Туризм

 • 161. Етнічна культура
  Информация пополнение в коллекции 07.03.2010

  Впродовж тривалого періоду в Україні було дуже мало наукових праць етноурбаністичного спрямування. Відсутність ґрунтовних досліджень із цієї проблематики зумовлювалася панівною у Радянському Союзі, до складу якого до 1991 р. входила Україна, офіційною марксистсько-ленінською ідеологією. Ця ідеологія визнавала перевагу класових інтересів над національними, що відвертало увагу від дослідження етнічного складу міського населення й загалом від вивчення етнічних проблем. Марксисти вважали також, що міська культура не є невідємною частиною національної культури, а навпаки - суперечить їй, нівелюючи національні традиції. Таке висвітлення проблеми відбувалося у процесі пропаганди псевдонаукової концепції злиття націй у єдиний радянський народ", яка слугувала прикриттям процесу швидкої русифікації населення різних національностей колишнього СРСР. Натомість у зарубіжних країнах етноурбаністичні дослідження розвивалися в зовсім інших умовах. Наприклад, у США етнічний склад міського населення привернув увагу науковців ще в 30-х роках ХХ ст., оскільки особливістю цієї країни, як й інших країн Америки, є те, що їхнє населення формувалося за рахунок переселенців з багатьох реґіонів світу, тому характеризується значною етнічною строкатістю. В 70-80-х роках ХХ ст. вивчення етнічних груп у містах набуло актуальності й для країн Західної Європи у звязку із міґраціями робітників - вихідців із країн Північної Африки, Туреччини, колишньої Югославії та деяких інших реґіонів.

 • 162. Етнічна специфіка духовної культури греків Приазов'я
  Информация пополнение в коллекции 20.09.2010

  В минулому всі грецькі весілля супроводжувалися танцями. Вони виконувались в різні моменти весільного обряду. Танець «Ярим-ава» (турец. yarım - неповний, незавершений, hava - мелодія, наспів) [31] - весільний танець найстаріших жителів села після вінчання молодих під час весільної ходи. Він виконується в спокійному темпі в колі або півколі, але обовязково з чіткими рухами. Танець «Дубурджа» (турец. duburacı - веде подвійну гру), який відрізнявся своєю оригінальністю, виконувався тільки матір'ю перед гостями і нареченими після звершення обряду вінчання та повернення їх з церкви у батьківський дім. Незвичайність цього танцю полягає у використанні нетрадиційних рухів для грецьких танців - вибивання та вистукування. Танець «Джин-ава» (турец. cavan-ava) виконувався протягом весілля двічі: коли наречений, озброєний шаблею, забирав наречену з батьківського дому, та під час обряду обдарування молодих - «саачув» (турец. sağaçuv - від «сіяти»). В обох випадках у танці брали участь чоловіки різного віку. Ще в кінці ХІХ ст. танці, які виконувалися на початку весільного бенкету виключно старими, вийшли з побутування: «Ер аваси» (турец. er-avası, татар. акъай аваси - чоловічий танець) та «Агир аваси» (турец. ağır - avası - важкий або повільний, статечний, урочистий танець; татар. агьыр аватар) [32]. «Трапезитка» (грец. τραπέζι - стіл) - застільний весільний танець, під час якого гості вітають наречених, пританцьовуючи під музику сидячи, не виходячи з-за столу.

 • 163. Етноботанічні характеристики рідкісних видів рослин флори Чернігівщини
  Курсовой проект пополнение в коллекции 21.09.2010

  Зародок з 1 сім'ядолею. Сім'ядолі звичайно з 2 головними провідними пучками. Листки звичайно з паралельним жилкуванням, рідше жилкування дугоподібне і ще рідше - пальчасте або пірчасте. Жилкування звичайно замкнуте. Листки звичайно не розчленовані на черешок і пластинку, рідше більш чи менш диференційовані, але в таких випадках «черешок» і «пластинка» не гомологічні черешкові і пластинці магноліопсид (вторинного походження), часто з основою у вигляді піхви. Кількість листових слідів звичайно значна. Профілли і брактеоли звичайно непарні. Провідна система стебла звичайно складається з багатьох окремих провідних пучків або іноді з 2 або більшої кількості кілець провідних пучків; провідні пучки звичайно позбавлені камбію (рідко спостерігається залишковий пучковий камбій). У флоемі немає паренхіми. Звичайно немає ясної диференціації кори і серцевини. Первинний корінець рано відмирає, замінюючись системою адвентивних коренів, які звичайно утворюють мичкувату кореневу систему. Чохлик і епідерма кореня мають в онтогенезі різне походження. Звичайно трави, іноді вторинні деревоподібні форми. Квітки звичайно 3-член-ні, іноді 4- або 2-членні. Нектарники переважно септальні. Оболонка пилкових зерен звичайно 1-кольпатна або похідних від неї типів (частіше над усе 1-поратна). Найбільш примітивним типом пилкових зерен ліліопсид є 1-кольпатна (тектонно-колумелятний пилок типу Butomus).

