Безопасность жизнедеятельности

 • 201. Безпека експлуатації електроустановок
  Методическое пособие пополнение в коллекции 26.03.2011

  Класифікація враховує вплив факторів навколишнього середовища на небезпеку поразки людини електричним струмом. Відповідно до ПУЕ усі виробничі приміщення по небезпеці поразки людини електричним струмом підрозділяються на наступні групи:

  1. Приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов, що визначають підвищену небезпеку:
  2. підвищена вологість вологість повітря в приміщенні перевищує 75%;
  3. струмопровідна (вугільна і/чи металева) пил у повітрі; вона осідає на поверхні устаткування і може привести до перекриття нетокопровідних частин устаткування;
  4. струмопровідні підлоги - зменшують опір ланцюга людини; струмопровідними вважаються земляні, бетонні, цегельні і металеві підлоги;
  5. підвищена температура повітря, чи періодично перевищуюча +35 С.;
  6. можливість одночасного доторкання людини з заземленними металоконструкціями будівельними чи технологічними з одного боку, і з металевими корпусами електроустановок з іншої сторони.
  7. Особливо небезпечні приміщення, що характеризуються одночасно наявністю двох чи більш умов підвищеної чи небезпеки однієї з умов особливої небезпеки. До умов особливої небезпеки відносяться:
  8. особлива вогкість вологість повітря близька до 100%, при цьому устаткування покривається крапельками конденсату;
  9. чи хімічно біологічно активне середовище, що діє руйнівно на ізоляційні і струмоведучі частини устаткування, це пари кислот, лугів, що повзуть солі, мікроорганізми.
  10. Приміщення без підвищеної небезпеки, у яких відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.
 • 202. Безпека життєдіяльності в лісовому господарстві
  Курсовой проект пополнение в коллекции 03.02.2011

  З допомогою садово паркового мистецтва людина впорядковує ландшафт законами красоти, вирішуючи при цьому комплекс специфічним, функціональних і ідеологічних завдань. В парку на порівняно невеликій території збираються всі найкращі природні явища даної місцевості, а іноді цілого регіону. Центральні якості, присутні в природному ландшафті, залишаються, а всі негативні явища, які впливають на його декоративно художні і санітарно гігієнічні фактори поступово видаляються. В процесі будівництва парку (саду) виникає синтез природних елементів ландшафту (рослинності, рельєфу, води, повітря) і штучних форм, тобто складається новий вигляд ландшафту. Садово-парковий ландшафт це поняття включає в себе і звязок садово-паркового ландшафту з історією мистецтва, формуванням і розвитком, архітектурним стилем , і деякими соціальними і екологічними явищами, визначаючі їх суспільне явища.

 • 203. Безпека на дорозі
  Информация пополнение в коллекции 22.07.2010

  Причини дорожньо-транспортних пригод можуть бути різноманітні. Це, насамперед, порушення правил дорожнього руху, технічні несправності автомобілів, перевищення швидкості руху, недостатня підготовка осіб, що керують автомобілем, повільна їх реакція. Нерідко причиною аварій і катастроф стає керування автомобілем осіб у нетверезому стані. До серйозних дорожньо-транспортних подій призводить невиконання правил перевезення небезпечних вантажів та недотримання при цьому необхідних вимог безпеки.

 • 204. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  З теплообмінних апаратів і трубопроводів, виведених з роботи для ремонту, слід зняти тиск і звільнити їх від пари і води. З електроприводів вимикальної арматури необхідно зняти напругу, а з мережі живлення електроприводів запобіжники. Цю арматуру необхідно закрити. Вентилі відкритих дренажів, що сполучаються безпосередньо з атмосферою необхідно відкрити. Вентилі дренажів закритого типу після дренування теплообмінного апарата (трубопроводу) повинні бути закриті; між запірною арматурою і теплообмінним апаратом (трубопроводом) повинна бути арматура, що безпосередньо сполучається з атмосферою. Не електрифікогіана вимикальна арматура і вентилі дренажів необхідно заблокувати ланцюгами або іншими пристосуваннями і замкнути на замки. Виконання зазначених вимог обов'язкове на трубопроводах з установленою заглушкою.

