,0 3,5 2,5 - 3,5 2,5 2,8 - 3,2 3,0155,25 37,26 53,70 35,70 31,05 38,81 38,81 31,05 35,70 41,91 31,05 31,0525 2,4 2,3 2,3 2,0 2,5 2,5 2,0 2,3 2,7 2,0 2,03. Колбаса копчёная: 24. «Московская» в/с 25. «Краковская» в/с 26. «Одесская» в/с 27. «Сервелат» в/с 28. «Столичная» 1/с 29. «Суджук» в/с 30. «Любительская» в/с69 20,07 - - 34,50 17,25 17,25 13,8015 3,0 - - 5,0 2,5 2,5 2,075 19,5 18,0 - 30,0 18,75 18,75 7,5015 2,6 2,4 - 4,0 2,5 2,5 1,093,15 23,28 23,28 21,42 21,42 13,04 17,69 22,3515 2,5 2,5 2,3 2,3 1,4 1,9 2,44. Колбаса варено-копченая: 31. «Московская» в/с 32. «Деликатесная» в/с 33. «Любительская» в/с 34. «Казачья» в/с 35. Сервелат «Киевский» в/с 36. Сервелат «Мускатный» в/с 37. Салями «По-венски» в/с46 11,96 11,04 11,50 11,50 - - -10 2,6 2,4 2,5 2,5 - - -75 18,75 18,75 21,00 20,25 20,25 13,50 -15 2,5 2,5 2,8 2,7 2,7 1,8 -74,52 18,64 18,64 11,18 10,43 12,67 9,69 14,9012 2,5 2,5 1,5 1,4 1,7 1,3 2,05. Колбаса сырокопченая: 38. «Праздничная» в/с----18,6336. Колбаса ливерная: 39. «Ливерная обыкновенная» 1/с23,01,3----7. Сосиски и сардельки:922010020124,220Сосиски: 40. «Молочные» в/с 41. «Чернышевские» в/с 42. «Гановерские» в/с 43. «Молодежные»1/с 44. «Дачные» 1/с 45. «Каневские» в/с 46. «Свиные» в/с Сардельки: 47. «Шпикачки» в/с 48. «Молочные» 1/с 49. «Сырные» в/с 50. «Преображенские» в/с 51. «Столовые» 1/с 23,92 22,80 34,96 20,24 17,48 - - 21,16 25,76 18,40 - - 2,6 2,4 3,8 2,2 1,9 - - 2,3 2,8 2,0 - - 20,00 20,00 27,00 15,00 15,00 23,00 - 22,00 21,00 12,00 12,00 13,00 2,0 2,0 2,7 1,5 1,5 2,3 - 2,2 2,1 1,2 1,2 1,3 24,84 24,84 18,63 18,63 21,11 16,14 18,63 31,05 24,84 18,63 18,63 12,42 2,0 2,0 1,5 1,5 1,7 1,3 1,5 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0Итого:460100500100621100

 • 169. Анализ ассортимента и потребительских свойств стеклянной посуды
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Коньячные фужеры DEGUSTATION Рис. 10165342фужеры для коньяка - 3 шт.145 мл3,69265341фужеры для коньяка - 3 шт.255 мл4,10371427фужер для коньяка410 мл1,68447403фужеры для коньяка - 6 шт.770 мл14,43OENOLOGUEХрусталь для ресторана - VCA117661фужер для коньяка175 мл4,9927716бокал для белого вина220 мл4,99347413бокал для красного вина280 мл5,63447411бокал для воды350 мл5,9658669бокал для шампанского190 мл5,6368670бокал для шампанского260 мл5,6371548бокал для вина450 мл6,9681549бокал для вина550 мл7,31MARTIGUES Рис. 11Фужеры и стаканы для пив Рис. 12126507стакан для пива330 мл0,91237779стакан для пива568 мл1,31NONIC143716стакан для пива280 мл0,6424087стакан для пива340 мл0,72349357стакан для пива560 мл0,89CERVOISE17135фужер для пива260 мл1,3427132фужер для пива380 мл1,5937134фужер для пива320 мл1,5047131фужер для пива500 мл1,85Пивные кружки Рис. 13112019620ROSY- пивная кр. (Италия)250 мл1,37212020020ROSY - пивная кр. (Италия)500 мл1,76372902020CLASSIC - пивная кр. (Ит.)500 мл1,4244361HAWORTH - пивная кружка280 мл1,07513192HAWORTH - пивная кружка560 мл1,406989BRITANNIA - пивная кружка560 мл1,36722814MINDEN - пивная кр. 330мл250 мл1,48822809MINDEN - пивная кр. 380мл300 мл1,60922820MINDEN - пивная кр. 490мл400 мл1,931022539MINDEN - пивная кр. 630мл500 мл2,30Пепельницы Рис. 14151254пепельница белая круглая8,5см1,00252719пепельница белая круглая10,7 см1,36314263пепельница прозрач. круг.10,7 см0,91455878пепельница черная круглая8,5 см1,135187пепельница черная круглая10,7 см1,47615000522пепельница прозрач. круг.10 см0,56Икорницы Рис. 15115026блюдо для икры однопорц.7 см0,4526067фужер для льда2,22314060блюдо для икры многопорц.10 см0,57443294фужер для льда1,97Внешний вид изделий смотреть в приложении 3.

