Физика

 • 241. Вітроенергетика і перспективи її розвитку в Україні
  Информация пополнение в коллекции 08.02.2011

  При цьому треба мати на увазі, що вже нічого іншого на цьому майдані виробляти не можна. Працюючі вітродвигуни створюють тонкий шум, і, що гірше, генерують нечутні вухом інфразвукові коливання вагання з частотами нижче 16 Гц. Крім цього, вітряки розполохують птахів і звірів, порушуючи їх природний спосіб життя, а велике їх скупченні для одному майданчику можуть істотно спотворити природний процес повітряних потоків з непередбаченими наслідками. Не дивно, що в багатьох країнах, в тому числі й в Ірландії, Англії і інших, жителі виражали протести напроти розміщення ВЕС близько населених пунктів і сільськогосподарських угідь, а в умовах густонаселеної Європи це означає скрізь. Тому було висунуто ідею про розміщення систем вітряків у відкритому морі. Так, в Швеції розроблений проект, відповідно до якого передбачається в Балтійському морі встановити таку систему з 300 вітряків. На їх баштах заввишки 90 м. будуть розташовані двохлопастні пропелери з розмахом лопастей 80 м. Вартість будівництва лише першої сотні таких гігантів складає більше 1 млрд. дол., а вся система, для будівництва якої піде мінімум 20 років, забезпечить лише 2% споживаної Швецією електроенергії в даний час. Але це поки лише проект. А тим часом в тій же Швеції почато будівництво однієї ВЕС потужністю 200 кВт на відстані 250 м від берега, який буде передавати енергію на землю по підводному кабелі. Аналогічні проекти були і у СРСР: пропонували встановлювати вітряки і для акваторії Фінської затоки, і для Арабатської стрілки в Криму. Крім складності і дорожнечі подібних проектів, їх дія створить серйозні перешкоди судноплавству, рибальству, а також спричинить ті ж шкідливі екологічні впливи, про які говорилося раніше. Тому і ці очікування викликають рух протесту. Наприклад, шведські рибалки зажадали перегляду проекту, тому що, згідно їх думці, підводний кабель, як і сама станція погано впливатимуть для риб, зокрема для вугрів, які мігрують в тих місцях уздовж берега.

 • 242. Вітроенергетика у світі
  Информация пополнение в коллекции 14.01.2011

  Незалежна Україна швидко усвідомила, що таке енергетична криза, імпортуючи 78 % необхідного природного газу й 87 % нафти з Росії, яка підвищила на них ціни. Платежі за енергоносії стали головним болем національної економіки, тому що вони склали 50 % вартості українського імпорту. Замість курсу на альтернативну енергетику й енергозбереження шляхом придбання й розвитку високих технологій країна пішла шляхом згортання енергомістких виробництв, а енергогенерувальні фірми пішли шляхом придбання технологічного "секонд хенду", посиливши критичний стан економіки. Була реабілітована атомна енергетика як найдешевша за прямими витратами на виробництво енергії, незважаючи на те що непрямі щорічні витрати держави на атомну енергетику (на Чорнобильську проблему) становили 700 млн дол. У 1993 році було скасовано мораторій на будівництво нових атомних потужностей. Указом Президента 1994 року передбачалося впровадження через два-три роки нових потужностей АЕС. Але західні країни як головні кредитори країни виступили проти такого напряму розвитку енергетичного комплексу України й указали на свій досвід розв'язання енергетичних криз за допомогою реструктуризації енергомістких виробництв, використання енергозберігаючих технологій, ефективного застосування інструментів інвестиційної, податкової і тарифної політики, а також розвитку енергетики на поновлюваних джерелах енергії. Так і не добудувавши нові атомні потужності, але закривши Чорнобильську АЕС, Україна поставила себе в ще більш складне становище і лише частково скористалася запропонованою схемою реструктуризації енергетики.