 • 205. Безпека підприємницької діяльності
  Контрольная работа пополнение в коллекции 01.02.2011

  Що стосується визначення органу державної виконавчої влади, який буде формувати й реалізовувати державну політику щодо охорони прав на комерційну таємницю, Законом України “Про Службу безпеки України” в статті25 визначено, що до обовязків СБУ віднесено “сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України”. Як бачимо, формулювання даної норми не дозволяє чітко визначити, чи є СБУ саме тим органом державної виконавчої влади, який буде формувати і реалізовувати державну політику щодо охорони прав на комерційну таємницю, чи ні. Крім того, законодавець не визначає, що розуміється під поняттям “сприяти”, а також механізм реалізації цього “сприяння”.

 • 206. Безпека праці у виробничих приміщеннях
  Контрольная работа пополнение в коллекции 23.01.2010

  На підприємстві середньоспискова кількість працівників у звітному році склала 600 чоловік. За цей самий період сталося 25 випадків виробничого травматизму, у тому числі 5 випадків, які не були повязані з виробництвом. Загальна втрата робочого часу через непрацездатність у звязку з нещасними випадками, пов`язаними з виробництвом, становила 125 робочих днів, зокрема, 2 потерпілих, які отримали на виробництві травми 25 та 27 грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні наступного за звітним року. Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт важкості виробничого травматизму.

 • 207. Безпечна експлуатація машин, механізмів, систем під тиском. Шкідливі виробничі чинники
  Информация пополнение в коллекции 09.03.2011

  При проектуванні робочого місця слід пам'ятати, що фізіологічно не виправдана фіксована робоча поза. Крім того, якщо при виконанні роботи потрібні великі м'язові зусилля, то переважає поза «стоячи», а при менших зусиллях «сидячи». Робота в позі «стоячи» призводить до швидшого стомлення, ніж робота в позі «сидячи». Проте і та, і інша фіксовані пози викликають порушення кровообігу в нижніх кінцівках і органах області тазу, що призводять до профзахворювань (геморою, варикозному розширенню вен). Тому доцільно передбачати можливість роботи сидячи і стоячи. Приклад: Дейл Карнегі бесідував з Генрі Фордом незадовго до його вісімдесятиліття. Його уразив квітучий і бадьорий вигляд. На питання, в чому секрет, він відповів: «Я ніколи не стою, якщо маю можливість сісти, і ніколи не сиджу, якщо можу лягти».

 • 208. Беспроводная адресно-аналоговая система сигнализации и оповещения
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  Известно, что в прошлом при попытке применения радиоканальных систем пожарной сигнализации сложности возникали уже на этапе согласования проектов в УГПН. И одним из камней преткновения являлся целый раздел НПБ-88 под названием «Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления», в котором ничего не было сказано про радиоканал. Однако, практика показала, что при определенных техникоорганизационных решениях вполне можно говорить об использовании каналов, отличных от проводных. В этом случае задача производителя доказать живучесть, эффективность и надёжность предлагаемого решения.

 • 209. БЖД
  Контрольная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  Ср-ва защиты от воздействия опасных зон оборудования подразделяется на: коллективные и индивидуальные.

  1. Коллективные
  2. Оградительные
  3. стационарные (несъемные);
  4. подвижные (съемные);
  5. переносные (временные)
  6. Оградительные средства предназначены для исключения возможности попадания работника в опасную зону: зону ведущих частей, зону тепловых излучений, зону лазерного излучения и т.д.
  7. Предохранительные
  8. наличие слабого звена (плавкая вставка в предохранитель);
  9. с автоматическим восстановлением кинематической цепи
  10. Блокировочные
  11. механические;
  12. электрические;
  13. фото-электрические;
  14. радиационные;
  15. гидравлические;
  16. пневматические;
  17. пневматические
  18. Сигнализирующие
  19. по назначению (оперативные, предупредительные, опознавательные средства);
  20. по способу передачи информации
  21. световая;
  22. звуковая;
  23. комбинированная
  24. Сигнализирующие ср-ва предназначены для предупреждения и подачи сигнала в случае попадания работающего в опасную зону оборуд-я.
  25. Средства защиты дистанционного управления
  26. визуальная;
  27. дистанционная
  28. Предназначены для удаления раб. места персонала, работающего с органами, обеспечивающими наблюдение за процессами или осуществление управления за пределами опасной зоны.
 • 210. БЖД – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Бенджамин Франклин изобрел молниеотвод. Ломоносов: исследовал условия работы "горных людей", "Работа об условиях движения вольного воздуха" (устройство вентиляции). Петров изобретатель батареи постоянного тока (1801 г.); разрабатывал средства защиты от электрического тока; изобрёл изоляцию. В начале XX в. стала формироваться русская школа безопасности ( Кирпичев и др.). В России появились курсы безопасности, тогда же появился термин "техника безопасности". Сеченов: "Физиология труда", в ней он рассматривает нагрузки, обосновывает восьмичасовой рабочий день.