 • 170. Анализ бизнес-плана фирмы "АВС"
  Контрольная работа пополнение в коллекции 16.11.2010

  При составлении бизнес-плана необходимо также помнить, что информация, представленная в нем, должна быть емкой, четкой и в то же время краткой. Часто неопытные предприниматели при составлении бизнес-планов используют прилагательные весьма экспрессивной окраски, однако лучше избежать излишней эмоциональности при изложении, а вместо этого включить в план цифровые показатели. Они намного скромнее, но более эффективно воздействуют на потенциальных деловых партнеров. Однако, при большом количестве различных цифровых материалов их восприятие и оценка затрудняются, особенно при первом ознакомлении с планом. В связи с этим рекомендуется проверенный метод свертывания информации: ее классифицируют по определенным категориям (показателям) и представляют в аналитической (табличной) или графической форме. В систематизированном виде, когда возможна сравнительная оценка, цифровые данные воспринимаются намного легче, а значит и результативнее. Рекомендуется, кроме того, привести цитаты солидных авторов, которые подчеркнут идею, излагаемую в проекте. Конечно, ссылка на авторитетный источник не сможет заменить творческую мысль, но цитата может быть приведена, чтобы снять у читателя напряжение от восприятия потока новых идей, незнакомого материала или обильной цифровой информации.

 • 171. Анализ бизнес-срезы ОАО "НЭТА"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 06.09.2010

  Возможности: Дальнейшее развитие филиальной сети; Дальнейшее укрепление рейтинга; Использование новых форм работы с корпоративными клиентами: кредиты малому и среднему бизнесу, Привлечение большего количества клиентов за счет эффективной ценовой политикиУгрозы: 1. Угроза конкуренции в собственной филиальной сети 2. Высокий рейтинг является в большей степени следствием высокого формального статуса, а не причиной высокой рыночной доли 3.Возрастание конкуренции на рынке; 4. переманивание кадров конкурентами; 5. снижение внутренней эффективности "за спиной сильного лидера"Сильные стороны: Развитая сеть филиалов Долгое функционирование на рынке Известность торговой марки и лидирующая позиция на рынке Стабильность финансового положения Крепкие связи с поставщикамиПоле СИВ 1. Использование собственных средств для расширения филиальной сети 2.Использование положительного имиджа для развития филиальной сети 3. Использование положительной репутации для привлечения клиентов 4. Использование стабильного финансового положения для укрепления на рынке 5. Использование авторитета для укрепления связей с властямиПоле СИУ 1. Подкрепление положительного имиджа качеством продукции и услуг 2. Расширение филиальной сети для повышения рыночной доли 3. Стимулирование кадров 4. Повышение эффективности внутреннего менеджментаСлабые стороны: 1.Недостаточно развитая корпоративная культура; 2.Низкая мотивация кадрового состава 3. низкий уровень стратегического планирования; отсутствие комплексной, всесторонне обоснованной концепции долгосрочного развития в виде документа, известного всем подразделениям и сотрудникам университета; Поле СЛВ 1. Совершенствование внутренней структуры 2. Развитие филиальной сети за счет появления новых услуг, повышения спроса и прибыли 3. Стимулирование персоналаПоле СЛУ 1. Совершенствование внутренней структуры 2. Развитие филиальной сети за счет укрепления материальной базы 3. Использование квалификации кадров для повышения качества услуг 4. Стимулирование персонала