 • 164. Етнографічний район Карпат
  Информация пополнение в коллекции 18.04.2010

  Культурно-побутові особливості населення Закарпаття позначені деяким впливом сусідніх народів: так звана волоська сорочка з чотирикутним вирізом нагадує молдавську (не слід плутати волохи - молдовани і валахи - румуни). На Закарпатті до початку ХХ ст. збереглися будівлі кількох сімей в одному подвірї, відомі ще з описів ХVІІІ ст. Типовим для закарпатців є народний верхній одяг з ворсу гуня, який має плащеподібну форму і поширений також серед угорців. Збереглося також кілька видів короткого чоловічого і жіночого верхнього одягу: уйош, сірак, кожух (губа) без рукавів. Дівчата носили гірляндочки з квітів (косиці) над вухами - традиційна прикраса. Набедреним одягом жінок є лише фартух (плат), який закриває сорочку тільки спереду. З Їжі тут цікаві ячні коржики. Землеробство, як і в горах, підсічно-вогневе. Бойки живуть на Івано-Франківщині; у південно-західній частині Рожнятівського району та в Долинському районі (за винятком його північної частини); на Львівщині: у Воловецькому, на півночі Міжгірського і Великоберезнянського районів; в Закарпатській області. Самі бойки цю назву не люблять, дехто вважає її глузливою, тому віддають перевагу назві верховинці. Дослідник С. Верхратський виводить назву бойків від діалектної частки бойє, яку вони вживають у значенні так". Руська трійця - Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький - вважали бойків нащадками кельтських племен, які з VI ст. до н. е. жили в Центральній Європі, а близько І ст. н. е. перейшли на Балкани. Археологи стверджують, що в басейнах рік Тиси, Дністра, Західного Бугу, а також Припяті, Дніпра, в Криму є памятки кельтського походження. Як видно, територія бойків також позначена кельтськими памятками. Мовознавці назву бойків повязують з антропонімом (прізвище чи імя) Бойко, яке в словян було поширене з дуже давнього часу.

 • 165. Женская борьба
  Информация пополнение в коллекции 03.07.2012

  В настоящее время в общеобразовательных школах многих стран мира спортивная борьба является обязательным предметом. Накоплен интересный опыт. В Болгарии, например, борьба культивируется даже в тех школах, где нет ковра, во многих школах созданы специальные секции борьбы, в Министерстве просвещения введена специальная должность инспектора по борьбе. Начиная с 1966 г. там проводятся многочисленные экспериментальные исследования, свидетельствующие о том, что борьба значительно обогащает содержание уроков физической культуры, что занятия борьбой вызывают благоприятные физиологические сдвиги в организме и проходят более плотно, чем уроки по другим видам спорта. Как показал анкетный опрос, 100% учителей-мужчин и 60% учителей-женщин положительно оценивают введение борьбы в школьную программу. В бывшей ГДР борьба была включена в школьную программу с 1963 г., в 1973 г. было выпущено ценное методическое пособие "Борьба - спорт школьников". В Японии борьбе в школе отводится три этапа: для детей 6-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. В Монголии занятия по борьбе начинаются для детей с 7-8 лет, во Франции - с 6-7. Представляет интерес эксперимент, проведенный во Франции: были организованы экспериментальные соревнования по борьбе для школьников 8-12 лет. Одна половина участников этих соревнований совсем не занималась борьбой, другая посетила несколько занятий. Эксперимент подтвердил правомерность включения элементов борьбы и упражнений в сопротивлении в школьные программы, тем более что в 320 проведенных схватках не было зарегистрировано ни одного повреждения.

 • 166. Жизнь и творчество В.А. Жуковского в Калуге
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2010

  По складу характера Василий Андреевич не мог заключить себя в четырех стенах и жить, говоря его словами, »с одними безмолвными идеями, с одними созданиями воображения». В часы отдыха он жадно стремился к людям, нуждаясь в единомышленниках, в проверке собственных предположений, в узнавании нового. Охотнее всех он посещал имение Долбино, которое в 5 верстах от Мишенского, в верховьях Выри. Имение принадлежало Василию Ивановичу Киреевскому. Его жена Авдотья Петровна, в девичестве Юшкова, была племянницей и сверстницей Жуковского. В семье Юшковых рано осиротевшему Василию Андреевичу дали домашнее образование. Сама Авдотья Петровна была высокообразованной женщиной и одной из самых близких и верных друзей Жуковского. И всегда Василий Андреевич оставался желанным гостем для Киреевских. Жуковский до 1812 года был частым гостем и в Белеве, и в Мишенском. Посещает он Оптинский монастырь и Козельск. В родных местах Жуковских серьезно занимается литературным творчесвом. Уже в 1802году в журнале «Вестник Европы» опубликовано стихотворение Жуковского «Сельское кладбище - вольный перевод эллегии Грея. На родине поэт создает немало произведений, ставших потом широко известными:»Певец», »Вечер». В 1808 году была написана баллада «Людмила», которая принесла Жуковскому огромную популярность. Вместе с этим великолепным произведение в русскую литературу вошло новое романтическое направление, положившее начало целому этапу в творчестве поэта. Он создает лирические стихи, много переводит немецких, французских, английских авторов. Настал июнь 1812 года. Жуковский твердо решил не остаться в стороне когда речь шла о защите Отечества. В числе первых он подал прошение о зачислении в отряды Московского ополчения. За отличие в сражениях был награжден орденом Св. Анны. В октябре в Тарусском лагере русской армии он пишет стихотворение «Певец во стане русских воинов». Для калужан это стихотворение дорого тем, что в нем Жуковский воспел нашего земляка, козельчанина Якова Петровича Кульнева. О Кульневе Жуковский пишет с особым проникновением и теплотой:

 • 167. Жизнь и творчество Г.И. Гуркина
  Контрольная работа пополнение в коллекции 28.02.2010

  Плодотворными для Г.И. Гуркина были и четыре года пребывания в Тувинской Народной Республике. Поразительное разнообразие тем, аспектов жизни республики и, конечно, ее природа волновали воображение, и нашли воплощение в рисунках и целом ряде живописных работ. Если в живописи по-прежнему преобладает пейзаж, то рисунки запечатлели многие стороны жизни тувинцев. В Монголии и Туве в графических работах, как в записной книжке писателя, накапливались образы, типы людей, опыт работы над портретом и жанровой композицией. По преимуществу пейзажист в дореволюционное время, Г.И. Гуркин большую часть рисунков 20-30-х годов посвящает многофигурной композиции. В зарисовках 1923 года он неоднократно обращается к темам "Революционный съезд тувинцев", "Первое мая 1923 года", "Жизнь в Урянхае". В рисунках присутствует то ощущение праздника на многолюдном народном собрании, то тишина раздумья, когда собравшиеся на съезд слушают оратора. Для решения многофигурных сцен художник часто использует круговую композицию, исследуя ее возможности для создания жанровых произведений. К ней прибегает он и в одном из эскизов к задуманной большой картине, посвященной древнему празднику тувинцев - "Улу-Наир". Автор назвал эскиз "На празднике предков". К теме народного праздника с разнообразными спортивными состязаниями особенно много было сделано рисунков. Судя по ним, художника из всех событий праздника увлекала борьба на поясах. Он рисует типы тувинцев, национальную одежду и ее детали, фигуры полуобнаженных борцов. Отличительной особенностью набросков, зарисовок и эскизов этой темы является стремление к передаче движения. Динамизм, напряжение борьбы достигаются, прежде всего, размещением фигур в пространстве листа, разнообразием их ракурсов. Для Гуркина эти рисунки были новым завоеванием не только в плане тематического расширения творчества, но и в плане пластических находок, в развитии возможностей хоровой народной картины.

 • 168. Задачи, содержание, варианты круговой тренировки на этапе начальной подготовки в горнолыжном спорте
  Курсовой проект пополнение в коллекции 21.06.2012

  Сознательность и активность учащихся играют важную роль во время круговых занятий на учебной лыжне. Так как станции круговой тренировки удалены друг от друга на большее расстояние по сравнению со станциями в спортивном зале, учащимся практически приходится выполнять упражнения самостоятельно. От того, насколько сознательно подходят они к процессу обучения, знают цели и задачи круговых занятий, разбираются во всех упражнениях и технических приемах, зависит их активность. Построение круговой тренировки предполагает в своей основе необходимость сознательных и согласованных действий группы, дисциплинированность. Большое значение для поддержания активности имеет стимулирование и поощрение перехода учащихся к более трудному комплексу. Учитывая, что круговая тренировка делает занятия интересными, эмоционально насыщенными, необходимо смелее применять ее на последующих годах обучения при совершенствовании и закреплении программного материала по лыжной подготовке.

 • 169. Закономерности внутреннего и внешнего порядка в организации и построения пространственно-временного континуума народов Сибири
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.01.2011

   