 • 243. Влажность воздуха
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Форма облаков объясняется их происхождением. Облачный покров обычно состоит из разных облаков. Степень покрытия неба облакамиоблачность измеряется в баллах. Полная облачность 10 баллов. В среднем на Земле половина неба закрыта облаками. Наибольшая облачность там, где воздух поднимается, то есть в облаках пониженного давления. Наименьшая облачность соответственно в областях повышенного давления. Над океаном она больше, чем над сушей, так как там больше влаги в воздухе. Абсолютный максимум облачностинад Северной Атлантикой (9 баллов), абсолютный минимумнад Антарктидой и над тропическими пустынями (0,2 балла). Облачный покров задерживает солнечную радиацию, идущую к земной поверхности, отражает и рассеивает её. Одновременно облака задерживаю тепловые излучения земной поверхности в атмосфере. Поэтому влияние облачности на климат велико.

 • 244. Влажность воздуха и её значение
  Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

  Форма облаков объясняется их происхождением. Облачный покров обычно состоит из разных облаков. Степень покрытия неба облакамиоблачность измеряется в баллах. Полная облачность 10 баллов. В среднем на Земле половина неба закрыта облаками. Наибольшая облачность там, где воздух поднимается, то есть в облаках пониженного давления. Наименьшая облачность соответственно в областях повышенного давления. Над океаном она больше, чем над сушей, так как там больше влаги в воздухе. Абсолютный максимум облачностинад Северной Атлантикой (9 баллов), абсолютный минимумнад Антарктидой и над тропическими пустынями (0,2 балла). Облачный покров задерживает солнечную радиацию, идущую к земной поверхности, отражает и рассеивает её. Одновременно облака задерживаю тепловые излучения земной поверхности в атмосфере. Поэтому влияние облачности на климат велико.

 • 245. Властивості рідини і газу
  Курсовой проект пополнение в коллекции 24.11.2010

  Тісна аналогія між процесами утворення хвиль «маховського» і «фрудовського» типів дає можливість дослідникам, що працюють в обох цих напрямках, збирати коштовні плоди, вирощені на загальному ґрунті гідроаеромеханіки. Так, аналіз картини звукових хвиль, застосований до картини гравітаційних хвиль у каналах, дозволив істотно вдосконалити планування таких каналів. І навпаки, дослідження високошвидкісних моделей у надзвукових аеродинамічних трубах звичайно доповнюються дослідженнями в досвідчених басейнах і гідродинамічних лотках, де картину хвиль, створюваних такими тілами, можна вивчати візуально. Поряд з такою аналогією між плином рідин і газів є й розходження, що, однак, теж служить корисної мети як основа для порівняння. Коли швидкість газу в якій-небудь крапці досягає швидкості звуку, у цій крапці, як уже говорилося, може виникнути звукова хвиля. Швидкість рідини через практичні обмеження навряд чи коли-або зможе наблизитися до швидкості звуку, але в рідині існує межа, що накладається тиском насиченої пари самої рідини, для зниження тиску, пов'язаного зі збільшенням швидкості. Коли швидкість рідини сильно зростає в якій-небудь її крапці, внаслідок відповідного зниження тиску рідина в цій крапці скипає. Це явище називається кавітацією. Швидке утворення підвищенні тиску пухирців пари приводить не тільки до зниження коефіцієнта корисної дії насосів і гребних гвинтів, але й до їхнього механічного ушкодження й руйнування, якщо такий процес триває досить довго. Аналогія ж із плином газу криється тут у тім, що зони, небезпечні для обтічного тіла, однакові як при утворенні звукових хвиль у повітрі, так і при виникненні кавітації у воді. Але кавітацію легко спостерігати по помутнінню прозорої води (появі в ній пухирців), тоді як для спостереження звукових хвиль необхідно спеціальне оптичне устаткування. Тому моделі, для яких істотні звукові ефекти в повітрі, часто випробовують на кавітацію в гідродинамічних трубах, що дозволяє вдосконалити конструкцію й усунути багато небезпечних зон.

 • 246. Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок
  Информация пополнение в коллекции 25.08.2010

  Під час вмикання лампи між електродами стартера виникає тліючий розряд; його теплота нагріває рухомий біметалевий електрод. При досягненні певної температури нагрівання рухомий електрод стартера, згинаючись, замикається з нерухомим, утворюючи електричне коло, по якому протікає струм, необхідний для попереднього підігрівання електродів лампи. Підігріваючись, електроди починають випускати електрони. Під час проходження струму в колі електродів лампи розряд у стартері зникає, внаслідок чого рухомий електрод стартера остигає і, розгинаючись, повертається у вихідне положення, розриваючи при цьому електричне коло лампи. Під час розривання електричного кола до напруги мережі додається електрорушійна сила самоіндукції дроселя, і імпульс підвищеної напруги, що виник у дроселі, викликає дуговий розряд у лампі та її запалювання. З виникненням дугового розряду напруга на електродах лампи і паралельно з'єднаних з ними електродах стартера знижується настільки, що виявляється недостатньою для виникнення тліючого розряду між електродами стартера. Якщо запалювання лампи не відбудеться, то на електродах стартера з'явиться повна напруга мережі і весь процес повториться.