 • 172. Анализ бухгалтерского баланса предприятия
  Дипломная работа пополнение в коллекции 30.11.2009

   

  1. Гражданский Кодекс РФ.- М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1997.
  2. О несостоятельности (банкротстве).Федеральный Закон от 26.10. 2002. № 127 ФЗ. //СПС «КонсультантПроф».
  3. О бухгалтерском учете. Федеральный законе от 21.11.1996. № 129-ФЗ. // СПС «КонсультантПроф».
  4. О формах бухгалтерской отчетности. Приказ Министерства Финансов РФ от 22.07.2003. № 67н.// СПС «КонсультантПроф».
  5. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Приказ Министерства Финансов РФ от 06.07.1999. № 43н. //СПС «КонсультантПроф».
  6. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Приказ Министерства Финансов РФ от 29.07.1998. № 34н. // СПС «КонсультантПроф».
  7. Положение о бухгалтерских отчетах и балансах. Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 29.07.1979. № 633. // СПС «КонсультатнтПроф».
  8. Методическое положение по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Утвержденны Распоряжением ФУНД от 12.08.1994. № 31-р. // СПС «КонсультантПроф».
  9. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению. Приказ Министерства Финансов РФ от 31.10.2000. № 94н.
  10. Рекомендации по работе со страхователями, стоящими на грани банкротства. Письмо регионального отделения ФСС РФ по РТ от 19.07.1998. № 612. // СПС «КонсультантПроф».
  11. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно практическое пособие. - М.: «Дело и Сервис», 1998. 256с.
  12. Аудит: Учебник для вузов./под ред проф. В.И.Подольского/. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003г. 655с.
  13. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций. М.:ИНФРА-М, 2003. 280с.
  14. Донцова Л.В.,Никифирова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. М: «Дело и Сервис», 2003. 336с.
  15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1999. 512с.
  16. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. - М.: ИНФРА М, 2003. - 640с.
  17. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации для бухгалтеров и руководителей. // СПС «КонсультанаПроф». Книги издательства «Налоговый вестник», 2003.
  18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Минск: ООО «Новое знание», 2001. 688с.
  19. Самай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2004. 296с.
  20. Шеремет А.Д., Сафиуллин Р.С. Методика финансового анализа. М.:ИНФРА М, 1997.- 356с.
  21. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.:ИНФРА-М, 2002. 333с.
  22. Экономика предприятий: учебник для вузов. /под ред. Фалько С.Р./. М.: Дрофа, 2003. 368с.
  23. Экономика предприятия: учебник / под ред. Карлика А.Е., Шульгахера М.Л./. М.: ИНФПА М, 2004. 432с.
  24. Абдуллаев Н., Зайнетдинов Ф. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия.// Финансовая газета, № 28, 30, 32, 2000.
  25. Абрютина М.С. Экономический учет и анализ деятельности предприятий. //Вопросы статистики № 11 - 2000., с. 15 22.
  26. Астринский Д., Наноян В. Экономический анализ финансового положения предприятия.// Экономист, № 12, 2000., с. 55-59.
  27. Богатырева Е.И. Отражение финансовых результатов в отчетности. // Бухгалтерский учет, № 3, 2003., с. 8 14.
  28. Борисов Л.И. Анализ финансового состояния предприятия. // Бухгалтерское приложение. № 5, 2001, с. 17-23.
  29. Быков В.А. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности. // Бухгалтерский учет, № 22, 2003, с.3 -9.
  30. Волостнов Н. Методологические основы анализа эффективности государственных предприятий. //Экономист, № 5, 2002., с. 22- 28.
  31. Графов А.В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия. // Финансы, №7 2001г. с.5 8.
  32. Ермоленко А.С. О банкротстве юридических лиц. // Налоговый вестник, № 1, 2004., с. 14-19.
  33. Журавлева Л.В. О порядке ведения бухгалтерского учета и налогообложения бюджетных и других некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. // Налоговый вестник, № 12, 2001, с.63 71.
  34. Звоненко Д.П., Малумов А.Ю. Банкротство предприятий. // Главбух, № 4, 2003, с. 11- 21.
  35. Коровин А.В. Особенности финансового анализа в аудите.// Финансы, № 8, 2000, с. 47- 49.
  36. Костюк Г.И. Проверка бухгалтерской отчетности аудитором. // Бухгалтерский учет, № 4, 2003, с.49 58.
  37. Кузнецов А. Дочки матери. // Новая бухгалтерия, № 6 (12), 2003, с. 7-8.
  38. Макарьева В.И. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». // Налоговый вестник, № 1, 2003, с.11- 22.
  39. Мизиковский Е, Дружиловская Т. Финансовое положение предприятия: различные концепции. // Финансовая газета , № 45- 47, 2000.
  40. Михалычева Ю. Новый закон о банкротстве. // Экономико правовой бюллетень, № 1, 2003, с. 21-26.
  41. Некоммерческие организации. // «Экономико правовой бюллетень», №6, 2002.
  42. Ольховская Т.Ф., Ященко Л.Е. Экономический анализ и мониторинг предприятий (Тамбовская область)//Деньги и кредит, № 11, 2001, с.15-19.
  43. Панков В.В. Анализ в условиях антикризисного управления. // Бухгалтерский учет, № 11, 2003, с. 61-62.
  44. Пласкова Н., Тойкер Д. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. // Финансовая газета. Региональный выпуск, № 35, 2002.
  45. Семенова О.П. Как оценить финансовое состояние организации и угрозу банкротства. // Налоговый вестник, № 4, 2003, с. 11-18.
  46. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Построение актива баланса по признаку права собственности и его анализ. // Бухгалтерский учет, № 13, 2003, с.65 70.
  47. Старостина О., Степанова О., Тимохина Е., Шаронова Е. Несостоятельность (банкротство) предприятий в РФ. // Экономическо правовой бюллетень, № 9 , 2000, с.20-26.
  48. Тарбеева Е.М., Рыжов О.В. Оцениваем рентабельность финансово-хозяйственной деятельности. // Главбух, № 2, 2004. с.68-71.
  49. Тюрина А. Федеральный Закон о несостоятельности (банкротстве) явление третье. // Экономика и жизнь, № 1, 2003.
  50. Шеремт А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. // Бухгалтерский учет, № 13, 2001, с. 76-78.
  51. Щербакова Н.Ф. Финансовая устойчивость и диагностика возможного банкротства организации.// Аудиторские ведомости, №10, 2002.
  52. Подготовка и защита дипломных работ для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет и аудит». Методические указания. Казань: КИ МГУК 1999, 27 с.
 • 173. Анализ бухгалтерской отчетности ООО "Бозал"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 17.10.2010