  1. Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990.
  2. Гемуев И.Н., Сагаев А.М., Соловьев А.Н. Легенды и были таежного края. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989.
  3. Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН, 1995.
  4. Горский Д.П. Краткий словарь по логике М.: Просвещение, 1991.
  5. ГофманА.Б. Обычай /http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/474.htm
  6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры /http:justlife.narod.ru/ /gurevich/gurevich05.htm
  7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры/http:justlife.narod.ru/ /gurevich/gurevich06.htm
  8. Елина Г.А. Многоликие болота. Л.: Наука, 1987.
  9. Зубаков В.А. Палеогеография Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и позднем плиоцене. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972.
  10. Куприянова Е.И. Водный баланс Западно-Сибирской равнины. М.: Наука, 1967.
  11. Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии. М.: Мысль, 1970.
  12. Мифология манси. Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2001.
  13. Пеллегрино П. Смысл пространства/Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар. Ассоц. Семиотики пространства/Под ред. Баранова А.А. Екатеринбург: Архитектон, 1999
  14. Рассел Б. Что такое душа?/ Искусство мыслить / Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 1999
  15. С.А., Вдовин В.В., Мизеров Б.В., Николаев В.А. Западно-Сибирская равнина. М.: Наука, 1970
  16. Федорова Е.Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: Проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб.: Европейский дом., 2000.
  17. Федорова Е.Г. Элементы традиционного в современных хозяйственных занятиях северных манси/Культурные традиции народов Сибири. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1986.
  18. Чертов Л.Ф. К семиотике пространственных кодов/Семиотика пространства Сб. науч. тр. Междунар. Ассоц. Семиотики пространства/Под ред. Баранова А.А. Екатеринбург: Архитектон, 1999
  19. Чистов К.В. Обряд/http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/277.htm
 • 170. Занятие атлетизмом студентами II курса
  Информация пополнение в коллекции 18.03.2012

  Самый простой и разумный способ проведения тренировки: сначала разминка, а после нее переход к «рабочим» сетам каждого упражнения по очереди. Возьмем, например, становую тягу на прямых ногах: 50*5 (вес в килограммах), девяносто секунд отдыха, 80*4, девяносто секунд отдыха, потом 100* максимально возможное количество повторений, две минуты отдыха и снова 100* максимально возможное количество повторений. Причем желательно, чтобы число повторений во втором из рабочих сетов было не меньше 2/3 от числа повторений в предыдущем сете. Затем желательно отдохнуть две минуты и переходить к следующему упражнению: разминке и рабочим сетам. Время отдыха между сетами зависит от упражнения, которое выполняется. После тяжелого сета приседаний или становой тяги на отдых потребуется больше времени, чем после тяжелого сета подъемов на носки. Вариант работы «на пределе» (это самый быстрый способ проведения тренировки) предусматривает «пакетирование» всех разминочных сетов для каждого упражнения в единый разминочный комплекс. (При этом любитель получит очень большую нагрузку на органы дыхания и кровообращения.) Делать такую разминку надо сразу после упражнений на пресс. Между разминочными сетами следует отдыхать по девяносто секунд или меньше, а потом быстро готовить снаряды к серьезной работе. Дальше начинать делать тяжелые (рабочие) сеты один за другим, почти без перерыва, соблюдая порядок упражнений в комплексе. Если каждый сет выполнять с максимальной нагрузкой и почти без отдыха между сетами, тренировка становится до предела «жесткой». Если же сеты вдобавок искусственно затягиваются с помощью таких уловок, как форсированные и негативные повторения, то интенсивность тренировки приближается к абсолютному максимуму. Устраивать такие испытания можно только с величайшей осторожностью, иначе можно сломаться очень быстро. Тренируясь в «непрерывном» стиле, обязательно надо делать между рабочими сетами паузу около одной минуты (при этом можно сбавлять вес для повторного сета).

 • 171. Занятия волейболом как средство сохранения и укрепления здоровья школьников
  Дипломная работа пополнение в коллекции 23.01.2012