 • 211. БЖД как наука
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элементами техносферы (машины, сооружения и т.д.) и действиями человека. Измеряя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе человек- среда обитания:

  • комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей трудоспособности и как следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания.
  • допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых процессов у человека и в среде обитания.
  • опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном взаимодействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды.
  • чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать нарушения в природной среде.
 • 212. БЖД на железнодорожном транспорте
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Осуществление комплекса организационно технических мер по предупреждению особо опасных нарушений и прежде всего:

  • проездов запрещающих сигналов;
  • несоблюдения порядка закрепления подвижного состава от самопроизвольного его ухода со станций и регламента действий при приёме, отправлении и проследовании поездов, особенно пассажирских с вагонами, загруженные опасными грузами;
  • отправление поездов с перекрытыми концевыми кранами тормозной магистрали, а также вагонов, загруженных свыше установленного норматива;
  • несоблюдения правил содержания бесстыкового пути и ограждения сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ;
  • неограниченная скорость движения поездов на участках, не гарантирующих по состоянию пути их безопасный пропуск с установленной скоростью движения;
  • изломов шеек осей колёсных пар и других элементов ходовых частей вагонов;
  • столкновений с автомобильным транспортом на железнодорожных переездах;
 • 213. БЖД, ответы на экзаменационные вопросы
  Вопросы пополнение в коллекции 20.09.2010
 • 214. Билеты для зачёта на военную кафедру
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  9. Космические силы выполняют задачи по обнаружению стартов баллистических ракет, предупреждению о ракетном нападении. Они осуществляют запуск ракет-носителей, управление орбитальной группировкой космических аппаратов и поддержание ее на уровне, позволяющем решать задачи мирного и военного времени. Использование космоса в мирных целях (космос в промышленности): Спутниковая связь, Наблюдения Земли со спутников, Коррекция ресурсов Земли, прокладывание путей с помощью наблюдений со спутника, Определение координат объекта в аварийных ситуациях при помощи спутниковой связи и т.д.

 • 215. Билеты за курс средней школы (2003г.)
  Вопросы пополнение в коллекции 09.12.2008

  Одной из Форм эмоциональной, стрессовой реакции и наиболее опасным врагом является СТРАХ. Страх - это чувство, вызываемое действительной или кажущейся опасностью, ожиданием боли, страдания и т.п. И вместе с тем страх,- нормальная реакция на опасность. Для неподготовленного человека внешняя среда оказывается, часто постоянным лоточником страха / глухой лес. шторм', на море, ледовое покрытие водоемов, топкое болото.../. Страх может подчинить себе вое мысли и поступки человека, простую проблему превратить в сложную, а сложную сделать непреодолимой, В состоянии страха человек теряет способность контролировать свои действия, принимать правильные решения. Но. в то же время страх, управляемый и подавляемый, может оказаться полезным стимулятором для человека, заставляя его быстрее и лучше соображать, активнее действовать. Он обостряет восприятие органов чувств, придает силы. Анализ поведения людей в состоянии страха; 50% оказываются в состоянии ошеломления остаются относительно спокойными* хотя к мало активными; 2'Ьь - подвержены, истерическим реакциям, .это может быть сильное речевое и двигательное возбуждение или ..м- наоборот, заторможенность, подавленность, безразличие, неспособность к каким-либо действиям; 25% - сохраняют -самообладание, быстра оценивают сложившуюся обстановку и принимают решение

 • 216. Билеты и шпоры по Войсковому Тылу
  Вопросы пополнение в коллекции 09.12.2008