   

  1. Федеральный закон от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998г., 28 марта, 31 декабря 2002г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003г., 3 ноября 2006г.) [Текст] .
  2. Федеральный закон от 7 августа 2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями от 14, 30 декабря 2001г., 30 декабря 2004г., 2 февраля, 3 ноября 2006г., 30 декабря 2008г.) [Текст].
  3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002г. №80 «О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации» [Текст].
  4. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями от 31 декабря 2004г., 18 сентября 2006г.) [Текст].
  5. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена приказом Минфина РФ от 1 июля 2004г. №180) [Текст].
  6. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (утв. распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994г. №31-р) [Текст].
  7. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций) (утв. приказом Минэкономики России от 01.10.97г. №118) [Текст].
  8. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию (утв. приказом Минфина РФ от 21 марта 2000г. №29н) [Текст].
  9. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций (утв. приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01.2001г. №16) [Текст].
  10. Методика расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей (утв. Постановлением Правительства РФ о реализации Федерального закона от 30.01.2003г. №52 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей») [Текст].
  11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н) (с изменениями от 18 сентября 2006г.) [Текст].
  12. Порядок проверки текущего финансового состояния организации получателя бюджетного кредита на осуществление инвестиционных проектов в угольной отрасли, размещаемых на конкурсной основе (утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.11.2001г. №274 (в ред. приказа Минфина РФ от 15.02.2002г. №36)) [Текст].
  13. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003г. №10н, 03-6/пз) [Текст].
  14. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2007 год (письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ от 29 января 2008г. №07-05-06/18) [Текст].
  15. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002г. №696) (с изменениями от 4 июля 2003г., 7 октября 2004г., 16 апреля 2005г., 25 августа 2006г., 22 июля, 19 ноября 2008г.) [Текст].
  16. Кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ (протокол №56 от 31 мая 2007г.) [Текст].
  17. Анализ относительных показателей. Режим доступа: http://www.cofe.ru/finance/rassian/l/215.htm.
  18. Артеменко, В.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Текст] / В.Г. Артеменко, В.В. Остапова. 2-е изд., стер. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 270с.
  19. Бакаев, А.С. Бухгалтерские термины и определения [Текст] / А.С. Бакаев. М.: Библиотека журнала «Бухгалтерский учет», 2002. 55c.
  20. Безбородова, Т.И. Анализ особенностей формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности на различных стадиях жизненного цикла организаций [Текст] / Т.И. Безбородова // Экономический анализ. Теория и практика. 2007. №1. С.33-37.
  21. Бондарь, Е. Обязательный аудит бухгалтерской отчетности организации [Текст] / Е. Бондарь // Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2005. №51. С. 5-7.
  22. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. [Текст] / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт СПб.: Питер, 2005. 960с.
  23. Будневич, А. Исключительные условия [Текст] / А. Будневич // Расчет. 2008. №1. С.16.
  24. Бухонова, С.М. Комплексная методика анализа финансовой устойчивости предприятия [Текст] / С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская // Экономический анализ: теория и практика 2004 №7 (22). С.8-15.