  Части занятияСодержаниеДозировкаОрганизационно-методические указания1234IПодготовительная часть23´1. Построение 2. Сообщение задач 3. Ходьба а) обыкновенная б) в полуприседе в) в приседе с поворотом на 360º 4. Перемещения (в одном направлении) приставными шагами вперед, правым и левым боком вперед 5. Бег 6. Общеразвивающие упражнения: а) наклоны туловища б) круговые движения тулови-щем в) круговые движения в тазобедренном суставе г) приседания д) смена положений - из положения стоя в упор присев, упор лежа и наоборот е) перекаты в стороны ж) сгибание и разгибание рук из упора лежа з) поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине. 7. Эстафета 1´ 30´´ 30´´ 1´ 1´ 2´ 2´ 8´ 8 раз 8 раз 8 раз 30 раз 8 раз 8 раз 30 раз 30 раз 7´В одну шеренгу Во время ходьбы сжимать и разжимать пальцы, круги руками. По сигналу - ускорение, смена способа перемещения, остановки, приседания, прыжки. У лицевой линии - поворот на 360º и ускорение к сетке, у сетки остановка и снова ускорение после поворота на 360º до лицевой линии на другой стороне площадки. Влево, вправо, вперед, назад В среднем темпе Больше амплитуда движений При вставании быстрое выпрямление ног. Руки вперед, вверх. На четыре счета. Пятки не отрывать от пола Руки прижимать к туловищу. Ноги согнуты в коленных суставах. На расстоянии 3 м от стартовой линии лежат два набивных мяча, контрольная линия на расстоянии 9 м от стартовой. По сигналу первые в колонне бегут. Берут один мяч и пере-носят его к контрольной линии, кладут его там, возвращаются за вторым мячом и переносят его туда же, затем бегут к стартовой линии, делая на этом отрезке поворот не 360º. После пересе-чения линии второй игрок бежит к набивным мячам и поочередно переносит их на 3-х метровую линию и так далее. Побеждает команда, раньше других закончившая бег.IIОсновная часть63´1. Упражнения с набивными мячами: а) броски двумя руками от груди в парах б) соревнование - кто раньше выполнит 40 передач в) броски над собой, поворот на 180º и ловля г) то же, но бросок партнеру, стоя к нему спиной д) три игрока в зонах 4,3,2; из зоны 4 бросок мяча в зону 4 е) то же, но в зоне 4 три игрока ж) то же, но три игрока располагаются в зоне 6 з) броски мяча через сетку во встречных колоннах и) эстафета прыжками с набивными мячами (по два мяча весом 1 кг) 2. Совершенствование техники передачи и приема мяча сверху двумя руками: а) передачи в парах, изменяя высоту передачи и расстояние б) в парах, после передачи выполнить задания в) встречная передача мяча с переходом из колонны в колонну г) передачи в тройках за голову д) прием мяча сверху двумя руками (на задней линии мячи броском направляют через сетку партнеры) е) то же, но мяч направляется нижней подачей ж) прием мяча сверху двумя руками от удара одной рукой з) "кто быстрее", в парах 50 передач мяча сверху двумя руками на расстоянии 5 м 3. Обучение выбору места при второй передаче из зоны 3 в зону 2 стоя к ней спиной: (игроки располагаются в зонах 4, 3, 2 у сетки и вдоль лицевых линий; передачи игроку зоны 3 посылают из зоны 4 различной высоты и в сторону от него). 4. Учебная игра16´ 1´30´´ 2´ 1´30´´ 1´30´´ 2´ 2´ 2´ 1´30´´ 2´ 24´ 3´ 3´ 3´ 3´ 3´ 3´ 3´ 13´ 10´ 2 попытки. После броска игрок идет в ту зону, куда он бросил мяч. Из зоны 6 бросают в различные точки, у сетки и по расстоянию от сетки игрок в зоне 3 должен выбрать место, своевременно выйти под мяч, поймать у лица и, выпрямляя ноги и руки, бросить мяч в зону 2 высоко и не далее 1 м от сетки. Смена мест в своей колонне. Расстояние 12 м: 6 м - на одной ноге, 6 м 0 на другой; то же в обратную сторону. Сесть, встать, прыжок вверх, прыжок с поворотом на 180º и после приземления - снова поворот. Соревнование - какая команда дольше будет "держать" мяч в воздухе. (см. упражнение с набивными мячами) Побеждает игрок, раньше закончивший задание На двух сторонах площадки. Игрок зоны 3 должен стремиться выполнить стабильную передачу "на удар" в зону 2, из зоны 2 мяч посылается передачей игроку зоны 4. Затем игрок зоны 4 постепенно удаляется от сетки, приближаясь к 5-й и 6-й зонам. После определен-ного количества передач игроки и подгруппы меняются местами. Игрок в зоне 3 должен научиться определять по характеру первой пере-дачи возможно ли вы-полнить передачу назад. Если это невозможно - выполнить передачу игроку в зону 4. Группа делится на две команды, которые распо-лагаются по обе стороны сетки следующим обра-зом: по одному в зонах 4, 3, 2, остальные в зоне 6. Из зоны 6 мяч передачей направляется в зону 3, оттуда в зону 2 (стоя спиной к ней), из зоны 2 в зону 4, в зоне 4 игрок выполняет передачу над собой, поворачивается лицом к зоне 6 и выполняет туда переда-чу. После передачи игрок переходит в ту зону, куда он послал мяч. Команды соревну-ются, кто дольше не потеряет мяч или за определенное время сделает меньше ошибок.IIIЗаключительная часть4´1. Упражнения на расслабление 2. Дыхательные упражнения 3. Построение 4. Подведение итогов, замечания1´ 1´ 30´´ 1´30´´Следить за расслаблением мышц. Следить за дыханием. В одну шеренгу.

 • 172. Западная Европа как лидер на мировом туристическом рынке услуг
  Курсовой проект пополнение в коллекции 29.03.2012