 • 247. Влияние вращательного и поступательного движения молекул на теплоёмкость многоатомных газов
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  где 0 потенциальная энергия взаимодействия атомов, когда все они находятся в положениях равновесия; второй же член есть квадратичная функция координат, определяющих отклонения атомов от положений равновесия. Число rкол координат в этой функции есть число колебательных степеней свободы молекулы. Последнее можно определить по числу п атомов в молекуле. Именно, n-атомная молекула имеет всего 3п степеней свободы. Из них три соответствуют поступательному движению молекулы как целого и три ее вращению как целого. Если все атомы расположены по одной прямой (в .частности, у двухатомной молекулы), то вращательных степеней свободы всего две. Таким образом, нелинейная n-атомная молекула имеет всего 3п - 6 колебательных степеней свободы, а линейная 3п - 5. При п = 1 колебательных степеней свободы, конечно, совсем нет, так как все три степени свободы атома соответствуют поступательному движению.

 • 248. Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур
  Информация пополнение в коллекции 26.06.2010

  Отрицательные значения парамагнитной температуры Кюри (θ<0) указывают на то, что в кристаллах Hg1-xMnxS между атомами Mn возникает обменное взаимодействие антиферромагнитного характера. Рассмотрим возможные типы включений второй фазы и кластеров (которые им соответствуют по характеру обменного взаимодействия, но в отличие от фаз не владеют собственной кристаллической структурой, а образуются в рамках кристаллической структуры кристалла, в котором они существуют) в кристаллах Hg1-xMnxS. К таким фазам, которые могли бы образоваться в исследуемых кристаллах, относятся MnS2 (TN=60K, q= -592K), MnS (TN=155K, q= -982K), Mn (TN=100K) (фаза MnО с TN=120 K, или соответствующие ей кластеры менее вероятны, чем рассмотренные). Все эти фазы являются антиферромагнетиками и если бы они присутствовали в Hg1-xMnxS, то это привело бы к особенностям на температурной зависимости магнитной восприимчивости при указанных температурах Нееля (ТN). В кластерах, которые отвечают этим фазам, обменное взаимодействие антиферромагнитного характера (антиферромагнитное упорядочение) проявляется слабее или сильнее, в зависимости от размеров кластеров и температуры. С увеличением размеров кластеров парамагнитная температура Кюри (q) и температура излома (ТС) на зависимости χMn-1= f(T), которые их характеризуют, будут возрастать, приближаясь к соответствующим параметрам, которыми владеют соответствующие этим кластерам фазы: MnS2, MnS, Mn, а при выделении этих фаз параметры совпадут. Так особенность на зависимостях χ= f(T) и χMn-1= f(T) для хм=0,025 находится при Т~155К, что может свидетельствовать о наличии включения второй фазы (MnS) в кристалле Hg1-xMnxS.

 • 249. Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и ...
  Курсовой проект пополнение в коллекции 23.09.2008

  Дифференциальные уравнения (2.13), (2.14) с учетом уравнений (2.9), (2.5)(2.12) описывают нестационарный высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника, нагреваемого электрическим током в газообразной среде, с учетом испарения окисла с его поверхности. На рис.2.3 представлены зависимости T(t) и h(t), рассчитанные по указанным формулам для вольфрамового проводника, нагреваемого электрическим током в среде кислорода. Результаты представлены в сравнении с экспериментальными данными А. Г. Мержанова 10. Кривая 2 описывает зависимости T(t) и h(t) без учета теплопотерь на испарение. Высокотемпературное состояние характеризуется максимальным значением температуры, которая затем уменьшается по мере роста толщины оксидного слоя. При достижении толщиной окисла критического значения hE происходит затухание реакции окисления на поверхности проводника, вследствие уменьшения плотности химического выделения. С учетом испарения оксида с поверхности проводника толщина оксидной пленки увеличивается (кривая 1), достигает максимального значения, а затем убывает, т.к. скорость испарения ее при высоких температурах больше скорости образования окисла. Результаты расчетов по физикоматематической модели с учетом испарения хорошо согласуются с экспериментальными данными. С уменьшением мощности электрического тока, нагревающего проводник, увеличивается время высокотемпературного окисления проводника и максимальное значение толщины оксидной пленки, т.к. при более низких температурах скорость испарения окисла меньше.