  25. Бухонова, С.М. Применение систем показателей функционирования предприятий в целях управления [Текст] / С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко, Е.В. Трунова // Экономический анализ: теория и практика. 2004. №9 (24). - С.10-21; №10 (25). С.3-9.
  26. Бычкова, С.М. Аудит бухгалтерской отчетности [Текст] / С.М. Бычкова // Аудиторские ведомости. 2006. №2. С.44-48.
  27. Галкина, Е.В. Анализ аудиторских доказательств по предпосылкам подготовки финансовой отчетности [Текст] / Е.В. Галкина // Аудиторские ведомости. 2008. №11. С.5-17.
  28. Грищенко, А.В. Аудит форм бухгалтерской отчетности [Текст] / А.В. Грищенко // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2006. №10. С.29-36.
  29. Деловые новости [Текст] // Консультант. Комментарии к документам для бухгалтера». 2007. №14. С.11-13.
  30. Илышева, К.Н. Анализ финансовой отчетности коммерческой организации, сформированной в соответствии с МСФО [Текст] / К.Н. Илышева, С.И. Крылов // Экономический анализ. Теория и практика. 2006. №13. С.12-19.
  31. Ключевые финансовые коэффициенты для избранных отраслей. Режим доступа: http://www.finance.yahoo.com.
  32. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры [Текст] / В.В. Ковалев М.: Финансы и статистика, 2003 560с.
  33. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / В.В. Ковалев М.: ТК Велби, Проспект, 2006 1016с.
  34. Любушин, Н.П. Анализ методик по оценке финансового состояния организации [Текст] / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева // Экономический анализ: теория и практика. 2006. №22 (79). С.2-7.
  35. Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Л.П. Любушин М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 448 с.
  36. Любушин, Н.П. Маркетинговая и финансовая деятельность предприятий: Монография [Текст] / Л.П. Любушин, М.Н. Чиркова. Н. Новгород, 1996. С.19-54;
  37. Морозова, В.Л Относительный характер экономической интерпретации изменений, выявленных по результатам чтения баланса [Текст] / В.Л. Морозова // Экономический анализ. Теория и практика. 2007. - №3. С.6-13.
  38. Морозова, Ж.А. Внутрифирменный стандарт «Цели и основные принципы аудита бухгалтерской отчетности» [Текст] / Ж.А. Морозова // Аудиторские ведомости. 2004. №3. С.30-38.
  39. Морозова, Ж.А. Планирование в аудите. Практическое руководство [Текст] / Ж.А. Морозова. М.: Издательско-консультационная компания «Статус-Кво 97», 2006. - 87с.
  40. Моряк, Е.Н. Концепция налоговиков работает [Текст] / Е.Н. Моряк // Автономные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. №11. 55-61.
  41. Подольский, В.И. Основы аудита (Пособие для подготовки к квалификационному экзамену на аттестат профессионального бухгалтера) [Текст] / В.И.Подольский, А.А.Савин, Л.В.Сотникова. М.: Информационное агентство «ИПБ-БИНФА», 2002. 55c.
  42. Сквирская, Е.Л. Проблемы формирования аудиторского заключения с точки зрения Минфина России [Текст] / Е.Л. Сквирская // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2007. №3. С.35-40.
  43. Федорович, Т.В. Методические аспекты обоснования эталонных значений финансовых показателей для анализа консолидированной отчетности [Текст] / Т.В. Федорович // Экономический анализ. Теория и практика. 2008. №19. С38-44.
  44. Фролова, Т.С. Инструменты и методы анализа финансовой отчетности. Практические инструменты анализа: сравнительный анализ, структурный анализ, серии трендов, анализ коэффициентов [Текст] / Т.С. Фролова // Горячая линия бухгалтера. 2007. - №23-24.
  45. Шеремет, А.Д. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] / А.Д. Шеремет. М.: ИПБ-БИНФА, 2004. 310 с.
  46. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ [Текст] / А.Д. Шеремет, И.Ф. Ионова. М.: ИНФРА-М, 2004. 538с.
 • 174. Анализ бухгалтерской отчетности потребительского общества "Медвежьегорское"
  Отчет по практике пополнение в коллекции 10.03.2011

