Математика и статистика

 • 61. Алгоритм решения Диофантовых уравнений
  Доклад пополнение в коллекции 23.09.2010
 • 62. Алгоритм фильтрации, пример на основе БПФ
  Информация пополнение в коллекции 03.06.2010

  Быстрым преобразованием Фурье называют набор алгоритмов, реализация которых приводит к существенному уменьшению вычислительной сложности ДПФ (1.1). Исходная идея этих алгоритмов состоит в том, что N-точечная последовательность разбивается, на две более короткие, например на две (N/2)точечные последовательности, вычисляются ДПФ для этих более коротких последовательностей и из этих ДПФ конструируется ДПФ исходной последовательности. Для двух (N/2)-точечных последовательностей требуется примерно умножений комплексных чисел, т. е. число умножений (а также сложений) уменьшается примерно в 2 раза. Аналогично вместо вычисления ДПФ (Н/2)-точечной последовательности можно вычислить ДПФ для двух (Н/4)-точечных последовательностей и таким образом вновь уменьшить требуемое число умножений и сложений. Если N=2v, v>O и целое, то процесс уменьшения размера ДПФ может быть продолжен до тех пор, пока не останутся только 2-точечные ДПФ. При этом общее число этапов вычисления ДПФ будет равно v=log2 N, а число требуемых арифметических операций для вычисления N-точечной ДПФ будет порядка Nv, т.е. уменьшается примерно в N/log2N раз. Так, при N=1000 для прямого вычисления ДПФ согласно (1.1) требуется примерно N2 = 106 операций комплексных умножений и сложений, а при использовании алгоритмов БПФ таких операций требуется всего порядка 104, т. е. объем вычислений сокращается примерно на два порядка.

 • 63. Алгоритми і методи обчислення
  Контрольная работа пополнение в коллекции 06.08.2010

  Коли ми пишемо , то розуміємо, що маємо купу з однакових предметів і іншу купу з таких предметів і додаємо предмети з другої купи до першої. При цьому неявно припускається, що кожна річ із кожної купи існує окремо, незалежно від інших, має деяку стабільність (не змінюється з часом), займає деяку ділянку простору, може переміщуватися у просторі, не змінюючись, може приєднуватися до інших предметів, не змішуючись із ними. І всі ці особливості не вигадані, вони взяті зі спостережень за реальними речами, наприклад, за стадами тварин тощо. Саме із реальної дійсності узята й сама операція додавання, яка математично узагальнює реальні дії по переміщенню окремих речей з одного місця у друге, де вже розміщено інші аналогічні речі. Саме із практики, завдяки простому перераховуванню, було встановлено, що 2+2=4. Подібна операція зворотного напрямку (коли з купи речей відбираються окремі речі і переносяться у інше місце) була названа у математиці відніманням. А через те, що практично усі математичні дії походять з операції додавання як головної, то можна висновувати, що уся математика спирається саме на описані властивості речей і дій з ними.

 • 64. Алгоритмічні проблеми
  Методическое пособие пополнение в коллекции 22.03.2011

  Математична логіка буяє результатами, що стосуються можливості розв'язання і нерозв'язності. Звичайно мова йде про задачі, у яких необхідно установити, чи буде деяке твердження істинним у всіх математичних структурах визначеного типу. Наприклад, було показано, що проблема « є твердження, істинне для всіх груп» є нерозв'язною ( тут є твердження мовою числення предикатів першого порядку, що відповідає теорії груп), тоді як проблема « є твердження, істинне для всіх абелевих груп» розв'язна. (При цьому прийнято говорити, що теорія груп першого порядку нерозв'язна, у той час як теорія абелевых груп першого порядку розв'язна.) Як було показано Тарським [1951], проблема «твердження істинне в полі дійсних чисел» є розв'язної. З іншого боку, як ми побачимо в р. 8, багато проблем, зв'язаних з формалізацією арифметики натуральних чисел, нерозв'язні.

 • 65. Алгоритмы декомпозиции и перебора L-классов для решения некоторых задач размещения
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  В [1] описаны алгоритмы для решения частично целочисленных задач производственно-транспортного типа, основанные на идее декомпозиции Бендерса и метода направленного перебора. В данной работе предлагаются декомпозиционные алгоритмы для простейшей задачи размещения (ПЗР), задачи о p-медиане [2, 8] и некоторых других постановок, в которых наряду с отсечениями Бендерса для решения целочисленной подзадачи используется лексикографический перебор L-классов [?]. Краткое сообщение о них имеется в [7].