 • 250. Влияние конструктивных особенностей тяговой сети на потери энергии
  Дипломная работа пополнение в коллекции 01.07.2012

   ïîñëåäíåå âðåìÿ â âèäó îãðàíè÷åííîñòè ýíåðãîíîñèòåëåé âñ¸ áîëåå îñòðî âîçíèêàþò ïðîáëåìû ðàöèîíàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàñõîäîâàíèÿ ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå è ýëåêòðè÷åñêîé. Îñíîâíûì ïîòðåáèòåëåì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ òÿãà. Ïî ñâîåé ïðèðîäå òÿãîâàÿ íàãðóçêà îòëè÷àåòñÿ îò íåòÿãîâîé òåì, ÷òî îäíîâðåìåííî ïåðåìåùàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå è èçìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè. Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïîëó÷èëà çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòåðü â òÿãîâîé ñåòè. Âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòåðü, à âìåñòå ñ íèìè è ýíåðãèè, íåîáõîäèìà äëÿ ðàçâèòèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè ïóòåì âûõîäà íà íåãî òÿãîâûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïðè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷¸òàõ ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ èçìåðåííûå è ðàññ÷èòàííûå ïðèáëèæåííî âåëè÷èíû.  ýòèõ ðàñ÷åòàõ ïðîöåíò ïîòåðü â òÿãîâîé ñåòè ïðèíèìàåòñÿ (!) îðèåíòèðîâî÷íî, òàê êàê ïðè ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå ó÷¸òà òî÷íîå çíà÷åíèå ïîòåðü ýíåðãèè îïðåäåëèòü íåâîçìîæíî. Ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü âàðüèðîâàòü âåëè÷èíàìè ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà òÿãó, òåì ñàìûì ïîêðûâàÿ íåóâÿçêè ïðè ñîñòàâëåíèè îáùåãî ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà.  ðåçóëüòàòå íà òàê íàçûâàåìûå "óñëîâíûå ïîòåðè" ñïèñûâàþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå íåäî÷¸òû è íåäîðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ñëóæá è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé æåëåçíûõ äîðîã.  ýòèõ óñëîâèÿõ íà ðÿäå äîðîã ïîòåðè â òÿãîâîé ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà îöåíèâàþò âåëè÷èíîé 10-15%, â òî âðåìÿ, êàê äåéñòâèòåëüíûå ïîòåðè ñîñòàâëÿþò 3-5%. Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì ïðåäëàãàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè è ïðîãíîçèðîâàíèè ïîòåðü èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ìîäåëèðîâàíèå òÿãîâîé íàãðóçêè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåíåíèå ñòàíäàðòíûõ ìîäåëåé, òàêèõ êàê Electronics Workbench, íå ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü òðåáóåìûé ðåçóëüòàò, ïîñêîëüêó íå ðåàëèçóåòñÿ ïðîöåññ ïåðåìåùåíèÿ íàãðóçêè, à ïðè ìîäåëèðîâàíèè äâèæåíèÿ ïîåçäà ïî ó÷àñòêó ïðèõîäèòñÿ ìîäåëèðîâàòü êàæäóþ ìãíîâåííóþ ñõåìó â îòäåëüíîñòè.