  ПоказателиНа нач.годаНа кон.годаОтклоненияВыручка от реал.п8423970132-11107Стоимость актив.1328313947664Внеоборот.актив.66816288-393Оборотные актив.660276591057Запасы58696794925ДЗ730843113Коэф.оборачив.активов6,65,03-1,57ФО6,85,9-0,9Коэф.обор.обор.средств123,0529,16-113,89Продол.1 оборота2,9239,336,38Коэф. Загрузки ср-в в об0,080,310,23Коэф.оборач.запасов13,810,3-3,5Средний возраст запасов26,0834,98,82Коэф.оборачив.ДЗ111,2883,19-28,09Период погашения ДЗ3,234,321,09Продолж.операционого цикла29,3139,229,91Коэф.оборач.активов= Выручка/ст-ть активов пр-я

 • 175. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия в контексте финансового менеджмента
  Дипломная работа пополнение в коллекции 28.07.2010

  Показатели бухгалтерского баланса ООО «Агро+» Код показателяНа 01.01.2009На 31.12.2009Запасы - всего 2105917011733в том числе: - сырье и материалы 2111126510090- затраты в незавершенном производстве 21394741581- готовая продукция и товары для перепродажи 2143841856- товары отгруженные 215-15 868- расходы будущих периодов 216136НДС по приобретенным ценностям220--Дебиторская задолженность (долгосрочная) 230--Дебиторская задолженность (краткосрочная) - всего 240853628735в том числе: - задолженность покупателей и заказчиков 24113345168- авансы выданные 242- прочие дебиторы 243720223567Краткосрочные финансовые вложения - всего 2507082в том числе: - займы, предоставленные другим организациям на срок менее 12 месяцев 2513 000- прочие краткосрочные финансовые вложения 2524082Денежные средства 26037382593Прочие оборотные активы 270Оборотные активы - всего (Итого по разд. II актива баланса) 2907144450143Краткосрочные обязательства - всего (Итог разд. V пассива баланса) 69071244142431Коэффициент абсолютной ликвидности Кабл >= 0,20,050,07Коэффициент критической ликвидности Ккл >= 10,170,27Коэффициент текущей ликвидности Ктл >= 21,00,35

 • 176. Анализ бухгалтерской финансовой отчетности
  Реферат пополнение в коллекции 24.11.2010