  Полк может оборонятся в первом или во втором эшелоне дивизии в полосе обеспечения или на передовой позиции составляющее общевойсковой резерв. При выходе из боя и отходе полк м/б назначен в арьергард или для действий в качестве прикрытия. В случае перехода к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником мероприятия по ТО полка будут осуществляться в ограниченные сроки и под постоянным воздействием все видов огня противника. Возможности полкового тыла при этом будут ограничены т.к. запасы МС могут оказаться значительно ниже нормы. Мед рота будет заполнена, а часть авт. Транспортных средств задействована на выполнение задач по обеспечению предшествующих б/д. Не исключено, что и дивизионный запас МС к этому моменту будут находиться на значительном удалении от боевых подразделений полка. Переход полка к О. преднамеренно как правило будет осуществляться заблаговременно вне соприкосновении с противником, в этих условиях все мероприятия по ТО полка осуществляются в мене сложной обстановке. Тыл полка будет иметь более благоприятные для работы условия и располагать большим временем для выполнения задачи по матер. и мед обеспечению подразделений полка, проведение тыловой разведки, организация ЗООМ тыла. Организуя ТО подразделений в О во всех случаях необходимо предусматривать:

  1. Подготовку подразделений тыла к работе в условия ведения активной обороны постоянное воздействие противника всеми средствами поражения и на всю глубину ее построения, возле зараженной местности.
  2. Более надежной чем в наступлении укрытие подразделений.
  3. Создание установленных запасов МС в первую очередь в подразделении ведущих б/д на направлении сосредоточения основных усилий в первом эшелоне боевого порядка и выполнении главной задачи с учетом возможного окружения или нарушения подвоза.
  4. Проведение необходимых мероприятий по обеспечению подразделений обороняющих передовую позицию (полосу обеспечения), а так же участвовать в нанесении контр атак.
 • 217. Билеты по Обж за 11 класс
  Вопросы пополнение в коллекции 09.12.2008

  Билет 25.

  1. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человека. Использование факторов окружающей природной среды для закаливания.
  2. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные образовательные учреждения профессионального образования.
  3. Вы находитесь у водоема, видите тонет человек. Ваши действия.
 • 218. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха и почвы
  Контрольная работа пополнение в коллекции 31.03.2008

  Одним из важнейших загрязнителей атмосферного воздуха является сернистый газ, являющийся основным побочным продуктом сгорания угля. Во влажном воздухе сернистый ангидрид соединяется с водой, образуя серную кислоту. Выпадая с дождём на землю, она разъедает не только лёгкие человека, но и металлы, краски и даже камень. Двуокись серы в комбинации с окислами азота могут раздражать органы дыхания. Углекислый газ, образуемый при дыхании живых существ, а также при сжигании угля, нефти и газа также опасен для здоровья. Продолжающийся рост содержания двуокиси углерода в воздухе может привести к повышению температуры на Земле, а затем и к парниковому эффекту. Окись углерода бесцветный и не имеющий запаха ядовитый газ. Его токсичность объясняется тем, что он образует стойкое соединение с гемоглобином. Таким образом, вдыхание окиси углерода блокирует поступление кислорода в кровь, что приводит к кислородному голоданию тканей и вызывает головную боль, головокружение, тошноту, шум в ушах, обморок, паралич дыхательных путей и смерть.

 • 219. Биологическое действие ионизирующих излучений и способы защиты от них
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Изменения в крови, трудоспособность нарушена1 - 2Лёгкая (1)Через 2-3 чНесильная тошнота с рвотой. Проходит в день облученияКак правило, 100% -ное выздоровление даже при отсутствии лечения2 - 4Средняя (2)Через 1-2 ч Длится 1 суткиРвота, слабость, недомоганиеВыздоровление у 100% пострадавших при условии лечения4 - 6Тяжёлая (3)Через 20-40 мин.Многократная рвота, сильное недомогание, температура -до 38╟Выздоровление у 50-80% пострадавших при условии спец. леченияБолее 6Крайне тяжёлая (4)Через 20-30 мин.Эритема кожи и слизистых, жидкий стул, температура -выше 38╟Выздоровление у 30-50% пострадавших при условии спец. лечения6-10Переходная форма (исход непредсказуем)Более 10Встречается крайне редко (100%-ный смертельный исход)Для категорий А и Б, с учётом радиочувствительности разных тканей и органов человека, разработаны предельно допустимые дозы облучения (табл. 5).