  Транспорт: В Германии действует разветвленная сеть железных дорог и междугородних автобусных маршрутов. В кассах железных дорог можно купить "Bahn Card" стоимостью 250 долл. США (первый класс) или 125 долл.США (второй класс). Эта карта дает право в течение года с момента покупки ездить на всех поездах АО "Германские железные дороги" за половину цены. Билет выходного дня стоит 20 долл. США. В течение двух дней (суббота и воскресенье) пассажиры (до пяти человек на один билет) могут без ограничений пользоваться пригородными поездами. На железных дорогах Германии (обозначаются "DB") ходят следующие виды поездов: "D", "D-zug", "Schnellzug" - скорый поезд с малым числом остановок; "E", "Eilzug" - скорый поезд со всеми остановками; "Intercity-Zug" - скорый поезд; "TEE", "Trans-Europa-Express" - трансевропейский экспресс, состоит из вагонов первого класса. Во всех остальных поездах есть вагоны первого и второго класса. При покупке билета надо указывать в каком вагоне собираетесь ехать: для курящих или некурящих. В Германии метро называется "U-Bahn". Вход на станцию метро обозначен буквой "U". Городская железная дорога носит название "S-Bahn". Соответственно, вход на станцию обозначен буквой "S". Остановка автобуса ("Haltestelle") обозначена буквой "H". Парковка автомобилей ("Parkplatz") обозначена буквой "P". Просьба не прислоняться обозначена надписью "Bitte nicht anlehnen". Если дверь в автобусе открывается от себя, она имеет надпись "Drucken", если дверь открывается на себя - надпись "Ziehen". При переходе через улицу можно использовать кнопки на фонарном столбе, останавливающие движение транспорта. Автомобильные дороги в Германии носят название "Autobahn" (автобан). Съезд с автобана обозначен дорожным указателем "Ausfahrt". Бензозаправочные станции носят название "Tankstellen". Стоянки для отдыха на автобане имеют надпись "Raststatten". Надпись "Gesperrt" означает, что движение перекрыто. "Umleitung" - объезд. Передвижение по автобанам Германии автостопом связано с определенной опасностью, но во всех крупных городах действуют специальные агентства ("Mitfahrzentralen"); за небольшую плату они находят попутную машину. Пассажир оплачивает часть расходов на бензин. В Германии есть отдельные агентства, которые находят попутные машины для женщин ("Frauenmitfahrzentralen").

 • 173. Записки журналиста: Корея
  Статья пополнение в коллекции 13.09.2010

  Корейцы уважительно относятся к власти, законопослушность остается и поныне заметной чертой корейского национального характера. Хорошо известно, что конфуцианство воспринимало государство как своего рода большую патриархальную семью. В наше время эти представления не только сохранились, но и оказались также перенесены и на фирму, на отношения в ней. В большинстве крупных компаний даже ведется целенаправленная пропагандистская (или, может, лучше было бы сказать - «воспитательная»?) работа, направленная на то, чтобы сформировать у работников дух единства. Эта «семейная» атмосфера (реальная или наигранная - не важно) играет, если подходить к ней с точки зрения наемного работника и его интересов, двоякую роль. С одной стороны, власть руководства компании является беспрекословной, сотрудники должны не только отвешивать руководителям поясные поклоны, но и мгновенно выполнять любые приказы, ни при каких обстоятельствах не высказывать недовольства, с готовностью оставаться на сверхурочные и воздерживаться от того, чтобы напрямую обсуждать перспективы повышения заработка. С другой стороны, компания, особенно крупная, берет на себя ряд функций по социальной защите работника, предоставляет ему различные льготы, что очень важно в стране с почти полностью отсутствующей системой государственного страхования, и, наконец, гарантирует ему пожизненную занятость: пока существует фирма, ее сотрудник может быть переведен с места на место, из подразделения в подразделение, но уволить его могут лишь в исключительных случаях (относится это, правда, только к квалифицированным работникам - мужчинам).

 • 174. Заповедник "Каменная Могила"
  Информация пополнение в коллекции 22.01.2010

  Жестокость и противоестественные функции, взятые на себя женщинами, а также аморальность религии привели к духовной деградации сарматского народа, а затем и его гибели, которая вместе с падением киммерийцев и скифов, других обитателей Каменной могилы продемонстрировала, к чему приводит отступление от Бога. Долгое время в исторической науке (и особенно, в силу идеологии, советской) было принято говорить о так называемых первобытных людях, периода древнекаменного века (палеолита), которые были полудикими, жили в пещерах, не знали ни понятия семьи, ни тем более религии (и уж тем более монотеизма). Словом, это были полулюди, обросшие как обезьяны шерстью и использующие лишь камни для охоты и сбивания плодов. Однако, в последующем было доказано, что деление истории в зависимости от качества материала, из которого изготовляли орудия труда (камень, медь, бронза, железо) несостоятельно. И что железные орудия встречаются в тех же временных отложениях, когда должны были бы быть только каменные. Было показано, что жили эти люди в пещерах не потому, что были дикими, а потому, что сразу в послепотопный период была очень высокая сейсмическая активность и построенные жилища быстро разрушались. В плане же своего развития, религиозно-этических представлений они не отличались от нас, современных людей. Крупный французский учёный, профессор А. Леруа-Гуран писал: «Религия палеолита дошла до нас в своей изобразительной вершине... Определенное изображение всеобщего порядка явлений символически передано там через человеческие и звериные персонажи. Храм этот - одновременно микрокосмос и пантеон... Мы видим лишь слабую тень религии палеолита. Одно можно сказать теперь твёрдо: эти изображения скрывают исключительно сложный и богатый мир представлений, гораздо более сложный и богатый, чем считалось до сих пор. Порядок символов остаётся одним и тем же многие тысячелетия, и это доказывает существование мифологии». И свидетельства, оставленные древними людьми на Каменной могиле являются тому подтверждением. В данной главе мы рассмотрим лишь те наскальные рисунки Каменной Могилы периода каменного века, которые имеют прямые библейские параллели.