 • 66. Алгоритмы по математике
  Методическое пособие пополнение в коллекции 14.07.2011

  При решении ЗЛП методом искусственного базиса неравенства ограничений сначала приводят к системе уравнений. После этого в уравнения без переменных, создающих канонический вид, вводят искусственные переменные. Так как в уравнения вводятся неотрицательные переменные, то для соответствия новой задачи исходной, необходимо, чтобы искусственные переменные были равны нулю. Для этого составляется целевая функция , равная сумме всех введенных искусственных переменных. Функцию G необходимо выразить через неискусственные переменные и ввести в симплекс-таблицу. При определении разрешающего столбца в симплекс-таблице выбирают максимальный по модулю отрицательный коэффициент функции (при неискусственных переменных). Когда коэффициенты целевой функции при неискусственных переменных равны нулю, а при искусственных переменных коэффициенты равны 1 (т.е. сумма всех искусственных переменных равна нулю), тогда вычеркивается строка со вспомогательной функцией и переходят к строке целевой функции для определения разрешающего столбца и продолжают решение. Если в процессе решения получается, что все коэффициенты в строке (при неискусственных переменных) положительные, то задача неразрешима (допустимая область значений пуста).

 • 67. Анализ влияния факторов на финансовые результаты и финансовое состояние фирмы
  Курсовой проект пополнение в коллекции 17.09.2006

  Специалистыцена 1 посещ.(руб.)итого(чел.)итого(руб.)янв.фев.мартТерапия200295300280875175000Хирургия25016315090403100750Лор20080858024549000Гинекология20080567020641200Стоматология25040534113433500Окулист150505715025738550итого: чел.7087017112120438000II квартал Специалистыцена 1 посещ.(руб.)итого(чел.)итого(руб.)апр.майиюньТерапия200169167170506101200Хирургия250999516836290500Лор2007715113236072000Гинекология20061757320941800Стоматология25062525016441000Окулист15021015211047270800итого: чел.6786927032073417300III кварталСпециалистыцена 1 посещ.(руб.)итого(чел.)итого(руб.)Июльавг.сент.Терапия200165175170510102000Хирургия250160157100417104250Лор2001451529038777400Гинекология200756016029559000Стоматология250435310219849500Окулист1501121057529243800итого: чел.7007026972099435950IV кварталСпециалистыцена 1 посещ.(руб.)итого(чел.)итого(руб.)окт.нояб.дек.Терапия20016115716548396600Хирургия25010598200403100750Лор2001061058729859600Гинекология2001471628139078000Стоматология2501011057327969750Окулист15081759525137650итого: чел.7017027012104442350Графики к этим таблицам приведены в приложении.

 • 68. Анализ дискретного фильтра II порядка
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Все полюса передаточной функции находятся внутри единичного круга Z - плоскости . Условие выполняется т. к. 1.17 < 1.661 < 2. Следовательно фильтр устойчив.

 • 69. Анализ дифференциальных уравнений
  Методическое пособие пополнение в коллекции 03.12.2010

  y =j (x,C1,C2.Cn) необходимо так подобрать константы C1,C2.Cn, чтобы соответствующая им интегральная кривая проходила через точку плоскости (x0, y0) и в этой точке имела заданные значения всех своих производных до порядка n-1. Например, решением задачи Коши y¢y x =0, y (0) =2 является окружность x 2 + y2 = 4. Чтобы получить это решение необходимо в общее решение уравнения x 2 + y2 = C2 подставить заданные начальные условия x=0 и у=2 и из него найти требуемое значение постоянной C=2.