 • 251. Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутников Земли и способы защиты
  Курсовой проект пополнение в коллекции 17.03.2010
 • 252. Влияние метилирование поверхности на устойчивость наночастиц кремния
  Доклад пополнение в коллекции 03.02.2011

  Гидрогенизация поверхности кластеров позволяет сохранить конфигурацию и основные свойства нанокремния, однако оно не может предотвратить окисление наночастиц кремния в воздухе. Эффективный способ стабилизации поверхности частиц и их фотолюминесцентных (ФЛ) свойств представляет собой пришивку органического монослоя на водородо-насыщенную поверхность наночастиц путем реакции гидросилизации. Однако, в общем это ранее не представлялось возможным для кремниевых наночастиц, излучающих голубой цвет (~1 нм в диаметре). Получение органически защищенных наночастиц кремния, испускающих голубой цвет, и остающихся стабильными в воздухе, оставалось проблематичным. Природа голубого излучения кремниевых наночастиц кажется зависит от метода получения и, в общем, недостаточно хорошо понята. Группа Свихарта развила метод для приготовления в макроскопических количествах люминесцентных наночастиц кремния, излучающих в пределах от красного до зеленого цвета. Метод основан на разложении SiH4-H2-He смеси CO2 лазером с последующим травлением в концентрированной HF/HNO3 смеси.

 • 253. Влияние обменных взаимодействий на вероятность дезактивации триплетных молекул акцепторов
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

  Новые возможности для спектральных исследований переноса энергии дает открытый в 1952 г. Э.В. Шпольским, А.А. Ильиной и Л.А. Климовой эффект резкого сужения спектральных полос люминесценции ряда ароматических углеводородов в замороженных н.- парафиновых растворах [31]. Попытки получить квазилинейчатый спектр [32-36] сенсибилизированной фосфоресценции не дали положительного результата. Тонкая структура спектра излучения акцептора размывалась при переходе к сенсибилизированному возбуждению. Квазилинейчатые спектры сенсибилизированной фосфоресценции удавалось получить лишь в том растворителе, в котором и акцептор и донор имеют каждый в отдельности при выбранной концентрации квазилинейчатые спектры [37-40]. Было установлено, что эффективность образования донорно акцепторных пар в этих условиях различна для различных центров. Это проявляется в отличии мультиплетной структуры спектров при прямом, в отсутствие донора, и сенсибилизированном возбуждении, что объясняется образованием нескольких излучающих и поглощающих центров с разной эффективностью передачи энергии. Причина различной эффективности переноса энергии связывается с зависимостью обменно резонансного взаимодействия от взаимной ориентации партнеров в матрице растворителя. Так же были изучены спектры сенсибилизированной фосфоресценции хинолина и нафталина в матрицах н.- парафинов от пентана до октана при 77 К [41]. Из сопоставления мультиплетов обычной и сенсибилизированной фосфоресценции сделан вывод, что они различаются как по числу компонентов, так и по положению и относительной интенсивности. Было выдвинуто предположение, что мультиплетность в спектре акцептора при сенсибилизированном возбуждении и его квазилинейчатая структура обусловлены эффектом селекции в переносе энергии. Этот эффект селекции может быть связан как с особенностями взаимного расположения энергетических уровней донора и акцептора, так и с особенностями взаимного расположения партнеров в донорно акцепторной паре. Эту гипотезу авторы [41] подтверждают различием мультиплетной структуры спектров сенсибилизированной фосфоресценции акцептора в одном и том же растворителе в случае различных доноров. Однако возможна и иная интерпретация результатов этой работы. Не исключено, что за квазилинейчатые спектры, ответственны молекулы акцептора, находящиеся в агрегатах донора. Так в некоторых работах [42,43] наблюдался квазилинейчатый спектр сенсибилизированной фосфоресценции нафталина в кристаллах бензофенона при возбуждении через основу. И было установлено, что триплет триплетный перенос энергии эффективно осуществляется, если молекулы акцептора внедрены в агрегаты донора.

 • 254. Влияние погрешности трансформаторов тока и напряжения на коммерческие потери в энергосистемах
  Статья пополнение в коллекции 01.06.2010

  Эффективность внедрения АСКУЭ на подстанции зависит от затрат на внедрение АСКУЭ; от экономического эффекта, полученного в результате внедрения. В настоящее время учет отпущенной электроэнергии и расчет энергетического баланса на большинстве подстанций ведется при помощи электромагнитных счетчиков без учета погрешностей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Часто трансформаторы напряжения работают при загрузке вторичной обмотки, превышающей номинальную в несколько раз, т.е. с отрицательной погрешностью. Большую часть нагрузки трансформатора напряжения составляют измерительные приборы, подключенные к ним, в частности электромагнитные счетчики активной энергии. Например, на подстанции "Свердловская" установлены индукционные счетчики типа САЗУ-И670М, потребляемая мощность которых 4 Вт. В результате внедрения АСКУЭ индукционные счетчики будут заменены на электронные - типа ПСЧ, потребляемая мощность которых в два раза меньше - 2 Вт.