 • 175. Заповедные зоны Украинского Полесья
  Информация пополнение в коллекции 05.02.2010

  Равнина составлена водно-ледниковыми песчаными и глинисто-песчаными отложениями, которые залегают на кристаллических породах докембрийского периода (граниты, гнейсы, кварциты, габбро). Равнинный рельеф изредка поднимается песчаными холмами, дюнами и грядами. На севере Копыщанского лесничества находится бархановый комплекс, самый большой во всем Украинском Полесье по размерам и сложности строения, образованного ледником. На юге Перганского лесничества на незначительных площадях, а именно: там, где река Перга впадает в Уборть, на поверхность выходят скалы_выветренного красного среднезернистого амфиболового гранита. Правый берег реки Уборть невысокий, большей частью задернованный и только кое-где на его склонах видны грубые осыпи ледникового сыпучего песка. Грунтовой покров довольно беден, и, в основном, составлен песчаными водноледниковыми и аллювиальными (нагроможденными реками и ручьями) отложениями. В заповеднике преобладают большей частью дерново-подзолистые песчаные грунты и болотные грунты из торфяных отложений. Есть незакрепленные пески, значительные площади занимают болота. Заповедник, расположен в центре Украинского Полесья, характеризуется повышенной континентальностью, поскольку преобладают поступления континентального воздуха. Среднегодовая температура здесь составляет 6,6 °С. Самый теплый месяц июль имеет среднемесячную температуру 17,9° С. Метеорологическое лето (с среднесуточными температурами свыше 15° С) длится около 95 дней. Период с температурой свыше 10° С - 150 дней, а безморозный период-160 дней. Суммарная солнечная радиация составляет около 387,48 кдж/см2. Годовой радиационный баланс немного превышает 167,36 кдж/см2 и в значительной мере определяет температурный режим. Количество часов солнечного света - около 1600.

 • 176. Зарождение гомельского футбола
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.10.2011
 • 177. Зарождение туризма в Греции
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  С течением столетий примитивная лодка должна была претерпеть немало изменений, чтобы стать со временем могучим кораблём, способным взять большой груз и совершить далёкое плавание. Ещё гомеровы «корабли» были собственно ладьями, без палубы, с одним рядом вёсел вдоль бортов. Палубное судно появилось лишь в VII в. до н. э., с командой, состоящей из 50 гребцов; отсюда его название --- пентеконтера (от «петеконта» -- пятьдесят). Затем стали строить корабли с двумя рядами вёсел, так называемые диеры, а с VI в. до н. э. --- трёхрядные суда, триеры, у которых три ряда вёсел располагались один над другим. Длина триеры составляла около 40---50 м, ширина --- 57 м. Корабли эти были оборудованы таранами, находившимися ниже носа судна: это была прочная балка с тремя острыми выступами, обшитыми бронзой. Такая конструкция триеры была рассчитана главным образом на морские сражения, в которых тараном поражали неприятельские суда. Изобретателем триеры считается Аминокл из Коринфа. Знаменитый корабль Птолемея IV достигал 122 м в длину и 15 м в ширину. Вёсла длиной 17 м обслуживала команда матросов, составлявшая почти 4000 человек. По всей вероятности, это судно не принимало чуастия в боевых действиях и было скорее показательной моделью. Впрчем и торговые суда делались всё больше и выглядели всё эффектнее.

 • 178. Здоровьесберегающие технологии детей дошкольного возраста
  Информация пополнение в коллекции 16.04.2012

  Формирование жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач развития страны. Здоровье - не всё, но всё без здоровья ничто! Если есть здоровье - человек радуется, спокойно живет, работает, учится, ходит в детский сад. Без здоровья нельзя жить, любить, нельзя быть красивым, обаятельным. Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию самого себя, формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении. Катастрофическое состояние здоровья детей требует систематической работы по здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, интеллектуального, творческого ресурсов дошкольного учреждения. Необходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в дошкольном учреждении не вызывает ни у кого сомнения. Поэтому понимая государственную значимость работы по формированию, укреплению, сохранению здоровья своих воспитанников коллектив детского сада целенаправленно работает над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе передовой опыт.