 • 70. Анализ обобщенных функций
  Информация пополнение в коллекции 23.01.2011

  Совокупность обобщенных функций, порождаемых основным пространством K, образует пространство K'. Рассмотрим подпространство обобщенных функций пространства K, состоящее их обобщенных функций, равных нулю вне некоторого конечного интервала принадлежащего [0, ]. Введем в этом пространстве операцию умножения двух функций в виде свертки этих функций. Если f(t), g(t) то и Кроме того свертка обладает всеми свойствами обычной операции умножения. Роль единицы в играет функция (t), так как для

 • 71. Анализ поведения функций при заданных значениях аргумента
  Контрольная работа пополнение в коллекции 21.08.2010

  txy-30,9-2,7-2,90,89373-2,59182-2,80,886878-2,48326-2,70,879373-2,37431-2,60,871134-2,26495-2,50,862069-2,15517-2,40,852071-2,04497-2,30,841017-1,93434-2,20,828767-1,82329-2,10,815157-1,71183-20,8-1,6-1,90,78308-1,48785-1,80,764151-1,37547-1,70,742931-1,26298-1,60,719101-1,15056-1,50,692308-1,03846-1,40,662162-0,92703-1,30,628253-0,81673-1,20,590164-0,7082-1,10,547511-0,60226-10,5-0,5-0,90,447514-0,40276-0,80,390244-0,3122-0,70,328859-0,2302-0,60,264706-0,15882-0,50,2-0,1-0,40,137931-0,05517-0,30,082569-0,02477-0,20,038462-0,00769-0,10,009901-0,000990000,10,0099010,000990,20,0384620,0076920,30,0825690,0247710,40,1379310,0551720,50,20,10,60,2647060,1588240,70,3288590,2302010,80,3902440,3121950,90,4475140,40276210,50,51,10,5475110,6022621,20,5901640,7081971,30,6282530,8167291,40,6621620,9270271,50,6923081,0384621,60,7191011,1505621,70,7429311,2629821,80,7641511,3754721,90,783081,48785220,81,62,10,8151571,711832,20,8287671,8232882,30,8410171,934342,40,8520712,044972,50,8620692,1551722,60,8711342,2649482,70,8793732,3743062,80,8868782,4832582,90,893732,59181730,92,7

 • 72. Анализ производиельности труда на предприятиях ТЭК
  Курсовой проект пополнение в коллекции 16.06.2008

  В сводной отчетности по производительности труда, как в территориальном, так и ведомственном разрезе уровень производительности труда исчисляется делением суммы товарной продукции на суммарную среднесписочную численность промышленно-произодственного персонала. Объем товарной продукции зависит от стоимости материалов, в материалоемких отраслях эта зависимость весьма существенна. Поэтому был введен показатель выработки чистой (нормативной) продукции, которая свободна от влияния стоимости использованных материалов. Нормативная чистая продукция (НЧП) призвана отражать общественно необходимые затраты труда необходимый продукт и среднеобщественную величину прибавочного продукта на данном участке производства. Однако и она имеет недостатки; более чувствительна по сравнению с товарной продукцией к разной рентабельности отдельных видов продукции и не свободна от влияния ценообразующих факторов, заложенных в нормативах. Для анализа могут использоваться и другие категории продукции в расчете уровня производительности труда: фактическая чистая продукция, нормативная стоимость обработки, нормативная трудоемкость, особенно необходимая на участках производства, выпускающих продукцию, на которую отсутствуют оптовые отпускные цены и нормативы чистой продукции. Более точным показателем уровня производительности труда является средняя выработка в натуральных или условных натуральных измерителях, однако этот показатель может применяться только в условиях выпуска относительно однородной продукции.

 • 73. Анализ рентабельности организаций
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Факторы, обусловившие отклонение суммы валовой прибыли от уровня базисного периодаВлияние на валовую прибыльВлияние на рентабельность, %А121.Изменение объема реализации, тыс. руб.-112605Х2.Изменение структуры ассортимента, тыс. руб.-9-0,0043.Изменение производственной себестоимости, тыс. руб.-187615-74,4794. Изменение коммерческих расходов, тыс. руб.-10143-4,0275. Изменение цен на реализованную продукцию, тыс. руб.13260152,6406. Проценты к получению, тыс. руб.-515-0,2047. Доходы от участия в других организациях, тыс. руб.-11774-4,6748. Изменение результата от прочей реализации, тыс. руб.107484,2679. Изменение внереализационных результатов, тыс. руб.15650,62110. Итого прибыль, тыс. руб.-177747Хв т.ч. влияние объема-112605Хостальных факторов-65142-25,86По полученным результатам можно сделать вывод о том, что на прибыль, приходящейся на один рубль реализации, а, следовательно, и на рентабельность производства ОАО «ТЗМОИ» наибольшее влияние оказало повышение производственной себестоимости, что снизило рентабельность на 74,479% и увеличение цен на реализованную продукцию, благодаря чему рентабельность производства выросла на 52,640%. Для того, чтобы выявить причины изменения факторов, обусловивших отклонение суммы валовой прибыли от уровня базисного периода, необходимо иметь данные внутреннего оперативного бухгалтерского учета, что невозможно при изучении финансового состояния предприятия внешними пользователями.