 • 255. Влияние температуры и магнитного поля на электрическую проводимость и аккумуляцию энергии в кондукто...
  Дипломная работа пополнение в коллекции 12.03.2007

  ЛИТЕРАТУРА

  1. Актинов А.А. и др. О стойкости магнитных жидкостей к воздействию повышенных температур /Физико-химические и прикладные проблемы МЖ: сборник научных трудов/ Ставрополь, СГУ 1997 г.
  2. Зубко В.И. и др. Влияние условий получения МЖ на ее электрофизические свойства /Физико-химические и прикладные проблемы МЖ: сборник научных трудов/ Ставрополь, СГУ 1997 г.
  3. Кожевников В.М. Анизатрония электропроводности дисперсных линейных систем, наведенная внешним воздействием /Физико-химические и прикладные проблемы МЖ: сборник научных трудов/ Ставрополь, СГУ 1997 г.
  4. Арцимович А.А. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. - М.: Наука, 1972.
  5. Бронштейн И.И. Справочник по высшей математике. - М.: Физматгиз, 1981.
  6. Дзаразова Т.П. Практическая физика.: Учебное пособие. - Ставрополь СГПУ, 1994г.
  7. Калашников С.Т. Электричество. - М.: Наука, 1977 г.
  8. Основные формулы физики под ред. Мензела Д.М.: ИЛИ, 1957г.
  9. Полихрониди И.Т. Электро- и магнитополевая аккумуляция электрического заряда в ячейке с МЖ. Проблемы физико-математических наук: Материалы научно-методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука-региону». - Ставрополь: СГУ, 1998 г.
  10. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.3. Электричество. - М.: Наука, 1977 г.
  11. Тамм И.Е. Основы теории электричества. - М.: Наука, 1976 г.
  12. Фершман В.Е. Магнитные жидкости. Минск «Высшая школа», 1998.
  13. Чеканов В.В. и др. Накопление заряда в электрофоренич. ячейке с МЖ. Проблемы физико-математических наук: Материалы научно-методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука-региону». - Ставрополь: СГУ, 1998 г.
 • 256. Влияние температуры на миграционно-ускоренное тушение фосфоресценции нафталина кислородом в стеклооб...
  Статья пополнение в коллекции 22.07.2007

  Исследована температурная зависимость эффективности миграционно-ускоренного тушения триплетных возбуждений нафталина молекулами кислорода в необезгаженном стеклообразном растворе толуола. В качестве объектов исследования были выбраны растворы нафталина в стеклообразном толуоле трех концентраций: 0.1; 0.3 и 0.4 М. При концентрации 0.1 М среднее расстояние между молекулами нафталина больше радиуса обменных взаимодействий и, следовательно, миграция по триплетным уровням отсутствует. Для концентраций раствора 0.3 и 0.4 М это расстояние превышает радиус обменных взаимодействий и миграция возбуждений по триплетным уровням уже существует [1].

 • 257. Влияние температуры на параметры сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в твердых растворах ...
  Статья пополнение в коллекции 22.07.2007

  В работе приведены результаты исследования влияния температуры на интенсивность и кинетику сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в Н-декане в интервале от 77 до 150 К в необезгаженном и обезгаженном твердых растворах. Кинетика сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в отличие от обычной имеет неэспоненциальный характер. С ростом температуры наблюдается параллельное уменьшение интенсивности и времени затухания сенсибилизированной фосфоресценции в обоих случаях, однако характер тушения различен. Это объясняется наличием двух механизмов тушения. В необезгаженном растворе основным является кислородное тушение, а в обезгаженном необратимые динамические процессы, приводящие к образованию другого рода тушителя. Температурные изменения в кинетике интерпретируются в рамках влияния температуры на функцию распределения молекул трифенилена по константам скоростей дезактивации их триплетных возбуждений.

 • 258. Влияние температуры на спектральные и электрические характеристики светоизлучающих диодов
  Контрольная работа пополнение в коллекции 18.08.2010

  Светодиод - это полупроводниковый прибор, генерирующий (при прохождении через него электрического тока) оптическое излучение, которое в видимой области воспринимается как одноцветное (монохромное). Цвет излучения светодиода определяется как используемыми полупроводниковыми материалами, так и легирующими примесями. Современные промышленные светодиоды изготавливаются на основе p-n-гетероструктур InxGa1-xN/AlyGa1-yN/GaN или. InxGa1-xP/AlyGa1-yP/GaP. Светодиоды служат реальной альтернативой традиционным источникам света, так как они обладают малыми размерами, имеют малое энергопотреблении. Обладая такими свойствами, как точная направленность света и возможность управления интенсивностью и цветом излучения, они уже сегодня применяются в архитектурном и декоративном освещении, на их основе созданы рекламные экраны цветного изображения [1].

 • 259. Влияние ультразвука на ЭПР и фотолюминесценцию кристаллов ZnS
  Информация пополнение в коллекции 22.06.2010

  Наблюдаемые изменения сигнала ЭПР Cr+ могут быть объяснены следующим образом. Известно, что ростовые дислокации зарождались при высоких температурах в условиях, благоприятных для процессов диффузии и поэтому окружены густым облаком дефектов, которые ионизуются электрическими полями дислокаций и экранируют их заряд. В результате чего радиус ридовских цилиндров ростовых дислокаций в исходном состоянии имеет очень малую величину и объем ридовских цилиндров минимален. Ясно, что в этом случае, концентрация центров Cr+ должна быть максимальной. После смещения из исходного положения, дислокации частично выходят из компенсирующего их заряд облака, которое может перемещаться только в результате диффузии, скорость которой при комнатных температурах пренебрежимо мала. Радиус ридовских цилиндров вокруг дислокаций увеличивается, что и является причиной уменьшения количества ионов Cr+. Таким образом, полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что упругие механические колебания ультразвуковой частоты вызывают смещения ростовых дислокаций в пределах атмосфер Коттрелла. Понятно, что при этом происходит увеличение эффективных радиусов ридовских цилиндров, то есть рост "геометрического" заряда дислокаций, а значит под действием сильных электрических полей дислокаций оказываются значительно большие объемы кристалла чем в исходном состоянии. Тот факт, что после прекращения действия на кристалл ультразвуковых колебаний, количество центров Cr+ восстанавливается не полностью, свидетельствует о том, что какая-то часть дислокаций не возвращается в начальные положения и электрические поля дислокаций оказывают влияние на достаточно большое количество ионов хрома, то есть они остаются в состоянии повышенной электрической активности.

 • 260. Влияние фотохимических реакций на процесс лазерного электрохимического осаждения
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.08.2011

  Примером процесса, на основе которого делается вывод о нетепловом действии ИК-излучения, является фотоинициированное разложение двуокиси хлора, протекающее по механизму цепной реакции с вырожденным разветвлением [4]. Схема реакции включает в себя большое число элементарных стадий. Ускорение одних стадий за счет колебательного возбуждения может приводить к сокращению периода индукции разложения, а ускорение других стадий - к его удлинению, т.е. торможению реакции. С ростом температуры период индукции реакции сокращается. На рисунке 4.2 (кривая 1) экспериментальные точки получены путем усреднения большого числа измерений. Видно, что при давлении 0,7 торр ИК-излучение увеличивает период индукции, т.е. тормозит реакцию, а при давлениях, больших 1 торр, уменьшает период индукции, т.е. ускоряет реакцию. Ускорение реакции при давлениях, больших 1 торр, естественно связать с равновесным тепловым разогревом за счет поглощения лазерного излучения. Из экспериментально известной температурной зависимости периода индукции разложения и величины разогрева можно рассчитать зависимость относительного изменения периода индукции за счет равновесного теплового разогрева, вызываемого лазерным излучением (кривая 2). Разность кривых 1 и 2 дает кривую 3, которая характеризует эффект влияния ИК-излучения в термических условиях. Полученный результат не позволяет сделать выбор элементарной стадии, ускорение которой приводит к торможению реакции, но доказывает равновесное, т.е. фотохимическое, действие на реакцию ИК-излучения при низких давлениях, в отличие от эффектов ускорения, которые могут быть соизмеримы с действием равновесного теплового разогрева.