 • 220. Биологическое действие радиоактивных излучений
  Информация пополнение в коллекции 31.03.2010

  Большое значение имеют также возраст, физиологическое состояние, интенсивность обменных процессов организма, а также условия облучения. При этом, помимо дозы облучения организма, играют роль: мощность, ритм и характер облучения (однократное, многократное, прерывистое, хроническое, внешнее, общее или частичное, внутреннее), его физические особенности, определяющие глубину проникновения энергии в организм (рентгеновское и гамма-излучение проникает на большую глубину, альфа-частицы до 40 мкм, бета-частицы на несколько мм), плотность вызываемой излучением ионизации (под влиянием альфа-частиц она больше, чем при действии других видов излучения). Все эти особенности воздействующего лучевого агента определяют относительную биологическую эффективность излучения. Если источником излучения служат попавшие в организм радиоактивные изотопы, то огромное значение для биологического действия радиоактивных излучений испускаемого этими изотопами, имеет их химическая характеристика, определяющая участие изотопа в обмене веществ, концентрацию в том или ином органе, а следовательно, и характер облучения организма. Первичное действие радиации любого вида на любой биологический объект начинается с поглощения энергии излучения, что сопровождается возбуждением молекул и их ионизацией. При ионизации молекул воды (косвенное действие излучения) в присутствии кислорода возникают активные радикалы (ОН- и др.), гидратированные электроны, а также молекулы перекиси водорода, включающиеся затем в цепь химических реакций в клетке. При ионизации органических молекул (прямое действие излучения) возникают свободные радикалы, которые, включаясь в протекающие в организме химические реакции, нарушают течение обмена веществ и, вызывая появление несвойственных организму соединений, нарушают процессы жизнедеятельности. При облучении в дозе 1000 р в клетке средней величины (10-9 г) возникает около 1 млн. таких радикалов, каждый из которых в присутствии кислорода воздуха может дать начало цепным реакциям окисления, во много раз увеличивающим количество измененных молекул в клетке и вызывающим дальнейшее изменение надмолекулярных (субмикроскопических) структур. Выяснение большой роли свободного кислорода в цепных реакциях, ведущих к лучевому поражению, т.н. кислородного эффекта, способствовало разработке ряда эффективных радиозащитных веществ, вызывающих искусственную гипоксию в тканях организма. Большое значение имеет и миграция энергии по молекулам биополимеров, в результате которой поглощение энергии, происшедшее в любом месте макромолекулы, приводит к поражению её активного центра (например, к инактивации белка-фермента). Физические и физико-химические процессы, лежащие в основе биологического действия радиоактивных излучений, т. е. поглощение энергии и ионизация молекул, занимают доли секунды. Последующие биохимические процессы лучевого повреждения развиваются медленнее. Образовавшиеся активные радикалы нарушают нормальные ферментативные процессы в клетке, что ведёт к уменьшению количества богатых энергией (макроэргических) соединений. Особенно чувствителен к облучению синтез дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) в интенсивно делящихся клетках. Т. о., в результате цепных реакций, возникающих при поглощении энергии излучения, изменяются многие компоненты клетки, в том числе макромолекулы (ДНК, ферменты и др.) и сравнительно малые молекулы (аденозинтрифосфорная кислота, коферменты и др.). Это приводит к нарушению ферментативных реакций, физиологических процессов и клеточных структур. Воздействие ионизирующего излучения вызывает повреждение клеток. Наиболее важно нарушение клеточного деления митоза. При облучении в сравнительно малых дозах наблюдается временная остановка митоза. Большие дозы могут вызвать полное прекращение деления или гибель клеток. Нарушение нормального хода митоза сопровождается хромосомными перестройками, возникновением мутаций, ведущими к сдвигам в генетическом аппарате клетки, а следовательно, к изменению последующих клеточных поколений (цитогенетический эффект.) При облучении половых клеток многоклеточных организмов нарушение генетического аппарата ведёт к изменению наследственных свойств развивающихся из них организмов. При облучении в больших дозах происходит набухание и пикноз ядра (уплотнение хроматина), затем структура ядра исчезает. В цитоплазме при облучении в дозах 10 00020 000 р наблюдаются изменение вязкости, набухание протоплазматических структур, образование вакуолей, повышение проницаемости. Всё это резко нарушает жизнедеятельность клетки. Сравнительное изучение радиочувствительности ядра и цитоплазмы показало, что в большинстве случаев чувствительно к облучению ядро (например, облучение ядер сердечной мышцы тритона в дозе нескольких протонов на ядро вызвало типичные деструктивные изменения; доза в несколько тысяч раз большая не повредила цитоплазмы). Многочисленные данные показывают, что клетки наиболее радиочувствительны в период деления и дифференцировки: при облучении поражаются, прежде всего, растущие ткани. Это делает облучение наиболее опасным для детей и беременных женщин. На этом же основана и радиотерапия опухолей растущая ткань опухоли погибает при облучении в дозах, которые меньше повреждают окружающие нормальные ткани.