 • 74. Анализ рентабельности с помощью программы Олимп
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В зависимости от конкретных задач, решаемых в экономике, каждый из методов факторного анализа, в том числе метод главных компонент, имеют свои достоинства и недостатки. Компонентный анализ считается статистическим методом. Однако, есть другой подход, приводящий к компонентному анализу, но не являющийся статистическим. Этот подход связан с получением наилучшей проекции точек наблюдения в пространстве меньшей размерности. В статистическом подходе задача будет заключаться в выделении линейных комбинаций случайных величин, имеющих максимально возможную дисперсию. Он опирается на ковариационную и корреляционную матрицу этих величин. У этих двух разных подходов есть общий аспект: использование матрицы вторых моментов как исходной для начала анализа.

 • 75. Анализ спортлото "5 из 36" и "КЕНО"
  Контрольная работа пополнение в коллекции 03.02.2010

  Число совпаденийВероятность выигрышаСумма выигрыша, при максимальной ставкеМат. ожидание выигрыша2/20,107345200002146,92/30,22209280001776,7363/30,0333129400001332,5160,25540493109,2522/40,30391640001215,6643/40,0935126120001122,1514/40,069935711120007832,80,4673643110170,613/50,16281280001302,4964/50,033484716000535,75525/50,00283877132000374,71760,199135472212,9694/60,0754856160001207,775/60,012387452000644,14486/60,000774211520000402,58970,0886472112254,5044/70,1239458000991,565/70,0313125160005016/70,0040144388000353,26987/70,0020072120000004014,420,161279145860,255/80,05986812000718,4166/80,011816852000614,47367/80,0012119220000266,6188/84,92336E-058000000393,86880,0729459341993,3765/90,09584648000766,77126/90,025904420000518,0887/90,0040901780000327,21368/90,003408478800002999,4549/91,13616E-0516000000181,78560,1292608024793,3125/100,1353134000541,2526/100,04698358000375,8687/100,010158640000406,3448/100,0613032420000012260,659/108,91105E-052000000178,22110/102,45054E-06100000000245,0540,25384990114007,39

 • 76. Анализ страховой деятельности
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В соответствии с одобренным Правительством документом и в случае реализации программы Минфином инвестиционный потенциал отечественного страхового сектора экономики, включая долгосрочное страхование жизни и прирост страховых резервов по другим видам страхования, может составить к 2003 году 57 млрд. руб. или 15 процентов от прогнозируемого объема прямых иностранных инвестиций. В результате выполнения предлагаемых Минфином основных мероприятий при положительной тенденции развития экономики России в целом основные количественные характеристики отечественного страхового рынка возрастут в 2-2,5 раза. При активном использовании методов налогового стимулирования будет обеспечен опережающий рост добровольного страхования в 2 3 раза против 1,5 2-кратного увеличения масштабов обязательного страхования. Следствием станет рост отношений объема страховых взносов к внутреннему валовому продукту: с 1,3 процента в 2000 году до 2-2,5 процента в 2003 году. При этом доля отечественных компаний сохранится в пределах 80 процентов.

 • 77. Анализ стробоскопического преобразователя частоты
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  Для уменьшения нелинейности при высоких уровнях сигнала необходимо использовать цифровую обработку сигнала, поступающего с выхода преобразователя. Для сглаживания коэффициента передачи с помощью численного моделирования подбирается соответствующая корректировочная функция. Для кольцевого диодного стробпреобразователя наиболее простая и подходящая , где - частота сигнала, - вносимый стробпреобразователем фазовый сдвиг, k0 и k1 - эмпирически найденные или подобранные с помощью численного моделирования коэффициенты. Далее значение выходного сигнала умножается на значение корректировочной функции. На рис. 3 показан график нелинейности стробпреобразователя с длительностью стробимпульса 50 пс при воздействии сигнала 1 В с цифровой обработкой сигнала, где k0=0,013625, k1 = 1,625*10-12. На рис. 4 показан аналогичный график для напряжения сигнала 0,5 В. Коэффициенты k0 и k1 зависят также от значения сигнала. Но эта зависимость для высоких уровней сигнала, где целесообразно применять такие цифровые фильтры из-за относительно большой нелинейности (0,1-1% ), может быть выражена достаточно просто - линейной функцией.