  Характерные черты совр.учета явл-ся его творческий хар-р проявляющийся в том, что спец-ты могут применять различные методы учета, поэтому особое место занимает значение учетных принципов и правил на основании которых она формируется. Пред-тие имеет возможность увеличивать или уменьшать размер прибыли за счет выбора того или иного способа оценки активов. В ПБУ 1/98 в составе инф-ции подлежат раскрытию инф-ция: о способах оценки МПЗ (ПБУ 5/01); о способах отчислений амортизационных начислений (ПБУ 6/01); о способах оценки НМА и сроках их полезного использования, способах амортизации (ПБУ 14/00); о способах списания расходов ПБУ 17/2; о способах оценки фин.вложений при их выбытии ПБУ 19/02. Способы ведения учета оказывает влияние на рез-ты расчетов показателей ФО например выбор метода начисления амор-ции ОС оказывает влияние на величину остаточной ст-сти ОС, затраты и фин.рез-ты; разл.методы начисления амор-ции НМА и установление срока их полезного испол-я оказывает влияние на величину текущих расходов и фин.результата; размер производственных запасов и ст-сти выкупленной продукции зависит от выбора метода оценки материалов (ФИФО -обеспечивает минимальную величину с/смаксимальная прибыль, ЛИФО напротив снижает прибыль); разл. методы оценки незавершенного пр-ва оказывает влияние на его величину (по факт. или нормат. с/с, по прямым статьям затрат по ст-сти сырья, материалов и п/фабрикатов); выбор порядка отнесения на с/с проданной продукции отд. видов расходов (путем непосредственного их списания на с/с по мере совершения затрат или с предварительным зачислением в резерв предстоящих расходов идр).

 • 177. Анализ взаимосвязи человеческого капитала и экономического роста
  Контрольная работа пополнение в коллекции 09.10.2010

  Следовательно, теория человеческого капитала сводится к тому, что в центре концепции инвестиционной политики есть человек, который рассматривается как наибольшая ценность для предприятия. Поэтому система управления предприятием (организацией) должна быть направлена на развитие разнообразных способностей работников с целью максимального их использования в процессе работы, а работник содействовал бы развитию организации, где работает. Инвестиции в образование выгодные как работнику, так и работодателю, причем второму больше, чем первому. Рентабельность инвестиции в человеческие ресурсы является всегда оптимальной. В результате повышения профессионального уровня работников они получают высшую заработную плату, но эффективность отдачи от их деятельности намного больше. Теория человеческого капитала основывается на признании экономической целесообразности капиталовложений, связанных с набором персонала, поддержкой его в работоспособном состоянии, непрерывной учебой, выявлением способностей, потенциальных возможностей, что заложенные в личности работникам следующим развитием тех способностей, которые являются важными в профессиональной деятельности. Характерными особенностями концепции человеческого капитала являются: применение экономических критериев для оценки роли человеческого фактора в производстве; внутриорганизационное управление; перестройка всей кадровой политики. Теория человеческого капитала, которая эффективно применяется на практике в странах с развитой рыночной экономикой, бесспорно доводит, что инвестиции в образование, профессиональную подготовку и мобильность работников ощутимо повышают стоимость и цену его рабочей силы и приносят существенную прибыль, а также обеспечивают конкурентоспособность работников на рынке труда.

 • 178. Анализ влияния внешней и внутренней среды на принятие управленческих решений
  Курсовой проект пополнение в коллекции 20.04.2010

  Необходимость учитывать факторы внешней среды особенно остро стала проявляться для российских предприятий только в последнее время. Это связано с проводимой в стране реформой, быстрыми изменениями в экономических условиях деятельности предприятий. До этого отечественные предприятия учитывали только один существенный для них фактор - вышестоящую организацию. В рыночной экономике руководителям приходится учитывать изменения внешней среды, так как организация как открытая система зависит от внешнего мира в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. Поскольку от руководства зависит выживание организации, менеджер обязан уметь выявлять существенные факторы внешней среды. Более того, он должен предложить подходящие способы реагирования на внешние воздействия. Этой цели служит данное учебное пособие. В нем рассмотрены инструментарии и методы, имеющиеся у руководителя, для планирования, организации, мотивации и контроля внутренней среды в ответ на внешние изменения. Ведь выжить и эффективно функционировать в быстроменяющемся окружении может только та организация, которая вовремя перестроится и приспособится к окружающей среде, а возможно, найдет способы влияния на нее.