 • 179. Зимний туризм в Лапландии
  Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

  Сопка Пюхятунтури, что в переводе с финского означает «священная гора», расположена в 53 километрах от Полярного круга. Пюхя прекрасный лыжный курорт, известный высоким уровнем предлагаемого сервиса и безопасными, хотя и захватывающими дух склонами. Лыжный сезон на Пюхя очень продолжительный с ноября по май. При недостатке естественного снежного покрова его успешно дополняют искусственным, произведенным из чистейшей озерной воды без добавления каких-либо химикатов, и таким образом лыжникам обеспечиваются идеальные условия для катания в течение всего сезона. На Пюхя предлагается широкий выбор видов активного отдыха. Основной зимний спорт это лыжи, как горные, так и равнинные. Профессиональные инструкторы местной лыжной школы помогают гостям овладеть необходимыми техническими приемами и усовершенствовать свой уровень катания. Лыжное оборудование здесь можно взять на прокат. Специфической чертой этого курорта, способствовавшей его мировой известности, являются отличные условия для катания не только на самой сопке, но и за ее пределами на Пюхя насчитывается 70 километров прекрасно подготовленных трасс для ходьбы на лыжах по пересеченной местности, соединенных с сетью трасс соседнего курорта Лоусто, так что общая их протяженность составляет почти 150 км. Помимо этого лыжная школа Пюхя организует прогулки на снегоступах с инструктором по заснеженным окрестным лесам, обеспечивая всем необходимым снаряжением. Гости курорта также могут заняться подледной рыбалкой на изобилующих рыбой озерах этого района, покататься на снегоходах и собачьих упряжках. Кроме развлечений на снегу Пюхя славится еще лапландской кухней. Центром курорта является отель «Пюхятунтури» и расположенный рядом с ним отель «Холисьютс». Здесь находится «Пюхя Шоп», где можно приобрести высококачественную спортивную одежду, обувь, а также различные сувениры. В Природном Центре Национального парка гостей знакомят с флорой и фауной района Пюхя. Широко известны HOTEL PYHATUNTURI (Пюхятунтури Отель, его расположение многие лыжники считают идеальным прямо из дверей отеля можно спуститься по склону вниз, а потом на подъемнике подняться обратно. Из окон расположенного на середине горнолыжного склона отеля открывается панорама заснеженных окрестностей.) и HOLYSUITES (Холисьютис). Это новый отель, построенный в 1997 году на склоне сопки Пюхя в ста метрах выше отеля «Пюхятунтури». В состав отеля входят 14 номеров люкс, в каждом из них есть холодильник, душ, туалет, сауна, минибар, телефон, телевизор, кухня. Но гости могут пользоваться всеми услугами «Пюхятунтури», в том числе и завтраком, или заказать еду и напитки в номер через услугу room-service. Все апартаменты спланированы так, что могут удовлетворить потребности даже самых взыскательных клиентов. Изысканный дизайн и качество отделки заметны во всем: и в оформлении кухонного уголка, и камина, и в полах из натурального дерева, и в выполненной финскими мастерами мебели ручной работы, и во многом другом. Так же в гостинице имеется ночной клуб, сувенирный киоск, джакузи, тренажерный зал, помещения для хранения и обслуживания лыжного снаряжения, сушилка, электроточки для запуска двигателя при низких температурах.

 • 180. Значение закаливания для здорового образа жизни
  Информация пополнение в коллекции 26.08.2012

  Hа протяжении всей истории человечества формы занятий физической культурой непрерывно менялись. Ещё в античном мире выполнение физических упражнений использовалось для формирования хорошей осанки и походки, развития пластичности, силы и выносливости. XX столетие подарило множество систем оздоровления. Так, например, в 60-х гг. XX в. в США вышла книга Кеннета Купера «Новая аэробика». Автор, американский врач, назвал систему оздоровительных физических упражнений, которую разработал для всех возрастов. Вначале в систему аэробики Купер включил только традиционные, типично аэробные или циклические упражнения. Из повторяющихся движений состоят ходьба, бег, плавание, бег на лыжах и коньках, гребля, езда на велосипеде. Затем список был расширен, и в нём нашли своё место спортивные игры, прыжки со скакалкой, верховая езда, теннис и, наконец, танцевальная аэробика. Купер изобрёл способ учёта строго дозированных физических нагрузок. Все виды упражнений имеют «стоимость», выраженную в очках. Чтобы вывести эти числа, он проводил тщательные исследования энергетических затрат при каждом виде нагрузок. Для достижения хороших результатов необходимо набирать определённое количество очков в неделю. Любой вид упражнений оценивается по своим критериям: например, по количеству шагов в минуту, высоте ступени для выполнения восхождений и т.д. Можно накапливать очки, занимаясь любым из упомянутых видов спорта, причём в таблицах Купера принят во внимание не только вид спорта, но и возраст (до 30 лет, 30 - 50 лет и т.д.). После завершения какого-либо цикла занятий проверяют физическое состояние по предложенному тесту, а затем выбирают дальнейшую стратегию действий. Кроме аэробных физических упражнений в основе этой системы лежат психическая гармония и рациональное питание.