 • 78. Анализ Фурье
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Метод анализа был основан на так называемых рядах Фурье. В соответствии с принципом интерференции ряд начинается с разложения сложной формы на простые например, изменение земной поверхности объясняется землетрясением, изменения орбиты кометы влиянием притяжения нескольких планет, изменение потока тепла его прохождением сквозь препятствие неправильной формы из теплоизолирующего материала. Фурье показал, что сложная форма волны может быть представлена как сумма простых волн. Как правило, уравнения, описывающие классические системы, легко решаются для каждой из этих простых волн. Далее Фурье показал, как эти простые решения можно суммировать, чтобы получить решение всей сложной задачи в целом. (Говоря языком математики, ряд Фурье это метод представления функции суммой гармоник синусоид и косинусоид, поэтому анализ Фурье был известен также под названием «гармонический анализ».)

 • 79. анализ численности, продуктивности ивыход продукции молочного стада коров
  Курсовой проект пополнение в коллекции 16.07.2008

  Индексный анализ показал, что в АОЗТ «Назаровское» увеличение валового надоя молока в 2003 году по сравнению с 2002 годом произошел за счет увеличения продуктивности, но если численность коров резко снизится, то увеличение валового надоя молока может не наблюдаться. В СЗАО «Анашинское» валовой надой молока в большей степени снижается за счет уменьшения численности поголовья коров, чем за счет продуктивности. Анализ структуры стада показал, что в этом хозяйстве вряд ли увеличится численность маток, если будет уменьшаться число коров, но, судя по таблице 5.2 в этом хозяйстве имеется тенденция к увеличению поголовья коров за счет увеличения такой группы стада как нетели и телки старше двух лет. Для того, чтобы поднять уровень продуктивности в этом хозяйстве надо улучшить кормовую базу, как с качественной стороны, так и с количественной. Так же надо совершенствовать условия содержания и ухода за ними (обеспечение хорошими помещениями, профилактические мероприятия против болезней, своевременное кормление, поение, доение, моцион и др.). Так же важное значение имеет племенная работа проводимая в хозяйстве, которая находит свое конечное отражение в совершенствование пород коров, в повышении продуктивности. Очень важное значение имеет качество управления в хозяйстве, но это уже зависит от руководителя.

 • 80. Анализ читательских предпочтений газет
  Курсовой проект пополнение в коллекции 19.03.2008

  Во вторую категорию вошли студенты/ученики 76,5% и работающие 23,5%, среди которых 23,5% мужчин, а 76,5% - женщин. 21% из этой группы вообще не читает череповецких газет. Наиболее популярной газетой является «Голос Череповца». Эту газету читают чуть меньше половины опрошенных данной возрастной группы. На втором месте находится «Спутник», а на третьем «Курьер». Все эти газеты так же входят в тройку наиболее хорошо оформленных. Почти все читатели покупают газеты, лишь 4% предпочитают их выписывать. Мужчины покупают газеты в киосках и у распространителей, но не в издательстве Чаще всего опрошенные этой категории покупают одну - две газеты и предпочитают читать заинтересовавшие их статьи (58,5%). Любимые рубрики у всех различные. В основном у женского пола любимыми являются развлекательные рубрики (анекдоты, кроссворды, гороскопы), у опрошенных мужского пола так же, за исключением гороскопов. Мужчины уделяют гораздо больше внимания новостям (особенно спорта), чем женщины. Для многих играет роль оформление газеты (74,5%). Все в череповецких газетах устраивает лишь 25,5% опрошенных. Многих не устраивает реклама (39,2%). Людям этой возрастной категории не хватает развлекательных рубрик (21,4%), новостей (10,7%) и очерков (10,7%).