 • 179. Анализ влияния внешней среды на деятельность предприятия
  Дипломная работа пополнение в коллекции 01.10.2010

  Ф. Котлер показал различие между маркетингом как философией и маркетингом как ремеслом. Если все внимание сосредоточить на способах, приемах и инструментах маркетинга, то неизбежно маркетинг представляется как ремесло, что явно недостаточно в условиях всевозрастающей конкуренции. Знание маркетинга только узким кругом специалистов (отдел, группа маркетинга) становится недостаточным. Необходимо, чтобы маркетинг как философия предпринимательства, как концепция бизнеса овладел и руководил всеми работниками, функциями и отделами организации. Маркетинг, превращаясь в склад ума, пронизывая деятельность каждого работника от клерка до высшего руководителя, создает предпосылки и условия эффективного предпринимательства. Однако этого еще недостаточно, так как маркетинг требует соответствующего способа организации деятельности предприятия. В условиях единой философии организации бизнеса, нацеленной на удовлетворение нужд и потребностей потребителей, все предпринимательские единицы должны иметь возможность обмениваться информацией, координировать свои планы и их выполнение. Отсутствие барьеров между функциями и между отделами, распространение философии маркетинга по всей организации становится важным преимуществом в конкурентной борьбе предприятия. Работники из разных предпринимательских единиц должны действовать вместе, как хорошо скоординированная команда. Такой подход позволяет определить маркетинг как совокупность идей, которые должны по всей организации составлять единое целое и которыми необходимо управлять. Однако знание философии маркетинга, умение управлять бизнес-идеями не могут быть достаточными для организации эффективного предпринимательства. Необходим еще и инструментарий, т.е. совокупность способов, методов, с помощью которых можно было бы воздействовать на покупателей и другие субъекты системы маркетинга для достижения поставленных целей. Таким инструментарием является маркетинг-микс, комплекс маркетинга, который впервые ввел в теорию маркетинга (1964) профессор Нейл Борден из Гарвардской школы бизнеса. Однако "рецептный подход" при исследовании затрат на маркетинг был предложен ранее - в 1948 г.Д. Каллитоном, который определил продавца как "составителя маркетинговой программы из ингредиентов" в процессе планирования различных средств конкуренции и как менеджера, объединяющего эти ингредиенты в комплекс маркетинга. В системе подготовки маркетологов комплекс маркетинга был назван методом (моделью)"4Р" (Маккарти, 1960): товар; цена; распределение; продвижение. Варьирование факторами (инструментами) маркетинга-микса позволяет найти оптимальное их соотношение для решения конкретной тактической или стратегической задачи маркетинга.

 • 180. Анализ влияния гуманизации труда на качество трудовой деятельности
  Курсовой проект пополнение в коллекции 04.10.2010

  Целью трудовой деятельности могут быть вещи, которые потребляются людьми, и вещи, которые необходимы для производства товаров потребления, - энергия, средства информации, идеологические продукты, управленческие решения, услуги и тому подобное. При этом цели деятельности конкретного работника уже не определяются его личными потребностями, а задаются обществом. Следовательно, труд по своей природе является общественной, социально полезной деятельностью. Так же общественной труд есть и за характером, поскольку базируется на делении и кооперации, сотрудничестве и конкуренции, собственности на рабочую силу, что в конечном итоге определяется системой производственных отношений. Последние реализуются не только методами сочетания рабочей силы и средств производства, но и способами распределения, обмена и потребления созданных материальных и духовных благ. Трудовое поведение работника определяется поставленной производственной целью и его отношениями с другими людьми в процессе достижения этой цели. Это предопределяется тем, что труд по своему содержанию является материальным процессом, который происходит между человеком и природой, а за своим характером она является общественным явлением, то есть процессом взаимоотношений между людьми в их общем влиянии на природу. Труд как процесс представляет собой единство трех составляющих частей: